4D POS blagajna

4D POS

Izgled ekrana 4D POS blagajne

Radni ekran POS blagajne i rad u njemu

Brzi podsjetnik (Upute)

Primjeri praktičnog rada u POS blagajni

Fiskalizacija
 

4D POS (Point of sale) blagajna je zaseban program koji s modulom Maloprodaja čini jednu cjelinu (POS blagajna funkcionira zasebno ali informaciju o stanju skladišta može dobiti jedino iz modula Maloprodaja. Naime, u modulu Maloprodaja definiraju se skladišta, rade primke i nivelacije i sl, dok se POS-u prosljeđuje samo informacija o stanju a u suprotnom smjeru šalju dnevni prometi s pripadajućim sredstvima plaćanja). Time je POS blagajna u potpunosti integrirana s informacijskim sustavom 4D Wand (kako s materijalnim tako i s financijskim knjigovodstvom).
Uloga 4D POS-a je da u potpunosti zadovolji sve potrebe maloprodajnog mjesta za praćenjem financijskih i robnih tokova kao i izdavanje računa kupcima. POS blagajna može raditi u online kao i offline načinu rada. Importom i exportom podataka, u i iz 4D Wanda, omogućen je potpuni nadzor nad materijalnim i financijskim stanjem prodajnog mjesta.
Dakle, 4D POS blagajna osigurava brz, jednostavan i siguran način izdavanja računa i praćenja prodaje (roba i/ili usluga) na prodajnim mjestima, uključujući poštivanje svih zakonskih odrednica fiskalizacije, s mogućnošću kombiniranja sredstava plaćanja, prodaje na rate, izdavanja R1 računa, povrata PDV-a za izvezenu robu, korištenje loyality programa...itd. U svakom trenutku POS blagajna korisniku nudi informaciju o stanju skladišta, stanju blagajne, realizaciji po djelatnicima.... itd.

Što mogu korisnici 4D POS blagajne:

kod prodaje pretraživati bazu roba po nazivu, drugom nazivu, trećem nazivu, kataloškom broju, bar kodu;

izdati fiskalizirani račun (ili R1 račun) sa svim podacima tvrtke i prodajnog mjesta, te sa svim Zakonom propisanim elementima;

račun mogu naplatiti bilo kojim sredstvom plaćanja kao i kombinacijom sredstava plaćanja, te obračunati rate naplete ako se radi o takvoj prodaji;

isti mogu ispisati na malom ili velikom printeru što ovisi o inicijalnom setiranju;

naknadno ispisati svaki račun;

staviti račun na čekanje dok se kupac ne vrati s onim što je zaboravio kupiti;

prije obrade (zaključivanja) računa mogu promijeniti količinu, cijenu, popust,... svake stavke;

stornirati izdani račun ako je u tekućem dnevnom prometu;

vratiti prodanu robu;

kreirati povrat PDV-a za izvezenu robu;

evidentirati kupce i njihove bodove u loyality programu;

upisati i pratiti serijske brojeve kako bi korisnik bio siguran da je vraćena roba uistinu njegova;

prodati proizvod za koji će naknadno nastati radni nalog kako bi se mogle pratiti zalihe i vrijednosti komponenti od kojih je proizvod sastavljen;

ispisati otpremnicu za naknadno preuzimanje artikla (kada se prodana roba ne nalazi u prodajnom prostoru)

ispisati potvrdu o kupnji nakon računa (za one koji poklanjaju kupljeno);

ispisati preko 20 rekapitulacija dnevnih prometa (za dan, period..., po robi/uslugama, sredstvima plaćanja, po radnicima, ...itd);

ispisati kalkulaciju apoena koja olakšava praćenje pologa;

definirati poruke koje se ispisuju na dodatnom display-u za kupca;

definirati registar korisnika s preko 30 prava pristupa, te time odrediti tko što može i smije raditi u 4D POS blagajni, čime su ostvareni preduvjeti za diferencijaciju osoblja u skladu s dodijeljenim ovlastima.

Što ne mogu korisnici 4D POS blagajne:

brisati račun(e)

dodavati nove artikle ili usluge

zaduživati novu robu na skladište

Izgled ekrana 4D POS blagajne

 

 

Na glavnom izborniku 4D POS modula pritiskom na tipku POS blagajna program otvara formu na kojoj ćete definirati novi dnevni promet. Iako ga zovemo Dnevnim prometom to ne znači da mora postojati samo jedan dnevni promet dnevno. Nema nikakvog razloga da u skladu s potrebama poslovanja otvorite više Dnevnih prometa dnevno. Svi oni će dobiti svoj broj a poveznica će biti datum.

Forma se sastoji od sljedećih polja koja trebate popuniti:

Broj: U ovo polje program upisuje broj dnevnog prometa. Broj je uvijek prvi sljedeći u rastućem nizu i nastaje automatski.

Datum: U ovo polje automatski je upisan datum kada je dnevni promet otvoren. Ne preporučujemo da ga mijenjate osim u iznimnim situacijama. S obzirom da POS blagajna nema svoje vrijeme i svoj kalendar nego iste "posuđuje" od operativnog sustava, s vremena na vrijeme provjerite ispravnost sistemskog datuma i vremena prikazanih na računalu.

Napomena: U ovo polje možete upisati napomenu koja se odnosi na promet koji otvarate ili možete upisati ime osobe koja će raditi na POS blagajni, ili bilo što druge što smatrate bitnim

Početno stanje: U ovo polje upisujete gotovinu koju imate u blagajni prilikom otvaranja novog dnevnog prometa (blagajnički minimum).

Unos računa izdanih paragon blokom: Kvačica u ovo polje stavlja se isključivo u slučajevima kada se unose računi iz paragon bloka dakle, onda kada se računi iz određenih tehničkih razloga nisu mogli fiskalizirati (npr. nestanak interneta, struje i sl).

 

Ako već imate otvoren dnevni promet, program će vas upozoriti na to porukom: "U POS-u je već otvoren dnevni promet xxxxx od xx.xx.xxxx." Klikom na OK program će vas pustiti na radni ekran POS blagajne gdje možete zatvoriti postojeći dnevni promet ili nastaviti raditi u postojećem.
Operativni rad POS blagajne i njene mogućnosti su detaljno pojašnjene niže u tekstu. Ako želite odmah skočiti na taj sadržaj kliknite ovdje.

 

Klikom na ovu ikonu otvara se tabela artikala na kojoj vidimo sve elemente koji definiraju pojedini artikal kao i trenutnu količinu tog artikla na prodajnom mjestu. Nakon otvaranja, odabirom jednog od ponuđenih tabulatora, moguće je sortirati artikle i to kako slijedi: Nazivi, Šifre, Kataloški brojevi, Jedinice mjere, tarifni brojevi, Naziv 2, Naziv3 i Ber kodovi.
Poviše tabulatora nalazi se traka u kojoj se nalazi lokator, kao i ikone za prikaz samo onih artikala koji se nalaze na zalihi i ikone za prikaz Dodatnih šifri artikala

Namjena lokatora je brzo i učinkovito lociranje artikla. Naglašavamo da nije potrebno kliknuti u polje Lokator pa kucati početak naziva, već samo počnite kucati početna slova naziva (ili cijeli naziv) i izborna traka će se locirati najbliže nazivu koji ste ukucali. Pronađeni artikal uvijek će se nalaziti na vrhu.
Ako je uključen tabulator Kataloški brojevi, locirate artikal kucajući početak traženog kataloškog broja, ako je uključen tabulator Šifra kucate početak šifre... Ako je uključen tab Bar kodovi dovoljno je da skenirate bar kod bar kod čitačem i lokator će automatski pronaći traženi artikala (moguć je i brojčani (tastaturom) unos bar kod-a).
Ako se radi o Offline POS blagajni i ako je uključen parametar koji to omogućuje, na dnu forme se nalazi tipka Izmjena. Klikom na nju moguće je izmijeniti određene definicije artikla (naziv, kataloški, bar code i sl.). Iako je mogućnost izmjene dostupna, preporuka je da sve izmjene na artiklima radite u 4D Wand-u tj. modulu Maloprodaja.
 

Klikom na ikonu Pregled prometa otvara se forma na kojoj je moguće vidjeti sve promete blagajne kao i pojedine račune svakog dnevnog prometa. Odabiranjem perioda pomoću datumskih polja moguće je dobiti promete samo za jedan dan ili odabrani period.
Financijski elementi odabranog perioda (ili prometa) predočeni su na desnoj strani forme (3.), (4.). Na taj način moguće je kontrolirati financijske efekte blagajne (ukupan promet, iznos popusta, PDV...) za određeni period. Da bi se vidjeli podaci za odabrani period, korisnik mora imati uključeno pravo u modulu Korisnici i prava pristupa (pravo POS: Financijski pregledi prometa - 147).
Na dnu forme Pregled prometa primjetiti ćete tipku Računi (5.). Pritiskom na nju možemo kontrolirati sve račune koji su izdani u odabranom prometu. Isto tako na taj način možemo ponovno ispisati svaki račun kao i preko tipke SPS prekontrolirati razradu specifikacije sredstava plaćanja za taj račun.
Polje Šifra kase: omogućava odabir POS blagajne ako na istom skladištu radi više POS blagajni.

