TABELA DOKUMENATA

Tekst koji slijedi odnosi se na sve tabele dokumenata u Wand-u.
Dokumenti su podijeljeni na klase: Primke, Ponude, Otpremnice... itd. Specifičnosti svake klase su opisane u uputama za pojedinu klasu. Svaka klasa ima i svoju oznaku koja se ispisuje pored naziva otvorene klase tj. tabele (npr. Otpremnice (OTP), Nabavna kalkulacija (PRI), Prijenosnice (PRE)...itd.). Pregled svih klasa dokumenata može se vidjeti na bilo kojoj tabeli dokumenata pozivom padajućeg izbornika Pregled --> Pregled klasa dokumenata. Dokumenti su jednoznačno određeni brojem unutar klase: Otpremnica broj 1, Primka broj 3, itd. Pored broja, svaki dokument ima definiran datum nastanka i partnera na kojeg je vezan.

Opće napomene

Najveći dio prozora zauzima lista dokumenata, gdje jedan red liste predstavlja jedan dokument.

Ispod tabele se nalaze tipke za ažuriranje dokumenta (Unos, Izmjena, Brisanje), Napomene, Stavke kao i tipke za pozivanje tabele vezanih dokumenata (npr Nivelacija, Narudžba, Izl. fakture itd).

Iznad tabele se nalaze tipke za označavanje, odobravanje i otvaranje dokumenta, pregled financijskih knjiženja i pretraživanje napomena (F3), kao i stablo veznih dokumenata.

Lijevo iznad tabele se nalaze tabulatori pomoću kojih se određuje načina sortiranja dokumenata na tabeli. Redom: Datumi, Brojevi, Komitent, Skladište1, Skladište2, Neodobreni

Ispod većine tabela ovisno o klasi, nalazi se tipka Stavke za otvaranje tabele Stavki dokumenta na kojem ste pozicionirani.

Na vrhu prozora nalaze se padajući izbornici s opcijama koje je moguće izvesti nad dokumentom. Redom: Dokumenti, Označavanje, Pregled, Obrade i Ispisi.

Ispod većine tabela se nalaze podaci o odabranom dokumentu (napomena, naziv skladišta, iznosi, rok plaćanja, itd.) koji se razlikuju ovisno o tipu dokumenta.

Dolje desno se nalaze tipke za poziv uputa i tipka za izlaz iz te tabele.

O radu s tabelama pročitajte više u uputama za tabele.

O kretanju po prozoru pročitajte više u uputama o kretanju u programu.

Lista dokumenata

Lista dokumenata prikazuje dokumente jedne klase. Dokumenti su uvijek sortirani po broju. Nakon otvaranja tabele, program se postavlja na posljednji kreirani dokument.

Unos, izmjena i brisanje

  

Kreiranje novog dokumenta započinje se pritiskom na tipku Unos, tipku Insert na tastaturi, odnosno na kombinaciju tipki Alt+U. Nakon toga program otvara formu za unos novog dokumenta.

Izmjena osvijetljenog dokumenta vrši se pritiskom na tipku Izmjena, kombinaciju tipki Ctrl+Enter, odnosno na kombinaciju tipki Alt+I. Nakon toga program otvara formu za izmjenu dokumenta.

Brisanje osvijetljenog dokumenta vrši se pritiskom na tipku Brisanje, tipku Delete, odnosno na kombinaciju tipku Alt+B. Nakon toga program otvara formu dokumenta gdje traži da pritiskom na tipku Ok potvrdite brisanje. Da li se neki dokument može brisati ovisi o konkretnoj klasi i statusu dokumenta. Brisanje cijelog dokumenta, zajedno sa stavkama, vrši se pozivom padajućeg izbornika Obrade --> Brisanje dokumenta i stavki.

***Istaknuto: Dokument nije moguće obrisati tipkom Brisanje ako sadrži neku stavku . U tom slučaju prvo je potrebno obrisati stavke dokumenta a onda obrisati zaglavlje s tabele dokumenata. Brisanje dokumenta zajedno sa stavkama vrši se pozivom padajućeg izbornik Obrade --> Brisanje ...(naveden je tip dokumenta npr. otpremnice i stavki). Preduvjet za uspješno brisanje je da dokument mora imati status neodobren.

