Tabela roba - artikli

 Ikona za pokretanje tabele roba

Pozivom ikone otvara se forma Artikli na kojoj je moguće unositi, pregledavati, locirati i uređivati podatke o artiklima/robama, proizvodima i vozilima za odabrano skladište.
Sama forma u obliku jedinstvene tabele podijeljena je na dvije zasebne, međusobno interaktivne tabele. U središnjem dijelu smještena je tabela Artikala/Roba sa svim svojim najznačajnijim elementima. Donji dio forme zauzima tabela bitnih informacija za odabrani artikal. Pomjeranje linije za označavanje na tabeli artikala automatski ažurira i donju tabelu s informacijama.
U tabelu Artikli unose se i tipovi vozila kao roba. Prilikom unosa konkretnog vozila u tabeli Registar vozila, tip se odabire iz ove tabele.
Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele za pregled artikala.
Da biste unijeli jedan artikl pritiskom na tipku Unos program otvara kao prvo Tabelu Grupa. U ovoj tabeli prvo trebate odabrati onu grupu kojoj pripada artikl koji želite unijeti. Kada ste selektirali grupu pritiskom na tipku Izbor ista se prihvaća i program otvara formu koju je potrebno popuniti.
Jedna od osnovnih karakteristika tabele u koju unosite artikle je da se ista može selektirati po različitim kriterijima i tako pretraživati. U gornjem dijelu tabele nalazi se deset kartica koje predstavljaju načine sortiranja artikala. Odabirom željene kartice tabela artikala automatski se sortira prema odabranom kriteriju i time omogućava, putem lokatora, brz pronalazak traženog artikla. Načini sortiranja su:

Po nazivu

Po šifri

Po kataloškom broju

Po jedinici mjere

Po tarifnom broju

Po nazivu 2

Po nazivu 3

Po Bar kodu

Proizvođač

Dobavljač

*** Istaknuto: Informacije koje se prikazuju na donjoj tabeli (za trenutno osvijetljeni artikal) mogu sadržavati informacije samo za jedno, trenutno odabrano skladište, ili za sva skladišta. Odabir načina prikaza vrši se uključivanjem ili isključivanjem kvačice na izbornoj liniji, pozivom padajućeg izbornika Robe --> Prikaz dokumenata za sva skladišta.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora , polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

 Tipka za izbor radnog skladišta
Tabela artikala/roba prikazuje sve artikle iz registra ali kolonu npr. zaliha samo za odabrano skladište. Ako koristite više skladišta, izmjenu skladišta za koje će se prikazivati količine tj zaliha vršite odabirom ove tipke. Klikom na nju otvorit će se forma s popisom svih skladišta i mogućnošću odabira. Isto tako, ako koristite više skladišta, i bitna vam je informacija o trenutnoj zalihi na pojedinim skladištima, na donjoj tabeli uključite karticu Stanje. Ona nudi sveobuhvatan prikaz svih skladišta na kojima se nalazi taj artikal.

 Tipka za poziv slike artikla
Za svaki artikal na tabeli moguće je zakačiti njegovu fotografiju neovisno o kojem se formatu radi (WMF, JPG, GIF, PNG...). Kada želite vezati fotografiju za artikal u tabeli artikala prvo morate selektirati artikal čiju fotografiju želite vezati. Kada je artikal selektiran aktivirajte ikonu i program će otvoriti ekran na kojem se može odrediti putanja do datoteke. Iza natpisa Datoteka sa slikom nalazi se tipka s tri točkice čijim se pritiskom aktivira standardni dijalog za izbor datoteka. Nakon izbora željene datoteke, na formi će se ta fotografija artikla i pojavit, a potvrdom na formi slika postaje trajno vezana za trenutno aktivni artikal. Veza s odobrenom slikom se može naknadno prekinuti brisanjem polja s putanjom do datoteke ili zamijeniti vezom na neku drugu sliku. Slici se ne mijenjaju dimenzije tako da kvaliteta slike ostaje nepromijenjena. Ako cijela slika ne može stati na formu njen ostatak se može vidjeti pomicanjem klizača na desnom i donjem rubu slike. Fotografija koju ste odabrali može se npr. koristiti za ispis Ponude sa slikom, za web shop i sl. Ako za određeni artikal trebate više slika iste se unose kao Datoteke s diska vezane za artikal...

