Alati

Alati za održavanje sustava sadrže bitne odrednice za sam sustav, razmjenu podataka, ili neke provjere. Olakšavaju kreiranje ikona i pokretanje zasebnih programa iz 4D Wanda a nude i informaciju o licencama.

Za više informacija odaberite područje koje vas zanima

Export dokumenata knjigovodstvu 4D Wand --> 4D Wand - opcija se koristi za export relevantnih dokumenta u trn datoteku kako bi ste istu poslali knjigovodstvenom servisu koji koristi 4D Wand. Time se u potpunosti izbjegava prekucavanje dokumenata. Detaljan opis postupka potražite na ovoj poveznici.

Export dokumenata knjigovodstvu 4D Wand --> Drugi programi - opcija se koristi za export relevantnih dokumenta u CSV datoteku kako bi ste istu poslali knjigovodstvenom servisu koji koristi drugo programsko rješenje. Naravno, istu datoteku možete poslati i knjigovodstvenom servisu koji koristi 4D Wand. Time se u potpunosti izbjegava prekucavanje dokumenata. Detaljan opis postupka potražite na ovoj poveznici.

Team Viewer - je alat koji se koristi za udaljenu podršku spajanjem na računalo korisnika. Za uspješno spajanje potrebno je da djelatniku 4th Dimension pročitate YourID (1)i Password (2) čime se osigurava da pristup računalu korisnika nije moguć dok on to sam ne zatraži i omogući. Nakon što djelatnik 4D unese te podatke, vaš ekran postaje vidljiv i njemu pa shodno tome, tek tada može preuzeti kontrolu nad vašim računalom. Za vrijeme podrške korisnik cijelo vrijeme ima nadzor nad postupcima djelatnika 4D. Po okončanju podrške korisnik može i treba ugasiti Team Viewer.

4D Connect - je rezervni alat koji se koristi za udaljenu podršku tj. spajanje na računalo korisnika, obično u slučajevima kada iz tehničkih razloga nije moguće uspostaviti vezu s Team Viewerom. Za uspješno spajanje potrebno je da aktivirate 4D Connect. Zatim je na listi djelatnika 4D potrebno naći djelatnika s kojim komunicirate i aktivirati vezu s njim na način da dva puta kliknete mišem na njegovo ime. Time je osigurano da pristup računalu korisnika nije moguć dok on to sam ne zatraži i ujedno omogući. U tom trenutku vaš ekran postaje vidljiv i njemu pa shodno tome, tek tada može preuzeti kontrolu nad vašim računalom. Za vrijeme podrške korisnik cijelo vrijeme ima nadzor nad postupcima djelatnika 4D. Po okončanju podrške korisnik može i treba ugasiti 4D Connect.

Zahtjevi/molbe za 4D - je forma koja nudi mogućnost niza ispisa s ciljem da olakša korisniku izradu dopisa kojima se utječe na ugovorni odnos, broj i vrstu licenci, a tu su i privole za pregled i preuzimanje podataka. Ovisno o odabranom tabu mijenja se i tekst koji će se ispisati. Prije ispisa svakako provjerite da li ste popunili potrebna polja npr <ovdje upišite datum> , polja gdje je potrebno upisati broj licenci ili odabrati partnera iz adresara. Neke dokumente je dovoljno dostaviti e-mailom, a neke je potrebno poslati ovjerene žigom i potpisom odgovorne osobe zemaljskom poštom.

oKupovina je tab namijenjen za kupovinu dodatnih modula ili licenci 4D Wanda. Nakon što upišete količinu licenci, odaberite tipku Ispis. Dokument će se pojaviti na ekranu spreman za eventualni ispis ili snimanje. Snimite dokument i pošaljite u 4D na 4d@4d.hr. To još uvijek nije konačna kupovina. Naime, na osnovu poslanog dokumenta 4D će vam poslati pretponudu za uplatu. Po uplati, nove licence će Vam biti dostupne putem 4D Fresha.

