4D Wand Info

Br. 15, 05.05.2000.

Povratak na listu


Projekti / Poslovi

Programsko rješenje 4D Wand dobilo je novi tip dokumenta koji se zove Projekt / Posao.
Na ovaj način je omogućeno da za SVAKI već postojeći dokument programskog rješenja 4D Wand možete odabrati posao ili projekt u okviru kojeg se kreira dokument.
Tip dokumenta Projekti / Poslovi dodan je u padajući izbornik Komercijalno svih robno – materijalnih modula. Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu dokumenata projekata / poslova. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje novog posla. Forma sadrži polja koja popunjavata, odnosno u koja upisujete osnovne podatke o poslu koji sklapate.
U padajućem izborniku Ispis sa tabele dokumenta projekata možete ispisati projekt, listu projekata i rekapitulaciju.
Sve dokumente: ulazne račune, primke, otpremnice, izlazne račune, zaduženja ili razduženja skladišta, ..., možete vezati za kreirani dokument projekta ili posla, ako su isti vezani uz dogovoreni posao.
Postoje dvije mogućnosti ostvarivanja veze između dokumenata i projekata / poslova:

1. Automatski upit projekta

Može se zadati da program pita kojem od projekata / poslova će pripadati dokument koji želite unijeti. U tom slučaju, prilikom unosa bilo kojeg dokumenta prvo se otvara tabela dokumenata Projekti / Poslovi, označavate željeni projekt i pritiskom na tipku Izbor isti prihvažate, nakon toga program otvara formu za definiranje dokumenta. Ako želite raditi na ovaj način, potrebno je u paramertima programa takav način rada i definirati. Sa glavnog izbornika programskog rješenja pozovite Parametre programa, a zatim Setiranje dokumenta. Pritiskom na karticu Projekti / Poslovi otvara se ista. U polje stavite znak, ako želite izbor projekta / poslova prilikom kreiranja dokumenta.

2. Izbor projekta prema potrebi

Opcija u parametrima programa treba biti isključena. Prilikom kreiranja dokumenata program neće pitati za projekt / posao, nego se odmah otvara forma za definiranje novog dokumenta. Međutim ako ipak želite dokument vezati za posao / projekat na formi bilo kojeg dokumenta se nalazi ikonica Izbor projekta / posla. Pritiskom na ikonicu ili korištenjem tipke F5 sa tipkovnice program otvara tabelu dokumenata Projekti / Poslovi tako da je moguće odabrati projekat i na ovaj način.
Na svim tabelama dokumenata u padaju?em izborniku Pregled nalazi se opcija Dokumenti Projekta / Posla. Pritiskom na istu program otvara listu dokumenata sa koje možete vidjeti sve dokumente jednog posla. Sa liste postoji mogućnost ispisa svih dokumenata vezanih za posao, kao i otvaranje bilo kojeg selektiranog dokumenta.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadrzaja koji se nalazi na vasem racunalu, ovisno o inacici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu sluzbene valute RH kuna (kn) u euro (ˆ) i njen prikaz u uputama.