Gradovi, oblasti, zemlje

 Tipka za poziv tabele Gradovi iz modula Adresar.

Tabelu gradova, oblasti i zemlje možete ažurirati pozivanjem modula Veleprodaja, Maloprodaja, Plaće, Financijsko knjigovodstvo, Servis, Servis vozila, Carinsko poslovanje i Adresar. Ulaskom u jedan od njih pozovite padajući izbornik Registri --> Gradovi, oblasti, zemlje. Odabirom izborne linije program otvara tabelu sa Zemljama, Oblastima i Gradovima.

*** Istaknuto: Registar gradova koji dolazi s instalacijom ne ažurira se automatski novim inačicama 4D Wand-a već korisnik može/mora sam unjeti nove gradove.


***Istaknuto: Nije moguće unijeti Grad a da nije pridružen nekoj Oblasti, kao što nije moguće unijeti Oblast a da nije pridružena nekoj Zemlji. Kada unosite novi grad prvo uključite tipku Hijerarhijski prikaz. Zatim odaberite tab Zemlje i odaberite traženu zemlju. Potom kliknite na tab Oblasti i pojavit će se sve oblasti koje su vezena za odabranu zemlju. Ako je polje prazno i nema niti jedne oblasti u toj zemlji, unesite oblast, a možete je nazvati Nepoznata oblast (ovaj podatak se nigdje ne ispisuje pa može pisati što god želite). Kada ste unijeli oblast pozicionirajte se na nju i odaberite tab Gradovi. Pojavit će se svi gradovi koji su u toj oblasti. Ako nema niti jednog, kliknite na tipku Unos, pronađite oblast koju ste prethodno definirali, kliknite na tipku Izbor i unesite novi grad.

S programom dolazi definiran veliki broj država, zatim sve oblasti-županije u Hrvatskoj i svi gradovi u Hrvatskoj. Međutim, u tabelu je moguće upisati zemlje koje nisu definirane, kao i oblasti i gradove drugih zemalja. Isto tako moguće je dodati novi grad u Hrvatskoj ili postojećem promijeniti županiju (Oblast).
Struktura ove tabele je malo složenija od strukture ostalih registarskih tabela. Sastavljena je iz tri nivoa, gdje prvom nivou pridružujemo Zemlju, drugom oblast, a trećem sam grad. tj. zemlji pridružujemo odgovarajuću oblast, a oblasti grad. Tabela je sastavljena od tri kartice: Zemlje, Oblasti i Gradovi.
Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele. Također, možete ih pozvati pozivanjem padajućeg menija Ažuriranje koji se nalazi u gornjem lijevom kutu iste.

Za ažuriranje tabele Zemlje pritisnite karticu Zemlje i program automatski otvara tabelu zemalja. Ova tabela je poprilično popunjena od strane 4th Dimension, ali ako se javi potreba za definiranjem nove zemlje pritisnite tipku Unos. Program automatski otvara formu za definiranje nove zemlje. Forma se sastoji od sljedećih polja koja treba popuniti:
Šifra: U ovo polje generira se šifra zemlje. Istu je moguće promijeniti ali vodite računa da se šifre ne ponavljaju, jer u suprotnom slučaju program neće prihvatiti duplirane podatke na formama.
Naziv: U ovo polje unosite naziv zemlje.
Poziv: U ovo polje upisujete pozivni broj telefona za tu zemlju. Poziv za Hrvatsku je 385.
Izlaz: U ovo polje upisujete izlaz kada želite telefonirati iz te zemlje. Izlaz iz Hrvatske je 00.
Dnevnica: U ovo polje upisujete iznos dnevnice za putne naloge.
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK uneseni podaci se upisuju u tabelu država.