oAktivacija je tab namijenjen aktivaciji licenci koje su stavljane u mirovanje tj. one koje je korisnik odjavio s održavanja. Ako imate licenci u mirovanju, za aktivaciju je dovoljno da popunite polje <ovdje upišite datum> i unesete broj licenci koje želite aktivirati. Odaberete tipku Ispis, snimite dokument i pošaljete ga e-mailom u 4D na 4d@4d.hr. Po prispijeću dopisa licence će biti aktivirane o čemu ćete dobiti obavijest e-mailom. Pokretanjem 4D Fresha licence će postati dostupne i korisniku. Ako ste u sustavu paušalnog mjesečnog održavanja, naredni račun će biti uvećan za vrijednost aktiviranih licenci. Ako plaćate godišnje održavanje, s e-mailom da su vam licence aktivirane dobiti ćete i ponudu za održavanje tih licenci, i to samo za preostali broj mjeseci kalendarske godine (npr. aktivirate licencu u 8 mjesecu, dobiti ćete račun za 4 mjeseca održavanja s pripadajućim punim popustom za godišnje održavanje).

oOdjava je tab namijenjen za kreiranje dopisa kojim se jedna ili više modula/licenci stavlja u mirovanje. 4D dopušta dva puta godišnje stavljanje licenci u mirovanje, a aktivacija licenci iz mirovanja je moguća u svakom trenutku. Na licence takvog statusa ne plaća se održavanje. One se naravno ne mogu koristiti dok se ne zatraži njihova aktivacija (prethodni paragraf). Bitno je napomenuti da nije moguće staviti sve licence u mirovanje. Minimum koji mora ostati aktivan je jedna velika serverska licenca (npr. licenca Financijskog ili Veleprodaje) te serverska licenca modula Adresar. U suprotnom bi to bio otkaz ugovora.
 Nakon što popunite polje <ovdje upišite datum>(datum obavezno mora biti posljednji dan u mjesecu u kojem je plaćeno posljednje održavanje) i upišete količine licenci, odaberite tipku Ispis. Dokument će se pojaviti na ekranu spreman za ispis. Napominjemo da dokument ne smije biti antidatiran npr. Datum dopisa ne smije biti kasniji od datuma kojeg ste unijeli u polje <ovdje upišite datum>. Konkretnije, nije ispravno za polje <ovdje upišite datum> staviti 31.03.2020. a Datum dopisa da bude 10.04.2020. Budući da se polje Datum dopisa popunjava sistemskim datumom, ispravite ga ručno kako bi kronološki bio prije datuma kada želite odjaviti licence.
Dopis o stavljanju licenci u mirovanje mora biti ovjeren žigom i potpisom odgovorne osobe te dostavljen zemaljskom poštom na adresu Dane Duća 5, 10000 Zagreb. Po prispijeću dopisa licence će biti stavljene u mirovanje, a idući računi za održavanje umanjeni za vrijednost tih licenci. Navedeno je neophodno zbog države i eventualnog poreznog nadzora. Naravno da nama ova papirologija ne treba i ne tlačimo vas zbog našeg hira. Nakon pokretanja 4D Fresha i skidanja nove inačice programa, licence će se nivelirati i kod korisnika.

oPrijenos licenci - 4D dopušta prijenos svih licenci s pravne osobe A na pravnu osobu B. Dakle, nije moguć parcijalni prijenos već isključivo prijenos svih licenci. Tvrtka na koju su prenesene licence mora potpisati novi Ugovor i nastavlja plaćati održavanje za prenesene licence. Na dopisu je potrebno odabrati iz adresara tvrtku na koju se prenose licence i odgovornu osobu, a nakon što popunite polje <ovdje upišite datum> (datum obavezno mora biti posljednji dan u mjesecu u kojem je plaćeno posljednje održavanje) i upišete količine licenci, odaberite tipku Ispis. Dokument će se pojaviti na ekranu spreman za ispis. Napominjemo da dokument ne smije biti antidatiran npr. Datum dopisa ne smije biti kasniji od datuma kojeg ste unijeli u polje <ovdje upišite datum>. Konkretnije, nije ispravno za polje <ovdje upišite datum> staviti 31.03.2020. a Datum dopisa da bude 10.04.2020. Budući da se polje Datum dopisa popunjava sistemskim datumom, ispravite ga ručno kako bi kronološki bio prije datuma kada želite odjaviti licence.
Dopis o prijenosu licenci mora biti ovjeren žigom i potpisom odgovorne osobe te dostavljen zemaljskom poštom na adresu Dane Duća 5, 10000 Zagreb. Po prispijeću dopisa licence će biti prebačene, a idući računi za održavanje ispostavljen novoj tvrtki.

