Financijski izvještaji

Svaki od izvještaja iz 4D Wand-a moguće je prilagoditi prema želji korisnika (npr. izgled računa, izgled ponude, razmještaj kolona na pojedinim ispisima, ...itd).
Molimo vas da prije upoznavanja s robnim izvještajima uvodno pročitate bitne napomene za izvještaje.

*** Istaknuto: Ako ovdje opisani izvještaji, primjeri i slike ne odgovaraju vašim ispisima, mogući uzroci su da su isti lokalizirani tj. prilagođeni korisniku ili je došlo do njihove razvojne promjene. Ako je izvještaj lokaliziran sve promjene napravljene od strane 4D neće se automatski primjeniti na takve izvještaje. U tim slučajevima potrebno je uputiti zahtjev za promjenom izvještaja na 4d@4d.hr.

Kako sugerira sam naslov, set izvještaja Financijski izvještaji, nudi niz bitnih i/ili zakonski propisanih izvještaja s financijskim pokazateljima poslovanja. Da bi pozvali pregled i štampanje financijskih izvještaja morate pozvati jedan od modula Veleprodaja(NC)/Veleprodaja(VC) ili Maloprodaja. Veliki dio ovih izvještajha pronaći ćete i u modulu Financijsko knjigovodstvo ali pod drugim padajućim izbornicima. Pozivom padajućeg izbornika Financijski izvještaji nalaze se sljedeći izvještaji koje možete kreirati i zatim ispisati i/ili poslati e-mail-om:

Trgovačka knjiga na veliko

Trgovačka knjiga - proširena

Knjiga usluga

Rekapitulacija knjige ulaznih računa

Rekapitulacija knjige izlaznih računa

Rekapitulacija knjige izlaznih računa - u dva reda

Rekapitulacija knjige izlaznih računa do 01.2014.

Rekapitulacija knjige izlaznih računa do 01.2014. - u dva reda

Pregled poreza po knjizi IRA

Pregled virmana

Pregled ostvarene marže izlaznih računa

Knjiženje po komitentu

Statistika po komitentu

Ispis tečajne liste

Rekapitulacija izlaznih računa s tečajnim razlikama po valuti dokumenta

Rekapitulacija izlaznih računa s tečajnim razlikama po valuti skladišta

Izvještaji iz financijskog knjigovodstva (set izvještaja koji mogu pozvati korisnici koji nemaju pravo ulaska u modul Financijsko knjigovodstvo)

oIspis IOS-a po periodima

Ispis IOS-a po periodima - detaljni

oIspis dospijeća po periodima

oIspis otvorenih stavki za konto - trenutno stanje

oOtvorene stavke

oKartice komitenata

oKartice komitenata na hrvatskom jeziku

oKartice komitenata na engleskom jeziku

oKartice komitenata na njemačkom jeziku

oDevizna kartica komitenta na hrvatskom jeziku

oDevizna kartica komitenta na engleskom jeziku

oDevizna kartica komitenta na njemačkom jeziku

oIzvadak za konto kpomitenta po ZOR-u

oIzvadak za konto kpomitenta po ZOR-u - višestruko

oDospjele - Opomene

oPrijedlog za kompenzaciju

Upit za postavljanje uvjeta izvještaja.

Prije kreiranja izvještaja potrebno je popuniti formu upita kako bi se odredili uvjeti izvještaja. Postoji nekoliko različitih formi upita, na kojima se vrši upis ili odabir uvjeta, neophodnih za prikaz traženih podataka i očekivanih rezultata. Bitno je napomenuti da odabrani uvjeti na formi ostaju zapamćeni, čime je postignuta jednostavnost i brzina ponovnog pozivanja istog izvještaja. Naročita prednost pamćenja odabranih uvjeta ogleda se kod mjesečnih, periodičnih i sličnih izvještavanja.
Samim mjenjanjem uvjeta izvještaja praktično se mijenja sam izvještaj pa je time postignuta mogućnost sagledavanja željenih podataka s različitim parametrima i s više strana. Kombinacijom upita i mijenjanjem uvjeta jednostavno se dolazi do željenih podataka. Tako dobivene podatke u MS Wordu jednostavnim naredbama copy/paste (Ctrl+c, Ctrl+v) moguće je prebaciti u MS Excel te ih naknadno koristiti za analize, tablične prikaze, dijagrame... itd.
Isto tako, na svakoj formi upita postoji mogućnost odabira ispisa u pdf kao i mogućnost slanja dobivenog izvještaja e-mail-om.

***Istaknuto: Pošto se radi o standardnim formama, koje se istovjetne primjenjuju za različite izvještaje, neki od uvjeta nema smisla odabirati (npr. odabir partnera na formi Stanje skladišta). Stoga, kod ispisa izvještaja, vodite se logikom i poslovnim procesima. Početne odrednice neka vam budu jednostavne a potom ih obogaćujte dodavanjem dodatnih uvjeta i sortiranja. Pokušaji i pogreške će sigurno dovesti do željenog cilja tj. do traženog izvještaja.

