Forme

Forme služe za komunikaciju između korisnika programa i same baze podataka. Forme se pozivaju iz tabela i vrše funkcije dodavanja novog sloga, izmjenu ili brisanje postojećeg. Npr.: Na formi partnera, unose se svi podaci vezani za konkretni partnera: Naziv, Adresa, Sjedište, telefonski brojevi, OIB, web stranica, e-mail adresa... itd.

Primjer forme

Po završetku unosa polja, pritiskom na tipku OK ili pritiskom na tipku Enter na tastaturi, vraćate se u tabelu, a sistemski traser se pozicionira na taj slog.

Napomena: U gornjem dijelu forme nalazi se ispisana poruka korisniku (1.). Ta poruka ovisi o tome da li je u toku operacija dodavanja novog sloga u bazu (poruka: Dodavanje novog sloga), mijenjanja polja u postojećem slogu u bazi (poruka: Izmjena postojećeg sloga) ili brisanje postojećeg sloga iz baze (poruka: Pritisnite OK za brisanje). Svaki put kada pozivate formu pročitajte poruku u vrhu dijalog prozora. Tako ćete biti sigurni koja akcija je u toku. U slučaju brisanja sloga, program će od vas tražiti da selektirate tipku OK ako ste sigurni da želite brisati slog. Tek nakon pritiska na tipku OK na ekranu ili pritiskom na tipku Enter na tastaturi, slog će biti fizički izbrisan iz baze podataka.

Na dnu forme, nalazi se naziv polja koje je trenutno aktivno tj. u kojem se nalazi kursor (2.)

Svaka forma sadrži tipke OK, Prekid i Upute (3.).

OK tipka provodi akciju zbog koje je pozvana forma. Ako dodajete ili mijenjate slog, program će te promjene prihvatiti i spremiti ih na disk. Ako brišete slog, program će obrisati taj slog iz baze podataka.

Tipka Prekid će zatvoriti formu bez zapisivanja bilo kakvih promjena.

Na svakoj formi nalazi se tipka Upute. Njenim odabirom dobiti ćete više informacija o poljima baze na koju se forma odnosi.

Da bi ste aktivirali neku od tipki možete:

1.Kliknuti mišem na tu tipku

2.Pritisnuti tipke Alt+slovo koje je podvučeno na tipki

***Napomena: Tipke OK i Prekid nemaju podvučena slova čime se izbjegava slučajno aktiviranje istih.

O radu sa poljima pročitajte više u:

Kretanje u programu

Korištenje tastature


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.