Tabela sastavnica

 Ikona za pokretanje tabele sastavnica

Sastavnica (možemo je zvati i normativ), predstavlja jedan od registara pomoću kojeg unaprijed definiramo sastav nekog proizvoda (artikla) kako bi se izbjegao nepotreban ponovni unos kod svake prodaje, posebno u slučajevima kada osnovu čine točno određeni elementi, a pojedine sastavne elemente treba količinski ili cjenovno mijenjati. Sastavnice se primjenjuju u kompleksnim prodajama i osnova su za praćenje proizvodnje kako bi se do u detalje znao utrošak svakog pojedinog elementa ili usluge vezane za određeni proizvod (proizvodnja brodova, namještaja, računala i sl.).
Isto tako svoju primjenu su našle u jednostavnim proizvodnjama i sastavljanju artikala radi akcija i prigodnih prodaja (1+1 gratis, prijenosno računalo + torba i sl...). Sastavnice su nezaobilazne kada se neku robu želi oplemeniti (čitaj povećati vrijednost) s uslugom npr. buket cvijeća + usluga aranžiranja, kopiranje + uvez itd.
Pozivom ikone otvara se forma Sastavnice na kojoj je moguće unositi, pregledavati, locirati i uređivati podatke o sastavnicama (proizvodima).
Sama forma u obliku jedinstvene tabele podijeljena je na dvije zasebne, međusobno interaktivne tabele. U središnjem dijelu smještena je tabela Pregled sastavnica/normativa sa svim svojim najznačajnijim elementima. Donji dio forme zauzima tabela s odabranim komponentama tj. normativom za odabranu sastavnicu/proizvod. Pomjeranje linije za označavanje na tabeli sastavnica automatski ažurira i donju tabelu s komponentama.
Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Jedna od osnovnih karakteristika tabele u koju unosite sastavnice je da se ista može selektirati po različitim kriterijima i tako pretraživati. U gornjem dijelu tabele nalazi se deset kartica koje predstavljaju načine sortiranja sastavnica. Odabirom željene kartice tabela sastavnica automatski se sortira prema odabranom kriteriju i time omogućava, putem lokatora, brz pronalazak tražene sastavnice.

*** Istaknuto: Da bi nekom artiklu pridružili komponente i time osigurali njegovu punu funkcionalnost kao sastavnice, kod unosa artikla (na formi) svakako za Tip artikla treba označiti Proizvod. Ako ste to propustili naknadna izmjena je moguća samo u smjeru da određeni artikal označen kao Roba postane Proizvod. Dakle, svaki artikal označen kao Roba može postati Proizvod dok artikal označen kao Proizvod nikako ne može postati Roba.
*** Istaknuto: Sve što se sastavi sastavnicama moguće je i rastaviti. Dodatne informacije o tome potražite na linkovima Radni nalog sastavnica i Proizvodnja.

Načini sortiranja su:

Po nazivu

Po šifri

Po kataloškom broju

Po jedinici mjere

Po tarifnom broju

Po nazivu 2

Po nazivu 3

Po Bar kodu

Proizvođač

Dobavljač

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele za pregled sastavnica.
 

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora , polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

 Prikaz samo artikala koji su proizvodi
Na tabeli sastavnica prikazuju se svi tipovi artikala, neovisno o tome da li se radi o robi, proizvodima, vozilima ili objektima. Odabirom ikone Prikaz samo artikala koji su proizvodi na tabeli sastavnica bit će prikazani samo artikli koji su označeni kao proizvodi.

 Tipka za izbor radnog skladišta
Tabela artikala/roba prikazuje sve artikle(proizvode) iz registra ali kolonu npr. zaliha samo za odabrano skladište. Ako koristite više skladišta, izmjenu skladišta za koje će se prikazivati količine tj zaliha vršite odabirom ove tipke. Klikom na nju otvorit će se forma s popisom svih skladišta i mogućnošću odabira.