!!! U rekonstrukciji

Prije nego dobijete neki od izvještaja program vam šalje upit pomoću kojeg definirate uvjete izvještaja kojeg želite kreirati.

Trgovačka knjiga na veliko

Pritiskom na opciju Trgovačka knjiga na veliko program otvara upit sa uvijetima izvještaja. Upit se sastoji od slijedećih polja:
Period od ...do: U ovo polje upisujete period za koji želite dobiti izvještaj. Ako želite izvještaj samo za jedan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište na kome želite izvještaj. Pored njega nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu sa svim raspoloživim skladištima. Potrebno je odabrati i označiti ono za koje želite izvještaj. Pritiskom na tipku Izbor skladište se prenosi u za njega predviđeno polje.
Tip izvještaja: U ovo polje unosite kakav tip dokumenta želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program vam daje mogućnos odabira dva tipa izvještaja i to: detaljni i totalni.
Status dokumenta: U ovo polje unosite za koje od dokumenata želite izvještaj. Da li su tu svi dokumenti, smo odobrani ili samo ne odobreni. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu sa ponuđenim opcijama. Trebate odabrati željenu i istu prihvatiti.

Trgovačka knjiga - proširana

Pritiskom na padajući meni Financijski izvještaji i biranjem opcije Trgovačka knjiga - proširena program automatski nudi upit sa uvijetima izvještaja. Upit je jednak upitu koji se otvara prilikom odabira izvještaja za Trgovačka knjiga na veliko, ali sami izvještaji se razlikuju. Pogledajte upit za trgovačku knjigu na veliko.

Knjiga usluga

Pritisko na padajući meni Financijski izvještaji i biranjem opcije Knjiga usluga program automatski otvara upit sa uvijetima izvještaja. Odabirom uvijeta i pritiskom na tipku Ok program kreira izvještaj po zadanim uvijetima. Upit je isti kao kod kreiranja izvještaja Trgovačka knjiga na veliko, ali sam izvještaj je potpuno drugačiji, jer u ovom slučaju tražite informacije o uslugama. Pogledajte upit za trgovačku knjigu na veliko.

Rekapitulacija knjige ulaznih računa

Pritiskom na padajući meni Financijski izvještaj i biranjem opcije Rekapitulacija knjige ulaznih računa program otvara upit sa uvijetima izvještaja. Upit se sastoji od slijedećih polja u kojima birate i unosite uvijete:
Period od...do: U ovo polje upisujete period za koji želite dobiti izvještaj. Ako želite izvještaj samo za jedan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Sumiranje: U ovo polje upisujete kakvo želite da bude sumiranje. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih uvijeta: dnavno, tjedno, polumjesečno i mjesečno. Program nudi uvijet polumjesečno, i ako ne odaberete niti jedan drugi ponuđeni uvijet program će sumiranje izvršiti polumjesečno.
Poslovni partner: U ovo polje upisujete poslovnog partnera čije ulazne račune želite rekapitulirati. Pritiskom na tipki sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera u kojoj odabirete i označavate onog za koga želite dobiti izvještaj. Pritiskom na tipku Izbor isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi. Ako polje ostavite prazno program će napraviti rekapitulaciju ulaznih računa po svim partnerima za zadani period.
Valuta: U ovo polje upisujete valutu plaćanja. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara Tabelu valuta u kojoj odabirete onu u kojoj fakture plaćate. Pritiskom na tipku Izbor odabrana i selektirana valuta se prenosi u za nju predviđeno polje. Ako polje ostane prazno program će dati rekapitulaciju faktura koje se plaćaju u referentnoj valuti.
Za fakture: U ovo polje upisujete za koje od faktura želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje odabirete za koje od faktura želite izvještaj. Možete birati: bez obzira na plaćanje, za plaćene i za neplaćene. Program uvijek nudi uvijet bez obzira na plaćanje i ako ga ne promijenite dobit ćete izvještaj sa ovakvim uvijetom.
Sortiranje po: U ovo polje upisujete kako želite da vam dokumenti na izvještaju budu sortirani. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program nudi dva načina sortiranja i to: po broju dokumenta i po datumu dokumenta. Ako polje ostavite prazno program će dokumente na izvještaju sortirati po datumu.
Za fakture: U ovo polje upisujete za koje od faktura želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete za koje od faktura želite izvještaj: bez obzira na datum dospijevanja, dospjele za plaćanje, ne dospijele za plaćanje, ili dospjele u periodu. Ako odaberete ovaj zadnji ponuđeni uvijet onda u produžetku ovog polja program nudi da upišete vremenski period u kome su fakture dospjele za plaćanje ili trebaju dospijeći. Ako ne odabereti niti jedan od ovih uvijete program nudi fakture bez obzira na datum dospijevanja.
Grupiranje po: U ovo polje upisujete kako želite da se fakture na izvještaju grupiraju. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje birate uvijete grupiranja. Program nudi slijedeće opcije: bez grupiranja, po partnerima, po periodima, po ugovorima. Ako ne odaberete jedan od uvijete program vrši grupiranje faktura po periodima.
Izvod: U ovo polje možete upisati izvod i da po njemu dobijete izvještaj. U ovom slučaju morate ažurirati izvode na samim fakturama, ako želite izvještaje vezane za njih.
Tip izvještaja: U ovo polje upisujete kakav tip izvještaja želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu u kojoj birate jedan od datih tipova. Tip izvještaja može biti totalni i detaljni. Ako drugačije ne zadate program sam kreira detaljni izvještaj.
Status dokumenta: U ovo polje upisujete za koje od dokumenata želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu u kojoj nudi slijedeće uvijete: bez obzira na status, neodobrene i odobreni. Program nudi sve dokumente za zadani petiod bez obzira na status dokumenta.

