Tabela dokumenata, skeniranje, kreiranje i povezivanje vanjskih datoteka s 4D Wand-om

Na Komitente, Osobe, Artikle, Usluge, Dokumente te Financijske dnevnike moguće je povezati datoteke s diska. Na primjer: na komitente možete povezati ugovor pisan u nekom programu za obradu teksta, na UFA dokument skeniranu ulaznu fakturu po kojoj je UFA nastala, na osobu dopis koji ste napisali, na artikl možete povezati datoteke sa slikom, uputstvom, tehničkom specifikacijom i tako dalje. Jedan te isti dokument možete povezati s više različitih artikala, partnera, osoba, itd. Dokumente možete i kreirati uz pomoć 4D Wanda. Potrebno je u MS Wordu napraviti matrice sa željenim tekstom, logom, slikom,... i iste uz pomoć 4D Wanda iskoristiti za kreiranje novih dokumenata. I dalje, dokumente možete skenirati uz pomoć uređaja za skeniranje i programa dostupnih uz Windows XP i Microsoft Office 2003 i više.

Tabela dokumenata (komitenta, osoba, roba...)

Povezivanje postojećih dokumenata

Skeniranje dokumenata

Kreiranje dokumenata na osnovi predložaka

Pripremne radnje i podešavanja

Nakon sagledavanja potreba (što želimo) i tehničkih dostupnosti (kako to ostvariti) predlažemo da na dokument serveru ili računalu koje će glumiti dokument server, kreirate zajednički folder u kojem će se čuvati i kreirati dokumenti. Na primjer, u 4D smo na serveru kreirali folder c:\dokumenti i isti napravili vidljivim svim korisnicima u mreži. Svi korisnici su mapirali taj folder kao disk S:\ na svom računalu. Tako da sada imamo jedan zajednički folder u koji smještamo sve dopise koji nastaju u poduzeću. Za postavljanje ovakvog načina rada možete se obratiti vašem sistem administratoru. U parametre programa je onda potrebno unijeti S:\ kao direktorij (folder) u koji se smještaju novonastali dokumenti. Istu stvar smo napravili za skenirane dokumente. Napravili smo folder c:\scan na serveru i mapirali ga kao disk T: na ostalim računalima u mreži. T: disk se koristi isključivo kroz 4D Wand za smještaj kreiranih dokumenata.

Tabela vezanih dokumenata

Na tabelama komitenata, osoba i artikala se nalazi opcija iz padajućeg izbornika (na nekim tabelama i tipka na alatnoj traci), koja otvara ekran s popisom datoteka s diska povezanim na osvijetljeni slog. Tabela se otvara i pritiskom na kombinaciju Ctrl+O. Na donjoj tabeli je primjer liste datoteka povezanih na jednog partnera/komitenta.

Ova tabela se može pozvati s tabela komitenata, osoba, artikala, usluga, poslovnih dnevnika i svih 4D Wand dokumenata. Povezati možete bilo koju datoteku s diska, bez obzira u kojem programu je nastala i koji program služi za pregled iste. To znači da možete povezati i sliku, excel tablicu, mp3 pjesmu, pdf dokument, neki izvršni program, čak i Internet adresu. Kada kliknete na tipki Otvori dokument 4D Wand će pozvati ispravan program za obradu tj. prikaz tog dokumenta.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored ikone za pretraživanje (F3) namijenjene za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

 Tipka za pretraživanje (F3)
Odabirom ove ikone, ili pozivom tipke F3, otvara se forma u koju je potrebno upisati traženi pojam. Pritiskom na tipke Sljedeći ili Prethodni, program u sivim poljima prikazuje prvi sljedeći dokument koji sadrži traženi pojam, bio on broj ili slog upisan u opisu dokumenta ili u nazivu datoteke. Pritiskom na tipku Izbor, program će se u tabeli dokumenata automatski pozicionirati na dokument koji sadrži traženi pojam. Detaljno pojašnjenje funkcioniranja pretraživanja (F3) pročitajte ovdje.

