Maloprodaja

***Izdvojeno: Maloprodaja je robno materijalni modul koji skladišta zadužuje i razdužuje po maloprodajnim cijenama. Dakle, skladišta se zadužuju (i razdužuju) s brutto vrijednošću koja uključuje nabavnu cijenu, maržu i PDV. Svaka promjena cijene na ulazu, u slučaju postojanja zalihe, automatski generira nivelaciju. Svaka promjena cijene na izlazu, ako je različita od trenutno zadužene cijene, automatski generira nivelaciju.

Modul sustava WAND Robno materijalno knjigovodstvo - Maloprodaja obuhvaća sve transakcije s robom i uslugama za sve vrste malih i srednjih poduzeća koja obavljaju djelatnost maloprodaje. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim pristupima poduzeća pri radu s maloprodajom. Nadalje, modul Maloprodaja je u potpunosti integriran s financijskim knjigovodstvom kao i s 4D Wand POS blagajnom. Korištenje POS blagajne nije uvjet za korištenje modula Maloprodaja dok POS Blagajna ne može funkcionirati bez modula Maloprodaja. Pri analizi i kreiranju svih procedura za rad, rukovodili smo se idejom da sve što korisnik radi mora biti jednostavno i u što manjem broju koraka pa su u modul integrirani različiti automatski procesi i prečaci za što jednostavniji i učinkovitiji rad. Svi izvještaji iz aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno učitava u MS Word for Windows® kao da se radi o običnom dokumentu, tako da svaki dokument možete mijenjati i prilagođavati prema svojim potrebama, štampati u proizvoljnom broj kopija, kreirati pdf, slati e-mail-om direktno iz samog modula,...itd.

Modul Maloprodaja, kao i u slučaju modula Veleprodaja NC i VC, je najopširniji moduli 4D Wand-a koji u potpunosti zadovoljava sve potrebe tvrtki i obrta koje su vođenje financija prepustili profesionalcima (knjigovodstvenim servisima).

Što sve može modul Maloprodaja + POS Blagajna

Sve navedene funkcionalnosti za Veleprodaju NC/VC vrijede i za modul Maloprodaja. No, zbog svoje specifičnosti Maloprodaja ima nekoliko dodatnih elemenata. Tu je prvenstveno veza s POS blagajnom jer ista ne može raditi bez modula Maloprodaja. Naime, primke i robne kartice kao i svi relevantni dokumenti nalaze se u samom 4D Wand-u. Na osnovu tih dokumenata šalje se informacija o stanju skladišta POS blagajni. Sama POS blagajna generira dnevni promet koji se u kumulativu, zajedno s pripadajućim sredstvima plaćanja, importira u 4D Wand tj, u modul Maloprodaja.

dnevni promet POS blagajne - importira se pojedinačno ili skupno za sva prodajna mjesta. Zajedno s njim putuju i R1 računi izdani na POS blagajnama

specifikacija sredstava plaćanja - dokument koji dolazi s dnevnim prometom i pomoću kojeg se prati koliko je naplaćeno gotovinom, karticama, čekovima s mogućnošću naknadne razrade sredstava, praćenja dospijeća po periodu isl...

nivelacije (promjene cijena) - kreiraju se unaprijed (prodajne akcije i sl) ili automatski nakon odobravanja dnevnih prometa u slučajevima kada se skladišna cijena razlikuje od prodajne

trgovačka knjiga na malo - sa svim propisanim elementima

knjiga popisa o nabavi i prodaji - sa svim propisanim elementima

višestruki export/import datoteka za POS - automatsko slanje stanja skladišta svim prodajnim mjestima kao i automatski import svih dnevnih prometa

Gdje je što u modulu Maloprodaja

Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji, dokumentu ili željenoj operaciji.

Aktiviranjem ikone otvara se registar skladišta. Izbor radnog skladišta pojednostavljuje prikaz i rad s dokumentima u ovisnosti o parametrima programa.

Aktiviranjem ikone otvara se Tabela roba - artikala

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Pregled sastavnica/normativa

Aktiviranjem ikone otvara se tabela tj. Registar vozila.

Aktiviranjem ikone otvara se planska Kalkulacija cijena.

Pozivom ikone otvara se tabela Komitenti/partneri.

Aktiviranjem ikone otvara se Tečajna lista.

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Dnevni promet u maloprodaji (PRM)

Klikom na ikonu otvara se tabela Ulazne fakture.

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga URA za dane predujmove (UFB)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga URA za uvoz (UFD)

Klikom na ikonu otvara se tabela Nabavna kalkulacija primka (PRI)

Odabirom ikone otvara se tabela Povrat robe dobavljaču (STP)

Odabirom ikone otvara se tabela Prijenosnice (PRE)

Klikom na ikonu otvara se tabela Nalog za slaganje (SLA)

Odabirom ikone otvara se tabela Otpremnice (OTP)

Odabirom ikone otvara se tabela Povrat robe od kupca (STO)

Odabirom ikone otvara se tabela Izdavanje na revers (REI)

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Povrat reversa (REU)

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Pretponude (PON)

Odabirom ikone otvara se tabela Ponude (IZP)

Klikom na ikonu otvara se tabela Izlazni računi za primljene predujmove (IFB)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga IRA za dobra i usluge (IFA)

Odabirom Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos) (IFD)

Odabirom ikone otvara se forma Rekapitulacija dokumenata gdje je odabirom raznih parametara moguće dobiti raznorazne rekapitulacije dokumenta s njihovim vrijednostima.