Kada je forma dokumenta popunjena pritiskonm na tipku Ok svi zadani uvijeti se prihvaćaju i program kreira izvještaj po istim.

Rekapitulacija knjige izlaznih računa

Pozivanjem padajućeg menija Finanacijski izvještaji i biranjem opcije Rekapitulacija knjige izlaznih računa program prvo otvara upit sa uvijetima izvještaja. Upit je isti kao i onaj koji se otvara odabirom Rekapitulacije knjige ulaznih računa, pogjedajte upit ulaznih računa, samo što na upitu za izvještaj Rekapitulacija knjige izlaznih računa ima još i polje:
Narudžba: U ovo polje upisujete za koje od izlaznih faktura želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih uvijete: bez obzira na narudžbu, sa narudžbom, bez narudžbe. Program nudi uvijet bez obzira na natudžbu.

Kada je forma popunjena program kreira izvještaj rekapitulcije izlaznih računa i to po uvijetima koje ste odabrali na upitu.

Pregled poreza

Pozivanjem padajućeg menija Financijski izvještaji i biranjem opcije Pregled poreza program prvo otvara upit sa uvijetima izvještaja. Upit se sastoji od slijedećih polja:
Period od ...do: U ovo polje upisujete period za koji želite dobiti izvještaj. Ako želite izvještaj samo za jedan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Poslovni partner: U ovo polje upisujete poslovnog partnera čije ulazne račune želite rekapitulirati. Pritiskom na tipki sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera u kojoj odabirete i označavate onog za koga želite dobiti izvještaj. Pritiskom na tipku Izbor isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi. Ako polje ostavite prazno program će napraviti rekapitulaciju ulaznih računa po svim partnerima za zadani period.
Za poreze: U ovo polje upisujete da li želite izvještaje po fakturama za koje je plaćen porez ili po fakturama za koje porez još nije plaćen ili želite izvještaj za sve fakture bez obzira da li je porez plaćen ili ne. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih uvijeta.
Tip izvještaja: U ovo polje upisujete kakav tip izvještaja želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu u kojoj birate jedan od ponuđenih tipova. Tip izvještaja može biti totalni i detaljni. Ako drugačije ne zadate program sam kreira detaljni izvještaj.
Status dokumenta: U ovo polje upisujete za koje od dokumenata želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu u kojoj nudi slijedeće uvijete: bez obzira na status, neodobrene i odobreni. Program nudi sve dokumente za zadani petiod bez obzira na status dokumenta.

Pritiskom na tipku Ok program kreira izvještaj na osnovu zadanih uvijeta.

Ispis virmana

Pritiskom na padajući meni Financijski izvještaji i biranjem opcije Ispis virmana program otvara tabelu sa vrstama virmana. Sa programom dolaze setirani: opća uplatnica, nalog za prijenos, i ček. Ove sve vrste virmana setirane su u zavisnosti da li se radi o ulaznim ili izlaznim fakturama. To su šabloni za ispis virmana.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele.
Pritiskom na tipku Unos prvo se otvara mala tabela u kojoj trebate odabrati kojoj vrsti virmana će pripadati vaša nova matrica. Selektiranjem jednog od ponuđenih virmana i pritiskom na tipku Izbor program otvara formu u koju morate upisati korisnčki naziv novog virmana. Pritiskom na tipku Ok isti se prenosi u tabelu.
Na ovaj način ste kreirali novi šablon za ispis virmana.