 Tipka za deaktiviranje tj. resetiranje filtera
Ako je uključen neki od filtera (npr. odabrana Vrsta dokumenta: Ulazni računi) za povratak u normalan način prikaza tj. prikaz svih dokumenata, potrebno je kliknuti na ovu tipku. Time je postojeći filter isključen i na tabeli se vide svi dokumenti.

 Export prikazanih podataka u Excel
Tipka će prebaciti sve podatke iz tabele u Excel.

Osim ikona forma sadrži osim uobičajenih tipki Unos, Izmjena i Brisanje i:

(1.) Vrsta dokumenta: U ovo polje se iz registra Vrste dokumenata odabire koju vrstu dokumenata želite prikazati na ekranu. Npr. odabirom Ulazni računi na tabeli će se prikazivati samo dokumenti koji pripadaju tom registru.

(2.) Ostale tipke:

Otvori dokument - pozivom ove tipke ili tipke F4 na tastaturi, 4D Wand će pozvati odgovarajući program za tu vrstu datoteke i prikazati dokument. Ako se radi o fotografiji otvorit će preglednik slika, ako se radi o pdf dokumentu otvorit će odgovarajući preglednik itd.)

Novi dokument - pozivom tipke otvara se standardna windows forma s mogućnošću izbora unaprijed pripremljenog dokumenta (templatea). Nakon dovršetka odabira i određivanja vrste dokumenta i eventualno njegova opisa, spremite dokument odabirom tipke OK. Time je dokument pripremljen za uređivanje i možete ga pozvati u svakom trenutku kada poželite. Ova operativnost je idealna za dokumente koje uređuje više korisnika 4D Wand-a ili se često vraćate istom dokumentu radi izmjena. Dovoljno je pozvati F4 i nastaviti uređivanje dokumenta tamo gdje ste stali.

Novi Scan - pozivom ove tipke pokreće se proces skeniranja novog dokumenta što je kasnije detaljno pojašnjeno na ovom linku.

Otvori Explorer - pozivom ove tipke otvara se mapa u kojoj se nalazi dokument na kojem ste trenutno pozicionirani u tabeli dokumenata.

Padajući izbornici

Dokumenti

oUnos, Izmjena, Brisanje - standardne naredbe s funkcijom kao i tipke istog naziva

oKreiranje novog dokumenta - izborna linija s istom funkcijom kao i prethodno opisana funkcionalnost tipke Novi dokument

oPozivanje programa za skeniranje - pokreće proces skeniranja

oIspis dokumenta - otvara formu za odabir printera i ispis dokumenta na kojem ste trenutno pozicionirani

oExport trenutačno prikazanih podataka u MS Excel - prebacuje sve podatke s tabele u MS Excel

Označavanje - izborne linije koje imaju istu funkcionalnost kao i ikone iz alatne trake

Pregled

oOtvori dokument (F4) - pokreće odgovarajuću aplikaciju i prikazuje dokument, sliku, datoteku...

oOtvori explorer - otvara mapu gdje se nalazi spremljena datoteka

oPretraživanje (F3) - pretražuje bazu dokumenata

Povezivanje postojećih dokumenata

Dokumente koji se nalaze na disku možete povezati s bazom podataka. Umjesto da po disku tražite određeni dopis isti postaje uvijek dostupan iz programa. 4D Wand ne pamti cijele dokumente nego samo vezu na njih, tako da je gubitak prostora minimalan. Kada želite povezati neki slog s datotekom na disku, potrebno je stisnuti tipku Unos, nakon čega se otvara forma za unos

Datum dokumenta: Program nudi današnji datum kao datum dokumenta. Može se mijenjati.
Vrsta dokumenta: Ovdje birate kategoriju tj vrstu u koju želite smjestiti dokument. Vrste kreirate po potrebi, ali savjetujemo da ne kreirate previše kategorija, nego da dobro promislite prije kreiranja svake, jer naknadna izmjena istih nije moguća. Kod definiranja vrste definira se i direktorij (folder) koji se koristi prilikom skeniranja i kreiranja novih dokumenata direktno iz 4D Wanda, o čemu možete više pročitati niže u uputama za skeniranje dokumenata.


