Radni nalog sastavnica (RNU)

!!! U rekonstrukciji

Prije rada sa Radnima nalozima sastavnica pročitati opće upute o tabelama dokumenata kao i sastavnicama.

Dodatne informacije potražite na dokumentima Sastavnice i Proizvodnja.

Iz modula Veleprodaja, Maloprodaja, Servis, dokumenti Radni nalozi sastavnica - ulazna strana (RNU) pozivaju se odabirom padajućeg izbornika Promet --> Radni nalozi sastavnica, ili klikom na ikonu .

Opis

RNU je oznaka za ulazni radni nalog sastavnice i služi prvenstveno za proizvodnju novog prozvoda po nekom normativu (sastavnici) od trgovačke robe tj. artikala sa skladišta. Odobravanjem takvog naloga sa sobom povlači automatsko kreranje izlaznog radnog naloga (RNI). RNU (dakle, ulazni radni nalog) zadužuje skladište s proizvodom koji ste proizveli, dok RNI (izlazni radni nalog) razdužuje skladište sa trgovačkom robom. Ako se u stavke otpremnice unose proizvodi, njenim odobravanjem, u letu se prozvodi proizvod. Dakle, automatski se kreira RNU i pripadajući RNI. Izlaz trgovačke robe od kojih je sastavljen proizvod i razdužena je dokumentom RNI ne tretira se kao prodaja.

Tabela dokumenata

Opširno pojašnjenje tabele dokumenata možete pročitati ovdje

Na tabeli Radnih naloga sastavnica (RNU) mogu se vidjeti podaci o broju i datumu radnog naloga, skladištu sirovina (s kojeg dolaze komponente), skladištu gotovih proizvoda, naziv komitenta za kojeg se radi radni nalog, tip dokumenta koji je nastao iz radnog naloga (otpremnica, ponuda...), broj tog dokumenta, nabavni iznos, iznos, status dokumenta (odobren/neodobren), da li je knjižen u financijsko (F), projekt za koji je vezan radni nalog (nije uvjet ali je moguće) kao i ime odgovorne osobe.

Iz padajućeg izbornika Obrade moguće je pozvati slijedeće procese:

Kreiranje otpremnice

Kreiranje prijenosnice

Kreiranje prijenosnice za proizvode

Kopiranje u postojeću otpremnicu

Proračun količine komponenti za označene dokumente

Kopiranje radnog naloga i stavki

Brisanje radnog naloga i stavki

Iz padajućeg izbornika Ispisi moguće je ispisati:

Radni nalog

Radni nalog - kontrola serijskih brojeva

Prodajna kalkulacija po radnom nalogu

Kalkulacija po radnom nalogu sastavnice

Lista radnih naloga

Lista radnih naloga (prodajne cijene)

Promet artikala po ulaznim radnim nalozima

Promet artikala po izlaznim radnim nalozima

Promet artikala po ulaznim radnim nalozima - usporedba s planskim cijenama

Procesi (Obrade)

Kreiranje otpremnice

Proces kreiranja otpremnice iz radnog naloga radi samo na odobrenim radnim nalozima (RNU). Njegovim pozivanjem, kreira se neodobrena otpremnica s količinama gotovih proizvoda koje su proizvedene tim radnim nalogom. Neodobreni dokument omogućuje promjenu količine koju uistinu želite otpremiti, kao i sve ostale parametre otpremnice (cijene, načine otpreme i sl.). Obično se koristi u situacijama kada se nešto proizvodi za poznatog kupca. Forma koja se pojavi nakon poziva procesa omogućuje: promjenu broja otpremnice, promjenu datuma otpremnice, promjenu datuma dospijeća. Ista tako, moguće je odrediti da li želite prijenos napomene (kao i osnovne napomene) s radnog naloga u otpremnicu.

Kreiranje prijenosnice

Proces Kreiranje prijenosnice automatski kreira ulaznu stranu prijenosnice sa stavkama. Stavke su napunjene s potrebnim količinama za proizvodnju točno tog broja proizvoda koji će se proizvesti radnim nalogom. Ovisno o postavkama i odabranim skladištima na radnom nalogu, prvenstvena namjena ovog procesa je da se skladište sirovina napuni potrebnom robom. Za razliku od prethodnog procesa (Kreiranja otpremnice) kreiranje prijenosnice se radi na neodobrenom radnom nalogu.

Kreiranje prijenosnice za proizvode

Proces (kako je očito i iz samog naziva) automatski radi prijenosnicu gotovog proizvoda na neko drugo skladište, u količini koja je proizvedena s tim radnim nalogom. Nakon poziva procesa otvara se registar skladišta kako bi ste odredili na koje skladište želite prijenos gotovih proizvoda. Proces radi samo na odobrenim radnim nalozima.

