Lokator

Lokator je izuzetno lagan i napredan alat za pronalaženje (lociranje) određenog izraza, bilo da se radi o nazivu partnera, nazivu artikla, šifri, kataloškom broju..., praktično bilo kojeg podatka kojim je sortirana određena tabela ili forma. Praktično, kamo god krenuli u 4D Wand-u, lokator je neizbježan.

Princip rada lokatora je uistinu jednostavan, ali ne podrazumijeva unos teksta u polja koja su naznačena na slici. Ako u polje lokator pokušate unijeti traženi tekst. tekst se neće upisivati u polje, a ni traženi tekst se neće pronaći na tabeli koja je trenutno aktivna. Tekst u polju se pokazuje samo prilikom unosa dok je aktivna tabela na kojoj pokušavate nešto pronaći tj. locirati.
Dakle, na aktivnoj tabeli tastaturom unosite željeni pojam. Dok kucate, u polju lokator se pojavljuje traženi tekst, a sa svakim novim slovom izborna linija je sve bliže traženom pojmu. Također, bitno je naglasiti kako je potrebno odabrati ispravan sort slogova u tablici. Ako želite pretraživati po nazivu, tabulator naziv mora biti aktivan. Ako želite po broju dokumenta, mora biti odabran tabulator Brojevi... itd.
Npr., ako u tabeli artikala želimo pronaći Vino, tipkanje slova v će vas postaviti na prvi slog koji počinje sa slovom v. Tipkanjem slijedećeg slova (i), program se pozicionira na prvi artikal koji počinje sa vi... itd. Da bi se locirali na željeni artikal nije potrebno kucati sva slova naziva, nego samo onoliko slova koliko je dovoljno da se jednoznačno odredi traženi artikal. Ukoliko ste se pozicionirali dovoljno blizu, strelicama na tastaturi, ili klikom mišem, moguće je odabrati točno onaj artikal koji ste tražili.
Lokator radi i sa brojevima. Ako imate tabelu dokumenata i želite locirati dokument 22, jednostavno otipkajte 22 i 4D Wand će vas postaviti na dokument s tim brojem. Pri tome trebate provjeriti da li Vam je sort postavljen po broju dokumenta.
Da bi izbjegli nepotrebno osvježavanje ekrana nakon unosa svakog slova, program čeka određeno vrijeme prije nego što počne tražiti slog. Tako je moguće utipkati cijeli broj ili riječ po kojoj želimo tražiti, a da program ne "skače" po tabeli nakon unosa pojedinog slova ili broja. Predefinirano vrijeme odziva je 50 stotinki sekunde, a to vrijeme možete promijeniti u Parametrima programa (Glavni izbornik 4D Wand-a --> Parametri programa -->Globalni parametri--> kartica Program)
Ako broj ili slovo koje ste otipkali ne postoji, program će vas postaviti na prvi veći broj ili prvo slijedeće slovo abecede.
Prilikom unosa slova, nije važno da li unosimo velika ili mala slova. Program će se u gornjem primjeru za Vino ispravno ponašati unesete li veliko slovo (V) ili malo slovo (v).
***VAŽNO: Lokator brišemo pomicanjem strelicama po tabeli, odnosno pritiskom na strelicu gore ili strelicu dolje. Brisanje u krivo unesenog znaka vršimo tipkom Backspace.
Lokator radi po principu "lociranja", tj. služi da bi se u njemu prikazao traženi pojam, a ne da bi se u njega upisao. Dok vršite pretragu, potrebno je biti pozicioniran na tablici. To možete provjeriti pomicanjem strelica gore-dolje. Ako možete strelicama gore-dolje pomicati po po tablici, tada možete uspješno koristiti lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.