Korisnici i prava pristupa

 !!! U rekonstrukciji

Sigurnost sustava i određivanje što tko i kako vidi, ili može raditi u 4D Wandu, (u skladu s unutarnjim ustrojem i politikom tvrtke) određuje se na ovom mjestu i to od korisnika koji ima te ovlasti, tj. isključivo razinu pristupa (1).

*** NAPOMENA - Svakako netko od korisnika 4D Wanda MORA imati razinu pristupa I, jer se jedino s tom razinom može pristupiti ažuriranju prava pristupa. U slučaju da sebi dodijelite razinu II, izađete iz 4D Wanda i ponovo se vratite, te pokušate pristupiti Korisnicima i pravima pristupa, program će vas upozoriti da nemate te ovlasti. U takvom slučaju rješenje je jedino da nas nazovete kako bismo ispravili vaš propust i omogućili vam da ponovo samostalno ažurirate korisnike i prava pristupa.

*** NAPOMENA - Modul Korisnici i prava pristupa je dosta dinamičan i podložan promjenama. Stoga, ako nešto navedeno u ovom opisu ne odgovara onome što vi imate na svom monitoru, ili se neko pravo ne ponaša onako kako je navedeno, pokušajte s glavnog izbornika 4D Wanda pozvati Alat-->Provjera modula sigurnosti.

Razina pristupa modulima određenog korisnika (djelatnika), kao i (ne)mogućnost uvida određenih podataka, kao i (ne)mogućnost odabira određenih izbornika ili ikona, određuje se izborom nivoa pristupa (1,2,3...6) i uključivanjem/isključivanjem određenih prava.
Da biste unijeli korisnike i njihova prava pristupa, potrebno je kliknuti mišem na ikonu Korisnici i prava pristupa na glavnom izborniku programa. Otvara se forma Administracija korisnika programa s ikonama Korisnici, Moduli, Upute i Izlaz.
Klikom ikonu Korisnici otvara se forma Tabela korisnika. S lijeve strane tabele nalaze se korisnici, a s desne strane su prava koja se mogu uključiti ili isključiti. Mišem je potrebno pritisnuti na lijevu stranu tabele da ona postane aktivna.
Pritiskom na tipku Unos otvara se forma u koju se upisuje.
Ime korisnika: U ovo polje upisujete ime korisnika koji će imati pristup u sustav.
Šifra: U ovo polje upisujete šifru kojom će se korisnik prijavljivati u sustav (kod upisivanja vide se samo zvjezdice).
Nivo pristupa: U ovo polje upisujete razinu pristupa kojeg korisnik ima u sustav. Razina pristupa može biti 1,2,3,4,5 ili 6. Samo djelatnici s razinom pristupa I imaju mogućnost ući u modul Korisnici i prava pristupa.
Razine pristupa određuju, tj. predefiniraju, globalnu strategiju u ograničenjima prava djelatnika i ovise o modulima koji se pozivaju. Popis predefiniranih prava tj. što koja razina vidi ili može u pojedinom modulu 4D Wanda, možete vidjeti na niže navedenim stranicama.

Veleprodaja NC - Razine pristupa s predefiniranim pravima i ograničenjima u odnosu na ovaj modul

Veleprodaja VC - Razine pristupa s predefiniranim pravima i ograničenjima u odnosu na ovaj modul

Maloprodaja - Razine pristupa s predefiniranim pravima i ograničenjima u odnosu na ovaj modul

Status pojedinog prava pristupa, vidi se po ne/postojanju oznake X. Ako postoji oznaka to znači da taj korisnik može koristiti taj određeni dio sustava. Postoje iznimke ovoga pravila kada se želi naglasiti da se nešto isključuje npr. RM: Isključi pregled nabavnih cijena i marži. Ako je i tu stavljen X, korisnik neće vidjeti nabavne cijene i marže već samo zvjezdice.

S desne strane forme, nalazi se tabela s modulima informacijskog sustava 4D WAND i njihovim određenim pravima koji se mogu uključiti/isključiti korisniku (u tu svrhu se koriste strelice za označavanje koje se nalaze u lijevom vrhu forme). Kod prve instalacije prava dolaze predefinirana i na vama je da ih izmijenite i prilagodite sebi. Popis svih prava pristupa koja se mogu uključiti/isključiti naveden je u tablici. Kod uključivanja/isključivanja određenih prava, svakako vodite računa da ih uskladite s dodijeljenim razinama pristupa.
 