 Opis dokumenta: U ovo polje upišite što precizniji opis datoteke koju povezujete jer će vam to u mnogome poboljšati pretraživanje dokumenata.
Datoteka: Ovdje upišite putanju ili odaberite datoteku (pritiskom na 3 točkice).

Skeniranje dokumenata

Dokumente je moguće skenirati direktno iz 4D Wanda i povezati s podacima. Da bi se omogućilo skeniranje dokumenata potrebno je najmanje imati Windows XP SP2 i Microsoft Office 2003. Ako nemate instaliran Microsoft Office Document Imaging (MODI) isti možete besplatno preuzeti s Microsoftovih stranica http://support.microsoft.com/kb/982760 (kopirajte ovaj link u Vaš preglednik). Na stranicama se nalazi i uputstvo za instaliranje.  U slučaju da koristite noviju verziju Microsoft Office (2010, 2013, 2016, 2019) u tim verzijama nema MODi komponente pa se ista treba instalirati iz verzija 2003 ili 2007.
U nastavku objašnjeno je skeniranje dokumenata i povezivanje s podacima direktno iz 4D Wanda preko lokalne mreže, a u nastavku i preko Terminal Servisa. Dodatno, udaljeno skeniranje odnedavno je moguće preko ThinStuff-a, odnosno pomoću aplikacije TSX Scan. Detaljnije podatke o aplikaciji možete pronaći na Internet stranicama  http://www.thinstuff.com/products/tsx-scan/ .

Kakav skener kupiti

Ovo je pitanje na koje teško možemo dati kvalitetan odgovor jer svakim danom tehnika ide naprijed. Treba znati da postoje Document Scanner-i koji su napravljeni da ekstremno brzo skeniraju stranicu, a ako ih ima više, višestruko skeniranje je jako brzo i s minimalnim zastojem između pojedinih stranica. Naravno, postoje i "obični" scanner-i koji se opet mogu podijeliti i dvije globalne grupe: jednostavniji i s manjim rezolucijama, te oni profesionalniji, s velikim rezolucijama i desetinama opcija za setiranje svakog pojedinog skeniranja. Naša tvrtka, u trenutku pisanja ovog dijela uputa, posjeduje sva tri tipa scanner-a. Naravno, Document Scanner je onaj pravi za 4D Wand. Skeniranje je brzo, jednostavno da ne može biti jednostavnije, kvaliteta skeniranih dokumenata na vrlo zavidnom nivou. Uz pomoć našeg AVision AV 220 scanner-a smo već brzo i jednostavno skenirali na tisuće dokumenata i nikada nije postojao niti najmanji problem. Ostala dva scanner-a ne pružaju takav komoditet, a s profesionalnim scanner-om visoke rezolucije skeniranje je pravi teror. Trebaju se podešavati parametri i sve je sporo. Naravno, to je scanner proizveden za skeniranje fotografija, negativa i slično. Dakle, svim korisnicima koji imaju želju koristiti ovu opciju 4D Wanda preporučujemo Document Scanner-e, odnosno "Pass-Trough Scanner" nekog od renomiranih proizvođača.

Pomoć: U trenutku pisanja ovih uputa, Internet stranice scanner-a kojeg koristi naša tvrtka bila je: http://www.avision.com Stavljamo link na ovu stranicu, jer može predstavljati početnu točku kakvu vrstu scanner-a treba tražiti.

Podešavanje skenera

Predlažemo da se skenirani dokumenti smještaju na zajednički disk na mreži (recimo T:) pa je isti potrebno unijeti u parametre programa. Na računalu na kojem se nalazi skener je potrebno kreirati direktorij (npr C:\Temp\Scan) za privremeno smještanje skeniranih dokumenata, koje zatim 4D Wand automatski kopira na njihovo mjesto na zajedničkom disku (T:).
U Microsoft Officeu (2003 i više) treba instalirati podršku za skeniranje i obradu skeniranih dokumenata. Provjerite da li u skupini programa Microsoft Office Tools postoje programi Microsoft Office Document Scanning i Microsoft Office Document Imaging (kao na slici).