 Tipka za poziv slike artikla
 Za svaki artikal(proizvod) na tabeli moguće je zakačiti njegovu fotografiju neovisno o kojem se formatu radi (WMF, JPG, GIF, PNG...). Kada želite vezati fotografiju za artikal(Proizvod) u tabeli artikala prvo morate selektirati artikal(proizvod) čiju fotografiju želite vezati. Kada je artikal(proizvod) selektiran aktivirajte ikonu i program će otvoriti ekran na kojem se može odrediti putanja do datoteke. Iza natpisa Datoteka sa slikom nalazi se tipka s tri točkice čijim se pritiskom aktivira standardni dijalog za izbor datoteka. Nakon izbora željene datoteke, na formi će se ta fotografija artikal(proizvod) i pojaviti, a potvrdom na formi slika postaje trajno vezana za trenutno aktivni artikal(proizvod). Veza s odobrenom slikom se može naknadno prekinuti brisanjem polja s putanjom do datoteke ili zamijeniti vezom na neku drugu sliku. Slici se ne mijenjaju dimenzije tako da kvaliteta slike ostaje nepromijenjena. Ako cijela slika ne može stati na formu njen ostatak se može vidjeti pomicanjem klizača na desnom i donjem rubu slike. Fotografija koju ste odabrali može se npr. koristiti za ispis Ponude sa slikom, za web shop i sl. Ako za određeni artikal(proizvod) trebate više slika iste se unose kao Datoteke s diska vezane za artikal...

 Datoteke s diska vezane na artikal
Datoteke s diska vezane na odabrani artikal(proizvod) mogu se pozvati odabirom ikone ili kombinacijom tipki Ctrl+O s tastature. Pritiskom na ovu tipku otvara se tabela s dokumentima za odabrani artikal(proizvod). Na artikal(proizvod) je moguće vezati dokumente, slike, multimedijalne datoteke ...itd.

 Dodatne šifre artikla
 Odabirom ove ikone otvorit će se lista dodatnih šifri za artikal(proizvod) ako su iste unesene. Pritiskom na tipku Unos otvara se forma koju je potrebno popuniti. Pritiskom na strelicu pored polja Komitent otvara se lista partnera iz koje birate partnera za kojeg definirate dodatnu šifru artikla(proizvoda). U polje Šifra/Bar code upisujete šifru ili bar kod za odabranog partnera te popunjavate ostala polja po potrebi. Moguće je da se prilikom ispisa nekih izvještaja ispisuje dodatna šifra artikla(proizvoda) umjesto prave šifre vašeg artikla(proizvoda). Ovakav ispis najviše traže grosisti koji su artikl koji kupuju od vas već unijeli u svoju bazu artikala te ne žele mijenjati postojeću šifru ili unositi nove artikle u svoju bazu podataka. Tada vas traže ispis sa svojim šiframa. Za jedan artikal(proizvod) moguće je za više partnera upisati drugačiju šifru, a iste se mogu ispisati na izvještajima pripremljenim za grosiste.

 Artikli van upotrebe
 Odabirom ove ikone program otvara tabelu u koju ste smjestili one artikle(proizvode) koji nisu u upotrebi i za koje smatrate da se više neće koristiti u poslovanju. Uobičajeno su to artikli(proizvodi) koji nemaju količinu na skladištu i dosta dugo nema prometa po njihovim karticama, ili vam naprosto iz nekog drugog razloga smetaju u tabeli. Stavljanjem van upotrebe oni i dalje ostaju u bazi ali vizualno ne smetaju.
Takve, po vama neperspektivne artikle(proizvode), označite koristeći se tipkama za označavanje (nalaze se u gornjem dijelu tabele neposredno pored polja lokator).
Kada ste to napravili u padajućem izborniku Akcije odaberite proces Stavljanje artikala van upotrebe. Odabirom ovog procesa program sve označene artikle(proizvode) stavlja u tabelu Artikli van upotrebe.
Ako artikal(proizvod) želite ponovo vratiti u upotrebu, u tabeli Artikli van upotrebe označite one koje vraćate u upotrebu, zatim u padajućem izborniku Akcije pozivate proces Vraćanje artikala u upotrebu. Program sve označene artikle vraća u upotrebu u stvarnu tabelu artikala.

