Lista partnera i dokumenata

 Tipka za poziv tabele komitenata/partnera

Ovo je zasigurno najčešće korištena tabela 4D Wanda-a. Naime, njenim korištenjem najbrže se dolazi do nekih bitnih informacija koje su važne za određenog partnera. Za razliku od tabele komitenata iz Adresara, koja se temelji na kontakt podacima, ova tabela sadrži pregršt bitnih informacija koje se temelje na dokumentima i komercijalnim podacima.

Praktičnost tabele očituje se u dostupnim podacima gdje na jednostavan način možete sagledati širu sliku odabranog partnera, njegov potencijal kao kupca, njegovu urednost u izvršavanju obaveza, njegove komercijalne uvjete, osnovne kontakt podatke... itd. Praktičnost se ogleda i u tome da sve bitne podatke komitenta možete dopunjavati ili uređivati

Tabelu možete pozvati korištenjem ikone za poziv tabele komitenata koja je dostupna u skoro svakom modulu 4D Wand-a ili iz padajućeg izbornika Registri --> Komitenti.

Ista tabela, u funkciji izborne tabele tj. odabira partnera, koristi se prilikom izrade dokumenata. Izgled i funkcionalnost su isti osim tipke Izbor i izostanka tipke Brisanje.

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

Pretraživanje (F3). Aktiviranjem ikone otvara se forma za pretraživanje.

Ispis adresara (Ctrl+P). Aktiviranjem ikone otvara se forma s uvjetima za ispis liste poslovnih partnera.

Datoteke s diska vezane na komitenta (Ctrl+O). Pritiskom na ovu tipku otvara se tabela s dokumentima za odabranog komitenta. Na odabranog partnera moguće je vezati dokumente, slike, multimedijalne datoteke ...itd.

Datoteke s diska vezane na osobe (Ctrl+Alt+O). Pritiskom na ovu tipku otvara se tabela s dokumentima za odabranu osobu. Na odabranu osobu moguće je vezati dokumente, slike, multimedijalne datoteke ...itd.

Pošaljite e-mail komitentu (Ctrl+M). Ako ste na formi partnera popunili polje e-mail adresa, partneru možete automatski pritiskom na ovu tipku poslati e-mali. Dovoljno se pozicionirati na partnera i aktivirati ikonu. Program otvara formu Outlook-a s popunjenim polje To:. Ako partner nema e-mail adresu ikona je neaktivna.
Za slanje skupnih e-mailova potrebno je prethodno označiti komitente kojima želite poslati e-mail. Aktiviranjem ikone za slanje e-maila otvara se 4D Wand forma za slanje skupnih e-mailova.

Otvorite internet stranicu (Ctrl+W). Pritiskom na ovu tipku program otvara internet stranicu partnera/komitenta. Uvjet je da internet adresu njegove stranice upišete u formu komitenta u polje www: i to u izvornom obliku npr. www.4d.hr.

Aktiviranjem ikone otvara se preglednik i Google Maps s točno postavljenom lokacijom partnera .

Prikaz komitenata van upotrebe. Aktiviranjem ikone na tabeli komitenata pojavit će se samo oni partneri koji su stavljeni van upotrebe. Ponovni klik na ikonu vraća prikaz partnera koji su u upotrebi.

Export prikazanih podataka u Excel će prebaciti sve vidljive podatke iz tabele adresara komitenata u Excel.

Na formi Komitenti dostupni su sljedeći padajući izbornici:

Komitenti

oUnos - kao i tipka Unos otvara formu za unos novog komitenta. Više o otvaranju i formama partnera pročitajte na stranici Ažuriranje podataka o komitentu.

oIzmjena - kao i tipka Izmjena otvara formu partnera na kojem se trenutno nalazite kako bi ste mogli unijeti ili izmijeniti neki od podataka

oBrisanje - kao i tipka Brisanje poziv iz padajućeg izbornika omogućava brisanje partnera. Brisanje je hijerarhijsko tj. brisati je moguće samo partnera koji na sebi nema zakačenu niti jednu osobu, osoba ne smije imati zakačen telefon i naravno, komitent kojeg želite obrisati ne smije imati niti jedan kreirani dokument.