Na vrhu forme su i tri padajuća izbornika:

Akcije

Pregled

Rekapitulacije

Padajući izbornik Akcije (1.) nudi:

Promjena datuma, početnog iznoisa i napomene je izbornik koji poziva formu u koju se upiše novi datum ili novi početni iznos. Klikom na OK doći će do promjene datuma dnevnog prometa ali ako su u njemu kreirani računi s drugim datumom, isti neće biti izmjenjeni. Akcija promjene datuma često se koristi u slučajevima kada je došlo do pogreške u sistemskom datumu, ili nenamjerne pogreške kod otvaranja dnevnog prometa.

Export označenog prometa izvršiti će export označenog prometa u transportnu datoteku o čemu će se javiti poruka ... da je promet uspješno exportiran. Naime, ovaj proces se koristi u situacijama kada iz nekog tehničkog razloga u centralu nije došla datoteka s tim dnevnim prometom.

Brisanje PRM datoteke je akcija koju će ponekad tražiti netko od djelatnika 4D. Ukoliko zaključivanje dnevnog prometa neće da se izvrši tj. javlja grešku, potrebno je pozvati navedenu akciju i ponoviti zaključivanje dnevnog prometa.

Ispis svih računa za odabrani period će ispisati sve računčiće u odabranom periodu. Obratiti pažnju na pozivanje ove akcije jer ispis (ovisno o broju računa) može dugo potrajati (i potrošiti puno papira).

Padajući izbornik Pregled (Ctrl+D) nudi informacije o tome tko je i kada otvorio, mijenjao i zatvorio dnevni promet.

Padajući izbornik Rekapitulacije (2.) nudi čitav niz rekapitualacija i statistika kako bi se korisniku pružilo dovoljno informacija o prodajnom mjestu i ostvarenim rezultatima.
***Napomena: Za brzi pregled koristite Ispis na ekran (Ctrl-I) Naime, sve rekapitualacije možete vidjeti na ekranu ako prvo pozovete padajući izbornik Rekapitualcije --> Ispis na ekran ili klikom na ikonicu pored lokatora.

Rekapitulacija Dnevnog prometa ispisati će sve artikle (i/ili usluge), S pripadajućim financijskim elemetima, koji su prodani u tom dnevnom prometu. Na kraju ispisa biti će iskazani kumulativi za taj promet.

Rekapitulacija Dnevnog prometa po grupama ispisati će kumulativnu prodaju artikala po grupama, sa pripadajućim financijskim elementima, kao i zbirnim kumulativom na kraju ispisa.

Rekapitulacija Izdanih računa ispisati će brojeve računa sa pripadajućim financijskim elementima kao i zbirnim kumulativom na kraju ispisa.

Rekapitulacija Izdanih Rx računa ispisati će brojeve R1 i R2 račune sa pripadajućim financijskim elementima kao i kumulativom na kraju ispisa.

Rekapitulacija Po sredstvima plaćanja POS računa za osvijetljeni promet ispisati će kumulative za svako pojedino sredstvo plaćanja u tom dnevnom prometu kao i kumulativ na kraju ispisa.

Rekapitulacija Detaljno po sredstvima plaćanja POS računa za osvijetljeni promet ispisati će detaljno za svako sredstvo plaćanja financijske elemente kao i kumulativ na kraju ispisa ( npr. vidjeti će se koliko je i kojim karticama plaćeno).

Rekapitulacija Po svim sredstvima plaćanja za osvijetljeni promet (POS i R-x računi) ispisati će detaljno za svako sredstvo plaćanja financijske elemente kao i kumulativ na kraju ispisa uključujući i sredstva plaćanja koja su ostvarena na R-x računima.

Rekapitulacija Po djelatnicima za osvjetljeni promet ispisati će za svakog djelatnika (tj. njegovu šifru) broj izdanih računa, broj storniranih računa, ukupnu prodanu količinu, ukupnu vraćenu količinu... itd. Ako više radnika koristi istu POS blagajnu za rekapitulacije je potrebno uključiti brze šifre .

Rekapitulacija Storniranih računa za osvjetljeni promet i rekapitulacija Storniranih R-x računa za osvjetljeni promet ispisati će sve elemente storniranih računa

Rekapitulacija Stavke u minusu po računima za osvjetljeni dnevni promet ispisati će sve stavke koje su unesene s predznakom minus tj. sve povrate robe na POS blagajnu za osvjetljeni dnevni promet.

Rekapitulacija Po sredstvima plaćanja POS računa za zadani period ispisati će kumulative za svako pojedino sredstvo plaćanja u tom periodu kao i kumulativ na kraju ispisa.

Rekapitulacija Po svim sredstvima plaćanja za zadani period (POS i R-x računi) ispisati će kumulative za svako pojedino sredstvo plaćanja u tom periodu uključujući i R-x račune kao i kumulativ na kraju ispisa.

Rekapitulacija Po svim sredstvima plaćanja za zadani period (Samo R-x računi) ispisati će kumulative za svako pojedino sredstvo plaćanja u tom periodu samo za R-x račune kao i kumulativ na kraju ispisa.

Rekapitulacija Izdanih računa za zadani period ispisati će sve račune za svaki dnevni promet s kumulativnim financijskim elementima za zadani period, kao i kumilativ na kraju ispisa.

Rekapitulacija Izdanih R - x računa za zadani period ispisati će samo R-x račune za svaki dnevni promet s kumulativnim financijskim elementima za zadani period, kao i kumilativ na kraju ispisa.

Rekapitulacija Po djelatnicima za zadani period ispisati će za svakog djelatnika (tj. njegovu šifru) broj izdanih računa, broj storniranih računa, ukupnu prodanu količinu, ukupnu vraćenu količinu... itd, s kumulativnim financijskim elementima, za zadani period.

Rekapitulacija Stavke u minus po računaima za period ispisati će sve stavke koje su unesene s predznakom minus tj. sve povrate robe na POS blagajnu u definiranom periodu.

Statistika izdavanja računa po vremenu i danima u tjednu pruža detaljan ispis: u koje vrijeme dana, koliko računa (kupaca) i koliko vrijednosti je ostvareno u tjednu i sve to po danima. Dakle, ovim ispisom možete saznati u koje vrijeme, kao i koji dan je najveći promet prodajnog mjesta. Na samom ispisu opisan je postupak kopiranja u Excel radi jednostavnije manipulacije dobivenim podacima.

Statistika količina na računima u datumskom rasponu dati će sirove podatke o tome da u odabranom periodu imate 12 računa s količinom 3, 1 račun s količinom 15, 112 računa s količinom 1... itd

Statistika količina artikala po radnicima u datumskom rasponu dati će detaljan popis roba (ili usluga) i količina koje je svaki radnik prodao u odabranom periodu. Naravno tu je i maloprodajni iznos tih prodaja. Na samom ispisu opisan je postupak kopiranja u Excel radi jednostavnije manipulacije dobivenim podacima.

Statistika izdanih računa s rabatom po radnicima u datumskom rasponu dati će detaljan uvid u prodaju roba (i usluga) za svakog radnika posebno sa svim financijskim elementima uključujući i odobrene popuste . Na samom ispisu opisan je postupak kopiranja u Excel radi jednostavnije manipulacije dobivenim podacima.

Lista dnevnih prometa dati će jednostavnu listu dnevnih promet sa brojem, datumom i serijom brojeva računa koji su uključeni u pojedini dnevni promet.

Ispis neisporučenih artikala, nakon odabira uvjeta, dati će listu svih artikala kojima je označena naknadna isporuka a nisu isporučeni.

Ispis na ekran omogućava da se sve rekapitulacije vide na ekranu. Ponovnim klikom na izbornik Ispis na ekran, ispisi će se vršiti na printer.

 

Na tabeli Pregled računa vidljivi su svi računi nastali u POS blagajni od rednog broja 1 do posljednjeg. Ujedno su vidljive sve stavke pojedinog računa kao i specifikacija sredstava plaćanja, te ZKI i JIR svakog računa.
Odabirom iz padajućeg izbornika Račun--> Obrada sredstava plaćanja označenog računa moguća je naknadna razrada srdstava plaćanja u okviru jednog sredstva. Praktična primjena ove razrade je kod prodaje na rate u cilju da kupac ne čeka da operater razradi sve rate (npr. kupcu se izda kompletan račun plaćen Dinersom a onda se ovim procesom naknadno razradi na 6 rata plaćenih Diners-om).
Klikom na padajući izbornik Pregled --> Kontrolna lista nefiskaliziranih računa moguće je provjeriti koji računi su nefiskalizirani. Ako ima takvih računa koji nisu fiskalizirani moguće ih je poslati na fiskalizaciju pozivom padajućeg izbornika Obrade.
Pozivom padajućeg izbornika Pregled --> Informacije o računima moguće je vidjeti koji je korisnik i u koje vrijeme kreirao pojedini račun a pozivom Pretraživanje računa (F3) možete pronaći račun upisom njegova broja, serijskog broja, naziva partnera i sl.
Pozivom padajućeg izbornika Stavka moguće je stavke računa naknadno označiti za isporuku, prekid isporuke, i/ili izvršiti naknadni upis serijskih brojeva (samo na On-line POS blagajnama.
Pozivom padajućeg izbornika Obrade --> Fiskaliziraj neobrađene dokumente na fiskalizaciju će biti poslani svi računi koji nisu fiskalizirani do tog trenutka. Opcija se koristi u problematičnim situacijama. Naime, program vodi računa o nefiskaliziranim računima i prilikom prve uspješne fiskalizacije automatski šalje sve nefiskalizirane račune na fiskalizaciju. Na ovaj način imate kontrolu odabira trenutka kada ćete to napraviti jer veliki broj računa koji se šalju na fiskalizaciju zahtjeva i dosta vremena.
Klikom na padajući izbornik Ispis --> Ispis računa moguće je ponovo ispisati svaki od prikazanih računa, a pozivom Ispis --> Ispis računa za popunjavanje PDV-P obrasca dobit ćete sve relevantne podatke za ispis PDV-P obrasca (povrat PDV-a kupcu ako izveze robu)
 

Kalkulacija apoena (novčanice u opticaju u Republici Hrvatskoj) će vam pomoći da sortirate i ispišete apoene gotovine koji se nalaze u blagajni. Pritiskom na ikonu otvara se forma sa novčanim apoenima Republike Hrvatske.
U polje do naziva apoena upiše se broj komada određenog apoena. Kada se prebacite u slijedeće polje (tipkom tab ili mišom) u polju do količine pojaviti će se zbroj za taj apoen. Ujedno će se na dnu u polju Ukupno pojaviti ukupan zbroj za sve apoene.
Ako želite ispisati specifikaciju apoena, kako bi je priložili uz gotovinu, kliknite na tipku Ispis.
Klikom na tipku Isprazni, tekuća kalkulacija će se obrisati i biti na taj način spremna za novi unos.