 Datoteke s diska vezane na artikal
Datoteke s diska vezane na odabrani artikal mogu se pozvati odabirom ikone ili kombinacijom tipki Ctrl+O s tastature. Pritiskom na ovu tipku otvara se tabela s dokumentima za odabrani artikal. Na artikal moguće je vezati dokumente, slike, multimedijalne datoteke ...itd.

 Dodatne šifre artikla
Odabirom ove ikone otvorit će se lista dodatnih šifri za robu ako su iste unesene. Pritiskom na tipku Unos otvara se forma koju je potrebno popuniti. Pritiskom na strelicu pored polja Komitent otvara se lista partnera iz koje birate partnera za kojeg definirate dodatnu šifru artikla. U polje Šifra/Bar code upisujete šifru ili bar kod za odabranog partnera te popunjavate ostala polja po potrebi. Moguće je da se prilikom ispisa nekih izvještaja ispisuje dodatna šifra artikla umjesto prave šifre vašeg artikla. Ovakav ispis najviše traže grosisti koji su artikl koji kupuju od vas već unijeli u svoju bazu artikala te ne žele mijenjati postojeću šifru ili unositi nove artikle u svoju bazu podataka. Tada vas traže ispis sa svojim šiframa. Za jedan artikl moguće je za više partnera upisati drugačiju šifru, a iste se mogu ispisati na izvještajima pripremljenim za grosiste.

 Artikli van upotrebe
Odabirom ove ikone program otvara tabelu u koju ste smjestili one artikle koji nisu u upotrebi i za koje smatrate da se više neće koristiti u poslovanju. Uobičajeno su to artikli koji nemaju količinu na skladištu i dosta dugo nema prometa po njihovim karticama, ili vam naprosto iz nekog drugog razloga smetaju u tabeli. Stavljanjem van upotrebe oni i dalje ostaju u bazi ali vizualno ne smetaju.
Takve, po vama neperspektivne artikle, označite koristeći se tipkama za označavanje (nalaze se u gornjem dijelu tabele neposredno pored polja lokator).
Kada ste to napravili u padajućem izborniku Akcije odaberite proces Stavljanje artikala van upotrebe. Odabirom ovog procesa program sve označene artikle stavlja u tabelu Artikli van upotrebe.
Ako artikle želite ponovo vratiti u upotrebu, u tabeli Artikli van upotrebe označite one koje vraćate u upotrebu, zatim u padajućem izborniku Akcije pozivate proces Vraćanje artikala u upotrebu. Program sve označene artikle vraća u upotrebu u stvarnu tabelu artikala.

***Istaknuto: Ponekad se dogodi da unosite novi artikal a program uporno javlja dupli ključ po nazivu, ili bar kodu, ili kataloškom broju... Trudite se i pretražujete a tog duplog ključa nema i nema. Znate i naziv artikla ali niti njega nema... To je siguran signal da se artikal nalazi u Artiklima van upotrebe i da bi ga trebalo vratiti u upotrebu.
Isto tako, ponekad se dogodi da nepažnjom u Artikle van upotrebe stavite i poneki koji ima zalihu. Takvi artikli će se pojavit na robnim izvještajima npr. Stanju skladišta i izazvati čuđenje, posebno ako se ne slaže očekivana količina ili vrijednost. Naravno, vratite ih u upotrebu i sve će biti OK.
Najdrastičniji primjer, uz veliku dozu panike, izaziva označavanje svih artikala i njihovo stavljanje van upotrebe. Neizostavna reakcija je poziv u 4D...