oPrijenos podataka - Čest je slučaj da tvrtke svoje poslovanje iz jednog knjigovodstvenog servisa prenose u drugi. Budući da se radi o operaciji koju mora odraditi 4D za to nam je potrebno dopuštenje tvrtke koja je unijela podatke. Predložak se popunjava tako da iz adresara odaberete tvrtku na koju želite prebaciti podatke a u samom tekstu ručno napišete čije podatke želite prebaciti. Odaberete tipku Ispis i nakon provjere da li je sve dobro popunjeno isti ispišete. Dopis o prijenosu podataka mora biti ovjeren žigom i potpisom odgovorne osobe te dostavljen zemaljskom poštom na adresu Dane Duća 5, 10000 Zagreb. Po prispijeću dopisa u 4D kontaktirat ćemo knjigovodstveni servis koji je uputio dopis i uzeti podatke. Potom ćemo kontaktirati knjigovodstveni servis koji preuzima podatke i na njihovu instalaciju dodati podatke nove tvrtke.

oRaskid ugovora - 4D svim korisnicima omogućava trenutni raskid Ugovora pod uvjetom da su podmireni sva prethodna dugovanja. Raskid ugovora ne generira nikakve penale. U pripremljenom predlošku potrebno je navesti o kojem ugovoru se radi (Ugovor o prodaji ili Ugovor o održavanju), broj ugovora i datum raskida. Dopis o raskidu ugovora mora biti ovjeren žigom i potpisom odgovorne osobe te dostavljen zemaljskom poštom na adresu Dane Duća 5, 10000 Zagreb. Po prispijeću dopisa u 4D Ugovor će biti raskinut.
Sve do tada kupljene licence i dalje stoje korisniku na raspolaganju i može ih nastaviti neograničeno koristiti. Korisnik koji raskine Ugovor ima pravo na podršku po pozivu (nakon procjena izdaje se pretponuda na predviđeni broj sati, a nakon uplate slijedi podrška). Korisnik koji raskine Ugovor nema pravo na nove inačice 4D Wanda. Ako se korisnik nakon raskida želi vratiti u sustav paušalnog održavanja tj. ponovo potpisati ugovor, mora dokupiti novu inačicu 4D Wanda (35% vrijednosti prethodno kupljenih licenci).

oPrivole (preuzimanje podataka) - U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016.g.) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018) u slučaju preuzimanja i/ili obrade bilo kakve vrste osobnih podataka potrebno je od ispitanika (korisnika) dobiti dobrovoljnu pisanu suglasnost (privolu) za to. Kako bismo korisnicima olakšali pripremu i slanje privole koristi se ovaj predložak.
Kada su popunjeni svi bitni podaci odaberite tipku Pošalji e-mailom u 4D. Po prispijeću e-maila u 4D pristupit će se uzimanju podataka. Nakon što se podaci preuzmu i obrade, sa svrhom kojom su i preuzeti, isti će biti uništeni o čemu će korisniku biti poslan e-mail s dokazom.

oPrivole (udaljeno spajanje) - U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016.g.) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018) u slučaju preuzimanja i/ili obrade bilo kakve vrste osobnih podataka potrebno je od ispitanika (korisnika) dobiti dobrovoljnu pisanu suglasnost (privolu) za to. Kako bismo korisnicima olakšali pripremu i slanje privole koristi se ovaj predložak.
Kada su popunjeni svi bitni podaci odaberite tipku Pošalji e-mailom u 4D. Po prispijeću e-maila u 4D pristupit će se spajanju na računalo korisnika nekim od alata za podršku. (Team Viewer, 4D Connect). Kada se podrška završi veza će biti prekinuta što će korisniku biti vidljivo na ekranu.