Ikonom Upute sa glavnog izbornika POS-a pozivate ove upute. Prozor sa uputama podjeljen je u dva dijela. S lijeve strane imate mogućnost pretraživanja uputa na nekoliko načina. Pretraživanje je moguće po naslovima, Indexima i upisivanjem ključne riječi. Detaljan opis rada modula Upute potražite ovdje.
S desne strane je glavni prozor u kojem se prikazuju odabrane teme ili stranice. Dovoljno se pozicionirati na ponuđeni naslov s lijeve strane da bi vam se na desnoj strani otvorila stranica sa sadržajem. Ako uključite pretraživanje po indexima s lijeve strane otvoriti će se popis indexa po abecednom redu. Dovoljno je kliknuti na odabrani index da vam se s lijeve strane otvori stranica s tekstom. Ako na ponuđena dva načina niste uspjeli pronaći predmet vašeg interesa, odaberite s lijeve strane pretraživanje (Search). Primjetiti ćete polje za unos u koje upišete traženi pojam ili samo dio pojma. Nakon pritiska na tipku Enter ispod će se pojaviti popis svih stranica u kojima se spominje traženi pojam ili dio pojma. Dvostrukim klikom na odabranu stranicu ili pritiskom tipke Enter s lijeve strane otvoriti će se stranica s obilježenim (zaplavljenim) pojmom koji ste tražili.
Ikona Upute iz POS blagajne otvara podsjetnik tj. formu s tipkama i kraticama, te pojašnjava njihovu namjenu. Idealan podsjetnik za operativni rad u POS blagajni.

Pozivom ikone Komitenti otvara se forma Lista partnera koja u stvari predstavlja adresar. U njoj su redoslijedom navedeni komitenti sa svojim podacima. Primjena ove tabele kao i unos komitenta je neizostavni čimbenik izdavanja R1 računa na POS blagajni. Podrobnije objašnjenje popunjavanja adresara potražite u 4D Wandu.
Klikom na tipku Unos, otvara se forma u koju je potrebno upisati poznate podatke o komitentu. Nakon završetka popunjavanja polja pritiskom na tipku OK ili Enter, naziv komitenta se pojavljuje u tabeli komitenata. Ako ste negdje pogriješili, klikom na tipku Izmjena, moguće je popraviti grešku kao i klikom na tipku Brisanje, obrisati unesenog komitenta.
Komitente je moguće sortirati po Nazivu, po Šifri, po Poreznom broju, Proizvođačima, po Dobavljačima, po Kupcima, po Poslovnicama, po Sjedištu ili po Grupama.
Poviše načina sortiranja nalazi se polje Lokator i standardne ikone za označavanje kao i prikaz označenih slogova tj. partnera. Polje Lokator je objašnjeno u Pregledu artikala a pritiskom na ikonu s lupom pojavljuje se standardni 4D Wand pretraživač. Pretraživač je moguće pozvati i pritiskom na tipku F3.
Padajući izbornik Ažuriranje nudi sve ono što i tipke na formi, dakle Unos, Izmjena i Brisanje te Izlaz iz tabele komitenata. Dodatno, tu je Kopiranje komitenata.
Padajući izbornik Pregled nudi već spomenuto pretraživanje, uvid u Limite komitenata kao i Informacije o komitentu (pritiskom na Ctrl+D uvijek se može provjeriti tko je i kada kreirao komitenta, kao tko ga je i kada mijenjao.
Iz padajućeg izbornika Ispisi moguće je ispisati Obrazac za centralu koji se primjenjuje u situacijama kada nekome želite poslati informacije o komitentu u papirnatom obliku ili kao privitak e-mailu.
Pored ikona za označavanje i prikaz ne/označenih komitenata nalazi se i ikona za prikaz komitenata koji su stavljeni van upotrebe. Pored toga, klikom na ikonu Google map možete vidjeti lokaciju partnera. Cijelu tabelu partnera moguće je prebaciti u Excel klikom na ikonu Excela.
***Napomena. Ovisno o načinu rada POS blagajne (Offline ili Online) ovisi i rad adresara. Tako Online POS blagajne imaju zajednički adresar, dok kod Offline POS blagajni svaka POS blagajna ima svoj adresar komitenata. Kod offline POS blagajni zajedno s dnevnim prometima u centralu putuju i podaci o partnerima koji su uneseni prilikom izrade R1 računa.
 

***Izdvojeno: Tabela usluga služi za brzo pronalaženje i ažuriranje (Izmjena) usluga te nudi razne mogućnosti za rad s uslugama. Mogućnosti definiranja novih usluga na POS blagajnama ovise i o tome da li se radi o On-line ili Off-line POS blagajni. Naime, ako se radi o On-line POS blagajni, dakle blagajni koja je povezana sa serverom, tada se unos nove usluge može odraditi isključivo kroz modul Maloprodaja ---> Registri --> Usluge a ne na POS blagajni. Isto tako, na Off-line POS blagajnama nije moguće unijeti nove usluge već je to potrebno odraditi u centrali te ih sa stanjem skladišta poslati na POS blagajnu.

Ovom ikonom se služe korisnici koji kroz POS blagajnu osim robe vode i usluge. Klikom na ikonu Usluge, otvara se forma s popisom usluga. Usluge se definiraju u centrali tj u modulu Maloprodaja --> Registri --> Usluge. Sve najbitnije o registru Usluge potražite na ovom linku. Iako tabela usluga sadrži tipke za Unos, Izmjenu i Brisanje moguće je koristiti samo tipku Izmjena. Time je osigurano da na POS blagajni možete izmjeniti opis usluge, količini ili njenu cijenu.

Registar Osobe je kao i tabela partnera tabela osoba. Prvenstveno je namjenjen za upis svih potrebnih podataka (ime i prezime, OIB-a...) operatera a u svrhu uspješnog funkcioniranja procesa fiskalizacije. Definiranu osobu, koja je ujedno i operater, potrebno je povezati s korisnikom iz modula Korisnici sustava.

Pritiskom na ovu ikonu program otvara formu na kojoj su, između ostalog, vidljiva Sredstva plaćanja i Vrste sredstava plaćanja.
Ova tabela se sastoji iz dva nivoa, odnosno od dvije kartice.
Na prvoj kartici Sredstva plaćanja definirana su osnovna sredstva plaćanja:

(Č) ček poslovne banke,

(G) gotovina,

(K) kreditna kartica,

(I) interna kreditna kartica,

(T) transakcijski račun.

Karticu Sredstva plaćanja nije moguće mjenjati kao ni dodavati nova sredstva. Svi računi s odabranim sredstvom plaćanja koje nije (T) transakcijski račun se fiskaliziraju.
Na drugoj kartici Vrste sredstava, odabranom Sredstvu plaćanja pridružujete njegove vrste kao npr. za kreditne kartice: Visa (KVIS), Diners (KDIN) i sl. Dakle, kada je odabrana kartica Vrsta sredstava pritiskom na tipku Unos program prvo otvara tabelu Sredstva plaćanja i iz nje morate odabrati ono sredstvo plaćanja kojem vrsta sredstava (koju želite ažurirati) pripada. Kada ste odabrali sredstvo plaćanja otvara se forma vrste plaćanja koju je potrebno popuniti. Sastoji se od slijedećih polja:
Šifra: U ovo polje upisujete šifru vrste sredstva. U prvo polje je već upisana šifra odabranog sredstva (Č), (G), (K)... a u drugo polje upisujete šifru vrste. Šifra ima tri znaka i oni mogu biti brojčani, slovni ili kombinacija brojeva i slova. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu Sredstva plaćanja iz koje možete odabrati novo, ako ste prilikom izbora prethodnog pogriješili.
Naziv: U ovo polje upisujete naziv vrste sredstva.
Minimum: U ovo polje upisujete minimalni iznos koji kupac može platiti tom vrstom sredstva.
Maksimum: U ovo polje upisujete maksimalni iznos koji kupac može platiti tom vrstom sredstva.
% popusta: U ovo polje upisujete popust koji se daje za plaćanje ovom vrstom sredstva (nije obavezno upisati postotak).
Komitent: Polje bitno za financijska knjiženja, upisuje se šifra partnera.
Konto: Polje bitno za financijska knjiženja, upisuje se konto za to sredstvo plaćanja.
Dospijeće kartičara: Broj dana za koje kartična kuća isplaćuje obaveze.
Postotak provizije: Postotak provizije za karticu koji uzima kartičar od ukupnog iznosa
Faktor programa vjernosti: Polje se koristi samo uz 4D Program vjernosti
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok podaci uneseni u formu se prihvaćaju i prepisuju u tabelu Vrsta sredstava.
Za sredstva plaćanja unesena u tabelu Sredstva plaćanja možete vidjeti šifre i naziv sredstava. Za vrste sredstava unesene u tabelu Vrste sredstava možete vidjeti: šifre i naziv, dani maksimumi i minimumi, komitent kao i popusti.
U gornjem desnom kutu tabele sredstava plaćanja nalazi se tipka Hijerarhijski prikaz. Aktiviranjem ove tipke možete za osvijetljeno sredstvo plaćanja u tabeli sredstava plaćanja vidjeti sve vrste plaćanja koje su zakačene za odabrano sredstvo plaćanja.
Tabelu sredstava plaćanja možete pretraživati po nazivu i po šifri. S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu. Pritiskom na jednu od kartica odabrali ste uvijete pretraživanja.
 Iznad tabele nalazi se lokator, polje koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka.