***Istaknuto: Ponekad se dogodi da unosite novi artikal(proizvod) a program uporno javlja dupli ključ po nazivu, ili bar kodu, ili kataloškom broju... Trudite se i pretražujete a tog duplog ključa nema i nema. Znate i naziv artikla(proizvoda) ali niti njega nema... To je siguran signal da se artikal(proizvod) nalazi u Artiklima van upotrebe i da bi ga trebalo vratiti u upotrebu.
Isto tako, ponekad se dogodi da nepažnjom u Artikle van upotrebe stavite i poneki koji ima zalihu. Takvi artikal(proizvod) će se pojaviti na robnim izvještajima npr. Stanju skladišta i izazvati čuđenje, posebno ako se ne slaže očekivana količina ili vrijednost. Naravno, vratite ih u upotrebu i sve će biti OK.
Najdrastičniji primjer, uz veliku dozu panike, izaziva označavanje svih artikala(proizvoda) i njihovo stavljanje van upotrebe. Neizostavna reakcija je poziv u 4D...

 Tipka za pretraživanje i filtriranje (F3)
 Odabirom ove ikone, ili pozivom tipke F3, otvara se forma u koju je potrebno upisati traženi pojam. Ako je cilj dobiti na tabeli samo artikle(proizvode) koji sadrže traženi pojam (npr. prsten) odaberite tipku Filter. Time će se na tabeli prikazivati samo oni artikli(proizvodi) koji u sebi sadrže traženu riječ tj. Prsten. Naravno, sva sortiranja i informacije i dalje su funkcionalni kao da je tabela artikala kompletna. Za povratak u normalan prikaz tj. prikaz svih artikala(proizvoda) potrebno je ponovnim odabirom isključiti ikonu pretraživanja.
Ako nakon unosa traženog teksta označite polje Pretraživanje cijelog sloga, program pretražuje sva polja u formi artikla(proizvoda). Označavanjem polja Dodatne šifre (grosisti), program će pretražiti listu dodatnih šifri koje ste upisali za pojedini artikal(proizvod). Polje Dinamički izraz služi za specijalna pretraživanja. Pritiskom na tipke Sljedeći ili Prethodni, program prikazuje prvi sljedeći ili prethodni artikal(proizvod) koji zadovoljava upisani uvjet. Pritiskom na tipku Označi, program će u tabeli artikala označiti sve artikle(proizvode) koji zadovoljavaju upisani uvjet. Nakon toga ih u tabeli artikala pritiskom na tipku Prikaži samo označene slogove ili (Ctrl+Shift+T) možete filtrirati u prikazu. Detaljno pojašnjenje pretraživanja (F3) pročitajte ovdje.

 Tipka za izbor artikala po grupama
 Korištenjem ovog filtera možete filtrirati samo one artikle(proizvode) koji pripadaju jednoj grupi ili podgrupi. Pritiskom na ovu tipku program otvara formu klasifikacije. Ovdje selektirajte onu grupu ili podgrupu unutar koje želite pregledati artikle(proizvode). Pritiskom na tipku Izbor program će u tabeli sastavnica prikazati samo one artikle(proizvode) koji pripadaju odabranoj klasifikaciji. Pritiskom na tipku Deaktiviranje filtera ovaj se filter isključuje i na ekranu se pokazuje tabela sa svim artiklima(proizvodima).

 Tipka za prikaz artikala na skladištu
 U tabeli artikala(proizvoda) prikazuju se svi artikli(proizvodi) koji su definirani, bez obzira da li ima količina na skladištu ili ne. Međutim, ako želite da vam se na ekranu prikazuju samo oni artikli(proizvodi) koji trenutno imaju zalihu na skladištu, uključite ovu ikonu. Ovaj filter radi neovisno o drugim filterima tako da ga je moguće kombinirati s njima, npr. moguće je prikazati artikle samo za neku grupu iz klasifikacije i to samo one koji imaju zalihu. Tipka ima dva stanja: uključeno - kada se prikazuju samo artikli sa zalihama i isključeno - kada se prikazuju svi artikli bez obzira na zalihe.