Pravo pristupa

Pravo pristupa

Ažuriranje kolona na tabelama

DOK: Urudžbeni zapisnik 6

Ažuriranje vezanih datoteka sa diska

DOK: Urudžbeni zapisnik 7

Definiranje korisnika i prava pristupa

DOK: Urudžbeni zapisnik 8

Definiranje tvrtki i prava pristupa

DOK: Urudžbeni zapisnik 9

4D Wand: Modul Adresar

DOK: Veza izvoz - odljev deviza

4D Wand: Modul Autorski honorari

DOK: Veza uvoz - odljev deviza

4D Wand: Modul Blagajne

DOK: Web dokument

4D Wand: Modul Carinsko skladište tipa D

DOK: Zaduženje skladišta

4D Wand: Modul Financijske analize i planiranje

DOK: Zapisnik o kalu

4D Wand: Modul Financijsko

DOK: Zapisnik o odljevu deviza

4D Wand: Modul Kamate i tečajne razlike

DOK: Zapisnik o priljevu deviza

4D Wand: Modul Maloprodaja

DOK: Zapisnik o promjeni komisijskih vrijednosti

4D Wand: Modul Osnovna sredstva

DOK: Zapisnik o promjeni nabavnih vrijednosti

4D Wand: Modul Plaće

DOK: Zapisnik o promjeni podkomisijskih vrijednost

4D Wand: Modul Putni nalozi

DOK: Zapisnik o promjeni poreza

4D Wand: Modul Servis

DOK: Zapisnik o stornu poreza

4D Wand: Modul Servis vozila

DOK: Zavisni troškovi nabave

4D Wand: Modul Uredsko poslovanje

FIN: Automatsko knjiženje iz RM knjigovodstva

4D Wand: Modul Veleprodaja NC

FIN: Ažuriranje tečajne liste

4D Wand: Modul Veleprodaja VC

FIN: Knjiženje poslovnih promjena

4D Wand: Oslobađanje zauzete licence

FIN: Početno stanje glavne knjige

4D Wand: Otvaranje nove obračunske godine

FIN: Pregled i ažuriranje virmana

4D Wand: Otvaranje nove tvrtke

FIN: Storniranje poslovnih promjena

4D Wand: Parametri sustava

FIN: Tečajne razlike

4D Wand: Podaci o korisniku

FIN: Unos, izmjena i brisanje podataka

4D Wand: Promjena aktivne firme

FIN: Zatvaranje klasa prometa

4D Wand: Promjena aktivne godine

FIN: Zatvaranje stavki IOS-a u Salda-Kontima

DOK: Carinska kalkulacija - uvoz

PLA: Ažuriranje djelatnika

DOK: Cjenik dobavljača

PLA: Brisanje obračuna

DOK: Cjenik komisijskog dobavljača

PLA: Dodavanje obračuna

DOK: Cjenik prema kupcima

PLA: Izbor obračuna

DOK: Dinamika naplate

PLA: Obračun

DOK: Dnevni utržak u maloprodaji

PLA: Obrada korektivnog obračuna

DOK: Dnevnik vozila

PNL: Ažuriranje putnih naloga

DOK: Financijska blagajna prometa

PNL: Knjiženje putnih naloga

DOK: Interna otpremnica

PNL: Odobravanje putnih naloga

DOK: Interna primka

PNL: Setiranje putnih naloga

DOK: Inventura

POS: Ažuriranje artikala

DOK: Inventura robe izdane na komisiju

POS: Financijski pregledi prometa

DOK: Inventurni komisijski manjak

POS: Isporuka - isporučivanje

DOK: Inventurni komisijski višak

POS: Isporuka - označavanje

DOK: Inventurni manjak

POS: Isporuka - prekid isporuke

DOK: Inventurni višak

POS: Izmjena cijene artikla

DOK: Izdatnica na komisiju

POS: Izmjena popusta na sredstvu plaćanja

DOK: Izdatnica za radni nalog servisa vozila

POS: Naknadna razrada specifikacija

DOK: Izlazna faktura

POS: Naknadni ispis otpremnice

DOK: Izlazna faktura predujma

POS: Naknadni ispis računa

DOK: Izlazna faktura slobodan unos

POS: Naknadno označavanje stavke za isporuku

DOK: Izlazna faktura vlastite potrošnje

POS: Odobravanje rabata

DOK: Izvod iz knjigovodstvenih zapisa

POS: On-line pregled nabavnih cijena

DOK: Izvod iz primki ovlaštenog uvoznika

POS: Otvaranje POS kase

DOK: Knjiga akceptnih naloga

POS: Otvaranje nove obračunske godine

DOK: Knjiga djelomično plaćenih izlaznih računa

POS: Podaci o korisniku

DOK: Knjiga djelomično plaćenih ulaznih računa

POS: Povrat stavke (količina u minus)

DOK: Knjiga izvoznih zaključaka (A)

POS: Pražnjenje stanja skladišta

DOK: Knjiga izvoznih zaključaka (B)

POS: Pregled artikala

DOK: Knjiga primitaka i izdataka

POS: Pregled drugih POS kasa

DOK: Knjiga primljenih mjenica

POS: Pregled prometa

DOK: Knjiga prometa

POS: Pregled stanja blagajne

DOK: Knjiga uvoznih zaključaka (A)

POS: Promjena obračunske godine

DOK: Knjiga uvoznih zaključaka (B)