Preporučljivo je da se unos, izmjena i brisanje dokumenata vrši tipkama Insert, Ctrl+Enter i Delete (respektivno) s tastature što ubrzava operacije i rad čini interaktivnim. Insert na engleskom znači "Ubaci, unesi", Ctrl+Enter možemo prevesti kao kontrolni unos, Delete na engleskom znači "Brisanje". Ove tipke su aktivne kada god je lista dokumenata aktivna.

Napomene

Za svaki dokument je moguće upisati proizvoljnu napomenu koja će se vezati za konkretni dokument. Međutim, moguće je za svaku klasu dokumenata vezati osnovnu napomenu koja će se automatski ispisivati s dokumentom. Osnovna napomena se ispisuje ispred napomene za pojedini dokument. Obje vrste napomena se mogu mijenjati i prilagođavati korisniku. Pritiskom na tipku za napomene otvara se prozor za definiranje napomena.

Stavke

Klikom na ovu tipku, program otvara tabelu stavki za trenutačno osvijetljeni dokument. Na nekim klasama dokumenata ova tipka ne postoji (Obračun poreza i sl.). Kako se tipka često koristi, aktivira se pritiskom na tipku Enter što ubrzava rad (označeno time što se oko tipke nalazi crni okvir). Naravno, moguće je aktivirati i mišem i kombinacijom Alt+S.

Tipke za označavanje

Neke obrade (procesi) se mogu vršiti istovremeno nad više dokumenata. Dokumente označite i zatim pozovete proces. U opisu konkretnih procesa je navedeno da li proces radi nad više dokumenata. O označavanju pročitajte više u općim uputama.

Višestruko označavanje po brojevima, po periodima, skladištima, dimenzijama...itd

U padajućem izborniku Označavanje nalazi se opcija Višestruko označavanje dokumenata... koja otvara formu s čitavim nizom parametara po kojima želite označiti dokumente na pojedinoj tabeli dokumenata. Možete upisati početni, krajnji ili oba broja; početni, krajnji ili oba datuma; mjesta troška i dimenzije koje su upisane na dokumente; grupu partnera, komercijaliste, ...itd. Moguće je i kombiniranje uvjeta.

Odobravanje dokumenata

Nakon što se dokument definira (unesu se stavke ako je potrebno, provjere iznosi i sl.) potrebno ga je odobriti. Odobravanjem dokument postaje aktivni podatak. Ako se radi o dokumentu koji utječe na skladište (primke, otpremnice...), odobravanje će ažurirati stanje skladišta. Odobravanje računa ih označava dostupnim za financijsko knjigovodstvo. Nakon odobravanja dokumenta, nije moguće mijenjati ili brisati sam dokument niti stavke dokumenta. U većini je dokumenata ipak ostavljena mogućnost promjene parametara koji ne utječu značajno na knjigovodstvo: datum dokumenta, konto, mjesta troška,... itd.
Odobravanje dokumenta se vrši isključivo pritiskom na gornju ikonu koja se nalazi iznad tabele dokumenata ili pozivanjem kratice Ctrl-K. Nakon odobravanja će se umjesto gornje sličice pojaviti sličica za otvaranje dokumenta.

Otvaranje dokumenata

Ako je potrebno izvršiti neku promjenu na dokumentu koji je već proknjižen, dokument se mora otvoriti.
VAŽNO: Svi dokumenti koji utječu na stanje skladišta ili su 'roditelji' nekom dokumentu mogu se otvoriti samo ako su posljednji u vremenskom nizu. Prilikom otvaranja dokumenta program provjerava vrijeme nastanka dokumenta i neće dopustiti npr. otvaranje primke ako poslije nje postoje kreirane otpremnice, otvaranje otpremnice koja nije posljednja u nizu, otvaranje otpremnice koja je fakturirana itd.
Otvaranje dokumenta se vrši pritiskom na gornju tipku koja se nalazi iznad tabele dokumenata. Nakon otvaranja će se umjesto gornje sličice pojaviti sličica za odobravanje dokumenta. Tipka se aktivira kraticom s tastature Ctrl+K.

Pregled financijskih knjiženja

Za dokumente koji se automatski knjiže u financijsko knjigovodstvo moguće je pregledati stavke financijskog dnevnika. Kada je dokument financijski proknjižen, sve ostale obrade dokumenta su onemogućene. Klik na ovu tipku otvara tabelu s listom stavki financijskog knjigovodstva. Tipka je neaktivna na dokumentima koji nisu namijenjeni za knjiženje.
Tipka se aktivira kraticom Ctrl+J.