Kopiranje u postojeću otpremnicu

Proces kopira gotove proizvode (robu) u već postojeću otpremnicu. Dakle, nakon pozivanja otvara se tabela otpremnica iz koje je potrebno odabrati u koju otpremnicu želite da vam kopira gotove proizvode. Napominjemo da se u tim slučajevima kopiraju i prodajen cijene proizvoda s radnog naloga.

Proračun količine komponenti za označene dokumente

Preračun količina komponenti za označene dokumente nudi informaciju koliko proizvoda ili serija možete proizvesti, te koliko koje komponente eventualno nedostaje da zaokružite ciklus proizvodnje. Podatke koje dobijete preračunom moguće je ispisati.

Kopiranje radnog naloga i stavki

Proces kopira jedan ili više označenih radnih naloga sa stavkama.

Brisanje radnog naloga i stavki

Kada želite obrisati cijeli radni nalog sa stavkama poziva se ovaj proces. Naravno, radni nalog mora biti razodobren kako bi se mogao brisati.
 

Forma dokumenata

Na tabeli Radni nalozi sastavnica - Ulazna strana (RNU) odabirom tipke Unos otvara se forma na kojoj se odabire ili unosi nekoliko bitnih elemenata:

Broj naloga - nastaje automatski , moguće ga je mijenjati

Skladište sirovina - odabire se skladište s kojeg će se razduživati robe (komponente sastavnice)

Skl. gotovih proizvoda - odabire se skladište na koje će se stavljati gotov proizvod. ***Napomena - skladište može biti istovremeno i skladište sirovina kao i skladište gotovih proizvoda

Datum unosa - nudi se automatski, moguće ga je mijenjati

Elementi za financijsko i robno izvještavanje (konto, mj. troška, dimenzije)

Narudžba kupca - opciono polje, u koje se unosi broj narudžbe kupca (njegov broj narudžbe)

Napomena - opciono polje, unosi se neka bitna informacija u procesu proizvodnje i sl. Ukoliko se iz radnog naloga kreira otpremnica, u ovo polje će se upisati podatak o broju otpremnice.

Kupac - polje ne zahtjeva obavezan unos. Ukoliko se proizvodi za poznatog kupca, isti se odabire na zaglavlju kako bi se kod kreiranja otpremnice automatski prenio u otpremnicu. Ukoliko se proizvodi unaprijed za zalihu tj. kada gotovi proizvodi čekaju kupca, polje može ostati prazno.

Odabirom tipke OK, forma se zatvara i može se prijeći na unos stavki.

Tabela stavki

Opširno pojašnjenje tabele stavaka možete pročitati ovdje.

Na tabeli stavaka radnog naloga vidljivi su, osim naziva i količine, mnogobrojni elementi vezani za cijenu proizvoda. Na stavke radnog naloga moguć je unos samo onih roba koje na sebi imaju oznaku da se radi o proizvodima tj. onih koji imaju definiranu sastavnicu.

Forma stavki

Odabirom tipke (unos) ...proizvoda, otvara se tabela artikala (roba) u kojoj se nalaze i prethodno definirani proizvodi (sastavnice). Nakon odabira proizvoda otvoriti će se forma stavke sa svim elementima koji određuju koliko i po kojoj cijeni se proizvoda želi proizvesti.

Procesi (Obrade)

U padjućem izborniku Obrade, nalaze se standardne obrade za:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

U istom izborniku nalazi se i proces za Upisivanje grupe za označene stavke

Napomene

Kreiranje radnog naloga sastavnice

Nakon izbora sastavnice program vrši slijedeće operacije:

Kopiranje stavke sastavnice u konkretnu stavku dokumenta

Ako se sastavnica kreira po planskoj nabavnoj cijeni komponenti, učita i upiše te stavke,

U suprotnom učita stanje skladišta i ako ima stanja učita nabavnu cijenu sa skladišta. Ako stanja nema, učitava plansku nabavnu cijenu komponente, a ako nije upisana učita zadnju cijenu na skladištu dok je bilo robe.

Rastavnice

Ukoliko se na RNU proizvedena količina stavi u minus, takav radni nalog u biti predstavlja rastavnicu. Dakle, RNU će na skladište gotovih proizvoda donijeti npr. -1 proizvod, a RNI će sa skladišta repromaterijala razdužiti npr. -2 komponente. Na slici je prikazana robna kartica proizvoda koji je jednom prozveden i jednom rastavljen. Na drugoj slici je robna kartica jedne od komponeti.

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.