oKopiranje komitenata (Ctrl+Insert) - kopira komitenta na kojem se trenutno nalazi linija za označavanje sa svim podacima osim sadržaja napomene partnera. Istovremeno će pored naziva partnera dodati oznaku (kopija). U praktičnom radu kopiranje komitenta koristi se kada se unose poslovnice tvrtki i time izbjeglo zamorno dodavanje uvijek istih naziva. Kopiranom komitentu potrebno je samo izmijeniti adresu i obrisati da se radi o kopiji.

oPopunjavanje napomena
Napomena komitenta unosi se (ili uređuje) na samoj formi komitenta no, poslovni procesi ponekad zahtijevaju da u više komitenata/partnera upišete jednu jedinstvenu napomenu. Označite komitente kojima želite upisati jedinstvenu napomenu i pozovete padajući izbornik Komitent --> Popunjavanje napomena. Proces može upisati napomenu, dodati na postojeću, obrisati napomene itd. Više o napomenama pročitajte ovdje. S obzirom na to da se radi o destruktivnoj akciji na više partnera (ne postoji undo funkcija) pažljivo čitajte naputke koji se pojavljuju. U svakom slučaju, program vas upozorava na destruktivnost i nudi mogućnost odabira da li želite dodati tekst u napomenu, prepisati preko postojećeg teksta ili isprazniti (obrisati) napomenu.

oUpisivanje - nudi niz upisivanja koje je moguće izvršiti nad označenim komitentima što ubrzava i pojednostavljuje operacije, isključujući zamorne pojedinačne izmjene na komitentima. Moguće je pozvati:

Upis trgovačkog predstavnika na označene komitente

Upis grupe u označene komitente

Upis rabata kupca u označene komitente

Upis limita u označene komitente

Upis rabata dobavljača u označene komitente

Upis roka plaćanja kupca

Upis roka plaćanja dobavljaču

Upis konta kupca u označene komitente

Upis konta dobavljača u označene komitente

Upis konta troška u označene komitente

Upis načina plaćanja u označene komitente

Upis načina otpreme u označene komitente

Upis načina obračuna poreza URA (TipUF)

Upis načina obračuna poreza IRA (TipIF)

Upis mjesta troška u označene komitente

Upis dimenzije 1 u označene komitente

Upis dimenzije 2 u označene komitente

Upis dimenzije 3 u označene komitente

oPretvaranje žiro računa u IBAN - odabirom komitenata i pozivanjem izborne linije svi stari žiro računi oblika 2XXXXXX-1100XXXXXX (osim iz vremna ZAP-a oblika 3XXXX-6XX-5XXXXX ) jednim klikom bit će pretvoreni u IBAN oblik .

oStavljanje komitenta van uporabe - u dinamičnom poslovnom okruženju tvrtke se zatvaraju i više nikada neće biti potrebe za njihovim odabirom na dokumentima. Ako takve tvrtke, ili više njih (proces radi i na označenim komitentima), ne želite imati više u svom Adresaru možete ih staviti van uporabe. Dakle, one i dalje ostaju u bazi ali nisu vidljive na tabeli komitenata. Koje ste sve komitente stavili van uporabe možete vidjeti pozivom ikone Prikaz komitenata van uporabe.

oVraćanje komitenta u uporabu - Ako jednog ili više komitenata želite vratiti na tabelu, pozovite ikonu Prikaz komitenata van uporabe. Označite komitente koje želite vratiti i iz padajućeg izbornika Komitenti odaberite Vraćanje komitenta u uporabu.

oExport trenutačno prikazanih podataka u MS Excel - omogućava prebacivanje sve vidljive podatke iz tabele komitenata u Excel

oResetiranje formata tabele - proces se poziva ako želite postavke kolona (prikaz i njihovu širinu) vratiti na početne vrijednosti. Više o kolonama i njihovu podešavanju pročitajte u članku Podešavanje kolona.