Pretraživanje napomena

Ovom tipkom je moguće pretraživati napomene u svim dokumentima trenutno otvorene klase (Primke, Otpremnice...). Pretraživanje može biti jako korisno ako se na pojedinim dokumentima nalaze napomene o posebnim uvjetima prodaje ili nabave, značajne upute za korištenje isl.
Tipka se aktivira ubrzivačem F3.

Stablo dokumenata

 Tipka se ujedno može pozvati korištenjem kratice Ctrl+S.

Pritiskom na ovu tipku otvara se ekran na kojem možete vidjeti sve dokumente koji imaju vezu s osvijetljenim dokumentom. Na navedenoj formi moguće je "skočiti" na svaki dokument prikazan u stablu (dvostrukim klikom miša, Enter ili klikom na tipku Izbor).
U slučaju potrebe, tipka Ispis će ispisati otvoreno stablo dokumenta, a u ispisu će se vidjeti i ostali elementi bitni za svaki kreirani dokument. Napomenimo da će se na tom ispisu vidjeti i tko je kreirao pojedini dokument kao i tko je posljednji mijenjao isti.
Ponekad u procesu kreiranja dokumenata stablo postaje nepregledno. Da bi se to izbjeglo koriste se dvije ikone s lijeve strane. Prva, prikazuje sve dubine stabla tj. sve dokumente u stablu, dok druga prikazuje samo prvu dubinu stabla.

Tipka Očisti, očistit će stablo od dokumenata koji su nastajali u poslovnom procesu a na kraju nemaju utjecaja na konačni dokument.

Rekapitulacija dokumenata

 Rekapitulacije dokumenata
Jedan od najmoćnijih izvještajnih alata s velikim brojem opcija i kombinacija. Pozivom tipke otvorit će se forma za odabir uvjeta i odabir dokumenata za koje želite ispisati neku rekapitulaciju.

Export prikazanih podataka u Excel

 Export prikazanih podataka u Excel
Tipka će prebaciti sve vidljive podatke iz tabele u Excel.

Odabir redoslijeda sortiranja (prikaza) dokumenata

Iznad tabele se nalaze tabulatori s izborom mogućih načina sortiranja (prikaza) tabele dokumenata.

po datumu dokumenta (1) - od najstarijeg do najmlađeg

po broju dokumenta (2) - od najnižeg do najvećeg

po poslovnom partneru tj. komitentu (3) - ako odaberete ovaj sort program prikazuje listu dokumenata za komitenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Ostali dokumenti se ne vide. Da bi opet vidjeli sve dokumente potrebno je promijeniti tab tj. sort. Ako želite odabrati drugog partnera pozovite tabelu partnera gore desno ili Ctrl-L na tastaturi.

po skladištu 1 (4) - sortira dokumente po osnovnom skladištu. Ako želite prikaz dokumenata s drugog skladišta, potrebno je iz registra Skladište odabrati novo.

po skladištu 2 (5) - sortira dokumente po sekundarnom skladištu (za prijenosnice između skladište i sl.). Ako želite prikaz dokumenata s drugog skladišta, potrebno je iz registra Skladište odabrati novo.

Neodobreni (6) - prikazuje sve dokumente koji imaju status neodobren (zelena točkica). Primjera radi, često se koristi da bi filtrirali samo one otpremnice koje su neodobrene.

*Fiskalni brojevi - ovaj tab se pojavljuje samo na tabeli dokumenata Knjige IRA. Naime, zakonodavac je propisao izgled i brojanje računa o čemu više možete saznati na poveznicama o fiskalizaciji i brojevima dokumenata. Uključenjem taba Fiskalni brojevi tabela dokumenta će se presložiti po fiskalnim brojevima dakle, neovisno o lokalnom brojanju dokumenata a koje je definirano na samoj formi skladišta .

Prijelaz između tabulatora se vrši mišom ili kombinacijom tipki Ctrl+Tab. Ctrl+Shift+Tab prebacuje tabove unatrag tj. s desna na lijevo.

Filteri dokumenata:

Datumski raspon (7) - odabirom početnog i završnog datuma, prikazuju se dokumenti za zadani period.