***Napomena: Na 4D POS blagajni moguće je plaćanje i kriptovalutama putem platforme GoCrypto. Više...

 

Klikom na ikonu Alat otvara se novi izbornik s nekoliko izuzetno važnih ikona. *** NAPOMENA: Ako su prve tri nedostupne to znači da je blagajna vezana u mreži za 4D Wand te se procesi odvijaju automatski.

Tipka Import stanja (0000130.STK) predstavlja akciju sinkronizacije stanja skladišta za prodajno mjesto u 4D Wandu i samog prodajnog mjesta. Ako se POS blagajna koristi u mreži ova operacija nije potrebna jer se proces odvija automatski.

Tipka Import artikala (ROB.TRN) predstavlja akciju importa artikala kod formiranja POS blagajne. Ova akcija se pokreće samo jednom, na početku rada POS blagajne.

Import klasifikacije (SIF.TRN) Kao i kod importa artikala, neophodno je u startu importirati klasifikaciju. I ona se izvršava samo jednom, na početku rada POS blagajne.

Import dokumenata (*,TRN). Ako je vaša POS blagajna na izdvojenom mjestu tj. nije u mreži sa 4D Wandom, ovaj import je najčešća akcija koja se mora raditi.
Sam import je jednostavna operacija kojom određenu datoteku koja vam je poslata ili snimljena na određeno mjesto preuzimate i importirate u POS blagajnu. Pritiskom na ikonu javlja se upozorenje koje vas upozorava da svi ostali korisnici moraju biti van 4D Wanda. Nakon potvrdnog odgovora pojavljuje se prozor na kojem je vidljivo u kojem se direktoriju nalazite (pri vrhu prozora iza naziva Look in: i obično je to direktorij koji ima oblik imena sastavljen od sedam brojeva npr.0000130). U središnjem polju pojavljuje se popis datoteka sa nastavkom .trn. Odaberete željenu datoteku i klikom na tipku Open pokrenuti će se import stanja skladišta.

Tipka Tvrtke i prava pristupa omogućava definiranje tko smije u raditi u kojoj tvrtki. Najčešće se upotrebljava kod zapošljavanja novih djelatnika jer nakon definiranja novog korisnika 4D Wand-a tj. POS blagajne, potrebno je istom omogućiti ulazak u tvrtku u kojoj će raditi. Dakle, na formi koja će se pojaviti potrebno je pozicionirati se na novog djelatnika (operatera u 4D Wand-u ili POS blagajni) i jednostrukom žutom strelicom označiti da može raditi u određenoj tvrtki.

Tipkom Team Viewer omogućeno je spajanje djelatnika 4th Dimension na vaše prodajno mjesto tj. na vaše računalo. Pozivom tipke otvoriti će se forma s dva polja ID xxx xxx xxx i Password xxxx. Pročitajte oba broja djelatniku 4D i on će se uspješno spojiti na Vaše računalo. Direktno spajanje i pristup vašem računalu je najbolji, najbrži i najučinkovitiji puta za rješenje problema.
*** Napomena: Ako koristite Team Viewer u svom redovnom poslovanju (za spajanja na centralu ili preuzimanje datoteka iz centrale i sl.) vjerojatno koristite noviju verziju Team Viewera. Istu je potrebno ugasiti (obično se ikona nalazi u status baru pored sata) i koristiti isključivo Team Viewer 5.0. pozvan iz 4D Wand-a tj. klikom na ovu tipku).

Tipka Test fiskalizacije koristi se u slučajevima kada se iz nekog razloga fiskalizacija ne izvršava. Klikom na tipku pokreće se proces koji prvo provjerava dostupnost servera porezne uprave, ispravnost SOAP protokola i u konačnici ispravnost certifikata. Ako je sve u redu proces završite pritiskom na tipku OK. U slučaju prijave greške, sačekajte da server porezne uprave bude u funkciji ili se obratite svom sistem administratoru.

Tipka Izlaz služi za izlaz.

Izbor Godine. Kao što sam naziv ikone kaže, pokretanjem ove akcije bira se godina u kojoj se radi. Klikom na ikonu otvara se forma kojom birate godinu u kojoj će te raditi s upozorenjem da će se ista otvoriti nakon restartiranja (gašenja i ponovnog paljenja) POS blagajne.
***UPOZORENJE !!! AKO STE IZ NEKOG RAZLOGA MORALI PRIJEĆI U NEKU OD PROŠLIH GODINA NE ZABORAVITE SE VRATITI U TEKUĆU GODINU. POGREŠKE NASTALE RADOM U NEADEKVATNOJ GODINI SU TEŠKO ISPRAVLJIVE !!!

Otvaranje nove godine. ***UPOZORENJE !!! Ako je POS blagajna spojena sa centralom ovaj preoces se NE POKREĆE na POS blagajni nego u 4D Wandu.
Ako niste spojeni sa centralom onda svakako MORATE OTVORITI novu poslovnu godinu i to je najbolje napraviti prvi radni dan u novoj godini. Pokretanjem procesa program vas upozorava da će kreirati novu godinu i da se preko ikone Izbor godine svakako prebacite u novu godinu. Nakon vašeg potvrdnog odgovora program vas ponovo pita da li ste sigurni da želite kreirati novu godinu. Tek nakon tog potvrdnog odgovora program će uistinu kreirati novu godinu i izvjestiti vas da je to napravio. Ako niste vezani na centralu program će vas upitati da li želite prebaciti i stanje skladišta u novu godinu. Ako odgovorite potvrdno program će izvršiti akciju i izvjestiti vas o tome.
***UPOZORENJE !!! AKO STE OTVORILI NOVU POSLOVNU GODINU NE ZABORAVITE DA PRIJE OTVARANJA NOVOG DNEVNOG PROMETA I POČETKA RADA U NOVOJ GODINI, NEIZOSTAVNO PREKO IKONE IZBOR GODINE PROMJENITE GODINU.

Ispis knjige popisa iz centrale Zajedno s dokumentima i/ili stanjima skladišta iz centrale mora stizati i knjiga popisa. Na zahtjev inspekcije ili interne kontrole, istu je moguće ispisati pomoću ove tipke. Naravno, sve ovo vrijedi samo za Offline POS blagajne. Blagajne koje su u vezi sa serverom knjigu popisa ispisuju direktno u 4D Wand-u.

Ispis POS operatera u TXT file Na zahtjev inspekcijskog nadzora ili interne kontrole pozivom ove tipke ispisati će se imena svih djelatnika (operateri) koji rade u POS blagajni zajedno s njihovim šiframa, OIB-ima i oznakama.

Tipka Isprazni stanje skladišta prazni stanje skladišta. Pražnjenje skladišta prije importa stanja skladišta nije obavezno ali je moguće. Pozivom ove tipke sve količine na skladištu biti će svedene na nulu. Ponovno ažuriranje stanja skladišta zahtjeva datoteku iz centrale npr. 0000130.stk.

4D Connect-om omogućeno je spajanje djelatnika 4th Dimension na vaše prodajno mjesto tj. na vaše računalo. Pozivom tipke otvoriti će se forma s popisom djelatnika 4D. Za uspostavljanje veze potrebno je 2x kliknuti na djelatnika kojem dozvoljavate pristup vašem računalu. Direktno spajanje i pristup vašem računalu je najbolji, najbrži i najučinkovitiji puta za rješenje problema.

Podaci o korisniku je ikona koja poziva kartice na kojima se definiraju razni parametri POS blagajne. Pristup ovoj ikoni je ograničen pravima pristupa, te time dozvoljen samo onima koji su ovlašteni da mijenjaju postavke POS blagajne.
Pozivom ikone otvara se 11 kartica i to ovim redoslijedom: Korisnik 1, Korisnik 2, POS, Blagajna, Printer, Ispis, Ispis2, Izgled, Ostalo, Loyalyti i Display. Na dnu otvorene forme su i dvije ikone koje možemo pozvati: Šifre djelatnika i Struktura poduzeća.