Označavanje

oStandardni izbornici za označavanje i prikaz

oVišestruko označavanje komitenata - koristi se kada želite saznati ili filtrirati partnere po datumskom unosu u bazu. Npr, kada tražite odgovor na pitanje tko su partneri uneseni u 4D Wand od 01.01.20xx. do 30.06.20xx. godine

Pregled

oKreditni limiti komitenata (F8)- Pozivom izborne linije ili aktiviranjem tipke F8 otvara se forma s informacijama o stanju limita odabranog komitenta. Više o limitima pročitajte ovdje.

oPretraživanje (F3) - otvara formu za pretraživanje komitenata i partnera. Više o pretraživanju pročitajte u članku Pretraživanje komitenata, artikala, napomena

oDatoteke s diska vezane na komitenta (Ctrl+O) - za svakog partnera moguće je vezati neki dokument ili datoteku s diska (e-mail, sliku, ...) i jednostavnim pritiskom na F4 pregledati dokument. Detaljno pojašnjenje rada s dokumentima pročitajte u članku Skeniranje, kreiranje i povezivanje vanjskih datoteka s 4D Wand-om. Pozivanjem izborne linije otvara se tabela s popisom datoteka/dokumenata za osvijetljenog partnera.

oDatoteke s diska vezane na osobu - kao i kod komitenata, za svaku osobu moguće je vezati neki dokument ili datoteku s diska (e-mail, sliku, ...) i jednostavnim pritiskom na F4 pregledati dokument. Detaljno pojašnjenje rada s dokumentima pročitajte u članku Skeniranje, kreiranje i povezivanje vanjskih datoteka s 4D Wand-om. Pozivanjem izborne linije otvara se tabela s popisom datoteka/dokumenata za osvijetljenu osobu u donjem dijelu tabele.

oPregled skeniranog dokumenta (F4) - Jednostavnim pritiskom na funkcijsku tipku F4 otvara se forma s datotekama zakačenim za osvijetljenog komitenta a ponovnim pritiskom na F4 otvara se datoteka tj. dokument na kojem se trenutno nalazite.

oInformacije o komitentu (Ctrl+D) - ovu opciju koristite kada želite odgovor na pitanje tko je kreirao komitenta i tko je posljednji nešto mijenjao na komitentu. Pozivom izborne linije ili korištenjem kratice Ctrl+D otvara se forma s informacijama:

Akcije

oPošalji e-mail komitentu - pozivom ove izborne linije ili odgovarajuće ikone iz statusne linije, otvorit će se forma za slanje e-maila s već popunjenim poljem To: . Preduvjet za to je da na formi partnera na tabeli Osnovni podaci, u polju E-mail adresa, imate upisanu e-mail adresu. Ako ni na formi partnera niti u osobama koje su zakačene za tog partnera nemate upisanu mail adresu, padajući izbornici će biti neaktivni kao i ikona na statusnoj traci.

oPošalji e-mail osobi - kao i slanje e-mail poruke komitentu tako je jednostavno i slanje e-maila osobi. Dovoljno se pozicionirati na željenu osobu u donjem dijelu tabele adresara i pozvati slanje iz padajućeg izbornika Akcije. Isti efekt se postiže pozivom ikone iz statusne trake Pošalji e-mail osobi. Pozivom jedne od dvije ponuđene opcije otvara se forma e-maila s popunjenim poljem To.

oKreiraj virman za komitenta - pozivom izborne linije otvara se forma predloška za virman s već popunjenim nazivom tvrtke i nazivom komitenta. Više o virmanima, njihovu kreiranju, setiranju i pregledu pogledajte na ovom linku .

oOtvori internet stranicu tvrtke - pozivom izborne linije ili odabirom ikone na statusnoj traci, otvara se internet preglednik koji koristite na web stranici tvrtke (ili neka druga koju odredite). Preduvjet za ovo je da je na formi partnera, na tabeli Osnovni podaci, popunjeno polje www adresa:. Ako polje nije popunjeno, izborna linija kao i ikona će biti neaktivni.

oOtvori Google Map na adresi komitenta - jedna izuzetno korisna akcija koja se poziva odabirom iz padajućeg izbornika ili odabirom ikone na statusnoj traci. Njenim pozivom starta se internet preglednik koji koristite, poziva Google Map koji se automatski pozicionira na adresi komitenta koji je osvijetljen.

