Upute za informacijski sustav 4D Wand

4D Wand

Uvod

Generalne napomene

Rad u 4D Wand-u

Registri

Dokumenti

Stavke

4D Wand info

Izlaz iz aplikacije

Moduli

Financijsko knjigovodstvo

Veleprodaja po nabavnim cijenama (NC)

Veleprodaja po veleprodajnim cijenama (VC)

Maloprodaja

Blagajna

Plaće

Servis

Carinsko poslovanje (carinsko skladište tipa "D")

Kamate i tečajne razlike

Putni nalozi

Servis vozila

4D Wand IMC (Internet Mobile/Connector)

Osnovna sredstva

Autorski honorari

Uredsko poslovanje

Program vjernosti

Statistike

Evidencija radnog vremena

Adresar (telefonski imenik partnera i osoba)

 

POS blagajna

Sajamski POS

Backup

 

Dodaci prema drugim sustavima

*** ISTAKNUTO - ako na nekoj stranici (na početku ili bilo gdje) pronađete tekst !!! U rekonstrukciji znači da sve ispod tog teksta predstavlja privremeni sadržaj i da će isti u skorije vrijeme promijeniti. Naime, početkom svibnja 2017. godine 4D Wand je doživio velike izmjene u izgledu, praćene s manjim izmjenama u funkcionalnosti. S obzirom na obimnost i kompleksnost modula Upute, nije bilo izvedivo sve promjene uvrstiti u modul. Sadržajno i funkcionalno vrijede i stare upute samo što vizualno ne odgovaraju "novom" 4D Wand-u. Isto vrijedi i za stranice koje na sebi nemaju oznaku !!! U rekonstrukciji a koje vizualno sadrže stari izgled 4D Wand-a. Naravno, permanentno se radi na usklađivanju "starih" uputa s "novim" 4D Wand-om.

Registri

Klasifikacija artikala

Artikli

Usluge

Sastavnice

Vozila

Objekti

Komitenti

Jedinice mjere

Tarifne grupe

Carinske tarife

Gradovi, Oblasti, Države

Valute

Tečajne liste

Odgode plaćanja

Povratna naknada za ambalažu

Napomene za dokumente

Načini plaćanja po dokumentima

Sredstva plaćanja na maloprodajnoj kasi

Trgovački predstavnici

Rabatna politika

Grupe stavki

Mjesta troška

Cassa Sconto

Tipovi financijskih naloga

Grupe komitenata

Načini otpreme

Vrste blagajni

Tipovi računa

Alati

Podaci o korisniku

Korisnici i prava pristupa

Početna stanja

4th Dimension

Parametri programa

Parametri korisnika

Alati

Upute e


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.