Korisnik 1 - Na ovoj kartici se definiraju podaci koji će se ispisivati na svakom računu. Naziv tvrtke ili prodajnog mjesta, OIB, Adresa, Telefon, Tekst (zahvala ili nešto slično), Broj računa (automatski) te Napomena 1 i Napomena 2 (bilo koja napomena po vašoj želji). Tu se nalazi i tipka Fiksna napomena. Klikom na nju otvarate formu u koju unosite sadržaj napomene koja će se ispisivati na običnim računima kao i napomenu koja će se ispisivati na Rx računima, te napomena za naknadnu isporuku artikala.

Korisnik 2 - Na ovoj kartici se također definiraju podaci koji se ispisuju na svakom računu kao što su : Prodavač, Naslov računa, Ukupno, Popust, Za platiti, Način plaćanja, Porez, Ukupno porez, Kupac, Napomena, Detalj 1/1,2/1,2/2 i Naslov ispisa.

POS - kartica je mjesto gdje se definira nekoliko bitnih elemenata POS blagajne. Tu se definira: POS skladište, Skladište sa stanjem (ako se radi o tranzitnim skladištima), Početni broj (za backup POS kase), Brojanje Rx računa od broja xxxxxx do broja xxxxxx, Vrsta računa i da li se Koristi cjenik POS blagajne.
Nadalje, definira se da li je:
- Blagajna je vezana u lokalnoj vezi sa glavnim računalom (ako je blagajna na izdvojenoj lokaciji ovo polje mora biti isključeno);
- Prikaži raspoloživu količinu (umanjenu za rezerviranu količinu);
- Upozorenje na rezervirane količine (samo ako je blagajna u vezi sa serverom);
- Prikaz artikala van upotrebe (prikazuju se i artikli koji su stavljeni van upotrebe);
- Moguća izmjena podataka o artiklima na POS blagajni;
- Planske cijene artikala (samo ako se skladište vodi po planskom cjeniku i ako je POS blagajna u vezi sa serverom);
- Preračun rabata nakon direktnog unosa cijene (Ctrl+Alt+V);
- Ako bar kod nakon očitavanja ne postoji ostani na polju za unos istog;
- Automatska provjera i slanje nefiskaliziranih računa u PU.

Blagajna - Na ovoj kartici definiramo:
- Sortiranje artikala na radnom ekranu POS blagajne (može biti po: Nazivu robe, Bar kodovima, Kataloškim brojevima, Šifri robe, Drugi naziv ili Treći naziv);
- Način popunjavanja donje tabele (po redosljedu unosa ili po jedan red za svaki artikl);
- Čuvaj promete u transportnoj datoteci (u danima);
- Postupak ako artikal ide u minus (može, može uz upozorenje, ne može).
- Upotreba elektronske vage Pri dnu forme nalaze se polja u kojima definiramo da li postoji elektronska vaga kao i prefiksi za vage
- Import i Export direktorij (s primjerima kako putanje trebaju izgledati).

Printer - kartica je mjesto gdje se definiraju postavke printera. ***Napomena: Molimo da pažljivo pristupite promjeni parametara printera a ako ne znate što treba napraviti svakako provjerite upute o setiranju printera ili se obratite u 4D.
Postavke koje se mogu definirati su:
- Printer za ispis računa;
- Konverzija za ispis slova;
- Broj kolona;
- Redova za ispis stavke;
- Lijeva margina;
- Praznih redova nakon ispisa.
Nadalje tu su i mogućnosti odabira:
- Upit načina sortiranja prije ispisa A4 dokumenata;
- Ispis cijelog naziva artikla (lomi se u drugi rad);
- Ispis vremena izdavanja računa;
- Ispis datuma i vremena ispisa računa;
- Ispis napomene za stavku (serijskog broja);
- Upit za ispis druge kopije računa;
- Ispis svih stavki naknadne isporuke na 1. ispisu;
- Ispis napomene artikala na računu;
- Ispis crte umjesto praznih redova;
- Ispis kroz preglednik (A4) (***ne mjenjati bez konzultacije s 4D).

Ispis - Na ovoj kartici definira se putanja do loga koji se ispisuje na računima kao i bitna setiranja za ispis

Ispis 2 - Na ovoj kartici definira se što će se ispisivati na podnožju računa kao Oznaka blagajnika. Može se ispisati Šifra korisnika iz 4D Wand-a (ID iz korisnika i prava pristupa), Naziv korisnika iz 4D Wand-a (npr. Maloprodaja 1, Pero, Korisnik 1...itd) ili Ime osobe vezane na korisnika iz 4D Wand-a (npr Ivan Ivić, Petar Petrović... itd).

Izgled - Odabir fonta, veličine fonta i oblika fonta omogućava personalizaciju izgleda POS blagajne. Povećanjem fonta povećati će se i ekran POS blagajne.

Ostalo - Ova kartica je mjesto gdje se definiraju: Osnovni ček poslovne banke, Osnovna kreditna kartica i Osnovna interna kartica. Naša je preporuka da odaberete najčešće korištenih kartica ili čekove jer se na taj način ubrzava rad na POS blagajni. Naime nakon odabira kartice, svaki put kada izabirete kartično plaćanje, ponuditi će se na odabir kartica koja je definirana.
Na ovom mjestu se definira da li će biti omogućeno izdavanje R1 računa sa POS blagajne kao i uključivanje automatske obrade i štampanje računa sa ponovnim pritiskom na tipku F9. Tu se nalazi i mogućnost odabira direktorija za knjigu popisa kao i odabir slanja POS podataka u centralu.

Loyalty - kartica za podešavanje parametra za EPTA, Comminus i MultiPlusCard Loyalty programa.

Display - Ako posjedujete vanjski display na ovom mjestu su postavke za definiranje poruka i setiranje parametara.

Šifre djelatnika – pritiskom na ovu tipku otvara se forma na kojoj se aktivira korištenje pojedinačnih šifri djelatnika. Namjena brzih šifri djelatnika je da osigura zakonske pretpostavke fiskalizacije i ubrza proces izdavanja računa. Ujedno omogućava poslodavcu izvještavanje o prodaji po svakom djelatniku posebno.
Na prvoj kartici Setiranje odaberite jednu od ponuđenih opcija:
- Ne koristi logiranje (kod izrade računa nitko se ne logira a račun će biti izdan s elementima logiranog korisnika 4D POS blagajne);
- Korištenje pojedinačnih šifri (uključivanjem ove opcije, kod izrade računa prvo je potrebno unijeti kratku šifru korisnika koji kreira račun);
- Korištenje standardnog logina (uključivanjem ove opcije, kod izrade računa potrebno je izvršiti logiranje kao kada se starta 4D POS blagajna);
- Korištenje barcode logina (***još nije u primjeni te se ne može koristiti)
Na karticama A - 01-10 do D - 31-40 potrebno je povezati korisnike sustava iz modula Korisnici i prava pristupa s brzim šiframa (npr. odaberete Petra Petrovića i dodjelite mu šifru 1, Ivanu Ivaniću dodjelite šifru 2 i tako redom za sve djelatnike koji rade u određenom prodajnom prostoru). Kod izrade računa prvo što djelatnik mora napraviti je ukucati svoju brzu šifru.

Struktura poduzeća. Namjena ove tipke je da osigura ispis strukture poduzeća koja je zakonska pretpostavka za fiskalizaciju. Naime, struktura poduzeća se prilaže Internom aktu koji po Zakonu mora imati svako prodajno mjesto kako bi poslodavac time osigurao podatak o oznakama poslovnih prostora i naplatnih uređaja tj. način brojanja računa