Za ažuriranje tabele oblasti pritisnite karticu Oblasti i program otvara tabelu istih. S programom dolaze definirane sve oblasti u Hrvatskoj i otvaranjem ove tabele možete ih i vidjeti. Ako želite dodati neku novu oblast u nekoj X zemlji, prije svega ta X zemlja mora biti definirana. Kada je tabela oblasti aktivna pritisnite na tipku Unos. Program otvara tabelu zemlji u kojoj morate pronaći i označiti vašu X zemlju. Kada je ona selektirana ista se prihvaća pritiskom na tipku Izbor. Automatski program otvara formu oblasti koja se sastoji od sljedećih polja:

Šifra: Ovo polje se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu je upisana šifra zemlje u kojoj se oblast nalazi, a u drugi dio trebate upisati šifru same oblasti. Vodite računa da se šifre ne ponavljaju, jer u suprotnom program neće prihvatiti duplirane podatke po formama. U produžetku ovog polja napisan je naziv zemlje kojoj oblast pripada. Pritiskom na tipku prema dolje koja se nalazi u produžetku ovog polja program otvara tabelu zemalja gdje možete mijenjati zemlju ako ste pogriješili.
Naziv: U ovo polje upisujete sam naziv oblasti.
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK uneseni podaci se prenose u tabelu oblasti.

Za ažuriranje tabele gradova pritisnite karticu Gradovi i program otvara tabelu istih. S programom dolaze definirani skoro svi gradovi u Hrvatskoj i otvaranjem ove table možete ih i vidjeti. Međutim javit će se potreba za gradom koji nemate definiran i u tom slučaju morate ga unijet. Kada je tabla gradova aktivna pritisnite na tipku Unos. Program automatski otvara tabelu oblasti, koja u ovom slučaju postaje izborna, u kojoj morate odabrati oblast kojoj grad pripada. Pritiskom na tipku Izbor program otvara formu grada koja se sastoji od sljedećih polja:

Šifra. Ovo polje je podijeljeno na dva dijela. U prvom je polju šifra oblasti, a u drugo polje se generira šifra grada. Morate voditi računa da se šifre gradova unutar jedne oblasti ne ponavljaju, jer u suprotnom slučaju program neće prihvatiti duplirane podatke na formama. U produžetku ovih polja napisan je naziv oblasti kojoj grad pripada. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu oblasti i imate mogućnost istu promijeniti, ako ste pogriješili.

Naziv: U ovo polje upisujete sam naziv grada.

Pozivni: Ovo polje se sastoji od dva dijela. U prvom je upisan pozivni broj zemlje kojoj grad pripada, a u drugi dio upisujete pozivni telefonski broj samog grada.

Poštanski broj: U ovo polje upisujete poštanski broj grada.

Šifra grada rada (B.3.): U ovo polje upisujete zakonom propisane šifre grada za obrasce koji se koriste u plaćama.
Ako je forma pravilno popunjena pritiskom na tipku OK uneseni podaci se prenose u tabelu gradova.

Ako slučajno nije definirana oblast kojoj grad pripada prvo morate definirati nju, a zatim grad. Morate voditi računa o tome da nećete moći definirati grad ako nisu definirane oblasti država kojima grad pripada.
Pošto je nemoguće znati sve oblasti unutar neke X zemlje, predlažemo da u okviru jedne zemlje definirate samo jednu oblast koja se može zvati nepoznata oblast ili imati naziv same zemlje. Time ćete sebi olakšati posao. Npr. za zemlju Italiju definirajte samo jednu oblast i to naziva Italija.
U gornjem desnom kutu tabele gradova nalazi se tipka Hijerarhijski prikaz. Aktiviranjem ove tipke možete za osvijetljenu državu u tabeli oblasti vidjeti oblasti samo te osvijetljene zemlje, a aktiviranjem tipke hijerarhijski prikaz za osvijetljenu oblast u tabeli gradova, možete vidjeti smo gradove koji pripadaju toj oblasti.
S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu čime se mijenja redoslijed prikaza gradova. Prilikom pretraživanja odaberite uvijete istog. Za brzo pronalaženje sloga u registru koristite lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.