POS: Registar sredstava plaćanja

DOK: Knjigovodstveni zapis

POS: Storniranje računa

DOK: Komisijska inventura

POS: Učitavanje prethodnog računa

DOK: Maloprodajna primka

POS: Ulazak u program

DOK: Nalog za slaganje

Pretraživanje podataka

DOK: Narudžba dobavljaču

Pristup programu

DOK: Nivelacija

RM: Anuliranje marže i rabata na stavkama

DOK: Obračun kamata

RM: Ažuriranje artikala i usluga

DOK: Obračun naknade zbrinjavanja ambalaže

RM: Ažuriranje dodatnih šifri artikla

DOK: Obračun poreza na dodanu vrijednost

RM: Ažuriranje dokumenata

DOK: Odjava komisije

RM: Ažuriranje komercijalista

DOK: Održavanje

RM: Ažuriranje komitenata

DOK: Otpremnica

RM: Ažuriranje napomena komitenata

DOK: Planiranje zaliha

RM: Ažuriranje objekata

DOK: Polog utrška u maloprodaji

RM: Ažuriranje planske kalkulacije

DOK: Ponuda

RM: Ažuriranje rabatne politike

DOK: Popis početnog stanja

RM: Ažuriranje sastavnica

DOK: Potvrda narudžbe dobavljaču

RM: Ažuriranje stavki dokumenata

DOK: Povrat izdatnice na komisiju

RM: Brisanje financijskih knjiženja

DOK: Povrat neispravne robe

RM: Inventura - dodatne obrade

DOK: Povrat od kupca

RM: Isključivanje automatske sume dokumenata

DOK: Povrat reversa

RM: Izdavanje dokumenata preko drugog limita

DOK: Povrat reversa tuđe robe

RM: Izdavanje dokumenata preko prvog limita

DOK: Povrat robe dobavljaču

RM: Izmjena rabata i neto cijena

DOK: Povrat robe primljene na komisiju

RM: Izvještaji za objekte

DOK: Povrat robe sa ulaznog reversa

RM: Kopiranje dokumenta u novu godinu

DOK: Predobračun kamata

RM: Kopiranje i brisanje rabatne politike

DOK: Predobračun tečajnih razlika

RM: Kreiranje izlaznih narudžbi

DOK: Pretplata

RM: Kreiranje ulaznih narudžbi

DOK: Pretponuda

RM: Obrada sredstava plaćanja

DOK: Prijenosnica

RM: Odobravanje dokumenata

DOK: Prijenosnica izlazna strana

RM: Odobravanje komercijalnih dokumenata

DOK: Primka

RM: Otvaranje tabele knjiženja po komitentima

DOK: Primka iz proizvodnje

RM: PDV obrada

DOK: Primka ovlaštenog uvoznika

RM: PDV pregled

DOK: Primka tuđe robe

RM: Planska kalkulacija

DOK: Primka tuđe robe na komisiju

RM: Pokretanje programa za pregled skladišta

DOK: Primka tuđe robe na komisiju - maloprodaja

RM: Pregled artikala i usluga

DOK: Priprema primke

RM: Pregled datotaka vezanih na robe i usluge

DOK: Projekti/poslovi

RM: Pregled datoteka vezanih na komitente i osobe

DOK: Promet maloprodajne POS kase

RM: Pregled dokumenata

DOK: Promet tarifnog stavka - ručna evidencija

RM: Pregled financijskih knjiženja

DOK: Radni nalog serisa vozila

RM: Pregled i ažuriranje skrivenih komitenata

DOK: Radni nalog servisa

RM: Pregled komitenata

DOK: Radni nalozi kontrole

RM: Pregled nabavnih cijena i marži

DOK: Radni nalozi sastavnica - izlazni

RM: Pregled objekata

DOK: Radni nalozi sastavnica - ulazni