Pozivom programa Microsoft Office Document Scanning otvara se prozor Scan New Document na kojem je potrebno posetirati skener i odabrati parametre rada. Na tipku Scanner odaberite uređaj koji je povezan na vaše računalo. O samim uređajima pročitajte više u nastavku teksta. Opciju View file after scanning isključite. Zatim kreirajte novi Preset (predefinirani set parametara) koji nazovite 4D Wand.

 

Kliknite na 4D Wand preset i pozovite opciju "Edit selected preset". Pregledajte i unesite parametre po želji, a obavezno na kartici "Output" upišite ime foldera za privremeno smještanje skeniranih dokumenata, te pod "File name" odaberite opciju "Auto number". Na kartici "Page" nemojte paliti opciju "Save each page in separate document" jer 4D Wand očekuje da je iz scannera nastane samo jedna datoteka na disku u kojoj može biti skenirano i više stranica. Na kartici "Processing" opciju "Use OCR to recognize..." također nemojte paliti jer će se veličina datoteke nepotrebno povećati. OCR (prepoznavanje teksta) možete napraviti po potrebi uz pomoć programa Microsoft Office Document Imaging. Prepoznavanje teksta premašuje okvire 4D Wanda i ovih uputa.

 

Nakon unosa potrebnih i željenih parametara, postavke snimite. Sada možete u 4D Wandu - Parametri programa - Preglednik virmani i fontovi, na kartici Dokumenti i skeniranje unijeti gore posetirane parametre. Microsoft Office Document Scanning program se zove MSPSCAN.EXE i nalazi se u folderu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\XX.0\ gdje je XX verzija MS Officea (11 za Office 2003, 12 za Office 2007,...)

Nakon unosa parametara možete pristupiti skeniranju dokumenata kroz 4D Wand.

Skeniranje jednog dokumenata

Kada otvorite tabelu datoteka povezanih na neki podatak (komitenta, osobu, artikl, dokument,...) na ekranu se nalazi tipka "Novi scan". Pritiskom na istu 4D Wand otvara prozor za skeniranje novog dokumenta i starta proces skeniranja.

Ako su postavke ispravne, uređaj upaljen i papir se nalazi u njemu, otvara se sljedeći prozor.

Nakon uspješnog skeniranja stranice (ili više stranica ako to uređaj podržava), kontrola se vraća u 4D Wand i otvara se prozor za unos podataka o skeniranom dokumentu.

Datum dokumenta:  Program nudi današnji datum kao datum dokumenta. 
Vrsta dokumenta:  Ovdje birate kategoriju u koju želite smjestiti dokument. Vrste kreirate po potrebi, ali savjetujemo da ne kreirate previše kategorija, nego da dobro promislite prije kreiranja svake, jer naknadna izmjena istih nije moguća. Kategoriji se pridružuje direktorij (folder) koji se koristi prilikom skeniranja i kreiranja novih dokumenata direktno iz 4D Wanda. Ako vrstu odaberete prije pritiska na tipku OK, program će u putanju datoteke dodati i podfolder odabrane vrste dokumenta.

Opis dokumenta:  U ovo polje upišite što precizniji opis datoteke koju povezujete jer će vam to u mnogome poboljšati pretraživanje dokumenata. Kada se skenira neki dokument iz 4D Wanda (UFA, primka i sl.) program će datoteku povezati na komitenta s fakture, a u opis dokumenta će automatski ponuditi klasu i broj dokumenta (npr. UFA 000283). 
Datoteka:  Program unutar foldera postavljenog u parametrima programa (T:) kreira folder s nazivom baze s koje je pozvano skeniranje (Partneri, Osobe ili Artikli) i u njemu folder s ID brojem baze. Tako će naprimjer datoteka za komitenta sa šifrom 2968 imati naziv T:\Partneri\002968\20070703-132823.tif. Naziv same datoteke se sastoji od godine, mjeseca, dana i sata, minute i sekunde kreiranja dokumenta. Ako na primjer odaberete vrstu dokumenta UFA, program će ponuditi naziv datoteke npr. T:\Partneri\002968\UFA\20070703-132823.tif te po potrebi kreirati UFA podfolder.