Prilikom samog startanja 4D POS blagajne, nakon uvodnog ekrana, pojavit će se prozor Prijava korisnika na kojem upisujete vaše korisničko ime i šifru. Na samoj formi u donjem dijelu opisan je postupak izmjene šifre. Po završetku rada pozovite ovu tipku i time si zaštite POS blagajnu od neovlaštenog korištenja. Naime, ako netko želi koristiti tu POS blagajnu mora se logirati.
Na ekranu su vidljiva polja Ime Korisnika:, Unesite šifru:, koja morate popuniti da bi vam program dozvolio daljnji rad. Na donjem dijelu ekrana su četiri tipke OK, Izmjena šifre, Upute i Prekid. Tipku Prekid možete stisnuti u bilo kojem trenutku dok su tipke OK i Izmjena šifre onemogućene dok se ne unese ispravno Ime korisnika i šifra. Kod unosa imena korisnika i šifre ne morate paziti na velika i mala slova.
Ime korisnika: U ovo polje upisujete vaše korisničko ime koje vam je definirano u modulu korisnici i prava pristupa. Nakon unosa ovog polja trebate stisnuti tipku Tab na tipkovnici da biste prešli na polje Unesite šifru.
Unesite šifru: U ovo polje unosite lozinku koja je vezana za korisničko ime definirano u modulu korisnici i prava pristupa. Dok upisujete šifru, kako ista ne bi bila vidljiva drugima, umjesto znakova koje upisujete vidjećete samo niz zvjezdica (*).
Ako iz tri pokušaja ne uspijete upisati ispravnu šifru, program će automatski prekinuti rad i spremiti napomenu o pokušaju neovlaštenog pristupa.
Nakon ispravno unesenih podataka o Imenu korisnika i šifri, pritiskom na tipku OK direktno ulazite u POS blagajnu.
Izmjena šifre - Ako pak želite prije ulaska u POS izmjeniti vašu pristupnu šifru, stisnuti ćete tipku Izmjena šifre, koja je nakon ispravno unesenih podataka o imenu korisnika i pristupne šifre omogućena za pritiskanje. Nakon toga će vam se otvoriti novi prozor IZMJENA ŠIFRE PRISTUPA na kom morate popuniti podatke Stara šifra:, Nova šifra i Provjera šifre. Dok unosite podatke u ova tri polja, umjesto znakova koje upisujete vidjećete samo niz zvjezdica (*), tako da morate paziti koja slova tipkate. Stara šifra: U ovo polje unosite staru šifru koju želite promjeniti. Program će vas upozoriti ako krivo unesete staru šifru. Nova šifra: U ovo polje ćete upisati svoju novu šifru. Provjera šifre: Pošto na ekranu ne vidite slova koja tipkate, imate mogućnost ponovnim upisom u ovo polje provjeriti da li ste ispravno unijeli novu šifru. U slučaju da provjera šifre nije jednaka novoj šifri program neće dopustiti promjenu stare šifre. Možete se ili vratiti s nepromjenjenom šifrom ili ponoviti unos nove šifre i provjere.
Napomena: Svoju šifru čuvajte jer ćete jedino tako spriječiti neovlašten ulazak u 4D Wand osobama koje nisu obučene za rad u njemu. Šifru nemojte zapisivati na neko vidno mjesto u blizini računala. Najbolje bi bilo da za šifru odaberete nešto što se lako pamti, jer ju ne biste smjeli zaboraviti, ali izbjegavajte datume rođenja, broj registarske pločice vašeg automobila ili neki sličan javni podatak, jer su zbog lakog pamćenja to najčešći podaci koje ljudi unose kao svoje pristupne šifre.

Da biste unijeli korisnike 4D POS blagajne i definirali njihova prava potrebno je kliknuti mišem na ikonu Korisnici sustava na glavnom meniju 4D POS blagajne. U otvorenoj formi Administracija korisnika programa potrebno je otvoriti jednu od ponuđenih opcija. Otvaranjem opcije Korisnici otvara se forma Tabela korisnika. Sa lijeve strane tabele nalaze se korisnici sustava, a sa desne strane su prava pristupa (moduli) informacijskog sustava 4D WAND.
Mišem je potrebno pritisnuti na lijevu stranu tabele da ona postane aktivna. Pritiskom na tipku Unos otvara se forma u koju se upisuje.
Ime korisnika: U ovo polje upisujete ime korisnika koji će imati pristup u sistem.
Lozinka: U ovo polje upisujete lozinku kojom će se korisnik prijavljivati u sistem
Nivo pristupa: U ovo polje upisujete nivo pristupa kojeg korisnik ima u sistemu.
Nivo pristupa može biti 1 ili neki veći broj.
Za osvjetljenog korisnika sa lijeve strane tabele na desnoj strani moguće je odrediti prava pristupa (Module) kojima može pristupiti odnosno s kojima može raditi. Dodjeljivanje prava se vrši tipkama za označavanje u gornjem lijevom kutu.
U padajućem izborniku Obrade moguće je, između ostalog, koprati prava pristupa s djelatnika na djelatnika što je veliko olakšanje voditeljima zbog česte fluktuacije djelatnika. Primjer: Pozicionirate se na djelatnika A i pozovete padajući izbornik Obrade --> Kopiranje prava pristupa (Ctrl+C). Zatim se pozicionirate na djelatnika B i pozovete Obrade --> Vraćanje parava pristupa (Ctrl-V). Time su sva prava s djelatnika A kopirana na djelatnika B.
Otvaranjem ocije Moduli s lijeve strane se otvaraju prava pristupa (Moduli) a s desne tabela s korisnicima sustava 4D Wand. Prava pristupa (Moduli) dolaze predinstalirani zajedno sa instalacijom programa i nije ih moguće mijenjati. Dakle, s lijeve strane se pozicionirate na određeno pravo (Modul) a s desne strane označavate korisnike koji mogu to pravo (Modul) koristiti.
***Ako koristite online 4D POS blagajnu, Korisnici i prava pristupa su zajednički modul i korisnici su zajednički na nivou cijele tvrtke.
***Ako koristite Off-line POS blagajnu, svaka POS blagajna ima svoju bazu korisnika.

Ako iz POS blagajne koristite ispis pomoću MS Worda (računi na A4) i slučajno ste ga ugasili, ovom tipkom ponovo ćete ga startati .

Klikom na ovu ikonu otvara se prozor sa nekoliko važnih podataka koji vam mogu zatrebati. Prvenstveno tu su telefonski brojevi na koje nas možete dobiti, zemaljska, e-mail i web adresa. Na samom vrhu može se pročitati koju inačicu 4D Wanda trenutno koristite na svom računalu. Uz podatke o korisniku i registracijskom broju, tu se nalaze i podaci o mjestima nekoliko bitnih datoteka 4D Wanda.

Tipku izlaz koristimo za zatvaranje i pravilan izlaz iz 4D POS blagajne.
 

Radni ekran 4D POS blagajne i rad u njemu

 

Radni ekran POS blagajne, a u svrhu lakšeg snalaženja, možemo podijeliti na tri dijela: gornji (crveni) , središnji (zeleni) i donji (plavi) (boje su tu samo radi slikovitosti i lakšeg zapažanja).

U gornjem dijelu (crvenom) nalaze se ikone kojima su dodjeljene određene funkcije (1.), informativni dio s nazivom tvrtke, brojem dnevnog prometa te brojem i datumom računa (2.). Desno se nalazi polje u kojem je vidljivo koji je korisnik/operater trenutno prijavljen u POS blagajnu te ikona za Upute kao i ikona Izlaz

Ikone kojima su dodjeljene određene funkcije mogu se pozvati i kombinacijom tipki. Detaljnija pojašnjenja o kombinacijama tipki potražite ovdje.
 

Prva ikona s lijeve strane zamjenjuje tipku F9 kojom se vrši obrada i ispis računa.
Klikom na drugu ikonu s lijeve strane pozivamo formu u koju je moguće napisati napomenu stavke (Ctrl+Alt+N). Ista će se ispisati na računu ako je tako definrano u parametrima (Podaci o korisniku --> Printer --> Ispis napomene za stavku).
Treća ikona namjenjena je za unos serijskih brojeva stavke koja se obrađuje (Ctrl+Alt+J).
Četvrtom ikonom poziva se pregled trenutnog stanja blagajne (Ctrl+Alt+S)
Peta ikona koristi se kada želimo učitati neki od prethodnih računa otvorenog dnevnog prometa (Ctrl+Alt+U).
Šesta ikona s lijeve strane, poziva se kada želimo da nam se na tabeli artikala pokazuju samo artikli sa zalihom (Ctrl+S).
Sedma ikona predstavlja prikaz artikala koji su van upotrebe. Ako je uključena na tabeli artikala prikazivati će se i artikli koji su van upotrebe (Ctrl+U).
Pretposljednjom ikonom pozivamo pretraživač kojim je moguće pretraživati artikle korištenjem cijelog naziva ili bilo kojim poznatim dijelom naziva (F3). Posljednjom ikonom vrši se zatvaranje dnevnog prometa POS blagajne (zelena točka pretvori se u crvenu točku). Jednom zatvoreni dnevni promet više se ne može otvoriti. Na krajnjem desnom dijelu nalaze se dvije ikone koje predstavljaju poziv Uputa (za brzu pomoć) i Izlaz iz 4D POS blagajne.

Tipka UPUTE s glavnog radnog ekrana POS-a služi pozivanju tabele pomoći u trenucima kada vam je potreban podsjetnik. Odabirom jedne od tipki ili kombinacije tipki ostvaruju se određene akcije. F2 - Odabirom F2 aktiviramo gornju izbornu tabelu. Na taj način omogućujemo šetnju kroz artikle strelicama s tipkovnice. F3 - Pretraživanje artikala. Pritiskom na tipku F3 pokrećemo pretraživač kojim je moguće pronaći bilo koju riječ ili broj koji predstavljaju naziv ili dio naziva nekog artikla. F4 - Pritiskom na tipku F4 odabiremo rad u donjem dijelu tabele tj. u samim stavkama računa. Šetnju kroz artikle ostvarujemo strelicama s tipkovnice. Shift+F4 – Resetiranje širine kolona donje tabele (koristi se u slučajevima kada širinu promjenimo ili poremetimo ručno i želimo vratiti standardne širine) F5 - Pritiskom na F5 sortiramo tabelu artikala po nazivu, dakle po abecedi što olakšava pronalaženje određenog artikla. Ctrl+F5 - Držeći pritisnutu tipku Ctrl pritisnemo i tipku F5 . Na taj način smo sortirali tabelu artikala po drugom nazivu. (U 4D Wandu moguće je definirati tri naziva artikla) Alt+F5 - Držeći pritisnutu tipku Alt pritisnemo i tipku F5 . Na taj način smo sortirali tabelu artikala po trećem nazivu. F6 - Pritiskom na F6 sortiramo tabelu artikala po bar kodu. Koristi se u slučajevima kada je potrebno pronaći artikal po bar kodu. Da bi pronašli određeni artikal dovoljno je skenirati ili utipkati bar kod. F7 - Pritiskom na F7 sortiramo tabelu artikala po kataloškom broju. Koristi se u slučajevima kada je potrebno pronaći artikal po kataloškom broju. Da bi pronašli određeni artikal dovoljno je utipkati kataloški broj. F8 - Pritiskom na F8 sortiramo tabelu artikala po šifri artikla. Koristi se u slučajevima kada je potrebno pronaći artikal po šifri. Da bi pronašli određeni artikal dovoljno je utipkati šifru artikla. F9 Pritiskom na F9 pokreće se proces obrade i ispisa računa. Ako je u parametrima programa tako označeno, moguće je ponovnim pritiskom na F9 odmah ispisati račun. F10 - Odabirom ove tipke račun koji se trenutno kreira stavlja se na čekanje ili se vraća iz čekanja. F11 - poziva kalendar a ako je pozvan s polja gdje je potrebno upisati datum dovoljno je odabrati tipku Prijenos ili CTrl+Enter kako bi se datum automatski prenio u polje. F12 - Poziva kalkulator a ako je pozvan s polja koje je potrebno izračunati rezultat se prenosi tipkom ili s Ctrl+ Enter. Insert – Pritiskom na tipku Insert selektirani artikal iz gornjeg dijela tablice odabiremo i pretvaramo u stavku računa tj, prebacujemo u donji dio tablice. Ponovnim pritiskom na tipku Insert oslobađamo polje Količina za unos (polje postaje samo djelimično plavo te se u njemu pojavljuje treperavi kursor). Nakon toga potrebno je ukucati željenu količinu i pritisnuti tipku Enter. Delete - Tipkom Delete brišemo stavku računa.