 Tipka za pretraživanje i filtriranje (F3)
Odabirom ove ikone, ili pozivom tipke F3, otvara se forma u koju je potrebno upisati traženi pojam. Ako je cilj dobiti na tabeli samo artikle koji sadrže traženi pojam (npr. prsten) odaberite tipku Filter. Time će se na tabeli prikazivati samo oni artikli koji u sebi sadrže traženu riječ tj. Prsten. Naravno, sva sortiranja i informacije i dalje su funkcionalni kao da je tabela artikala kompletna. Za povratak u normalan prikaz tj. prikaz svih artikala potrebno je ponovnim odabirom isključiti ikonu pretraživanja.
Ako nakon unosa traženog teksta označite polje Pretraživanje cijelog sloga, program pretražuje sva polja u formi artikla. Označavanjem polja Dodatne šifre (grosisti), program će pretražiti listu dodatnih šifri koje ste upisali za pojedini artikl. Polje Dinamički izraz služi za specijalna pretraživanja. Pritiskom na tipke Sljedeći ili Prethodni, program prikazuje prvi sljedeći ili prethodni artikl koji zadovoljava upisani uvjet. Pritiskom na tipku Označi, program će u tabeli artikala označiti sve artikle koji zadovoljavaju upisani uvjet. Nakon toga ih u tabeli artikala pritiskom na tipku Prikaži samo označene slogove ili (Ctrl+Shift+T) možete filtrirati u prikazu. Detaljno pojašnjenje pretraživanja (F3) pročitajte ovdje.

 Prikaz dokumenata za aktivnog komitenta
Uključivanje ove ikone ima smisla samo onda kada tabeli artikala pristupate kroz stavke dokumenta koji upravo kreirate (Otpremnica, Ponuda, Primka...). Njenim aktiviranjem na donjoj tabeli s informacijama prikazivat će se samo dokumenti partnera/komitenta kojeg ste odabrali u zaglavlju dokumenta.

 Tipka za postavljanje filtera po proizvođačima
Odabirom ove ikone otvara se lista komitenata koji su označeni kao proizvođači. Odabirom proizvođača na tabeli artikala bit će prikazani samo artikli tog proizvođača. Ako se želite vratiti u stvarnu tabelu ponovo pritisnuti na istu tipku i filter za selekciju artikala po proizvođačima se isključuje.

 Tipka za uključivanje slobodnog filtera
Korištenjem ovog filtera možete selektirati i prikazat sve što vas interesira i to samo po klasama, samo po grupama, samo artikle koji pripadaju jednoj grupi u okviru jedne klase i sl. Pritiskom na ovu tipku program otvara malu formu u kojoj zadajete uvijete po kojima će se filter postaviti. Prva dva broja u filteru označavaju klasu, a druga dva broja označavaju grupu. Upisivanjem brojeva ili stavljanjem zvjezdica vi možete kreirati filter kakav god želite. Pritiskom na tipku Ok program izdvaja samo one artikle koji se nalaze unutar željenog filtera i njih možete vidjeti na ekranu. Pritiskom na tipku Deaktiviranje filtera filter se isključuje i na ekranu se pokazuje tabela sa svim artiklima.

 Tipka za izbor artikala po grupama
Korištenjem ovog filtera možete filtrirati samo one artikle koji pripadaju jednoj grupi ili podgrupi. Pritiskom na ovu tipku program otvara formu klasifikacije. Ovdje selektirajte onu grupu ili podgrupu unutar koje želite pregledati artikle. Pritiskom na tipku Izbor program će u tabeli artikala prikazati samo one artikle koji pripadaju odabranoj klasifikaciji. Pritiskom na tipku Deaktiviranje filtera ovaj se filter isključuje i na ekranu se pokazuje tabela sa svim artiklima.

 Tipka za prikaz artikala na skladištu
U tabeli artikala prikazuju se svi artikli koji su definirani, bez obzira da li ima količina na skladištu ili ne. Međutim, ako želite da vam se na ekranu prikazuju samo oni artikli koji trenutno imaju zalihu na skladištu, uključite ovu ikonu. Ovaj filter radi neovisno o drugim filterima tako da ga je moguće kombinirati s njima, npr. moguće je prikazati artikle samo za neku grupu iz klasifikacije i to samo one koji imaju zalihu. Tipka ima dva stanja: uključeno - kada se prikazuju samo artikli sa zalihama i isključeno - kada se prikazuju svi artikli bez obzira na zalihe.

