Kretanje u programu

Svaki program pravljen za MS Windows operacijski sustav slijedi jedinstvena pravila za unos podataka, aktiviranje opcija, pozivanje drugih procedura itd.

Po pojedinim kontrolama na prozoru krećete se pritiskom na tipku Tab (za kretanje odozgo prema dolje i slijeva na desno) i na kombinaciju Shift+Tab (za kretanje odozdo prema gore i zdesna na lijevo). Direktan skok na neku kontrolu vršite pritiskom na kombinaciju Alt+podvučeno slovo koje se nalazi na kontroli. Npr. da bi se na formi za ažuriranje artikala prebacili na polje s nazivom robe (ispred kojeg piše tekst "Naziv:") potrebno je pritisnuti kombinaciju Alt+N (zato što je slovo N podvučeno u riječi Naziv). Jedini izuzetak su stavke menija, gdje, kada otvorite meni, nije potrebno pritisnuti tipku Alt. O ovome će biti još riječi dalje u tekstu.
Važno je pročitati i upute za unos podataka.
Nakon startanja, program otvara tzv. Glavni izbornik 4D Wand-a. s Glavnog izbornika startamo pojedine module sustava. Modul možemo aktivirati na nekoliko načina:

Klikom miša na tipku s opisom modula

Pritiskom na Alt+podvučeno slovo na tipki (npr. Alt+F za Financijsko knjigovodstvo)

Pritisnuti Tab potreban broj puta da se tipka sa željenim modulom selektira i zatim Enter da se tipka aktivira.

Padajući izbornik (meni)

Nakon startanja modula program otvara ekran na kome se nalaze padajući izbornici i izborna linija. U padajućim izbornicima se nalaze sve opcije neophodne za rad u modulu. Na izbornoj liniji se nalaze ikone za poziv nekoliko najčešćih opcija u modulu. Npr. u modulu Veleprodaja se na izbornoj liniji nalaze ikone za izbor skladišta, otvaranje tabele artikala, primki, (planske) kalkulacije cijena, registar vozila, tabele komitenata, tečajna lista, primki, ulazne fakture, dani predujmovi, ulazni računi za dobra iz inozemstva, primke, povrati dobavljaču, prijenosnice, otpremnice ... itd. Sve opcije koje se mogu pozvati s izborne linije su dostupne i iz padajućih izbornika.

Da biste otvorili padajući izbornik (meni) potrebno je:

kliknuti mišem na padajući izbornik (npr. Skladište) i zatim iz ponuđenih opcija odabrati željenu, te na nju kliknuti mišem.

Pritisnuti Alt+podvučeno slovo menija (l za slučaj menija Skladište) i zatim podvučeno slovo jedne od ponuđenih opcija (bez pritiska na tipku Alt).

Nakon izbora jedne od opcija padajućih izbornika program otvara novi prozor. To može biti tabela s listom dokumenata, forma s poljima za unos vrijednosti ili prozor s upitom za izbor različitih akcija.

Kretanje i rad u prozorima

U formama ćete naići na polja za unos tekstova i/ili brojeva. Polja za unos tekstova mogu prihvatiti i slova i brojeve (bilo koji karakter upisan s tastature) dok su polja za unos brojeva predodređena samo za unos brojeva koji mogu biti i specijalno formatirani.
Npr., prilikom unosa broja 250698 program će isti broj formatirati u 250698; 250,698.00 ili 25.06.98. u ovisnosti od vrste podatka koji se unosi. Time je korisnik oslobođen razmišljanja o obliku i može se koncentrirati na korektan unos podataka. Tako, na primjer, kada unosite datume nije potrebno kucati točke između dana, mjeseca i godine.
Pojedina polja zahtijevaju unos šifara iz vezanih baza podataka. S tih polja je moguće pozivati izbornu ('Look-up') tabelu. Izborne tabele olakšavaju unos operateru i isključuju mogućnost greške pri unosu povezanih slogova. Izborne tabele možete na tim poljima pozvati pritiskom na strelicu prema dolje ili upisujući nepostojeću šifru. U nekim slučajevima program automatski poziva izbornu tabelu. Npr. kada unosimo stavke dokumenta (npr. otpremnice) program će automatski pozivati izbornu tabelu artikala.