Num [+] - Tipkom + sa numeričke tastature dodajemo stavku računa ili postojeću povećavamo za jedan. Num [-] - Tipkom – sa numeričke tastature smanjujemo količinu za jedan ili pretvaramo u negativnu stavku. Num [*] - Tipkom * sa numeričke tastature postiže isti učinak kao i sa tipkom Insert. Dakle dodaje se stavka računa ili mijenja količina na toj stavci. Ctrl+Alt+C - Pritiskom na kombinaciju tipki Ctrl-Alt-C otvara se polje Cijena, čime je omogućen slobodan unos nove cijene. Time je omogućena promjena cijene tog artikla samo za taj račun tj. neće se trajno promjeniti cijena odabranog artikla. Ctrl + Alt + R - Kombinacijom ovih tipki omogućava se unos ili izmjena rabata za tu stavku . Kada se otvori polje, potrebno je ukucati rabat i pritisnuti tipku Enter. Ctrl + Alt +V - Kombinacijom ovih tipki omogućava se unos ili izmjena ukupne vrijednosti stavke. Kada se otvori polje, potrebno je ukucati vrijednost i pritisnuti tipku Enter (ako je u podacima o korisniku opcija uključena, promjeniti će se jedinična cijena a rabat će biti 0, dok u slučaju kada je opcija isključena promjeniti će se jedinična cijena a razlika pretvoriti u rabat). Ctrl+Alt+N - Ovom kombinacijom tipki otvara se forma u koju je moguće upisivati napomenu za tu određenu stavku koja će se ispisati na računu (ako je tako uključeno u parametrima). Ctrl+N - pritiskom ove kombinacije tipki pregledava se napomena označenog artikla. Ctrl+Alt+I - Ova kombinacija tipki određenu stavku označava za naknadnu isporuku. Ctrl+Alt+J - omogućava unos serijskih brojeva na određenu stavku (samo On-line POS blagajne). Ctrl + S - Izuzetno korisna kombinacija tipki koja vam omogućuje da na ekranu vidite samo one artikle kojih trenutno ima na zalihi. Ponovnim pristiskom iste kombinacije postaju vidljivi svi artikli. Ctrl+Alt+S - Pregled stanja blagajne omogućuje trenutni uvid u stanje blagajne tj. uvid koliko je trenutno u blagajni gotovine, kartica, čekova, R1 računa itd. Ctrl+Alt+O - Pregled stanja ostalih skladišta otvara formu na koj se vidi stanje zalihe odabranog artikla na drugim skladištima (opcija je dostupna samo na online POS blagajnama). Ctrl+Alt+M kao i Ctrl+V- Učitavanje stavki iz Clipboarda učitavaju stavke iz memorije. Ctrl+Alt+P - Na ovaj način evidentirate povrat gotovine kupcu koji je po Zakonu o PDV-u zatražio povrat PDV-a nakon izvoza kupljene robe. Ctrl+Alt+U - Ovom kombinacijom tipki otvaramo formu na kojoj nam se nude svi računi ostvareni u tekućem prometu. Pritiskom na tipku Izbor odabrani račun se otvara i možemo vidjeti sve njegove stavke. Naknadne izmjene na stavkama nisu moguće. Ctrl+Alt+K - Kako ne bi stornirani račun ponovo kucali radi izmjene samo jedne stavke, kombinacijom ovih tipki kopiramo taj račun sa svim stavkama. Tada je moguće izmjeniti stavku i izdati novi račun. Ctrl+Alt+Num [-] - Kombinacijom ovih triju tipki (obratite pažnju da tipka minus mora biti pritisnuta na numeričkoj tastaturi) stornirate odabrani račun u otovrenom dnevnom prometu. Storniranje nije moguće u zatvorenom dnevnom prometu. Ctrl+Alt+B - Kao i prethodna kombinacija koristi se za storniranje računa ali preko terminal servera. Ctrl+Alt+W - ovom kombinacijom tipki starta se preglednik (samo s glavnog prozora POS blagajne i samo za one koji koriste taj način ispisa računa). CTRL+F9 - Ispis potvrde o kupnji prethodno učitanog računa. Ctrl+Alt+Z - Ovom kombinacijom tipki zatvara se dnevni promet. OPREZ !!! Nakon ovoga više nije moguće provoditi nikakve akcije na računima (storniranje, dodavanje novog računa itd.).

U središnjem dijelu (zelenom) nekoliko je bitnih informacija i elemenata. Idemo redom...
(1.) Iznos za platiti ili zbrojen tj. ukupan iznos stavki (iznos se automatski mijenja sa svakom promjenom na stavkama).
(2.) Lokator, tj ukucani tekst prilikom pretraživanja artikala. *** Napomena: U ovo polje se ne upisuje ili briše tekst. U startu je polje prazno a tabela artikala mora biti aktivna (F2). Unesete prvo slovo i ono će se pojaviti u polju lokator a tabela artikala će se pozicionirati na prvi artikal s tim slovom. Svako sljedeće ukucano slovo približiti će vas željenom artiklu, a u polju lokator imati ćete informaciju što ste upisali.
(3.) Odabirom neke od ponuđenih tipki bira se način prikaza artikala na tabeli kao i odabir načina lociranja (pretraživanja) artikala. Ako je odabran Naziv (F5) kod traženja određenog artikla kucate početak njegova naziva (locator). Ako je uključen Naziv2 ili Naziv3 tabela roba biti će sortirana po njima. Za pretraživanje kucate početak naziva 2 ili 3. Bar code(F6) se koristi u sprezi s bar kod čitačem. Skeniranjem bar koda na robi kursor se automatski pozicionira na taj artikal. Isto tako moguć je i ručni unos bar koda na način da što više znamenki ukucate to ste bliži traženom bar kodu. Ako u poslovanju koristite kataloške brojeve odaberite prikaz i pretraživanje s tuključenom tipkom Kat.Broj(F7). Kucanjem dijela kataloškog broja biti ćete sve bliže traženom. Isto je i s uključenim načinom sorta i pretraživanja s tipkom Šifra (F8)
(4.) Polje Količina nudi informaciji o ukupnoj količini već obrađenih artikala na tom računu. Kada se račun dovrši (F9) pojavljuju se polja Plaćeno: nudi informaciju s prethodno obrađenog računa koliko je novaca kupac dao, a polje Za Vratiti: koliko morate vratiti kupcu. Informacije nestaju s unosom prve stavke na novom računu
(5.) 4D POS blagajna omogućava da se uz Robe mogu voditi i Usluge i to su odvojeni registri. Tabovi Robe i Usluge omogućavaju prebacivanje između registara. Ako je uključe tab Robe na tabeli su vidljivi samo artikli (robe), a ako je uključen tab Usluge vidljive su samo usluge. Naravno, na istom računu moguće je imati miješane stavke.
(6.) Većinu prostora zauzima tabela artikala poredanih na nekom od mogućih načina. U tabeli artikala moguće je vidjeti sve bitne elementa artikala uključujući, naziv, šifru, kataloški broj, barkod, zalihu koja se nalazi na skladištu, jedinicu mjere, cijenu... itd. Dok je tabela artikala aktivna (ako nije aktivirajte je sa pritiskom na F2) moguće je pomjeranje i na desnu stranu (strelicom u desno s tastature). Na taj način moguće je vidjeti elemente tog odabranog artikla koji nisu vidljivi osnovnim prikazom. Podsjećamo da je širinu i raspored kolona moguće mijenjati.
(7.) Kod definiranja artikla/robe moguće je za pojedini artikal unijeti drugi i treći naziv. Već prije smo spomenuli da je moguć sort po drugom ili trećem nazivu (Ctrl+F5 ili Alt+F5). Ako na artiklima nisu uneseni dodatni nazivi, ova polja su prazna.