  Tipka za deaktiviranje filtera
Ako je uključen neki od filtera (npr. po grupama artikala), za povratak u normalan način prikaza tj. prikaz svih artikala, potrebno je kliknuti na ovu tipku. Time je postojeći filter isključen i na tabeli se vide svi artikli.

 Export prikazanih podataka u Excel
Tipka će prebaciti sve vidljive podatke iz tabele u Excel.

 Tipka za unos napomene
Za bilo koji od artikala možete napisati napomenu koja će biti vidljiva kad god označite artikl. Da bi upisali napomenu za neki artikal prvo ga morate, u tabeli artikala, selektirati. Kada je artikl selektiran pritisnite na ovu tipku i program otvara formu u koju možete upisati proizvoljno veliku napomenu za selektirani artikal. Pritiskom na tipku Ok napomena se prihvaća. Ova napomene se ispisuje na izvještajima, ako odaberete onaj s opisom artikla.

 Tipka za kopiranje artikla (Ctrl+Insert)
Tipka Kopiranje koristi se kod unosa sličnih artikala gdje se njenim aktiviranjem kopira trenutno označeni artikal sa svim bitnim elementima osim onih koji su osjetljivi na dupli ključ (bar cod, kataloški broj...). Tako kreirani artikal u nastavku naziva artikla automatski sadrži riječ kopija.

 Tipka za poziv robne kartice
U donjem desnom kutu nalazi se tipka Kartica. Njenim pozivom otvara se robna kartica, sa svim bitnim informacijama (količinskim i vrijednosnim) o ulazima i izlazima za trenutno selektirani artikal/robu.

Tabela s informacijama

***Istaknuto: Donju tabelu tj. tabelu s informacijama moguće je vertikalno proširiti do 8 dodatnih redova na uštrb gornje tabele (Parametri programa --> Podešavanje dokumenata --> Robe --> Broj dodatnih redova donje tabele (1-8)) .

Donja tabela u tabeli pregleda artikala - skladišta je tabela koja nudi niz informacija o trenutno selektiranom artiklu. Ova tabela se sastoji iz nekoliko kartica koje daju različite informacije o trenutno osvijetljenom artiklu. Kartice donje tabele su:
Nap. - Napomena za artikal. U gornjoj tabeli označite jedan od artikala. U donjoj tabeli pritisnite na ovu karticu i možete vidjeti kojoj klasi i grupi pripada artikal, zatim njegov drugi i treći naziv, ako ga ima, kao i sva četiri atributa vezana na artikl. Također, ako ste u formi artikla upisali neku napomenu u ovoj tabeli je možete vidjeti.
Ulazi - Ulazi na skladište. Pritiskom na ovu karticu u donjoj tabeli, za gore označeni artikal, možete vidjeti sve njegove ulaze na skladište. O kakvom tipu dokumenta se radi, broj i datum dokumenta, skladište na koje je artikal došao, i od kojeg dobavljača. Količina koja je došla i po kojoj nabavnoj cijeni, kao i njegovu prodajnu cijenu. Postotak rabata koji ste ostvarili te iznos ostvarenog rabata. Ovdje ćete imati informacije od prvog ulaza pa sve do zadnjeg.
Stanje - Stanje skladišta. Pritiskom na ovu karticu u donjoj tabeli, za artikal označen u gornjoj tabeli, možete vidjeti njegovo trenutno stanje po svim skladištima. Možete vidjeti trenutnu količinu, rezerviranu količinu, koliko je od ukupne količine vlastita roba, a koliko komisijska. Količina prodana na POS kasi ako je ista vezana na server, raspoloživa količina s obzirom na rezervaciju te nabavnu, zadnju i prodajnu cijenu.
Izlazi - Izlazi sa skladišta. Pritiskom na ovu karticu u donjoj tabeli, za označeni artikal u gornjoj tabeli, možete vidjeti sve izlaze sa skladišta. O kakvom tipu dokumenta se radi, broj i datum dokumenta, skladište s kojeg je artikal izašao, za kojeg poslovnog partnera. Količina koja je izašla te po kojoj nabavnoj i prodajnoj cijeni. Postotak rabata koji ste odobrili te iznos odobrenog rabata. Pritiskom na ovu karticu imate kompletnu informaciju od prvog do zadnjeg izlaza za označeni artikal.
Sastav. - Sastavnica. U gornjoj tabeli označite jedan od proizvoda, ako ga imate. Pritiskom na ovu tabelu možete vidjeti sve komponente od kojih se proizvod sastoji, šifre komponenata, kataloški broj i naziv, kao i njegova količina u proizvodu.
Por.Tar. - Porezne tarife. Aktiviranjem kartice vidljive su porezne tarife za odabrani artikal u drugim državama. Registar se poziva iz Registri --> Tarifne grupe po državama.
Dod. šifre - Dodatne šifre. Aktiviranjem kartice dostupne su za pregled sve dodatne šifre za odabrani artikal