Ispisi

oLista komitenata - odabirom izborne linije otvara se forma na kojoj je moguće odabrati niz parametara za ispis liste partnera. Više informacija potražite na stranici Lista poslovnih partnera.

oDetaljna lista - omogućava ispis liste komitenata s mnogo više detalja.

oObrazac za centralu - Ispisuje sve bitne informacije za odabranu tvrtku i tri prve osobe iz te tvrtke na jednom listu papira, što ga čini pogodnim za slanje e-mailom ili faksom.

oPrateći list za inertni/neopasni otpad - Pozivom izborne linije ispisuje se Obrazac PL-O

oNaljepnice - Pozivom izborne linije otvara se forma koja omogućava odabir naljepnice koju želite printati (polje Naziv naljepnice:). Ujedno se nudi mogućnost određivanja količine naljepnica koje želite printati (polje Broj naljepnica:) kao i broj početne naljepnice od koje želite krenuti printati (npr. printate na listu papira na kojem ste već potrošili 12 naljepnica pa ćete u polje upisati broj 12 kako bi program preskočio prvih 12 naljepnica i počeo printati od 13-e naljepnice. Više o naljepnicama pročitajte u članku Izvještaji i Podešavanje naljepnica

Tabela komitenata/partnera sastoji od dvije tabele od kojih je jedna tabela komitenata, a druga tabela dokumenata. Podsjećamo da je u velikoj većini tabela u 4D Wandu moguće podešavanje kolona prema željama korisnika, dok na ovoj tabeli nije moguće podešavanje donjeg dijela tabele tj. onog koji se odnosi na dokumente.

***Istaknuto: Dokumente koji su prikazani u donjem dijelu tabele moguće je koristiti za brzi pristup tabeli tog tipa dokumenata i tom konkretnom dokumentu. Npr. dvostruki klik na određenu otpremnicu automatski otvara tabelu otpremnica i pozicionira se na broj otpremnice koju ste prozvali. Tipka Esc vas vraća na tabelu komitenata.

U gornjoj tabeli, tabeli komitenata, možete vidjeti: Naziv poduzeća, Adresu i sjedište poduzeća, Telefon/Fax, OIB kao i sve ostale podatke, ovisno o tome kako su podešene kolone za prikaz.
Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se na dnu same tabele. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za unos novog komitenta. Pritiskom na tipku Izmjena program otvara formu komitenta na kojem se trenutno nalazite i omogućava izmjenu svih podataka, a pritiskom na tipku Brisanje program briše trenutno osvijetljenog partnera. Brisanje je moguće jedino u slučaju da na osvijetljenog komitenta nemate vezan niti jedan dokument, niti jednu osobu kao niti jedan telefon.

Gornju tabelu tabele komitenata možete sortirati i pretraživati na sljedeće načine:

Nazivi. Odabirom ove kartice program će složiti sve komitente u tabeli po abecednom redu. Putem lokatora ova tabela se tako i pretražuje tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta a što više slova unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Šifre. Odabirom ove kartice program će složiti sve komitente u tabeli po šiframa u rastućem nizu od najmanje do najveće. Putem lokatora ova tabela se tako i pretražuje tj. kucanjem prvih brojeva šifre a što više brojeva unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Porezni brojevi. Odabirom ove kartice program će složiti sve komitente u tabeli po poreznim brojevima u rastućem nizu od najmanjeg do najvećeg. Putem lokatora ova tabela se tako i pretražuje tj. kucanjem prvih brojeva poreznog broja a što više brojeva unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Proizvođači. Odabirom ove kartice program filtrira samo proizvođače te ih prikazuje po abecednom redu. Preduvjet da se neki od partnera pojavi na ovoj tabeli je da je na formi partnera označen kao proizvođač. Putem lokatora ova tabela se pretražuje kao i kada je složena po nazivu tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta, a što više slova unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Dobavljači. Odabirom ove kartice program filtrira samo dobavljače te ih prikazuje po abecednom redu. Preduvjet da se neki od partnera pojavi na ovoj tabeli je da je na formi partnera označen kao dobavljač. Oznaku dobavljač komitent će dobiti ako je odabran kao komitent na barem jednoj odobrenoj primci ili na barem jednoj odobrenoj ulaznoj fakturi. Putem lokatora ova tabela se pretražuje kao i kada je složena po nazivu tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta, a što više slova unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Kupci. Odabirom ove kartice program filtrira samo kupce te ih prikazuje po abecednom redu. Preduvjet da se neki od partnera pojavi na ovoj tabeli je da je na formi partnera označen kao kupac. Oznaku kupac komitent će dobiti ako je odabran kao komitent na barem jednom odobrenom izlaznom računu. Putem lokatora ova tabela se pretražuje kao i kada je složena po nazivu tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta, a što više slova unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Poslovnica. Odabirom ove kartice program filtrira samo poslovnice te ih prikazuje po abecednom redu. Preduvjet da se neki od partnera pojavi na ovoj tabeli je da je na formi partnera označen kao poslovnica. Oznaku poslovnica moguće je unijeti samo ručno tj. stavljanjem kvačice na formi. Putem lokatora ova tabela se pretražuje kao i kada je složena po nazivu tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta, a što više slova unesete to ste bliže poslovnici koju tražite.

Sjedište. Odabirom ove kartice program filtrira partnere po odabranom sjedištu (npr. ako se trenutno nalazite na partneru iz Splita, odabir kartice po sjedištu rezultirat će popunjavanjem tabele sa svim komitentima kojima je sjedište Split. Putem lokatora ova tabela se pretražuje kao i kada je složena po nazivu tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta, a što više slova unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite. Odabirom kartice sjedište, u gornjem desno kutu se pojavljuje dodatna mogućnost odabira Oblasti. Pritiskom na strelicu prema dolje otvara se registar Gradova gdje možete odabrati bilo koji grad kako bi se na tabeli komitenata prikazali samo oni komitenti čije sjedište odaberete (npr. Zagreb). Isto tako moguće je odabrati oblast pa time na tabeli vidjeti sve partnere koji su iz Primorsko-Goranske županije, ili zemlju, pa vidjjeti na tabeli sve komitente koji su iz Austrije.

Grupe. - Ako vodite Grupe partnera odabirom ove kartice prikazat će se samo partneri za odabranu grupu. U gornjem desno kutu se pojavljuje dodatna mogućnost odabira Grupe. Pritiskom na strelicu prema dolje otvara se registar grupa partnera gdje možete odabrati bilo koji grupu iz registra. Putem lokatora ova tabela se pretražuje kao i kada je složena po nazivu tj. kucanjem prvih slova naziva komitenta, a što više slova unesete to ste bliže komitentu kojeg tražite.

Pored ovih devet kartica u gornjem desnom kutu nude se tri dodatna načina filtriranja koja se mogu kombinirati s prethodnima.

Svi. - Odabirom ove kartice na tabeli se pojavljuju svi partneri.

S prometom. - Odabirom ove kartice na tabeli će se pojaviti samo oni partneri s kojima ste imali neki promet.

Bez prometa. - Odabirom ovew kartice na tabeli će se pojaviti samo oni partneri s kojima niste imali nikakav promet.

Možete koristiti bilo koju kombinaciju prvih devet i zadnje tri kartice.