Mjesto troška (8) - odabirom mjesta troška prikazjuju se dokumenti koji na sebi imaju odabrano upravo to mjesto troška.

Dimenzije 1,2,3 (8,9 i 10) - odabirom dimenzija prikazjuju se dokumenti koji na sebi imaju odabrano upravo te dimenzije.

Trgovački predstavnik (12) - prikazuje sve dokumente od trgovačkog predstavnika koji je odabran na dokumentu. Ako želite vidjeti dokumente od drugog predstavnika, potrebno je pozvati registar trgovačkih predstavnika i odabrati novog.

Padajući izbornici

Padajući izbornik Dokument

Unos novog dokumenta, Izmjena osvijetljenog dokumenta, Brisanje osvijetljenog dokumenta
Osim preko tipki, unos izmjena i brisanje dokumenta moguće je izvršiti i kroz padajući izbornik Dokument
Brisanje svih označenih dokumenata
Nakon upozorenja da će dokumenti biti nepovratno obrisani, proces briše sve označene dokumente. Dokumenti moraju imati status Neodobren.
Napomena za osvijetljeni dokument
Pomoću ove izborne linije otvara se forma napomene na dokumentu kao da ste je pozvali tipkom Napomena. Upisani tekst pojavit će se na ispisu dokumenta.
Popunjavanje napomena u označenim dokumentima
Poslovni procesi ponekad zahtijevaju da u više dokumenata, iste klase, upišete jednu jedinstvenu napomenu. Označite dokumente kojima želite dodijeliti jedinstvenu napomenu i pozovete padajući izbornik Dokument --> Popunjavanje napomena u označene dokumente. Proces može upisati napomenu, dodati na postojeću, obrisati napomene itd. Više o procesu pročitajte ovdje.
Ispis kuverte za komitenta
Pozivom ispisa kuverti pojavljuje se forma na kojoj možete odrediti dimenziju kuverte kao i printer na koji će se ista ispisati.
Ispis kuverte za osobu
Ispis kuverte na adresu osobe (adresanta) s osvijetljenog dokumenta.
Ispis naljepnice za komitenta
Ako za ispis adresa koristite naljepnice koje lijepite na omotnice (kuverte), pozivom ove izborne linije pojavit će se forma na za ispis naljepnice partnera s adresom.
Pošalji e-mail komitentu
Slanje e-mail poruke komitentu, ako je ista upisana na formi partnera. Program koristi e-mail klijent koji je instaliran na vašem računalu.
***Napomena: Ova opcija ne služi za slanje dokumenta na kojem se nalazite e-mailom. Dokument se šalje ispisom dokumenta, te klikom na tipku Snimi, zaštiti, pošalji.
Pošalji e-mail osobi
 Slanje e-mail poruke osobi, ako je ista upisana na formi osobe. Program koristi e-mail klijent koji je instaliran na vašem računalu.
***Napomena: Ova opcija ne služi za slanje dokumenta na kojem se nalazite e-mailom. Dokument se šalje ispisom dokumenta, te klikom na tipku Snimi, zaštiti, pošalji.
Promjena komitenta na osvijetljenom dokumentu
Ovom opcijom možete promijeniti komitenta na osvijetljenom dokumentu ako je isti pogrešno odabran prilikom kreiranja dokumenta, a dokument je u međuvremenu odobren (klikom na tipku Izmjena nije moguće promijeniti komitenta). Pozivom izborne linije, program otvara tabelu komitenata s kojeg ćete odabrati novog komitenta. Ovaj proces NEĆE promijeniti komitenta na ostalim vezanim dokumentima (npr. ako promijenite komitenta na ponudi, isti neće biti promijenjen na eventualnoj pretponudi, otpremnici, fakturi,...). Korištenje opcije je moguće sve dok se dokument ne knjiži u financijsko knjigovodstvo.
Promjena adresanta na osvijetljenom dokumentu
Ovom opcijom možete promijeniti adresanta na osvijetljenom dokumentu ako je isti pogrešno odabran prilikom kreiranja dokumenta, a dokument je u međuvremenu odobren (na Izmjena nije moguće promijeniti partnera, a time ni adresanta). Pozivom izborne linije program otvara tabelu adresanata s koje je potrebno odabrati ispravnog. Upozorenje: Pritiskom na prekid ili Esc kada je otvorena tabela adresanata, program će obrisati selektiranog adresanta. Ovaj proces NEĆE promijeniti komitenta na ostalim vezanim dokumentima (npr. ako promijenite komitenta na ponudi, isti neće biti promijenjen na eventualnoj pretponudi, otpremnici, fakturi,...).
Upisivanje...
je namijenjeno upisivanju određenih elemenata u označene dokumente. Pozivom ove izborne linije moguće je upisati u označene dokumente sljedeće:

Upisivanje trgovačkog predstavnika u označene dokumente

Upisivanje šablona za knjiženje u označene dokumente

Upisivanje mjesta troška u označene dokumente

Upisivanje Dimenzija 1 u označene dokumente

Upisivanje Dimenzija 2 u označene dokumente

Upisivanje Dimenzija 3 u označene dokumente

Upisivanje datuma dokumenta u označene dokumente

Upisivanje datuma dospijeća u označene dokumente

Upisivanje datuma izdavanja u označene dokumente

Kopiranje dokumenta u drugu godinu
Kopiranje dokumenta u drugu godinu je česta potreba u operativnom radu, pogotovo kada se radi o dokumentima s puno stavaka. Pozivom izborne linije pojavit će se forma na kojoj morate odabrati godinu u koju kopirate dokument kao i označiti neku od ponuđenih mogućnosti.

kopiraj označene dokumente - omogućava kopiranje velikog broja dokumenata .

dodaj opis prenesenog dokumenta u napomenu - osigurava da znate da je novi dokument nastao iz prošle godine. Dakle u napomenu novog dokumenta se upiše npr. Izvorni dokument: 190362 od 18.11.2016.

zadrži originalan broj dokumenta - malo vjerojatno ali ako je potrebno i ta je opcija moguća .

izračunaj novi poziv na broj - razumljivo da novi dokument ne može imati isti poziv na broj kao stari. Pogotovo ako dokument kopirate i ako nakon toga izmijenite komitenta.

datum novonastalih dokumenata - možete upisati željeni datum i kopirani dokumenti će imati taj datum.

Export trenutačno prikazanih podataka u MS Excel
Tipka će prebaciti sve vidljive podatke iz tabele u Excel.
Export dokumenata u tekst datoteku
Dokument se exportira u tekst datoteku i kao takav se može importirati ponovo u 4D Wand ili neki drugi sustav. Više o Importima/exportima dokumenata i stavki pročitajte ovdje.
Export dokumenata i stavki u tekst datoteku
Dokument zajedno sa stavkama se exportira u tekst datoteku, i kao takav se može importirati ponovo u 4D Wand ili neki drugi sustav. Više o Importima/exportima dokumenata i stavki pročitajte ovdje.
Import serijskih brojeva iz tekst datoteke
Prilikom izrade npr. primke potrebno je, naravno ako iste koristite, unijeti i serijske brojeve za sve artikle. Kada se radi o velikoj količini to je prilično zamoran i monoton posao. Pod pretpostavkom da ste serijske brojeve dobili (ili pripremili) u elektronskom obliku, pozivom ove izborne linije iste je moguće jednostavno importirati.
Import dokumenata, stavki i serijskih brojeva iz tekst datoteke
Koristi se za navedeno u specijalnim slučajevima
Preuzimanje dokumenta s interneta
Ako posjedujete 4D Wand IMC ovom opcijom, ako nije posetirano automatsko preuzimanje, ručno preuzimate Web narudžbe.
Resetiranje formata tabele
Ako ste mijenjali širinu kolona, ili zbog promjena u novoj verziji kolone ne izgledaju kako bi trebale, ovom opcijom resetirate širine kolona na njihovu predefiniranu postavku.
Parametri programa
Kako bi se izbjegao odlazak na veliki, glavni izbornik 4D Wand-a, otvaranje forme za setiranje parametara sustava 4D Wand moguće je pozvati odabirom ove izborne linije.
Izlaz
Pozivom izborne linije Izlaz, zatvara se tabela dokumenata na kojoj se nalazite.

Padajući izbornik Označavanje

Nudi sve mogućnosti kao i ikone za označavanje samo preko padajućeg izbornika Označavanje. Dakle, moguće je pozvati: Označi dokument, Označi sve dokumente, Briši oznake sa svih dokumenata, Invertiraj oznake.
Nakon označavanja moguće je pozvati: Prikaži sve dokumente, Prikaži označene dokumente, Prikaži neoznačene dokumente.
Višestruko označavanje dokumenata služi za označavanje više dokumenata po određenim kriterijima ili uvjetima, kako bi se na njima izvršile određene obrade ili operacije. Više o tome pročitajte ovdje.