***Istaknuto: Dokumente koji su prikazani u donjem dijelu tabele moguće je koristiti za brzi pristup tabeli tog tipa dokumenata i tom konkretnom dokumentu. Npr. dvostruki klik na određenu otpremnicu automatski otvara tabelu otpremnica i pozicionira se na broj otpremnice koju ste prozvali. Tipka Esc vas vraća na tabelu artikala.

Cje.Dob. - Cjenici dobavljača. Koristi se za pregled cjenika od pojedinog dobavljača za označeni artikl kako bi prilikom narudžbe imali informaciju koji je dobavljač povoljniji.
Slika - Slika artikla. Ako za označeni artikal imate i fotografiju pritiskom na ovu karticu možete je i vidjeti, a da posebno ne ulazite u datoteku s fotografijama.
Rez.kol - Rezervirane količine. Prilikom odobravanja dokumenata npr. ponuda, program vas pita da li želite rezervirati količine po tom dokumentu. Ako želite program će to i učiniti. Za razliku od tog slučaja, količine će biti automatski rezervirane prilikom njihovog unosa u tabelu stavki otpremnica, a da ista nije odobrena. Pritiskom na ovu karticu te rezervirane količine možete i pretraživati. Znači, za artikal označen u gornjoj tabeli pritiskom na ovu karticu možete vidjeti da li je i po kojim dokumentima on rezerviran. U tabeli je prikazan tip, datum i broj dokumenta po kojemu su količine rezervirane. Istovremeno je vidljivo skladište na kojem su količine rezervirane te za kojeg poslovnog partnera i koja količina. Prikazane su informacije i o nabavnoj i prodajnoj cijeni.
Složeno - Složena količina. U procesu otpreme robe može se, ali nije uvjet, koristiti dokument Nalog za slaganje (SLA). Aktiviranjem ove kartice postaje vidljiv podatak po kojim nalozima za slaganje i za kojeg partnera je označeni artikal složen.
Int.dok - Interni dokumenti. Aktiviranjem ove kartice vidljivo je na kojim internim dokumentima (npr. Internim izdatnicama) i kojim količinama se nalazi artikal na kojem se trenutno nalazite.
Reversi. Ako ste označeni artikl izdali na revers ovdje ćete vidjeti koji je broj i datum dokumenta po kojem je artikl izdan, rok povrata, s kojeg skladišta ste izdali artikl te kojem komitentu i u kojoj količinu.
Komisija. Ako ste označeni artikl izdali na komisiju ovdje ćete vidjeti koji je broj i datum dokumenta po kojem je artikl izdan, s kojeg skladišta ste izdali artikl te kojem komitentu i koju količinu.
Naručeno. Ako ste označeni artikl naručivali od svojih dobavljača ili je artikl naručivan od strane vašeg kupca, ovdje možete vidjeti na kojim dokumentima se nalazi naručeni artikl, koliko komada je naručeno, a koliko je još ostalo za isporuku. Ove podatke možete vidjeti samo ako iz ulaznih i izlaznih narudžbi kroz obrade radite isporuku za označenu narudžbu ili komitenta. Ako isporuku ne radite automatskim procesom, kolona Preostalo će uvijek ostati ista kao i kolona Naručeno.
Neodobreno. Na ovoj kartici možete vidjeti sve neodobrene dokumente u kojima se nalazi označeni artikl. U tabeli je prikazan tip, broj, datum i skladište dokumenta. Poslovni partner i količina u ovisnosti da li je dokument ulaznog ili izlaznog tipa. Ove dokumente možemo nazvati i dokumentima u pripremi te nam informacija s ove kartice nudi dodatne informacije kod prodaje artikla.
Atributi. Na ovoj kartici prikazuju se dodatni atributi za označeni artikal.

