Grupe stavki

Tabelu Grupe stavki ažurirate pozivanjem nekih od robnih modula Maloprodaja/Veleprodaja --> Registri --> Grupe stavki. Odabirom ove izborne linije program otvara tabelu Grupe stavki. Ovo je registar koji nema nikakvu vezu s klasama i grupama artikala iz klasifikacije artikala. Naime, njegov jedini zadatak je da prilikom ispisa dokumenta grupira stavke unaprijed definirane grupe. Time se postiže preglednost ispisa kao i lakša kontrola stavki kod isporuke i preuzimanja.

*** Istaknuto: Prilikom kreiranja grupa stavki treba voditi računa i o njihovom smislu i svrsishodnosti.
Npr: ako želite grupirati namještaj sa jedne ponude po grupama stavki stavite u grupe: ured direktora, ured prodaje 1, ured prodaje 2, ured knjigovodstva, .... Nemojte stavljati kao grupu stavki: ured Marka Markovića, ured Pere Perića, jer ćete ovako grupiranje iskoristiti samo jednom, za jednog kupca.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos otvara se forma za definiranje nove grupe stavki. Ista se sastoji od sljedećih polja koja treba popuniti:

Oznaka grupe: U ovo polje upisujete oznaku za grupu stavki. Oznaka može imati šest znamenki (brojevi ili slova ili kombinacija brojeva i slova).

Naziv grupe: U ovo polje upisujete naziv za grupu stavki. Naziv grupe se zajedno sa oznakom ispisuje na izvještajima, a ispod njih se nalaze stavke koje pripadaju odabranoj grupi.

Opis 1 Grupe stavki:

Opis 2 Grupe stavki:

Pritiskom na tipku OK forma za unos grupe stavki se prihvaća i popunjava se tabela.

Za operativnu primjenu ovog registra, a nakon što ste definirali grupe, kod samog unosa artikla u bazu roba, na formi robe/artikla potrebno je odabrati u koju Grupu stavke ide taj artikal. Time niste jednoznačno odredili grupu kojoj taj artikal pripada. Naime, kod unosa stavke na dokument postoji polje Grupa stavki. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu Grupa stavki iz koje je potrebno odabrati kojoj grupi stavki ćete pridružiti stavku koju unosite. Pritiskom na tipku OK odabrana grupa stavki se prihvaća i istu možemo vidjeti na formi za unos stavke na dokument. Odabrana grupa stavki na artiklu se pamti samo za dokument koji trenutno radimo. Ako isti artikl odaberemo na nekom drugom dokumentu, možemo ga staviti u neku drugu grupu ili zadržati onu koju smo mu prethodno dodijelili prilikom samog unosa artikla u bazu roba.

Primjer Ispisa s Grupama stavki

Primjer ispisa bez Grupa stavki


 

Na konkretnom primjeru kupcu je odmah vidljivo koliko vrijede Osnovne licence a koliko dodatne licence 4D Wand-a. Ispis bez Grupa stavki ne nudi tu informaciju. Odabir da li dokument želite ispisati s Grupama ili bez njih vrši se na formi upita prije samog ispisa, stavljanjem kvačice u polje Ispis po grupama stavki.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.