Padajući izbornik IMC

Namjenjen je korisnicima koji koriste modul 4D Wand IMC i može se pronaći na tabelama u koje dolaze, ako je tako definirano, narudžbe s interneta (web shopa) ili iz Android/iOS alikacije za narudžbe. Ovisno o tipu dokumenta pozivom padajućeg izbornika IMC možete odabrati izborne linije sa sljedećim akcijama:

Označavanje IMC (ponude, narudžbe, otpremnice...) riješenom

Označavanje IMC (ponude, narudžbe, otpremnice...) neriješenom

Označavanje IMC (ponude, narudžbe, otpremnice...) sa nepoznatim stavkama riješenom

Označavanje IMC (ponude, narudžbe, otpremnice...) sa nepoznatim stavkama neriješenom

Padajući izbornik Pregled

.... je istovjetan na svim tabelama dokumenata što ne znači da sa svake tabele ima smisla pozivati neke od opcija. Naime, neke klase dokumenata nemaju određene elemente, ili ne služe određenoj svrsi, pa se njihovim pozivanjem neće dogoditi nikakva akcija. Npr. na tabeli ponuda pozivanje pregleda dokumenata neuključenih u porezni obračun.

Financijska knjiženja dokumenta (Ctrl+J)
Pozivom se prikazuju knjiženja za dokument na kojem ste trenutno pozicionirani.


 

Financijska knjiženja komitenta (s dokumenta) Pozivom ove izborne linije, otvara se forma sa svim knjiženjima za partnera s dokumenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Na tabeli je vidljivo ukupno dugovanje, potraživanje kao i saldo komitenta.


 