Kreiranje ikona na desktopu - je forma koja nudi skup ikona za kreiranje istih na radnoj površini vašeg računala, s ciljem zasebnog pokretanja nekih dijelova 4D Wanda ili samog 4D Wanda. Kreirane ikone često se koristi paralelno s 4D Wandom kao brz pristup informacijama, bez prekidanja trenutnog rada u nekom od dokumenata. Brz prelaz se ostvaruje upotrebom kombinacije tipki na tastaturi Alt+Tab.

o4D Wand - kreira ikonu na radnoj površini za pokretanje 4D Wanda;

o4D Wand upute - kreira ikonu na radnoj površini za pokretanje modula Upute. Njenim aktiviranjem pokreće se internet preglednik koji koristite, i prikazuje početnu stranicu uputa;

o4D Wand Adresar - kreira ikonu na radnoj površini za pokretanje modula Adresar. Kreirana ikona namijenjena je da neovisno o tome da li je pokrenut 4D Wand možete pokrenuti i modul Adresar. Svi unosi i izmjene pamte se kao da ste modulu pristupili kroz 4D Wand;

o4D Wand Kalkulacija - kreira ikonu na radnoj površini za pokretanje planske kalkulacije cijena za robe. Kreirana ikona namijenjena je da neovisno o tome da li je pokrenut 4D Wand možete pokrenuti i plansku kalkulaciju cijena za robe. Svi unosi i izmjene pamte se kao da ste modulu pristupili kroz 4D Wand;

o4D Wand Komitenti - kreira ikonu na radnoj površini za samostalno pokretanje tabele komitenata. Za razliku od adresara na tabeli komitenata dostupan je niz podataka o dokumentima i poslovanju komitenata;

o4D POS - kreira ikonu za 4D POS blagajnu. Preduvjet za korištenje 4D POS blagajne je posjedovanje licence za istu. Da biste 4D POS kasu uspješno pokrenuli, ista prethodno treba biti podešena za rad nad određenim skladištem s određenom šifrom naplatnog uređaja. Ako niste sigurni u spomenute postavke, molimo konzultirajte se s djelatnicima 4D.

o4D Wand artikli - kreira ikonu s tabelom artikala/roba. Kreirana ikona namijenjena je da neovisno o tome da li je pokrenut 4D Wand možete pokrenuti i tabelu artikala;

o4D POS pregled - kreira ikonu na radnoj površini za pokretanje pregleda bilo koje POS blagajne. Nije namijenjena za izdavanje računa već samo uvid u to što se dešava na odabranoj POS blagajni. Pomoću nje je moguće eksportirati dnevne promete i ispisati sve rekapitulacije s odabrane POS blagajne. Preduvjet da bi se kreirana ikona mogla koristiti je da POS blagajna radi u On-line načinu rada, ili je u mreži s 4D Wandom;

o4D Wand Dnevnici - kreira ikonu za 4D Wand Dnevnike. 4D Dnevnici su izuzetno koristan alat koji uz malo truda za osmišljavanje nudi niz benefita za korisnike, a time doprinosi i općoj organiziranosti i uspješnosti cijele tvrtke. Detaljan opis podešavanja i osmišljavanja s konkretnim primjerima, potražite na ovoj poveznici;

o4D Pregled Aplikacija - kreira ikonu na radnoj površini koja je namijenjena pokretanju forme Pregled licenci neovisno o tome da li je pokrenut 4D Wand. Aktiviranjem ikone u svakom trenutku možete vidjeti tko je u 4D Wand-u, kao i koje module/licence koristi. Izuzetno koristan alat za procjenu potrebnog broja licenci.