Podešavanje skenera za rad preko Terminal servisa

U slučaju da za udaljeno skeniranje dokumenata preko Terminal servisa koristite TSX Scan od ThinStuff-a podešavanje je istovjetno kao i za skeniranje kroz lokalnu mrežu.
U slučaju da skenirate dokumente preko Terminal servisa, a ne koristite aplikaciju TSX Scan, postavke skenera trebaju biti zadane na sljedeći način:

1.Folder za skenirane dokumente – može ostati kako je i do sada bilo postavljeno. Primjer: slika dolje

2.Program za skeniranje – ostavite prazno

3.Scan preset – ostavite prazno

4.Folder koji koristi skener – ovdje unijeti folder u koji se privremeno snima skenirani dokument. To treba biti folder na lokalnom računalu. Naravno, da bi bio vidljiv preko terminala treba biti dijeljen (sheran) kako bi bio dostupan s lokalnog računala ili je na RDP konekciji potrebno uključiti da se mapiraju lokalni diskovi, a na serveru pod nekim slovom mapirati navedeni disk. Uvjet je da se skenirana slika pojavi u ovom folderu tako da software preko kojeg se skenira treba posetirati da se skenirane slike snimaju u taj folder. Također, uvjet je da u ovom folderu smije biti samo jedan file koji se povezuje s dokumentom u 4D Wand-u.

Skeniranje se radi tako da se neovisno o 4D Wand-u dokument skenira na lokalnom računalu sa softwareom za skeniranje. Kada se skenirani dokument pojavi u folderu koji ne naveden pod „Folder koji koristi skener“ tada se u 4D Wand-u nad dokumentom za koji želimo vezati skeniranu sliku uđe u „Listu datoteka s diska vezanih na dokument“ i klikne „Novi scan“.

Kreiranje dokumenata na osnovi predložaka

Između svih predložaka u 4D Wandu postoje tri predloška koji se koriste za izradu dopisa, fax poruka, ugovora.

Način korištenja predložaka

Pokrenete Adresar i u njemu izaberete komitente pritiskom na ikonu Komitenti ili aktivirajući kombinaciju tipki Ctrl+K. Tada se otvara novi prozor tj. forma u kojoj se nalaze svi komitenti vezani uz Vašu firmu. U toj formi označite firmu za koju želite napraviti dokument (kliknete jedanput s mišem na nju tako da se zaplavi) i aktivirate ikonu Dokumenti za komitenta ili ikonu Dokumenti za osobu (ovisno za koga radite taj dokument, za komitenta općenito ili za određenu osobu). Isti taj postupak se može napraviti i ovako: Pritisnite na padajućim izbornicima izbornik Akcije i kada se pokaže sadržaj izbornika izaberite Prikažite dokumente vezane na komitenta ili Prikažite dokumente vezane na osobu (ovisno za koga radite taj dokument, za komitenta općenito ili za određenu osobu). Pojavit će se forma pod nazivom Pregled dokumenata po komitentima ili Pregled dokumenata po osobama , u kojoj se nalaze, ako su prethodno kreirani, neki dokumenti, a ako nisu bez ikakvih dokumenata. U toj formi kliknite ikonu Novi dokument čime otvarate formu Odaberite matricu: u kojoj vam se nudi da izaberete neke prethodno napravljene predloške (matrice). S 4D Wandom dobivate predloške za izradu dopisa, fax poruke, ugovora. Izabirom pojedinog predloška na ikonu Open. Tada se otvara nova forma gdje vam se pokazuje datum nastanka dokumenta ime datoteke, mapa (direktorij) u kojem se sprema. Važno je za napomenuti da možete promijeniti ime datoteke i mapu u koju se sprema. To se obavlja pritiskom na ikonu koja se nalazi s desne strane trake gdje se nalazi traka u kojoj piše put do mape i ime datoteke. Pritiskom na ikonu OK ili s Enter-om potvrđujete svoje postavke i otvara Vam se Word u ili slično.