Kreditni limiti komitenata (F8)
Pozivom ove izborne linije, poziva se forma s informacijama o kreditnim limitima komitenta s dokumenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Više o kreditnim limitima i njihovu funkcioniranju saznajte ovdje, kao i u 4D Wand Info-u Br.108.
Otvori Google Map na adresi komitenta
Pozivom izborne linije pokreće se preglednik i Google Maps s točno označenom lokacijom komitenta na kojeg glasi dokument.
Označavanje dokumenata neknjiženih u financije
Pozivanjem ove izborne linije pojavit će se forma na kojoj možete unijeti datumski raspon ili zadati označavanje samo za određeno skladište u tom datumskom rasponu. Klikom na OK bit će označeni svi dokumenti s tabele a koji nisu knjiženi u financijsko knjigovodstvo.
Dokumenti neuključeni u porezni obračun
Pozivanjem ove izborne linije na tabeli ostaju vidljivi samo oni dokumenti koji nisu uključeni u porezni obračun (npr. izlazne fakture, ulazne fakture...). Ponovnim pozivanjem na tabeli će biti prikazani svi dokumenti.
Ispis stavki s nedovoljnom količinom
Pozivanjem ove izborne linije možete ispisati stavke koje nedostaju da bi se dokument mogao odobriti. Na ispisu je vidljiv naziv robe, potrebna količina kao i količina koja nedostaje.
Ispis broja unesenih serijskih brojeva po stavkama
Ponekad, kod velikog broja serijskih brojeva koje je potrebno unijeti na dokumentu, javlja se potreba kontrole unesenih serijskih brojeva. Pozivom ove izborne linije generira se ispis na kojem je vidljiva količina, broj upisanih serijskih brojeva, koliko nedostaje, kao i broj previše upisanih serijskih brojeva za tu stavku.
Pretraživanje napomena (F3); Pretraživanje po svim dokumentima (Ctrl+F3)
Pretraživanje napomena kao i pretraživanje po svim dokumentima posebno je pojašnjeno na ovom linku.
Pronađi adresanta
Aktiviranjem ove izborne linije otvorit će se tabela adresanata (osoba) za tvrtku na koju glasi dokument. Odabirom adresanta iz te tvrtke (klik na Izbor) označit će se svi dokumenti s tabele koje glase na točno tog odabranog adresanta. Odabirom ikone za prikaz samo označenih dokumenta na tabeli će se prikazati samo dokumenti na koje je kao adresant upisana osoba koju ste odabrali. Npr. želite filtrirati i prikazati sve otpremnice za INA dd kojima je kao adresant odabran Ivan Ivić. Osim adresanta iz tvrtke na koju glasi dokument, moguće je odabrati adresanta iz bilo koje druge tvrtke.
Neodobreni dokumenti
Kao i tabulator Neodobreni, odabirom ove izborne linije prikazuju se svi oni dokumenti koji nisu odobreni u okviru te klase dokumenata. Za prikaz svih dokumenata (bez obzira na status odobren/neodobren) potrebno je ponovno pozvati izbornu liniju Neodobreni dokumenti.
Dokumenti za jednu devizu (valutu)
Aktiviranjem ove izborne linije, na tabeli dokumenata se prikazuju samo oni dokumenti koji imaju istu valutu (npr. Euro) kao i dokument na kojem se trenutno nalazite. Isključivanje filtera se vrši ponovnim pozivanjem iste izborne linije.
Kontrolna lista nefiskaliziranih računa
Aktiviranjem ove izborne linije otvorit će se forma Kontrolna lista nefiskaliziranih računa (FIS). Naravno, ako takvih ima, na listi će biti prikazani svi nefiskalizirani računi tj. oni kojima je izračunat ZKI a nisu iz nekog razloga (npr. pucanje internet veze) nisu dobili izračunati JIR. Pošto je zakonska obaveza naknadnog slanja takvih računa u roku 48 sati, na tabeli je pozivom padajućeg izbornika Obrade --> Fiskaliziraj neobrađene dokumente omogućeno naknadno slanje dokumenata na fiskalizaciju.
Stablo dokumenta (Ctrl+S)
Pozivom izborne linije iz padajućeg izbornika Pregled dokumenata otvara se forma sa stablom kako bi se vidjeli svi dokumenti vezani, ili proistekli, iz dokumenta na kojem se nalazite. Dvoklikom miša ili tipkom Izbor moguće je automatski "skočiti" na odabrani dokument. Žuta oznaka pored dokumenta označava dokument na kojem se trenutno nalazite.
Stablo svih stavaka dokumenta (Ctrl+Alt+S)
Pošto i iz stavaka mogu nastati dokumenti, pozivom Stabla svih stavaka dokumenta (Ctrl+Alt+S) mogu se vidjeti i te stavke koje inače nisu vidljive na stablu dokumenta. Takvi dokumenti, dakle oni koji su nastali iz stavaka, nemaju "roditeljskog" dokumenta, već su "rođaci", pa je njihova oznaka plave boje.
Dokumenti projekta/posla (Ctrl+R)
Svaki dokument je moguće povezati s nekim projektom/poslom. Povezivanje je moguće izvršiti sa zaglavlja dokumenta (na slici) klikom na ikonu ili pritiskom na tipku F5.

Pozivanjem padajućeg izbornika Pregled --> Dokumenti projekta/posla otvara se forma s tabelom projekata kako bi se dokument mogao povezati s projektom. Više o projektima pročitajte ovdje.
Lista datoteka s diska vezanih na dokument (Ctrl+O)
Za svaki dokument u 4D Wand-u moguće je vezati neku datoteku s bilo kojeg diska koji je dostupan u sustavu. Ovisno o informaciji koju želite povezati s dokumentom to može biti fotografija, dokument, mp3 datoteka, itd...
Pregled datoteke s diska vezane na dokument (F4)
Korištenjem procesa skeniranja a time i spremanja dokumenata pomoću 4D Wand-a, a u cilju pozivanja istog za pregled pritiskom na samo jednu tipku, iskorištena je funkcijska tipka F4. Primjer: Dok se nalazite na tabeli ulaznih računa (UFA), i radi provjere želite pregledati originalni račun, naravno pod pretpostavkom da je isti skeniran, dovoljno je da pritisnete funkcijsku tipku F4. Pritiskom na nju otvorit će se skeniran original računa.
Informacije o dokumentu (Ctrl+D)
Izuzetno korisne informacije koje možete saznati o svakom dokumentu. Pozivom kombinacije tipki Ctrl+D saznat ćete tko je kreirao dokument, tko ga je eventualno mijenjao, kao i tko ga je odobrio. Naravno, saznat ćete i vremena kada se što dešavalo kao i čitav niz drugih detalja. Naveden informacije su izuzetno korisne u istraživanjima nekih problematičnih situacija.

