Tabela usluga

Tabela usluga poziva se iz padajućeg izbornika Registri --> Usluge

 

Pozivom izborne linije Usluge iz padajućeg izbornika Registri otvara se forma Usluge na kojoj je moguće unositi, pregledavati, locirati i uređivati podatke o uslugama.
Sama forma u obliku jedinstvene tabele podijeljena je na dvije zasebne, međusobno interaktivne tabele. U središnjem dijelu smještena je tabela Usluga sa svim svojim najznačajnijim elementima. Donji dio forme zauzima tabela bitnih informacija za odabranu uslugu. Pomjeranje linije za označavanje na tabeli usluga automatski ažurira i donju tabelu s informacijama.
Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele za pregled usluga.
Da biste unijeli jednu uslugu pritiskom na tipku Unos program otvara prvo Tabelu Grupa. U ovoj tabeli prvo trebate odabrati onu grupu kojoj pripada usluga koji želite unijeti. Kada ste selektirali grupu pritiskom na tipku Izbor ista se prihvaća i program otvara formu koju je potrebno popuniti.
Jedna od osnovnih karakteristika tabele u koju unosite uslugu je da se ista može selektirati po različitim kriterijima i tako pretraživati. U gornjem dijelu tabele nalaze tri kartice koje predstavljaju načine sortiranja unesenih usluga. Odabirom željene kartice tabela usluga automatski se sortira prema odabranom kriteriju i time omogućava, putem lokatora, brz pronalazak tražene usluge. Načini sortiranja su:

Naziv

Šifra

Kataloški broj

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

 Tipka za poziv slike vezane na uslugu
Za svaku uslugu na tabeli moguće je zakačiti njezinu fotografiju neovisno o kojem se formatu radi (WMF, JPG, GIF, PNG...). Kada želite u tabeli usluga vezati fotografiju za određenu uslugu, prvo morate odabrati uslugu (pozicionirati se na nju). Kada je usluga selektiran aktivirajte ikonu i program će otvoriti ekran na kojem se može odrediti putanja do datoteke. Iza natpisa Datoteka sa slikom nalazi se tipka s tri točkice čijim se pritiskom aktivira standardni dijalog za izbor datoteka. Nakon izbora željene datoteke, na formi će se ta fotografija usluge i pojaviti, a potvrdom na formi slika postaje trajno vezana za trenutno aktivnu uslugu. Veza s odobrenom slikom se može naknadno prekinuti brisanjem polja s putanjom do datoteke ili zamijeniti vezom na neku drugu sliku. Slici se ne mijenjaju dimenzije tako da kvaliteta slike ostaje nepromijenjena. Ako cijela slika ne može stati na formu, njen ostatak se može vidjeti pomicanjem klizača na desnom i donjem rubu slike. Fotografija koju ste odabrali može se koristiti npr. za ispis Ponude sa slikom, za web shop i sl. Ako za određenu uslugu trebate više slika, iste se unose kao Datoteke s diska vezane za uslugu...

 Datoteke s diska vezane na uslugu
Datoteke s diska vezane na odabrani uslugu mogu se pozvati odabirom ikone ili kombinacijom tipki Ctrl+O s tastature. Pritiskom na ovu tipku otvara se tabela s dokumentima za odabranu uslugu. Na uslugu je moguće vezati dokumente, slike, multimedijalne datoteke ...itd.

 Usluge van upotrebe
Odabirom ove ikone program otvara tabelu u koju ste smjestili one usluge koji nisu u upotrebi i za koje smatrate da se više neće koristiti u poslovanju. Stavljanjem van upotrebe usluge i dalje ostaju u bazi ali vizualno ne smetaju.
Takve, po vama neperspektivne usluge, označite koristeći se tipkama za označavanje (nalaze se u gornjem dijelu tabele neposredno pored polja lokator).
Kada ste to napravili u padajućem izborniku Akcije odaberite proces Stavljanje usluga van upotrebe. Odabirom ovog procesa program sve označene usluge stavlja u tabelu Usluge van upotrebe.
Ako usluge želite ponovo vratiti u upotrebu, u tabeli Usluga van upotrebe označite one koje vraćate u upotrebu, zatim u padajućem izborniku Akcije pozivate proces Vraćanje usluge u upotrebu. Program sve označene usluge vraća u upotrebu u stvarnu tabelu usluga.

***Istaknuto: Ponekad se dogodi da unosite novu uslugu a program uporno javlja dupli ključ po nazivu ili kataloškom broju... Trudite se i pretražujete a tog duplog ključa nema i nema. To je siguran signal da se usluga nalazi u Uslugama van upotrebe i da ju je potrebno vratiti u upotrebu.
Najdrastičniji primjer, uz veliku dozu panike, izaziva označavanje svih usluga i njihovo stavljanje van upotrebe. Neizostavna reakcija je poziv u 4D...