Odaberite, u tabeli virmana, onaj šablon po kojem želite ispisati virman. Kada je željeni odabran i selektiran pritiskom na tipku Izbor program otvara formu virmana. On je popunjen podacima koji se tiču vašeg poduzeća u ovisnosti od toga da li vi nekom plaćate ili ćete dati virman nekom drugom da uplati na vaš račun. Vi morate popuniti sva ostala polja. Kada su popunjena virman možete snimiti i on vam ostaje u bazi podataka, kasnije ih možete pretraživati. Virman snimate pritiskom na tipku Snimanje.
Pritskom na tipku Ispis virman se šalje na štampanje.

Napomena: Virmane možete jedino štampati ako imate matrični printer.

Pregled virmana

Otvaranjem padajućeg menija Financijski izvještaji i biranjem opcije Pregled virmana program otvara tabelu sa svim štampanim i ne štampanim virmanaima. Štampani virmani dobivaju status OK i možete to vidjeti u tabeli pregleda virmana.
U gornjem dijelu ove tabele nalazi se šest kartica.
Prve tri se odnose na način sortiranja tabele i ona se može pretraživati po:

Datumu

Opisu

Partneru

Druge tri se odnose na prikaz virmana na ekranu. U ovisnosti koju karticu pritisnete na ekranu se prikazuju:

Neštampani virmani

Štampani virmani

Svi virmani

U donjem dijelu tabele se nalaze pet kartica koje se odnose na vrstu uplatnice i u ovisnosti od toga što želite na ekranu birate slijedeće:

Opće uplatnice

Nalozi za prijenos

Čekovi za naplatu

Svi tipovi

U ovisnosti od toga koju od donjih kartica izaberete tu vrstu virmana možete ažurirati.
Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele.
Pritiskom na tipku Unos program otvara model virmana koji ste odabrali po karticama. Potrebno je da ga popunite i pošaljete na snimanje ili ispis.

Ako se želite koristiti jednim od već postojećih virmana u tabeli, morate isti selektirati i označiti. Pritiskom na tipku Kopiranje koja se nalazi u srednjem dijelu tabele sa virmanima osvijetljeni virman se kopira. Zadnj u tabeli biće u stvari kopirani virman. Pritiskom na tipku Izmjena otvara se forma kopiraog virmana. U njoj mijenjate podatke i šaljate virman na ispis.
Na ovaj način se skraćuje procedura u popunjavanju virmana.

Pritiskom na tipku Šablon program otvara tabelu za kreiranje novih šablina. Pogledati Pregled virmana.

Pregled ostvarene marže izlaznih računa

Pozivanjem padajućeg menija Financijski izvještaji i biranjem opcije Pregled ostvarene marže izlaznih računa program prvo otvara upit sa uvijetima izvještaja.

Upit sa uvijetima izvješta se sastoji od upita koji se otvra odabirom izvještaja Rekapitulacije knjige ulaznih računa (pogledati upit ulaznih računa) i polja
Narudžba: U ovo polje upisujete za koje od izlaznih faktura želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih uvijete: bez obzira na narudžbu, sa narudžbom, bez narudžbe. Program nudi uvijet bez obzira na natudžbu.

Kada sete definirali uvijete izvještaja pritiskom na tipku Ok program počinje kreirati izvještaj po danim uvijetima.

Pregled izlaznih računa po sredstvima plaćanja

Pozivanjem padajućeg menija Financijski izvještaji i biranjem opcije Pregled izlaznih računa po sredtvima plaćanja program prvo otvara upit sa uvijetima izvještaja. Upit je isti kao i upit kod izvještaja rekapitulacije knjige ulaznih računa (pogledajte upit ulaznih računa).

Kada ste definirali uvijete pritiskom na tipku Ok program će kreirati izvještaj po danim uvijetima.

Knjiženje po komitentu

Pritiskom na ovu opciju koja se nalazi u padajućem meniju Financijski izvještaji program prvo otvara tabelu Lista partnera. U ovoj tabeli odabirete komitenta za kojeg želite vidjeti sva knjiženja. Kada je komiten selektiran pritiskom na tipku Izbor isti se prihvata i program otvara tabelu Knjiženje po komitentima. U tabeli možete vidjeti sve fakture za odabranog komitenta, dobiti informaciju da li su fakture plaćene, ukupan iznos dugovanja, ukupan iznos potraživanja, kao i koliki iznos je još otvoren.

Ispis tečajne liste

Pritiskom na opciju Ispis tčajne liste koja se nalazi u padajućem meniju Financijski izvještaji program otvara upit koji se sastoji od dva polja:
Ref. valuta: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Valute. Iz nje odabirete refetentnu valutu u odnosu na koju želite ispis tečajne liste.
Datum: U ovo polje upisujete datum. Program će ispisati tečajnu listu na dan.

Pritiskom na tipku Ok kreira se izvještaj po danim uvijetima.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.