***Dokument iz primjera je nastao automatski kao odobren, te su sva vremena kao i korisnik isti.
 

Pregled klasa dokumenata
Pozivom ove izborne linije, otvara se forma s popisom kratica svih klasa dokumenata koje se koriste u 4D Wand-u i njihovim nazivima. Napominjemo da se na nekim mjestima na osnovnu oznaku dodaju još slova s tipom skladišta (N - nabavno, M - maloprodajno...), pa ako naiđete na oznaku OTPN možete znati da se radi o dokumentu Otpremnica koja je nastala na skladištu nabavnog tipa. S ovim oznakama najčešće ćete se sretati na robnim karticama kao i na pojedinim izvještajima.
Na tabelama dokumenata, u kolonama, vidljive su jednoslovne ili dvoslovne oznaka polja. Namjena oznaka je da prikaže status ili izvor dokumenta tj. na jednostavan način pruži dodatnu informaciju o dokumentu. Opis oznaka polja na tabelama dokumenata možete pronaći ovdje.

Padajući izbornik Obrade

Padajući izbornik Obrade na tabelama dokumenata omogućava, ovisno o tome s kojeg je dokumenta pozvan, raznorazne jednostavne i složene operacije. Na nekim dokumentima izbornik Obrade krije par stavaka dok na nekim dokumentima možete pozvati niz raznoraznih obrada, kreiranja, operacija i sl. Naravno, postoji i nekoliko sveprisutnih operacija koje se nalaze na svim tabelama dokumenata:

Brisanje dokumenta

U tabeli dokumenata, bilo koje klase, prvo se potrebno pozicionirati (ili ga označiti) na određeni dokument koji se želi obrisati. Taj dokument ne smije biti proknjižen (odobren). U slučaju da je odobren, potrebno ga je razodobriti (u nekim slučajevima potrebne su i neke druge operacije prije razodobravanja npr. na računima je potrebno je skinuti oznaku da je plaćen, a tu su i slučajevi kada je dokument knjižen u financijsko...).
Ako dokument nije odobren i ako nema stavki, dovoljno je kliknuti na tipku Brisanje. Pojavit će se zaglavlje dokumenta (kao podsjetnik da vidite što brišete) i nakon klika na tipku Ok dokument će biti izbrisan.
Pokušaj da tako obrišete dokument koji ima stavke, rezultirat će porukom "Dokument je vezan u bazi podataka. Brisanje nije omogućeno". U tom slučaju, pozicionirajte se na dokument koji želite obrisati i iz padajućeg izbornika Obrade pozovite proces Brisanje dokumenta i stavki. Pošto se radi o konačnom (bespovratnom) brisanju, otvara se upit koji vas pita "Da li ste sigurni da želite obrisati ovaj dokument?". Potvrdnim odgovorom, dokument će biti obrisan zajedno s pripadajućim stavkama.
Postoje situacije kada dokument, zbog pada kod unosa stavki (nestanak struje, smrzavanje računala i sl.), ne dozvoljava brisanje preko tipke Brisanje iako dokument nema ni jednu stavku. Pozivanjem procesa Brisanje dokumenta i stavki, dokument će sigurno biti uspješno obrisan.

Kopiranje dokumenta

U tabeli dokumenata klase koja ima ovu opciju potrebno je označiti dokument koji se želi kopirati. Zatim je potrebno pozvati padajući izbornik Obrade --> Kopiranje dokumenta i stavki (naveden je tip dokumenta npr Kopiranje ponude i stavki). Proces kopiranja radi i na označenim dokumentima što znači da je moguće označiti x dokumenta koji se nalaze na tabeli i jednim klikom ih kopirati u istu tabelu. Kopirani dokumenti su neodobreni i na njima je moguće dalje mijenjati što je potrebno. Novi dokumenti imaju nove redne brojeve i novi datum.

Padajući izbornik Ispisi

Padajući izbornik Ispisi nudi brojne mogućnosti ispisa, ovisno o tome s koje klase dokumenta su pozvani, tako da će podrobnije biti pojašnjeni u uputama za pojedinu klasu dokumenta.

Napomene

Prikaz samo neodobrenih dokumenata i zabrana prekida unosa dokumenata (4.0.31) (4D Wand Info 092)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.