Valute

Tabelu Valute možete ažurirati pozivanjem modula Veleprodaja, Maloprodaja, Plaće, Financijsko knjigovodstvo, Servis, Servis vozila, Carinsko poslovanje i Adresar. Ulaskom u jedan od njih pozovite padajući izbornik Registri --> Valute. Odabirom izborne linije program otvara tabelu s valutama.
S programom dolazi definirano veliki broj valuta plaćanja. Međutim, može se javiti i potreba za unošenjem neke nove valute i u tom slučaju trebate ažurirati ovu tabelu.
Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele. Ove tipke možete pozivati i iz padajućeg izbornika Ažuriranje koji se nalazi u gornjem lijevom kutu.

Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje valute koja se sastoji iz sljedećih polja:

Šifra: U ovo polje unosite šifru valute, ali to je ona koju je banka propisala.

Naziv: U ovo polje unosite naziv valute.

Jedinica: U ovo polje unosite jedinicu za koju se valuta preračunava.

Oznaka: U ovo polje unosite oznaku valute.

Stoti dio: U ovo polje možete unijeti stoti dio valute.

Blagajna: U ovo polje ćete staviti znak, ako želite voditi blagajnu u toj valuti. Ako u toj valuti ne vodite blagajnu polje ostavite prazno.

Kada ste popunili formu pritiskom na tipku OK valuta se prenosi u tabelu valuta. Ovaj postupak ponavljate onoliko puta koliko novih valuta želite definirati.

S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu čime se mijenja redoslijed prikaza Valuta. Prilikom pretraživanja odaberite uvijete istog. Za brzo pronalaženje sloga u registru koristite lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.