 Selektiranje kontrola, polja i tipki

Kontrola je selektirana za unos ili obradu kada je polje osvijetljeno, tipka oko teksta ima točkice, opcija menija osvijetljena, itd. Selektiranje kontrola vršimo tipkom Tab ili s kombinacijom Alt+podvučeno slovo u nazivu polja (npr: D za selektiranje polja Datum).

Slijedi nekoliko primjera

Polje selektirano za unos.

Polje nije selektirano za unos.

Slog u listi označen, pomjeranje i ažuriranje su mogući direktno s liste. Red je promijenio boju u zelenu sa žutim slovima.

Slog u listi neoznačen, pomjeranje i ažuriranje nisu mogući direktno s liste.

Tipka aktivna, odabir mišem ili kombinacijom tipki Alt+B je aktivira.

Tipka neaktivna.

Tipka postavljena kao osnovna (default) - pritisak na Enter će automatski aktivirati ovu tipku bez obzira koje je polje trenutno selektirano.

Kretanje po kontrolama se vrši tipkama Tab (sljedeće polje za unos), Shift+Tab (prethodno polje za unos) ili kursorom miša: ako želite prijeći na sljedeće polje za unos pritisnite tipku Tab ili pozicionirajte kursor mišem iznad željenog polja i pritisnite lijevu tipku. Ako se želite vratiti na prethodno polje pritisnite zajedno tipke Shift+Tab ili pozicionirajte kursor mišem i pritisnite lijevu tipku. Pored svakog polja se nalazi tekst s opisom polja. U većini tih opisa je jedno slovo podvučeno (npr. slovo V u Veleprodajna cijena:). Pritisak na tipku Alt i podvučeno slovo (u ovom primjeru V) će nas automatski prebaciti na željeno polje.
Kada se postavite u polje u kome je već neki podatak upisan, Windowsi osvijetle cijelo polje. Ako krenete s tipkanjem, prethodno unesena vrijednost će nestati. Da bi deselektirali polje potrebno se pomaknuti u okviru polja. To možete napraviti strelicama lijevo ili desno, odnosno tipkama Home za postavljanje na početak polja i End za postavljanje na kraj polja.
Npr. kada se postavimo na polje za unos datuma, možemo pritisnuti tipku Home i time postaviti pokazivač na početak polja. Zatim unesemo samo dan jer će mjesec i godina najčešće već biti ispravno ponuđeni (program nudi današnji datum prilikom dodavanja novih slogova). Tako se izbjegava nepotrebno kucanje mjeseca i godine svaki put kada želimo promijeniti samo broj dana u mjesecu.

Zatvaranje prozora

U 4D Wandu nije moguć multitasking. Dakle, nije moguće npr. otvoriti tabelu ponuda a onda u drugom prozoru tabelu izlaznih računa. Radi se naprosto o zakonitostima koje su usmjerene na održivost i pouzdanost relacijskih baza podataka. Paralelno je moguće otvoriti dodatne programe npr. Tabelu artikala, Adresar, Plansku kalkulaciju..., pozivom s glavnog izbornika 4D Wand-a tipke Alat --> Kreiranje ikona¸na desktopu
Ako pritisnete tipku Escape (Esc) trenutni prozor će se zatvoriti i program će se vratiti na poziciju na kojoj ste se prethodno nalazili. Isti efekt ćete postići ako mišem pritisnete tipku Prekid, tipku koja se nalazi u gornjem desnom dijelu prozora ili ikonu s vratima koja se nalazi na nekim prozorima.

Pomjeranje prozora

Ako je novootvoreni prozor prekrio informaciju koju želite pogledati, prozor možete pomaknuti koristeći miša. Pozicionirajte kursor miša na gornji red prozora gdje se nalazi naslov i pritisnite lijevu tipku. Ne puštajući prst s lijeve tipke miša pomaknite prozor na željeno mjesto. Pustite tipku miša. Prozor će ostati na mjestu na koje ste ga 'odvukli'.

Klik mišem

Pozicionirati miša te pritisnuti i pustiti lijevu tipku miša na nekom polju. Dalje u tekstu operacija se opisuje kao "kliknuti" mišem na neko polje.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.