RM: Pregled rabata i neto cijena

DOK: Razduženje materijala za proizvodnju

RM: Pregled robnih kartica

DOK: Razduženje skladišta

RM: Pregled stavki

DOK: Razduženje skladišta tuđe neispravne robe

RM: Prijenos nabavnih cijena u plansku kalkulaciju

DOK: Realizacija radnog naloga

RM: Prijenos početnog stanja

DOK: Realizacija radnog naloga vozila

RM: Prijepis test cijena u planske cijene

DOK: Revers

RM: Proces za upis postotka marže na sastavnicama

DOK: Revers tuđe robe

RM: Promjena dimenzija na dokumentu

DOK: Specifikacija čekova

RM: Promjena komitenta na dokumentu

DOK: Specifikacija sredstava plaćanja

RM: Provjera skladišnih kartica

DOK: Tečajna razlika

RM: Rezerviranje fakture

DOK: Ulazna faktura predujma

RM: Sinkronizacija/resetiranje cijena na stavkama

DOK: Ulazna faktura uvoza

RM: Storniranje dokumenata

DOK: Ulazna faktura vlastite potrošnje

RM: Storniranje komercijalnih dokumenata

DOK: Ulazna fakture za dobra i usluge

RM: Unos, izmjena i brisanje usluga

DOK: Ulazna narudžba

RM: Upis komercijalista u označene dokumente

DOK: Ulazna ponuda

RM: Upisivanje limita u komitente

DOK: Ulazni revers

UNA: Brisanje obračuna autorskih honorara

DOK: Uplata utrška u maloprodaji

UNA: Dodavanje obračuna autorskih honorara

DOK: Urudžbeni zapisnik 1

UNA: Izbor obračuna autorskih honorara

DOK: Urudžbeni zapisnik 2

UNA: Obračun autorskih honorara

DOK: Urudžbeni zapisnik 3

VOZ: Izvještaji za vozila

DOK: Urudžbeni zapisnik 4

VOZ: Pregled vozila

DOK: Urudžbeni zapisnik 5

VOZ: Unos, izmjena i brisanje podataka

KOPIRANJE PRAVA PRISTUPA

Kako bi vas poštedjeli zamornog prepisivanja prava koja pojedini djelatnik ima, dovoljno je pozicionirati se na djelatnika i iz padajućeg izbornika Obrada pozvati Kopiranje prava pristupa. Nakon toga potrebno je pozicionirati se na djelatnika kojem želite omogućiti istovjetna prava i iz istog izbornika pozvati Vraćanje prava pristupa. (Isti učinak se postiže korištenjem standardnog načina za kopiranje korištenjem tastature tj. pritiskom kombinacije tipki Ctrl + C i Ctrl + V).

Ako se na formi Administracija korisnika programa aktivira ikona Moduli, na lijevoj strani tabele bit će moduli sustava, a na desnoj korisnici. Ako je lijeva strana aktivna moguće je unositi nove i mijenjati postojeće pristupe modulima. U ovom slučaju modulima se pridružuju korisnici koji u njima mogu raditi. Postupak odabira i izmjene je istovjetan prethodno opisanom postupku kod prava pristupa.

PRIMJER

Nedovršeno !!!

Napomene

Plaće - pravo pristupa za ažuriranje djelatnika (5.1.40) (4D Wand Info 113)
 Pravo pristupa za editiranje (unos, izmjena, brisanje) napomene na komitentu(4.0.31) (4D Wand Info 092)
 Korisnici i prava pristupa u odnosu na uključene module i zabrana izdavanja dokumenata (4.0.xx) (4D Wand Info 091)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.