Donja tabela je uglavnom tabela dokumenata. Ona se automatski popunjava dokumentima komitenta koji je trenutno označen tj. osvijetljen, u ovisnosti o tome koja od kartica je aktivna. Na samoj tabeli dokumenata nije moguće ažuriranje, osim dijela s telefonskim brojevima, već je namijenjena samo pregledavanju i pretraživanju. Prvenstvena namjena donje tabele je da pruži brz pristup što više informacija za određenog komitenta, uključujući najbitnije komercijalne podatke (npr. rabat) kao i najbitnije financijske podatke (npr. dani kašnjenja). Na sve prikazane dokumente moguć je "skok" dvostrukim klikom miša.

*** Istaknuto: S obzirom na to da se brzim pomjeranjem izborne linije (scrolanjem) po gornjoj tabeli, automatski prikazuju podaci u donjoj, a uzevši u obzir broj dokumenata, u određenim situacijama može doći do usporavanja samog scrolanja kao i prikaza na donjoj tabeli.

Donja tabela se sastoji od sljedećih kartica:

Napomena. Odabirom ove kartice na tabeli se prikazuje napomena za odabranog osvijetljenog partnera. Osim napomene prikazuju se i podaci o web adresi, e-mail adresi, podaci o dimenzijama...itd.

Ulazne fakture. Odabirom ove kartice možete vidjeti sve ulazne fakture koje ste dobile od partnera/komitenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Ulazne fakture se redaju po datumu, a na ekranu možete vidjeti: broj ulazne fakture, datum, opis, datum valute, rabat, neto iznos, uplaćeno datum plaćanja, broj dana kašnjenja i saldo. Istovremeno se prikazuju i kumulativi kolona.

Izlazne fakture. Odabirom ove kartice možete vidjeti izlazne fakture za partnera/komitenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Izlazne fakture se redaju po datumu, a na ekranu možete vidjeti: dokument, datum valute, rabat, netto iznos uplaćeno, datum plaćanja, kašnjenje i duguje. Istovremeno se prikazuju i kumulativi kolona.

Prijemnice. Odabirom ove kartice možete vidjeti sve primke za partnera/komitenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Primke se također redaju po datumu, a na ekranu možete vidjeti: dokument, broj, datum, opis, vrijednost, rabat, troškovi, marža, prodajna vrijednost i status. Na tabeli će biti prikazani svi dokumenti koji su prijemnog karaktera (Primke na komisiju (PRK), Ulazni revers (RUL)... itd)

Otpremnice. Odabirom ove kartice možete vidjeti otpremnice za partnera/komitenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Otpremnice se redaju po datumu, a na ekranu možete vidjeti: dokument, broj, datum, valuta, nabavna vrijednost, marža, ukupno, rabat, prodajna vrijednost, i status. Istovremeno se prikazuju i kumulativi kolona.

Svi dokumenti. Odabirom ove kartice vidljivi su svi dokumenti vezani za partnera/komitenta na kojem ste trenutno pozicionirani. Dokumenti su poredani po datumu, a na ekranu možete vidjeti: o kojem se dokumentu radi, njegov broj, datum, opis, datum valute kao i neto iznos.

Telefonski imenik. Odabirom ove kartice na donjoj tabeli se pojavljuju osobe koje su unesene kao kontakt osobe ili zaposlenici tvrtke koja je trenutno označena tj. osvijetljena s pripadajućim telefonskim brojevima. S odabirom kartice pojavile su se i ikone za dodavanjem, uređivanjem i promjenom ekranskog redoslijeda osoba. Podaci koji su vidljivi su osim imena i prezimena: ID korisnika fiskalizacije, zanimanje, prioritet, tip telefona, grad, broj telefona, (D) oznaka da za sebe ima zakačen neku datoteku, (e) da ima uključenu oznaku da se radi o osobi koja je primatelj eRačuna, web adresu, e-mail adresu i adresu stanovanja. Dvostruki klik na osobu otvara formu osobe kako bi ju se moglo uređivati. Uređivanje na ovaj način ima neka ograničenja pa je npr. "selenje" osobe iz jedne tvrtke u drugu potrebno izvršiti u modulu Adresar kroz imenik.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.