  Tipka za deaktiviranje filtera
Ako je uključen neki od filtera (npr. po grupama), za povratak u normalan način prikaza tj. prikaz svih artikala(proizvoda), potrebno je kliknuti na ovu tipku. Time je postojeći filter isključen i na tabeli se vide svi artikli(proizvodi).

 Proračun potrebnih količina komponenti
Odabirom ove ikone na izuzetno jednostavan način dolazi se do informacije da li imate dovoljno komponenti kako bi ste proizveli određenu količinu proizvoda. Unosom tražene količine program automatski izračunava koliko gotovih proizvoda možete proizvesti, kao i koliko kojih od komponenti nedostaje.

 Export prikazanih podataka u Excel
 Tipka će prebaciti sve vidljive podatke iz tabele sastavnica u Excel.

Tabela komponenti

Komponente se unose pomoću tipki ispod donje tabele:

Unos robe - služi za odabir robe iz registra Artikli

...usluge - služi za odabir usluge kao komponente nekog proizvoda

Izmjena - izmjena postojeće stavke

Brisanje - brisanje postojeće stavke

Tipka Kopiranje služi za kopiranje cijelog proizvoda što je izuzetno korisno kada morate unijeti i definirati više proizvoda koji se razlikuju samo po pojedinim dijelovima ili količinama normativa. Kopiranje je jednostavno. Odaberete proizvod koji želite kopirati, pozovete tipku Kopiranje nakon čega se otvara popunjena forma sa svim podacima kao na izvornom proizvodu, osim što u nazivu ima dodatka (kopija). Pritiskom na OK program će dodati novi proizvod sa svim elementima proizvoda s kojeg ste pozvali kopiranje. Naravno, moguće je promijenite sve elemente tako unesenog proizvoda, uključujući dodavanje ili brisanje pojedinih komponenti kao i njihovu količinsku odrednicu.
Pritiskom na tipku Unos robe (...usluge) program otvara tabelu artikala iz koje birate prvu komponentu proizvoda. Kada je ista selektirana pritiskom na tipku Izbor program otvara formu Komponente sastavnice koja se sastoji od sljedećih polja:
Sastavnica: Već je upisana sastavnica odnosno proizvod kojem komponenta pripada.
Komponenta: Upisan je redni broj komponente u proizvodu i naziv komponente. Pored ovog polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. U slučaju da ste pogriješili pri izboru komponente, pritiskom na ovu tipku program ponovo otvara tabelu artikala i nudi vam mogućnost da izvršite zamjenu.
Količina: U ovo polje upisujete količinu komponente koja ulazi u sastav sastavnice ili proizvoda (količinu koju ste upisali uvijek je moguće izmijeniti prilikom dodavanja proizvoda u otpremnicu ili radni nalog).
Pritiskom na tipku OK prihvaćaju se uneseni podaci u formu i komponenta se prepisuje u donju tabelu tabele sastavnica. Ovaj postupak ćete ponavljati onoliko puta koliko proizvod ima komponenti.
Kada ste završili s unosom komponenata proizvoda sastavnice je gotova. Za označeni proizvod u gornjoj tabeli možete vidjeti sve njegove komponente u donjoj tabeli. Ako se javi potreba za brisanjem ili izmjenom postojećih komponenti, koristite tipke Izmjena ili Brisanje.

Na alatnoj traci donje tabele nalaze se tipke pomoću kojih možete komponente sastavnice rasporediti u tabeli onako kako vi to želite.

Pomjeri stavku gore

Pomjeri stavku dolje

Račun nabavne i prodajne cijene proizvoda; Izuzetno korisna ikona koja jednim klikom osigurava informaciju po kojim se parametrima izračunava planska nabavna cijena. Ujedno nudi informaciju koja je planska prodajna cijena, kolika je planska nabavna cijena i u konačnici kolika je planska marža konačnog proizvoda. Ako je rezultat zadovoljavajući, pritiskom na OK program će cijene prepisati u plansku kalkulaciju .

Sortiranje po rednom broju (ako ste obrisali komponentu pozivom ikone opet ćete imati neprekinuti niz brojeva)

Sortiranje po šifri

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.

