4D Wand Info

Br. 9, 17.12.1999.

Povratak na listu


Statistički izvještaji

U padajućem izborniku Statistike, koji se nalazi unutar robno-materijelnih modula, napravljene su dopune ispisa raznih statističkih izvještaja. Ovisno o tipu statističkog izvještaja kojeg izaberete (prodaja robe, nabava robe, analiza prodaje, analiza nabave, reversi, statistika prodaje,...) program nudi mogućnosti popunjavanja slijedećih polja:

Tip dokumenta: U ovo polje upisujete za koji tip dokumenta želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja otvara se padajući izbornik iz kojeg odabirete tip dokumenta (knjiga IRA za dobra i usluge, knjiga IRA za vlastitu potrošnju, kamatni dokumenti, promet maloprodaje, ponude...).
Sortiranje po: U ovo polje upisujete način sortiranja dokumenata. Pritiskom na tipku koja se nalazi pored ovog polja otvara se izbornik iz kojeg odabirete način sortiranja (po datumu dokumenta, sredstvu plaćanja, izvodu, datumu dospjeća, datumu plaćanja,...).
Vrsta izvještaja: U ovo polje se upisuje vrsta izvještaja koju želite dobiti. On može biti detaljni ili kumulativni.
Za oblast / grad: Odabirom oblasti ili grada iz izbornika, dobijate pregled traženog izvještaja samo za odabranu oblast ili grad.
Za komitenta: Ako u ovo polje upišete komitenta, traženi izvještaj ćete dobiti samo za odabranog komitenta.
Od datuma do datuma: U ova dva polja upisujete datumski raspon za koji želite dobiti traženi izvještaj.
Skladište: Upisom jednog od skladišta dobijate izvještaj za odabrano skladište.
Status dokumenta: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara padajući izbornik iz kojeg odabirete za koji status odabranog dokumenta želite izvještaj. Status dokumenta može biti odobren, neodobren ili možete odabrati sve dokumente bez obzira na status.
Status plaćanja: Pritiskom na strelicu koja se nalazi pored ovog polja program otvara izbornik iz kojeg odabirete za koje od dokumenata želite izvještaj. Da li je to za sve dokumenta, plaćene dokumenta, neplaćene dokumente, djelomično plaćene dokumente.
Period: Pritiskom na strelicu koja se nalazi pored polja program otvara mogućnost odabira željenog perioda za koji želite dani izvještaj (dan, tjedan, mjesec,...)
Sumiranje: U ovom polju odabirete po čemu će se vršiti sumiranje na izabranom izvještaju (izlazna količina, ulazna količina, nabavna vrijednost, veleprodajna vrijednost, ukalkulirana marža,...)

Kada ste odabrali uvjete po kojima želite izvještaj pritiskom na tipku OK isti će se početi kreirati i prikazati na ekranu.

Kada postavite sve uvjete izvještaja možete po želji osim konačnog zbira odrediti i dodatna podsumiranja.
Pritiskom na tipku ä- Podsuma Program otvara prozor Odaberite ostale vrijednosti za sumiranje.
Pored vrijednosti za sumiranje u malo polje stavite znak koristeći lijevu tipku miša ili razmaknicu na tastaturi.
Pritiskom na tipku Ok program će kreirati izvještaj po zadanim uvjetima.

Detaljna rekapitulacija reversa

Reversi - nevraćena roba - detaljno

U padajućem izborniku Ispis koji se nalazi na tabeli dokumenata Reversi dodan je novi tip izvještaja Reversi - nevraćena roba - detaljno.
Pritiskom na ovaj tip izvještaja program otvara upit koji je potrebno popuniti da biste dobili izvještaj koji želite.
Upit se sastoji od sljedećih polja:
Sortiranje po: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara padajući izbornik iz kojega želite odabrati prvi uvjet sortiranja (nazivu komitenta, nazivu robe, šifri robe, nazivu klasifikacije,...)
Zatim po: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja program otvara padajući izbornik iz kojeg odabirete drugi uvjet sortiranja (naziv komitenta, naziv robe, šifra robe, ...)
Vrsta izvještaja: Ovdje odabirete kakvu vrstu izvještaja želite, da li će biti detaljni izvještaj ili kumulativni.
Za artikl: Ukoliko želite pregled izvještaja za sve artikle polje ostavite prazno ili ako želite izvještaj samo za jedan artikl onda isti odaberite.
Za komitenta: Ukoliko želite izvještaj za sve komitente polje ostavite prazno ili unesite jednog komitenta za kojeg želite izvještaj.
Od datuma do datuma: U ova dva polja upisujete datumski raspon za koji želite dobiti traženi izvještaj.
Skladište: Ako polje ostavite prazno program će dati izvještaj za sva skladišta, ili iz padajućeg izbornika možete odabrati skladište za koje želite izvještaj.
Za klasu / grupu: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu klasifikacije artikala iz koje odabirete klasu ili grupu artikala za koju želite izvještaj. Ako polje ostavite prazno program će dati izvještaj za sve artikle bez obzira na klasifikaciju.
Za proizvođača: Ukoliko želite izvještaj i po proizvođačima u ovo polje možete istog upisati.
Status dokumenta: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara padajući izbornik iz kojeg odabirete za koji status odabranog dokumenta želite izvještaj. Status dokumenta može biti odobren, neodobren ili možete odabrati sve dokumente bez obzira na status.

Kada ste odabrali sve uvjete pritiskom na tipku Ok program će kreirati izvještaj po željenim uvjetima.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.