***Istaknuto: Tabela artikala i tabela s informacijama su interaktivne. Skrolanjem po gornjoj tabeli automatski se učitavaju podaci za tabelu s informacijama. Dakle, program mora učitati na tisuće podataka da bi ih prikazao u donjoj tabeli i to ponekad dovodi do usporavanja skrolanja, naročito u velikim sustavima pred kraj godine kada je aktivna kartica npr. Izlazi. Naša preporuka je da, u cilju ugodnijeg i bržeg rada, na donjoj tabeli bude uvijek aktivna kartica Napomena a ostale uključujte samo prema potrebi tj. kada tražite točno određenu informaciju.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Robe

*pojašnjenja samo za izborne linije koje su bitne za ovu tabelu

Višestruko brisanje označenih artikala - Artikle je moguće brisati samo ako isti nije korišten na dokumentima. Brisanje označenih artikala je DESTRUKTIVNA akcija koja nepovratno briše artikle. Brisanje će se provesti uz višestruka upozorenja i samo na artiklima koji nisu korišteni na dokumentima.

Prikaz dokumenata za sva skladišta - uključivanjem kvačice na ovoj izbornoj liniji osigurava se da na tabeli artikala tj. u njenom donjem informativnom dijelu, vidite podatke za odabrani artikal koji uključuju sva skladišta. Primjera radi, letimičnim pogledom na karticu Stanje možete odgovoriti na pitanje kupca "...u kojim poslovnicama imate zalihu određenog artikla..".

Prikaz stanja samo za skladišta na kojima ima zaliha - uključivanjem kvačice na ovoj izbornoj liniji poboljšava se preglednost podataka za odabrani artikal jer automatski s donje izborne tabele izbijaju skladišta na kojima nema zalihe određenog artikla. Time je odgovor na pitanje "...u kojim poslovnicama imate zalihu određenog artikla..." još brži.

Prikaz dokumenata za aktivnog komitenta - pojašnjenje je isto kao i za ikonu koja ima istu funkciju.

Prikaz dokumenata za sva otpremna mjesta za aktivnog komitenta - aktiviranjem ove izborne linije obogaćuje se prethodna funkcionalnost. Dakle, osim dokumenata za aktivnog komitenta na tabeli su vidljiva i svi dokumenti za njegova otpremna mjesta.

Prikaz dokumenata bez prijenosnica - kako sam naziv i kaže iz prikaza dokumenata za odabrani artikal isključuju se prijenosnice.

Setiranje exporta artikala u tekst datoteku - pozivom izborne linije otvara se forma sa svim elementima kojim je definiran artikal i koje je moguće exportirati u tekst datoteku. Jednostavnim odabirom ili brisanjem tekst datoteka će sadržavati samo one elemente koje ste trebali.

Označavanje

Izborne linije za označavanje i prikaz nude iste mogućnosti kao i ikone s alatne trake. Više o tome pročitajte ovdje.

Dodatni atributi

Dodatni atributi nude mogućnost dodatnih definiranja samog artikla, a u skladu s tim pretraživanje i filtriranje artikala po tim atributima. Više informacija potražite na ovoj poveznici.