 Tipka za pretraživanje i filtriranje (F3)
Odabirom ove ikone, ili pozivom tipke F3, otvara se forma u koju je potrebno upisati traženi pojam. Ako je cilj dobiti na tabeli samo usluge koje sadrže traženi pojam (npr. prsten) odaberite tipku Filter. Time će se na tabeli prikazivati samo one usluge koje u sebi sadrže traženu riječ tj. Prsten. Naravno, sva sortiranja i informacije i dalje su funkcionalni kao da je tabela usluga kompletna. Za povratak u normalan prikaz tj. prikaz svih usluga potrebno je ponovnim odabirom isključiti ikonu pretraživanja.
Detaljno pojašnjenje pretraživanja (F3) pročitajte ovdje.

 Tipka za izbor usluga po grupama
Korištenjem ovog filtera možete filtrirati samo one usluge koji pripadaju jednoj grupi ili podgrupi. Pritiskom na ovu tipku program otvara formu klasifikacije. Ovdje selektirajte onu grupu ili podgrupu unutar koje želite pregledati usluge. Pritiskom na tipku Izbor program će u tabeli usluga prikazati samo one usluge koje pripadaju odabranoj klasifikaciji. Pritiskom na tipku Deaktiviranje filtera ovaj se filter isključuje i na ekranu se pokazuje tabela sa svim uslugama.

  Tipka za deaktiviranje filtera
Ako je uključen neki od filtera (npr. po grupama usluga), za povratak u normalan način prikaza tj. prikaz svih usluga, potrebno je kliknuti na ovu tipku. Time je postojeći filter isključen i na tabeli se vide sve usluge.

Tabela s informacijama

Donja tabela u tabeli pregleda usluga je tabela koja nudi niz informacija o trenutno selektiranoj usluzi. Ova tabela se sastoji iz nekoliko kartica koje daju različite informacije o trenutno osvijetljenoj usluzi.
Kartice donje tabele su:
Napomena - Napomena za uslugu. U gornjoj tabeli označite jednu od usluga. U donjoj tabeli aktiviranjem ove kartice možete vidjeti kojoj klasi i grupi pripada usluga, te sadržaj kompletne napomene koju ste na formi usluge unijeli u polju Opis usluge.
Izlazi - Izlazi usluge sa skladišta. Aktiviranjem ove kartice u donjoj tabeli, za označenu uslugu u gornjoj tabeli, možete vidjeti sve izlaze sa skladišta, o kakvom tipu dokumenta se radi, broj i datum dokumenta, skladište s kojeg je usluga izašla, za kojeg poslovnog partnera, količina usluge koja je izašla te prodajna cijena odabrane usluge. Odabirom ove kartice imate kompletnu informaciju od njenog prvog do zadnjeg izlaza.
Por.tarife - Porezne tarife. Aktiviranjem kartice vidljive su porezne tarife za odabranu uslugu u drugim državama. Registar se poziva iz Registri --> Tarifne grupe po državama.
Slika - Slika usluge. Ako ste za označenu uslugu zakačili fotografiju pritiskom na ovu karticu možete je i vidjeti, a da posebno ne ulazite u datoteku s fotografijama.
Naručeno - Ako ste označenu uslugu naručivali od svojih dobavljača ili je usluga naručivana od strane vašeg kupca, ovdje možete vidjeti na kojim dokumentima se nalazi naručena usluga, koliko komada je naručeno, a koliko je još ostalo za isporuku. Ove podatke možete vidjeti samo ako iz ulaznih i izlaznih narudžbi kroz obrade radite isporuku za označenu narudžbu ili komitenta.
Neodobreno - Na ovoj kartici možete vidjeti sve neodobrene dokumente u kojima se nalazi označena usluga. U tabeli je prikazan tip, broj, datum i skladište dokumenta. Ove dokumente možemo nazvati i dokumentima u pripremi te nam informacija s ove kartice nudi dodatne informacije kod prodaje usluga.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Na tabeli registra Usluge dostupni su padajući izbornici:

Usluge

oUnos

oIzmjena

oBrisanje

oKopiranje označenih usluga u memoriju (clipboard )

oKopiranje osvijetljene usluge

oExport trenutačno prikazanih podataka u MS Excel

oResetiranje formata tabela

oIzlaz

Označavanje (nudi sve što i ikone za označavanje i prikaz na alatnoj traci)

Pregled

oSlika vezanih na uslugu

oTarife usluga po državama

oPretraživanje i filtriranje (F3)

oDatoteke s diska vezane za uslugu

oPregled skeniranog dokumenta

oInformacije o usluzi (Ctrl+D)

Akcije

oPoveži dokumente s diska na označene usluge

oStavljanje usluga van upotrebe

oVraćanje usluga u upotrebu

Exporti

oExport roba i usluga u transportnu datoteku

oImport roba i usluga iz transportne datoteke

oExport klasifikacije u tekst datoteku

oExport artikala i usluga u XML datoteku

oExport klasifikacije u XML datoteku

Ispis Registra usluga

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele.
Pored njih nalazi se tipka Kopiranje. Ona omogućava kopiranje postojeće usluge s dodatkom (Kopija) u cilju bržeg unosa usluga koje imaju slične odrednice.

