Cassa - sconto

U padajućem izborniku Registri nalazi se opcija: Cassa - sconto. Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu za definiranje ovog registra. Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Tabela se sastoji od dvije kartice:

Grupe cassa - sconta

Uvjeti cassa - sconta

Grupe cassa - sconta

Kada je aktivna kartica Grupe cassa - sconta pritiskom na tipku Unos otvara se forma za definiranje grupe cassa - sconta. Forma se sastoji od sljedećih polja koja treba popuniti:

Šifra grupe: U ovo polje upisujete šifru za grupu Cassa - sconta koju otvarate. Šifra može imati dvije znamenke i iste mogu biti brojčane, slovne i kombinacija brojeva i slova.

Naziv grupe: U ovo polje upisujete naziv grupe Cassa - sconta.

Pritiskom na tipku OK forma za unos cassa - sconta se prihvaća i popunjava se tabela. Možete definirati više grupa cassa - sconta.
Sljedeći korak je unijeti uvjete za određenu grupu.

Uvjeti cassa sconta

Potrebno je prvo odabrati karticu Uvjeti cassa - sconta. Kada je ova kartica aktivna, pritiskom na tipku Unos program otvara izbornu tabelu grupa Cassa - sconta. Iz nje je potrebno odabrati grupu za koju unosite uvjet. Pritiskom na tipku Izbor otvara se forma za definiranje uvjeta. Forma se sastoji od sljedećih polja:

Šifra uvjeta: Šifra je četveroznamenkasta. Prva dva mjesta šifre nasljeđuje se od grupe, a druga dva se automatski dodjeljuju i program nudi sljedeći u rastućem nizu: 01, 02, 03,....

Naziv uvjeta: U ovo polje ćete upisati naziv za uvjet koji trenutno unosite.

Broj dana: U ovo polje upisujete broj dana za koje vrijedi postotak cassa - sconta.

Postotak: U ovo polje upisujete koliki postotak cassa - sconta (odobrenja) će dobiti kupac, ako fakturu plati u okviru broja dana koji je upisan u gornjem redu.
Pritiskom na tipku OK forma za unos uvjeta cassa - sconta se prihvaća i popunjava se tabela.
Jedna grupa cassa - sconta može imati više uvjeta, što u sljedećem primjeru možete i pročitati.

Primjer kako funkcionira cassa - sconto: ako kupac plati račun u cijelosti u roku od 5 (pet) dana može dobiti popust 20%, ako fakturu plati u okviru 15 (petnaest) dana može dobiti popust 15%, ako fakturu plati u roku od 20 (dvadeset) dana može dobiti popust 10% i ako fakturu plati u roku od 25 (dvadesetpet) dana dobiti će popust 3%.
Znači za jednu grupu cassa - sconta imamo četiri uvjeta i isti se kupcu mogu ispisati na računu, te kupac može vidjeti koliki popust još ostvaruje ako fakturu plati u određenim periodima.

*** ISTAKNUTO: Uvjeti koji se vežu za broj dana plaćanja, svakako moraju biti uneseni u rastućem nizu (npr. 3 dana, 7 dana, 15 dana), a nikako u padajućem (npr. 15 dana, 7 dana, 3 dana). U slučaju krivog unosa, proces kreiranja knjižnih odobrenja po cassa scontima neće odraditi proces, ili ga neće odraditi po uvjetima cassa sconta.

Korištenje cassa - sconta na izlaznim dokumentima

Na formama izlaznih dokumenta (pretponuda, ponuda, otpremnica, izlazni račun) dodano je polje Cassa - sconta. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja otvara se tabela Cassa - sconta i iz nje odabirete jednu od definiranih grupa s pripadajućim uvjetima. Kupcu ispisujete izlazni dokument na kojemu može vidjeti uvjete koje treba zadovoljiti da bi dobio naknadno odobrenje (cassa - sconta).
 

Odgoda dana

3 dana

7 dana

15 dana

30 dana

60 dana

120 dana

Za uplate do

14.05.2001.

18.05.2001.

26.05.2001.

10.06.2001.

10.07.2001.

08.09.2001.

Cassa - sconto

10%

8%

6%

4%

2%

1%

Iznos cassa - sconta (kn)

412,67

330,14

247,60

165,07

82,53

41,27

Cassa - sconto PDV

669,74

684,63

699,51

714,39

729,28

736,72

Iznos računa bez PDV

3.044,30

3.111,95

3.179,60

3.247,25

3.314,90

3.348,72

Ukupno za platiti u kn

3.714,04

3.796,57

3.879,11

3.961,64

4.044,18

4.085,44

Kreiranje knjižnog odobrenja

Dokument cassa - sconta se kreira u četvrtoj knjizi izlaznih računa (Knjiga IRA za dobra i usluge - slobodan unos).
U padajućem izborniku Obrade na tabeli dokumenata IFD nalazi se proces Kreiranje knjižnih odobrenja po cassa - scontima. Pritiskom na njega program otvara upit koji se sastoji od sljedećih polja:

Od datuma fakture - do datuma fakture: U ova polja je potrebno upisati datumski raspon izlaznih faktura na osnovu kojih želite za kupce kreirati knjižno odobrenje po cassa - scontu.

Datum odobrenja: U ovo polje ćete upisati datum koji će se ispisati na dokumentu knjižnog odobrenja.

Obrada samo osvijetljenog dokumenta (odobrenja): Ovo polje ćete označiti ukoliko već imate kreirano knjižno odobrenje koje nije odobreno te želite za više izlaznih faktura kreirati samo jedno knjižno odobrenje npr. za cijeli mjesec.

Šifra usluge: Knjižno odobrenje treba imati stavku u kojoj će pisati na osnovu kojih faktura se kreira isti. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja program otvara Tabelu usluga. U tabelu treba dodati novu uslugu za cassa - sconto i istu odabrati pritiskom na tipku Izbor. Šifra usluge će se prepisati u slobodno polje.

Kada su upisani željeni parametri, pritiskom na tipku OK program će kreirati odobrenja za cassa - sconto. Kreirane dokument možete vidjeti u tabeli dokumenata izlaznih faktura za slobodan unos.
U padajućem izborniku Ispis tabele dokumenata Izlaznih računa za slobodan unos nalazi se i dokument Knjižno odobrenje za cassa - sconto.

Napomene

Osnovni uvjet za kreiranje dokumenta knjižnog odobrenja je evidencija o plaćanju izlaznih računa. Program računa samo za u cijelosti plaćene račune, a na osnovu datuma plaćanja program može evidentirati koji je uvjet grupe cassa - sconto zadovoljen i na osnovu njega kreirati odobrenje.
Ukoliko datumi plaćanja ili iznosi nisu uneseni program nema mogućnost evidentirati, a samim tim niti kreirati knjižno odobrenje.
Uvjeti na cassa - scontima ne smiju se mijenjati ukoliko se ta grupa koristila na dokumentima. Ako je iz nekog razloga potrebno promjeniti jedan od uvjeta preporučamo da otvorite novu grupu cassa - sconto, a staru ostavite kakva je i bila. Šifre i opisi se mogu mijenjati.
Trenutno za jednu grupu cassa - sconta možete imati 6 uvjeta. Razlog tomu je što smo fiksirali širinu kolona na izvještajima, tako da se na ispisu prikazuje 6 kolona.

Cassa - Sconto (4D Wand Info 033)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.