Zamjenski/Vezani artikli

Namjena zamjenskih/vezanih artikala proistječe iz potrebe uvida u dostupnost artikla koji možemo ponuditi kupcu umjesto artikla koji se traži. U praksi se pojavljuju dva momenta. Prvi moment je kada dobavljač ili proizvođač promijeni kataloški broj (barcode) artikla kao zamjenu za trenutno aktivni artikl, najčešće u auto industriji. Drugi moment je kada prodavač želi ponuditi zamjenski artikl koji bi mogao biti zamjena za postojeći, sličan je traženom artiklu ili želi ponuditi uz postojeći i vezane artikle. Više informacija potražite na ovoj poveznici.

Pregled

U padajućem izborniku Pregled može se pozvati pregled:

Slika vezana na artikal (više)

Napomena artikla

Tarife robe po državama

Dodatne šifre (više)

Serijski/Lot brojevi artikala (više)

Normativ ambalažnog otpada

Pretraživanje i filtriranje (više)

Datoteke s diska vezane na artikal

Pregled skeniranog dokumenta

Informacije o artiklu (Ctrl+D) - nudi informaciju tko je artikal kreirao, datum kada je isti kreiran, tko je artikal mijenjao i kada ga je mijenjao te datum izmjene veleprodajne cijene

Atribut 1 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Atribut 2 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Atribut 3 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Atribut 4 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Zalihe starije od datuma - više informacija na linku

Zalihe sa zadnjom prodajom starijom od - više informacija na linku

Zalihe sa zadnjim ulazom i zadnjom prodajom starijom od - više informacija na linku

Akcije

U padajućem izborniku Akcije nalaze se sljedeći procesi koji se mogu pozvati:

Otvori internet stranicu artikla

Poveži dokument s diska na označene artikle

Upisivanje predviđene marže

Kopiranje normativa ambalaže na označene artikle

Stavljanje artikala van upotrebe

Vraćanje artikala u upotrebu

Upisivanje minimalnih količina

Upisivanje optimalnih količina

Upisivanje maksimalnih količina

Višestruki upis minimalnih, optimalnih i maksimalnih količina

Višestruki upis skladišnog mjesta

Upisivanje napomena

Export/Import

U padajućem izborniku Export/Import moguće je pozvati:

Export artikala i usluga u transportnu datoteku

Import artikala i usluga iz transportne datoteke

Export stanja skladišta u transportnu datoteku

Export artikala u tekst datoteku

Export svih podataka o artiklima u tekst datoteku

Export planske kalkulacije u tekst datoteku z aMS Excel

Export klasifikacije u tekst datoteku

Export artikala za bar code scanner

Export stanja skladišta u tekst datoteku

Export stanja skladišta za MS Excel

Export svih stanja skladišta za MS Excel

Export artikla i usluga u XML datoteku

Export klasifikacije u XML datoteku

Export stanja skladišta u XML datoteku

Interni export/import baza artikala i usluga

oExport svih podataka o artiklima za 4D Wand u tekst datoteku

oImport svih podataka o artiklima za 4D Wand iz tekst datoteke

Ispisi

U padajućem izborniku Ispis možete ispisati sljedeće izvještaje:

Lista artikala

Lista artikala s opisom i slikom

Lista artikala sa šiframa za kupca

Lista artikala s upisanim minimalnim, optimalnim i maksimalnim količinama

Lista artikala s odstupanjima od minimalnih i maksimalnih količina

Klase, grupe, podgrupe...

Tarifne grupe

Carinske grupe

Jedinice mjere

Ispis planske kalkulacije cijena

Ispis cjenika po planskoj kalkulaciji

Ispis maloprodajnog cjenika po planskoj kalkulaciji

Ispis naljepnica

Obrazac za centralu

Lista sastavnica

Ispis normativa ambalažnog otpada

Neki od navedenih izvještaja imaju i svoje uvijete, tako da će ispis i podaci prikazani na njemu uvelike ovisiti upravo od tih odabranih uvjeta.

Za ovu temu korisno je pročitati još o formi robe/artikla, robnoj kartici, sastavnicama i uslugama.

Napomene

Novosti u novoj inačici (3.6.xx) (4D Wand Info 040)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.