Forma za unos usluge

Prije nego pristupite definiranju same usluge potrebno je definirati grupu i podgrupu usluge u koju ćete je smjestiti. Preporuka je da se definira grupa Usluge i u nju dodaju podgrupe usluga kao i usluge u te podgrupe. Pogledajte Klasifikaciju artikala jer se na istom principu klasificiraju i usluge.
Pritiskom na tipku za Unos otvara se forma grupe artikala u kojoj selektirate podgrupu za usluge i istu odabirete pritiskom na tipku Izbor. Program automatski otvara formu za Dodavanje novog sloga u kojoj se definira naziv usluge i njen opis.

Podaci koje je potrebno popuniti su:

Šifra usluge. Prvi niz brojeva označavaju ID usluge koji dodjeljuje 4D Wand, sljedeći niz kazuje u kojoj grupi i podgrupi se nalazi usluga dok je posljednji niz redni broj usluge unutar te grupe i podgrupe. Program ga sam nudi i uvijek je prvi sljedeći u nizu. Nije fiksan i može se mijenjati.
Kataloški broj. U ovo polje upisujete kataloški broj same usluge koji će se ispisivati u tabeli usluga i po tom broju možete pretraživati iste.
Naziv usluge. U ovo polje upisujete naziv same usluge koji će se ispisivati u tabeli usluga i po tom nazivu ćete pretraživati iste .
Opis usluge. U ovo polje upisujete opis usluge i on će se ispisivati na izvještajima/računima. Može biti proizvoljno velik.
Grupa stavki. U ovom polju odabirete grupu stavki kojoj usluga eventualno pripada. Polje nije obavezno.
Proizvođač. U ovo polje možete unijeti proizvođača na kojeg se usluga odnosi. Klikom na strelicu prema dolje program otvara tabelu partnera.
Jedinica mjere. U ovo polje unosite jedinicu mjere usluge. Pored njega se nalazi tipka sa strelicom prema dolje i pritiskom na nju program otvara tabelu s jedinicama mjera kako bi ste mogli odabrati željenu.
Osnovna količina. U ovo polje upisujete osnovnu količinu koja će se nuditi prilikom unosa usluge u neki od dokumenata.
Atribut 1-4. U ovo polje upisujete atribute usluge ako je to potrebno (u ovom primjeru naziv Atribut 1 je zamjenjen nazivom Cjenik).
Valuta. U ovo polje upisujete valutu na osnovu koje ćete kalkulirati cijenu same usluge. Obično je to Hrvatska kuna
Porezna tarifa. U ovo polje unosite poreznu tarifu za usluge. Pored njega nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu Tarifne grupe iz koje odabirete poreznu tarifu.
Stopa PDV-a. Ovo polje automatski se popunjava odabirom porezne tarife.
Konto usluge. U ovo polje unosite konto na koje ćete kasnije knjižiti uslugu.
Ulazna cijena usluge: i % planske zarade koriste se u specijalnim slučajevima kada još nisu poznati svi elementi nabavne cijene.
Cijena bez poreza. U ovo polje unosite jediničnu (kunsku) cijenu usluge bez poreza. Polje može ostati i prazno.
Cijena s porezom. Ovo polje se automatski popunjava, ako je unesena jedinična cijena bez poreza. Ako unesete cijenu s porezom, program automatski izračunava jediničnu (kunsku) cijenu bez poreza. Polje će ostati prazno, ako je i polje Cijena bez poreza prazno.
Bar code: Polje služi za unos bar koda usluge.
 Serijski brojevi: označite potrebno - Bez obaveze unosa (ako ne vodite lotove ili serijske), Lotovi(šarže) ili Serijski brojevi.

Pritiskom na tipku OK iskreirana usluga sa svim elementima se prenosi u tabelu usluga. Postupak ćete ponoviti onoliko puta koliko usluga želite kreirati.
Ako kreiranu uslugu ne želite prihvatiti, na formi umjesto tipke OK, stisnite tipku Prekid. Program vas pita Da li želite spremiti izmjene na ovom slogu?. Pritiskom na tipku Ne program briše kreiranu formu.

***Izdvojeno: Tabela usluga je registar koje je dostupan i na POS blagajnama. Iako su forma i izgled isti, na POS blagajnama nije moguće dodavati niti brisati usluge već samo mijenjati postojeći registar tj. usluge u tom registru. Time je ostavljena sloboda POS blagajnama da mijenjaju opis, količinu i cijenu usluge.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.