Robe

*pojašnjenja samo za izborne linije koje su bitne za ovu tabelu

Kopiranje sastavnice - kao i tipka Kopiranje omogućava kopiranje proizvoda sa svim elementima .

Dodavanje komponente robe na označene sastavnice - pozivom ove izborne linije omogućeno je dodavanje komponente na označenu ili označene sastavnice. Dakle, označite sastavnice kojima želite dodati određenu komponentu, pozovete izbornu liniju, odaberete komponentu koji želite dodati, i upišete količinu te komponente. Pritiskom na OK prikazat će se poruka s upozorenjem a potvrdnim odgovorom odabrana komponenta naći će se u označenim sastavnicama.

Dodavanje komponente usluge na označene sastavnice - odabir ove izborne linije omogućava dodavanje komponente usluge na označene sastavnice. Postupak je isti kao i u prethodno opisanom procesu za dodavanje roba, osim što se otvara registar usluga iz kojeg se bira usluga koju se želi dodati.

Brisanje komponente robe s označenih sastavnica - izborom ove izborne linije briše se komponenta robe na označenim sastavnicama.

Brisanje komponente usluge s označenih sastavnica - izborom ove izborne linije briše se komponenta usluge na označenim sastavnicama.

Označavanje

Izborne linije za označavanje i prikaz nude iste mogućnosti kao i ikone s alatne trake. Više o tome pročitajte ovdje.

Označi sve proizvode koji u sastavu imaju odabranu komponentu - omogućava pronalazak i označavanje svih proizvoda koje sadrže odabranu komponentu. Na tako označenim proizvodima potom je moguće brisati komponente iz tih proizvoda ili dodavati nove komponente kao što je prethodno opisano u padajućem izborniku Robe .

Pregled

U padajućem izborniku Pregled može se pozvati pregled:

Slika vezana na artikal

Napomena artikla

Dodatne šifre

Pretraživanje i filtriranje (F3) - Detaljno pojašnjenje pretraživanja (F3) pročitajte ovdje.

Datoteke s diska vezane na artikal

Pregled skeniranog dokumenta

Informacije o normativu (Ctrl+D) - nudi informaciju tko je proizvod kreirao, datum kada je isti kreiran, tko je proizvod mijenjao i kada ga je mijenjao te datum izmjene veleprodajne cijene

Atribut 1 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Atribut 2 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Atribut 3 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Atribut 4 (*ako ste promijenili naziv atributa, ovdje će pisati njegov lokalni naziv)

Akcije

U padajućem izborniku Akcije nalaze se sljedeći procesi koji se mogu pozvati:

Iskalkuliraj cijene za sve proizvode - je akcija kojom se na osnovu cijena komponenti sastavnica izračunavaju nove planske cijene proizvoda. Proces će "protrčati" kroz sve sastavnice i izračunati nove planske cijene. Ako neka od komponenti nema upisanu cijenu ni cijena proizvoda neće biti dobro izračunata. Pozivom procesa pojavit će se poruka s pojašnjenjem akcije i upozorenjem. Potvrdnim odgovorom cijene će biti preračunate i to samo za one artikle koji su označeni kao proizvodi

Upis postotka marže na označene sastavnice - je akcija kojom je moguće na označene sastavnice upisati postotak očekivane marže. Upisivanjem postotka i potvrdom na OK program će izračunati planske prodajne cijene označenih proizvoda/sastavnica.

Proračun potrebnih količina komponenti - akcija kojom se izračunava potrebna količina komponenti u cilju proizvodnje određene količine gotovih proizvoda. Pojašnjenju potražite na ovom linku.

Otvori internet stranicu artikla - preduvjet da bi se stranica otvorila je da je na formi artikla popunjeno polje www.

Poveži dokumente s diska na označene artikle

Stavljanje artikla van upotrebe. Više ne linku.

Vraćanje artikla u upotrebu

Upisivanje napomene

Ispisi

U padajućem izborniku Ispis možete ispisati sljedeće izvještaje:

Lista sastavnica

Za ovu temu korisno je pročitati još o formi robe/artikla, robnoj kartici, sastavnicama i uslugama.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.