Pregled licenci - je ikona koja omogućava uvid u posjedovanje licenci s kojima raspolaže tvrtka, trenutnu raspoloživost istih u trenutku pregleda, kao i uvid tko od korisnika koristi koju licencu, uz mogućnost *oslobađanja licenci. Pristup ovom alatu omogućava realnu procjenu da li je trenutno stanje broja licenci adekvatno potrebama, ili koliko je još licenci potrebno za neometan operativni rad. Značaj pregleda licenci posebno je izražen ako korisnik koristi 4D Backup za sigurnosno spremanje podatka. Poznato je da prije pokretanja 4D Backupa svi korisnici 4D Wanda moraju zatvoriti program ili se odlogirati sa servera na ispravan način (Sign Out a nikako terminale zatvoriti preko X-a). Upravo ovo mjesto nudi najpouzdaniju informaciju da li su svi izašli iz 4D Wanda.

o1. Polje s navedenim komitentom koji je kupac 4D Wanda i nositelj licencnih prava. Naveden je i datum kreiranja (prve registracije) kao i datum posljednje promjene u broju licenci. Sve promjene u broju licenci (npr. kupovina novih) moguća je samo od navedene tvrtke. Nove licence ne može kupiti druga tvrtka, bez obzira na možebitnu jednaku vlasničku strukturu.

o2. kolona Dostupno nudi informaciju koliko je licenci određenog modula komitent kupio tj. koliko djelatnika istovremeno može koristiti tu licencu.

o3. kolana Zauzeto nudi informaciju koliko je licenci određenog modula u tom trenutku zauzeto tj. koliko djelatnika upravo koristi taj modul.

o4. kolona Slobodno nudi informaciju koliko se licenci određenog modula u tom trenutku još može koristiti tj. koliko djelatnika još može u tom trenutku ući u taj modul.

o5. skup tabova s bitnim informacijama o svakom pojedinom korisniku koji u tom trenutku radi u 4D Wandu tj. nekom od njegovih modula. Aktivni korisnici su oni koji rade u lokalnoj mreži, Aktivni 4D Programi su oni korisnici koji serveru pristupaju s udaljene lokacije putem terminal servisa, a Aktivne transakcije su dodatni podaci o pokrenutim transakcijama.

o6. skup tipki koje omogućavaju Ispis (dostupnih licenci), *Oslobađanje licenci (oslobađa zauzetu licencu ako je ona ostala zauzeta nakon nepredviđenog kvara računala, ako je netko otišao doma a nije izašao iz 4D Wanda, ako se 4D Wand sam ugasio zbog neaktivnosti...), Osvježi (ažurira trenutnu zauzetost licenci), POS licence (nudi uvid u raspoložive POS licence) i Dodatne licence (informacija o dodatnim licencama npr. 4D Wand IMC, Programa vjernosti ..itd.)

*VAŽNO: Ako morate pozvati oslobađanje zauzete licence, svakako provjerite da li se ta licenca koristi u tom trenutku. Nasilno oslobađanje može dovesti do toga da podataka upućen s točke A nikada ne stigne do odredišta tj. do točke B. Oslobađanje licenci nije moguće (tipka je siva/neaktivna) ako korisnik pristupa serveru putem terminal servisa tj. ako je vidljiv na tabu Aktivni 4D programi.

Informacije o bazama - skupni prikaz o broju slogova u bazama. Odabirom tipke prikazuju se sumirani podaci o broju slogova u bazama, a dobiveni podaci imaju praktičnu vrijednost samo programerima.

Provjera modula sigurnosti - nova ograničenja ili dopuštenja koja se definiraju kroz modul Korisnici i prava pristupa ponekad se iz razno raznih razloga ne ažuriraju automatski kod korisnika. Stoga, ako znate da postoji neko pravo koje želite uključiti/isključiti, a nikako ga ne možete pronaći, pozivom ove tipke izvršt će se ažuriranje modula Korisnici i prava pristupa, čime će sva prava biti vidljiva uključujući i ono koje tražite.

Provjera registara - kao i u prethodnom paragrafu ista je situacija i s registrima. Aktiviranjem ikone ažurirati će se svi registri.

Test fiskalizacije - Kako biste mogli provjeriti da li je server Porezne uprave dostupan, da li imate ispravno posetiran certifikat, dodali smo mogućnost testiranja fiskalizacije. Dovoljno je pratiti poruke i ako dođete do posljednje, spremni ste za fiskalizaciju.

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.