Tabele

Što je tabela?

Tabela je pogled nad bazom podataka, odnosno može se promatrati kao prozor nad nizom slogova baze podataka. One na jednostavan i pregledan način omogućuju uvid u podatke. Zahvaljujući svojoj brojnosti i praktičnosti cijeli 4D Wand čine korisniku pristupačnim i razumljivim.


 


 

Primjer tabele

Tabele se sastoje od redova s podacima podijeljenim u vertikalne kolone. Strelicama gore i dolje pomjerate sistemski traser po tabeli i time selektirate pojedine slogove. S tipkama PgUp i PgDn prikazujete sljedeću, odnosno prethodnu stranicu podataka. Tipkama Ctrl+PgDn i Ctrl+PgUp pomjerate sistemski traser na kraj/početak tabele (isti se efekt postiže tipkama Home i End). Po tabeli se možete kretati i uz pomoć miša i tzv. scroll-bara koji se nalazi s desne strane tabele. Postavite kursor miša na donju polovinu scroll-bara i pritisnite dugme na mišu. Sistemski traser će se pomjeriti stranicu prema dolje (kao pritisak na PgDn). Ako kursor miša postavite na gornju polovinu tabele i pritisnite dugme, sistemski traser će se pomjeriti stranicu prema gore (kao pritisak na PgUp). Da bi ste postavili traser na željeni slog dovoljno je mišem kliknuti na isti.

S tabela je moguće pozvati više različitih operacija od kojih izdvajamo:

poziv forme za Unos, Izmjenu ili Brisanje podataka

izbor podatka iz padajućih izbornika ili ikona

ispis različitih izvještaja vezanih za podatke na tabeli

označavanje slogova radi operacija nad više stavki tabele (brisanje, kopiranje,...)

Na nekim tabelama se nalaze tipke za poziv operacija specifičnih za konkretnu namjenu tabele. Na tabelama temeljnica i raznih dokumenata se nalaze tipke za knjiženje/storniranje istih; na tabeli kamata se nalaze tipke za poziv procedure za obračun kamata...
U većini slučajeva se iznad prve linije skrolajućeg dijela tabele nalazi lokator. To polje služi za lociranje sistemskog trasera na željeni slog (red tabele). Kliknite na iznad osvijetljenu riječ lokator za više informacija.
Napomena: Molimo vas da proučite svaki ekran detaljno. Iz našeg iskustva s korisnicima znamo da je to jedan od prvih preduvjeta za korektan i brz rad. Više informacija potražite na uputama za tabele dokumenata i uputama za tabele stavaka.

Ažuriranje podataka

Dodavanje slogova

Aktiviranjem tipke Unos koja se nalazi na ekranu, pritiskom na tipku Insert (Ins) koja se nalazi na tastaturi ili pritiskom na kombinaciju Alt+U, otvarate formu za dodavanje novog sloga u bazu podataka.

Izmjena podataka

Aktiviranjem tipke Izmjena koja se nalazi na ekranu, pritiskom na kombinaciju Ctrl+Enter koja se nalazi na tastaturi ili pritiskom na kombinaciju Alt+I, otvarate formu za izmjenu postojećeg sloga u bazi podataka.

Brisanje podataka

Aktiviranjem tipke Brisanje koja se nalazi na ekranu, pritiskom na tipku Delete (Del) koja se nalazi na tastaturi ili pritiskom na kombinaciju Alt+B, otvarate formu za brisanje postojećeg sloga u bazi podataka.

*** Napomena: Boje tipki Unos, Izmjena i Brisanje mogu se isključiti pozivom s glavnog izbornika 4D Wand --> Parametri programa --> Parametri korisnika --> Izgled --> Bojanje tipki za obrade i ažuriranje. Promjena vrijedi samo za trenutnog korisnika 4D Wand-a.

Označavanje (markiranje, tagiranje) slogova

Markiranje slogova se koristi kada želite označiti jedan ili više redova tabele (slogova) i nad njima izvesti neku od akcija (kopiranje, brisanje...). Iznad tabele u kojoj je moguće označiti slogove nalaze se tipke za označavanje koje su prikazane dalje u tekstu.
Pored označenih slogova će se u prvoj koloni tabele nalaziti oznaka '.' (točka) a cijeli red će biti obojan u nijansu plave boje, dok će sljedeći biti u drugoj nijansi plave, kako bi se time povećala preglednost označenih slogova (redova).
Kada ste označili željene slogove možete pozvati neku od procedura koja će obrađivati samo označene slogove.
Primjer 1: Ako od ukupno 100 slogova u nekoj tabeli želite promijeniti njih 35, označite iste i onda pozovete proceduru za izmjenu slogova koja se nalazi u padajućem izborniku Obrade npr Višestruko fakturiranje. Program će se automatski obraditi samo njih tj. označene slogove..
Primjer 2: Prilikom ispisa omotnica moguće je označiti tvrtke ili stranke za koje želite ispisati omotnice. Program će zatim za sve označene slogove ispisati omotnice bez potrebe za pojedinačnim ispisivanjem.
Slijedi opis tipki za označavanje:

Označava ili skida oznaku s trenutno aktivnog sloga. Ako slog nije označen postavlja oznaku ‘>’ pored njega. Ako je slog već označen, oznaka se briše. Ubrzivač tipka je Ctrl+T. Nakon operacije pokazivač se pomiče na tabeli za jedno mjesto prema dolje.

Označava sve slogove u tabeli. Ubrzivač tipka je Ctrl+A.

Briše oznake sa svih slogova. Ubrzivač tipka je Ctrl+U.

Mijenja stanje svih slogova. Sve označne slogove postavlja kao neoznačene i obratno. Ubrzivač tipka je Ctrl+F.

Prikazuje na tabeli sve slogove bez obzira da li su označeni ili nisu. Ubrzivač tipka je Ctrl+Shift+A.

Prikazuje na tabeli samo označene slogove. Ako nekom slogu obrišete oznaku, slog nestaje s tabele. Ubrzivač tipka je Ctrl+Shift+T.

Prikazuje na tabeli samo neoznačene slogove. Ako nekom slogu postavite oznaku, slog nestaje s tabele. Ubrzivač tipka je Ctrl+Shift+U.

Osim tipki za označavanje možete koristiti i padajući izbornik Označavanje koji će ponuditi iste funkcionalnosti pa i neke dodatne.

Višestruko označavanje

Ako s bilo koje tabele dokumenata pozovete Označavanje --> Višestruko označavanje otvorit ćete izuzetno moćan alat koji će pomoću različitih uvjeta koje možete odabrati/podesiti pronaći dokumente koje tražite. Nakon što označi dokumente na njima ćete moći izvršiti operacije koje su inače moguće na označenim dokumentima.

Isto tako omogućava pretraživanje već označenih slogova što znači da ga možete koristiti više puta uzastopno.
Npr. prvo stavite oznaku da se pronađu i označe neodobreni dokumenti, a zatim nakon označavanja polja Zadrži postojeće oznake, izmjeni datumski raspon jer vas zanima samo posljednji tjedan.

Podešavanje kolona

Podešavanje širine kolona

Podešavanje ne/vidljivosti kolona

Premještanje kolona

Sve kolone na tabelama (osim nekoliko izuzetaka uvjetovanih tehničkim ograničenjima) moguće je podesiti prema sklonostima korisnika i različitim zahtjevima poslovnih procesa. Primjera radi, nekome je bitna samo količina i cijena, drugome je bitno da ima i kataloški broj odmah do kolone bar kod, trećima je bitna cijena i rabati itd, ...itd.

Osim što je moguća izmjena širine svake kolone, moguće je odrediti njenu ne/vidljivost na tabeli kao i premjestiti (1.) je na željeno mjesto. Da li će neka kolona biti vidljiva ili nevidljiva određuje se klikom desnom tipkom miša ne naslov neke kolone i pozivom izbornika Setiranje kolona (2.).
Stavljanjem ili uklanjanjem kvačica određuje se koje će kolone biti ne/vidljive (3.). Ako stavite kvačicu i u polje Fiksna tako označene kolone kod scrolanja desno, kako bi ste vidjeli ostale kolone na tabeli, neće se skupiti nego će ostati u punoj veličini.
Ako niste zadovoljni rasporedom, desnim klikom miša na naslov bilo koje kolone možete pozvati Resetiranje formata tabele. Za brzo uklanjanje neke od kolona koristite klik desnom tipkom miša na naslov kolone i odaberite Prikaz kolone (naziv kolone) i ta će kolona nestati s ekrana.
Premještanje kolona (1.): Lijevom tipkom miša kliknite na naslov kolone koju želite premjestiti i držite tipku miša pritisnutom. Naslov kolone će promijeniti boju u crvenu kao i kursor. I dalje držeći pritisnutu tipku miša, odvucite kolonu na željeno mjesto.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.