Izmjena postojećeg predloška

Ako želite izmijeniti neki od postojećih predložaka morate pokrenuti MS Word u kojem izaberete File ->Open čime Vam se otvara forma u kojoj morate odabrati prethodno napravljeni predložak koji se nalazi u mapi C:\4D\Wand\Loc\4D_(ime predloška).dot gdje se nalaze predlošci dopis, fax, ugovor. Otvara vam se forma u kojoj možete uređivati predložak. Možete premještati, brisati Bookmark -e, mijenjati podatke svoje firme itd. Izmijenjeni predložak snimate pritiskom na ikonu Save (mala disketica).

Izrada novog predloška

Za izradu novog predloška otvorite MS Word. Tada morate u izborniku File izabrati New gdje morate o okviru Create new odabrati Template (mora vam se pojavit točka s lijeve strane Template. Poslije toga izaberete u najvećem okviru Blank. Na ona mjesta gdje želite da 4D Wand ubaci podatke o Vašim partnerima morate napraviti Bookmark.

1. Izrada bookmarka

Bookmark - oznaka u tekstu gdje 4D Wand upisuje podatke o vašim partnerima.

Pozicionirate se na mjesto gdje želite da vam se ispiše određeni podatak napišete npr. Naziv, označite ga (da se zaplavi) i u izborniku Insert odaberite Bookmark... , u traku gdje Vam se pozicionirao kursor upišite Naziv i pritisnite Add. time ste napravili bookmark u kojem će 4D Wand upisati naziv partnera za kojeg ćete kreirati dokument.

Nazivi bookmarka koje koristi 4D Wand:

Naziv, Naziv1, Naziv2 - upisuje nazive komitenta

Opis1, Opis2 - upisuje opis komitenta npr. Trgovačko društvo , Uvoz-Izvoz

Adresa1, Adresa2 - upisuje adresu komitenta, ako ste u 4D Wandu upisali adresu u oba polja adresa će se ispisivati i u Adresa1 i u Adresa2

Grad - upisuje grad u kojem se nalazi komitent

Drzava - upisuje državu u kojem se nalazi komitent

PorezniBroj - porezni broj komitenta

Partner - Šifra komitenta

Telefon - upisuje telefon komitenta

Fax - upisuje broj faxa komitenta

MjestoTroska - mjesto troška komitenta

Dimenzija1 - dimenzija 1 komitenta

Dimenzija2 - dimenzija 2 komitenta

Dimenzija3 - dimenzija 3 komitenta

Osoba - upisuje se ime i prezime osoba kojoj je naslovljeni dokument

OAdresa1, OAdresa2 - upisuje adresu osobe

OGrad - upisuje grad u kojem se nalazi osoba

ODrzava - upisuje državu u kojem se nalazi osoba

OPorezniBroj - porezni broj osobe

OTelefon - upisuje telefon osobe

ORodjen - upisuje se datum rođenja osobe

Datum - upisuje se datum upisan na for m i veza na datoteka na disku

***VAŽNO - obavezno upisujete nazive Bookmarka kako su prikazani gore (bez č, ć, š, ž đ) inače neće ništa ispisati na to mjesto.

Ako želite da Vam se ne prikazuje nikakvi nazivi unutar bookmarka (samo u predlošku, a ne i u završnom dokumentu) ponovite postupak izrade bookmarka ali s tim da ne morate upisati Naziv (time se ne misli na naziv Bookmarka - Insert - Bookmark). Pojavit će se ovakav znak " ".

2. Izrada svojih podataka
Svoje podatke (ime firme, adresa, telefon itd.) i svaki ostali tekst koji želite da bude u predlošku upisujete kao normalan tekst i uredite ga kako god želite (pozicija, format slova itd.).

3. Spremanje predloška
 U izborniku File odaberite Save As čime Vam se otvara forma Save As u kojem pritiskom na trokutić koji se nalazi na desnoj strani okvira gdje piše Templates otvarate prozor u kojem se morate pozicionirati na C:4D\Wand\Loc. U okvir pokraj File name upišete naziv predloška po kojem će te ga poslije moći prepoznati. Važno je da naziv počinje s "4D_" jer program nudi samo takve predloške prilikom kreiranja novih dokumenata.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.