Izborne tabele

Pojedina polja zahtijevaju unos šifara iz vezanih baza podaka. Sa tih polja je moguće pozivati Izbornu (Look-up) tabelu. Izborne tabele olakšavaju unos operateru i isključuje mogućnost greške pri unosu povezanih slogova. Izborne tabele možete na tim poljima pozvati pritiskom na strelicu dolje, upisivanjem nepostojeće šifre ili pritiskom na izbornu tipku.

Na svakoj Izbornoj tabeli se nalazi tipka Izbor. Pritiskom na nju se izabire trenutno osvijetljeni slog s tabele.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.