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Radni nalozi sastavnica - ulazna strana (ULN)

Klikom na ikonu otvara se tabela Obračuni poreza na dodanu vrijednost .

Padajući izbornici

Osim ikona mnoge dokumente ili registre moguće je pozvati i pomoću padajućih izbornika. Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.
 Startanjem modula Maloprodaja dostupni su sljedeći padajući izbornici:

Registri

Promet

Komisija

Skladište

Financije

Komercijalno

Rob. Izvještaji

Fin. Izvještaji

Statistike

Export/Import

Pozovi

Alat

Upute

Izlaz

Registri

Izbor radnog skladišta

Artikli

Usluge

Sastavnice

Planska kalkulacija cijena za robe

Planska kalkulacija cijena za usluge

Vozila

Objekti

Klasifikacija artikala

Jedinica mjere

Tarifne grupe

Tarifne grupe po državama

Carinske tarife

Povratna naknada za ambalažu

Vrste ambalažnog materijala

Odgode plaćanja/Rokovi plaćanja

Način otpreme

Napomene za dokumente

Trgovački predstavnici

Načini plaćanja po dokumentima

Sredstva plaćanja na maloprodajnoj kasi

Komitenti

Rabatna politika

Grupe stavki

Gradovi, oblasti, zemlje

Valute

Tečajna lista

Mjesto troška

Dimenzija1

Dimenzija2

Dimenzija3

Cassa sconto

Način obračuna PDV-a na ulaznim računima

Način obračuna PDV-a na izlaznim računima

Promet

Primke - Kalkulacije

Povrat dobavljaču

Prijenosnice (međuskladišnice)

Nalog za slaganje

Otpremnice

Povrat od kupca

Zaduženje skladišta

Razduženje skladišta

Izdavanje na revers

Povrat reversa

Dnevni promet POS kase

Nivelacije (promjene cijena)

Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti

Radni nalozi sastavnica

Komisija

Primke - kalkulacije za tuđu robu na komisiji

Povrat robe primljene na komisiju

Odjava komisije

Izdavanje na komisiju

Povrat robe izdane na komisiju

Inventura robe izdane na komisiju

Cjenici komisijskih dobavljača

Zapisnik o promjeni komisijske vrijednosti

Zapisnik o promjeni podkomisijske vrijednosti

Inventura tuđe robe na komisiji

Manjak po inventuri tuđe robe na komisiji

Višak po inventuri tuđe robe na komisiji

Skladište

Popis početnog stanja

Inventura

Inventurni višak

Inventurni manjak

Zapisnik o kalu

Interna primka

Interna izdatnica

Priprema primke

Financije

Knjiga URA za primljenu robu i usluge

Knjiga URA za izdane predujmove

Knjiga URA za vlastitu potrošnju

Knjiga URA za dobra iz uvoza

Knjiga IRA za izdanu robu i usluge

Knjiga IRA za primljene predujmove

Knjiga IRA za vlastitu potrošnju

Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodni unos)

Kontrolna lista nefiskaliziranih računa

Knjiga primitaka i izdataka

Nadzorne knjige

oNadzorna knjiga o uvozu 1

oNadzorna knjiga o uvozu 2

oNadzorna knjiga o odljevu deviza

oNadzorna knjiga o izvozu 1

oNadzorna knjiga o izvozu 2

oNadzorna knjiga o priljevu deviza

oDodatni podaci za IntraStat

Specifikacija sredstava plaćanja

Zapisnik o promjeni poreza

Zapisnik o stornu poreza u maloprodaji

Blagajna prometa

Knjiga URA za djelomična plaćanja

Knjiga URA za vremenska razgraničenja

Knjiga IRA za djelomična plaćanja

Obračun poreza

Komercijalno

Planiranje zaliha

Narudžbe dobavljaču

Potvrda narudžbe dobavljaču

Cjenici prema kupcima

Cjenici dobavljača

Cjenici za POS blagajne

Narudžbe kupaca

Održavanje

Pretplate

Pretponude

Ponude

Projekti/Poslovi

Dinamika naplate

Očevidnik naknade zbrinjavanja

Robni izvještaji

Financijski izvještaji

Statistike

Export/Import

import serijskih/lot brojeva iz tekst datoteke

Import dokumenata, stavki i serijskih/lot brojeva iz tekst datoteke

Export robnog dnevnika za poreznu upravu

Pozovi

4D Wand Dnevnici

4D Wand Adresar

4D Wand Artikli

4D Wand Kalkulacija

4D Wand Komitenti

4D Wand Skladišta

4D Connect

4D Team Viewer

4D Wand UBL Viewer

Alat (alati i provjere koje se ovdje pozivaju prvenstveno su namijenjeni djelatnicima 4D)

Pregled i provjera podataka

Provjera stanja skladišta

Provjera rezerviranih količina

Provjera dodatne jedinice mjere

Spajanje komitenata

Upute

Izlaz

Napomene

Maloprodaja - promjene u knjizi popisa o nabavi i prodaji (5.1.40)(4D Wand Info 113)
Kreiranje dokumenata (4D Wand Info 005)
Statistički izvještaji (4D Wand Info 009)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.