U donjem (plavom) dijelu radnog ekrana POS blagajne nalaze se odabrani artikli koje ste prodali kupcu (1.). Tu je vidljiv naziv artikla, kataloški broj, količina, rabat, cijena i ukupan iznos svake pojedine stavke. Izmjene na stavkama su moguće i tipkama (+, -, *) (2.) do same obrade (F9)(5.) računa. Da bi mjenjali stavku na tabeli stavki morate je učiniti aktivnom na način da pritisnete tipku F4 ili da mišom kliknete na neku od stavki. Izbor aktivne tabele moguć je i tipkom Tab. Pritiskom na nju, naizmjenično postaje aktivna tabela artikala ili tabela stavki. Elementi stavke koji se mogu mjenjati su količina, cijena i rabat. Tu se nalazi i tipka Ostalo (3.) čijim pozivom se otvara forma Dodatne opcije a koja zemjenjuje upotrebu prečaca na tastaturi (posebno pogodno za upotrebu ekrana osjetljivih na dodir). Tipka Račun na čekanju (F10) namijenjena je situacijama kada je kupac nešto zaboravio kupiti, a toga se sjetio prije samog plaćanja. Pozivom tipke F10 račun se stavlja na čekanje, a nakon povratka kupca ponovo se učitava pozivom iste tipke (F10).

Najčešće akcije i obrade na 4D POS blagajni

Unos (odabir) stavke vrši se na način da, nakon što se locira određena roba, na tastaturi pritisne tipka Insert. Odabrana stavka će se pojaviti u donjem dijelu tabele s količinom 1 (Unos stavke moguće je izvršiti i klikom miša na tipku Unos-Ins ili pritiskom kombinacije tipki Alt-U).

Promjena količine - Količinu mjenjamo na način da nakon pozicioniranja na stavku opet pozovemo neki od mogućih načina unosa tj. izmjene količine. Načini su slijedeći: pritiskom na tipku Insert (na tastaturi), klikom mišem na tipku Unos-Ins ili pritiskom kombinacije tipki Alt+U. Svaki od ovih načina će polje Količina otvoriti za unos i moći će te izmjeniti i pritiskom na tipku Enter unijeti novu količinu. Ako želite povećavati ili smanjivati količinu u koracima po jedan, dovoljno je pritisnuti tipku – (minus) ili + (plus) na numeričkoj tastaturi ili koristiti tipke na formi (2.). Na taj način će se količina uvećavati ili smanjivati u koracima po jedan. Ako određena stavka već postoji a vi je želite dodati još jednom, otvoriti će se forma na kojoj je vidljiva prethodno izdana količina, kao i upit o novoj količinii koju želite izdati (ako je u parametrima zadano da se artikli u donjoj tabeli unose po jedan red za svaki artikl, spomenuta forma neće se otvoriti, već će se jednostavno dodati novi red).

Promjena rabata - Rabat mjenjamo na sličan način. Dakle, pozicioniramo se na stavku kojoj želimo izmjeniti rabat i pritisnemo kombinaciju tipki Ctrl+Alt+R. Na taj način nam se otvorilo polje rabata i sada je upisivanjem moguće mijenjati njegovu vrijednost. Kada smo upisali željeni rabat, pritiskom na tipku Enter zatvaramo polje. Provjerite s knjigovodstvom da li smijete koristiti ovu akciju s obzirom na zakonske propise (Zakon o PDV-u i Zakon o zaštiti potrošača) .

Promjena cijene - U slučajevima kada se želi promjeniti cijenu pritisne se kombinaciju tipki Ctrl+Alt+C. Tada se otvori polje cijena i nakon upisivanja željene cijene dovoljno je pritisnuti tipku Enter da se polje zatvori. Provjerite s knjigovodstvom da li smijete koristiti ovu akciju s obzirom na zakonske propise (Zakon o PDV-u i Zakon o zaštiti potrošača) .

Brisanje stavke - Čest je slučaj da se mora izbrisati prethodno odabrana stavka. Brisanje odabranih stavki vrši se tipkom Delete na tastaturi ili klikom miša na tipku Brisanje-Del. Prije konačnog brisanja stavke, pojaviti će se poruka upozorenja gdje još jednom morate potvrditi da želite obrisati odabranu stavku.

Račun na čekanju - prije obrade i plaćanja moguće je račun staviti na čekanje pozivom tipke F10. Račun se pamti u memoriji do povratka kupca i tamo će stajati sve dok se ne izađe iz 4D POS blagajne. Ako se izađe tj. ugasi POS blagajna, stavke čuvanih računa, za rzliku od pravih računa, bit će nepovratno izgubljene.

Obrada računa - je onaj konačni trenutak kojim račun postaje neizbrisiv element baze podataka i nakon toga isti nije moguće brisati ili mjenjati. Jedino što je moguće je njegovo storniranje čime se sve količine izdane na tom računu vraćaju na stanje (u skladište). Dakle pritiskom tipke F9, pojavi se forma na kojoj su vidljivi zbirni elementi računa i na koju je moguće iz baze osoba odabrati kupca (nije obavezno) i eventualno upisati neku napomenu. Podaci kojima popunite ova polja, pojaviti će se na ispisanom računu.
S desne strane nalaze se podaci koji nam nude informaciju o datom Popustu po stavkama, ukupnom Iznosu računa i Popust koji je dat po sredstvu plaćanja. U središnjem dijelu forme su polja: Interna kartica, Neto iznos računa, Gotovina, Za vratiti/Doplatiti. U polje Interna kartica se upisuje broj kartice, polje Gotovina popunjavamo primljenom gotovinom na osnovu koje će se izračunati iznos za vratiti/doplatiti. Npr. ako je račun 220,00 kn a kupac nam je dao 300, u polje Gotovina ukucamo 300, pritisnemo tipku Tab ili Enter u polju Za vratiti/doplatiti pojaviti će se iznos 80,00 Kn što znači da kupcu morate vratiti 80,00 Kn. U slučaju da vam je kupac dao nedovoljan iznos, recimo 180,00 kn, ukucamo taj iznos, pritisnemo Tab ili Enter i u polju će se pojaviti -40,00 tj, iznos koji kupac još mora doplatiti kako bi podmirio cjelokupan iznos računa. Na donjem dijelu tabele vidljivo su tipke OK - Enter, R1 račun, Sredstva plaćanja, Upute i Prekid - Esc. Na samoj tabeli vidljivi su Sredstvo plaćanja, Bruto iznos, Popust, Iznos, Srijski broj, Broj Računa, Izdano, Dospjeva i Napomena. Ponovnim pritiskom na F9, klikom miša na tipku OK – Enter ili jednostavnim pritiskom na tipku Enter račun će se ispisati.

Obrada sredstava plaćanja - Nakon obrade, a prije samog ispisa računa, moguće je obraditi sredstva plaćanja. Razrada sredstava na POS blagajni je predradnja kako bi u sustavu 4D Wand tj. u modulu Maloprodaja u svakom trenutku znali koliko, kada i kojih sredstava imate na raspolaganju. Moguće su sve kombinacije sredstava plaćanja tako da postoji mogućnost da vam netko jedan račun plati istovremeno gotovinom, čekom i karticom. Postupak je slijedeći: Nakon obrade računa (F9), na dnu forme primjetiti će te tipku Sredstva plaćanja. Klikom na nju ili pritiskom kombinacije tipki Alt+S pokrenuti će se proces razrade sredstava plaćanja. Otvoriti će se forma sa sredstvima plaćanja čije smo definiranje prethodno opisali.
Nakon odabira željenog sredstva i pritiska tipke Enter, otvoriti će se forma Unos specifikacije sredstava plaćanja na kojoj vidimo Sredstvo, Iznos, Popust, Iznos nakon popusta, Serijski broj, Broj računa, Datum izdavanja i Datum dospjeća. Sredstvo: predstavlja odabrano sredstvo s tim da ga na ovoj formi možemo izmjeniti i to na način da kliknemo mišom na strelicu prema dolje te odaberemo novo sredstvo plaćanja. Iznos: predstavlja iznos obrađenog računa u bruto iznosu, dakle bez popusta na sredstvo plaćanja. Iznos se upisuje sa računa i nije ga potrebno ručno unositi. Popust: Ako na određeno sredstvo plaćanja odobravate i popust u nekom postotku, ovo je mjesto na kojem će se prikazati. Popusti na sredstva plaćanja se definiraju u sredstvima plaćanja. Na ovom mjestu je moguće prikazani postotak izmjeniti i to na način da ukucate postotak koji želite dati. Npr. iako je unaprijed definirano da na gotovinu dajete 3% popusta na ovom mjestu to možete izmjeniti u 5% i to će vrijediti samo za taj račun i za tog kupca. Na idućem računu će se opet iskazati 3% ako kupac plaća gotovinom. Isto tako, popust je moguće upisati u apsolutnom iznosu npr. 200 kn a program će automatski preračunati postotak popusta. Iznos nakon popusta: predstavlja polje u kojem se iskazuje konačni iznos za određeno sredstvo plaćanja sa uključenim popustom. Ako na sredstvo plaćanja nema popusta ovo polje će biti jednako polju Iznos. Serijski broj: predstavlja polje u koje se upisuje serijski broj čeka poslovne banke. Broj računa: je polje u koje upisujete broj računa ako je to potrebno iz nekog razloga. Datum izdavanja: biti će uvijek trenutni datum s tim da ga je moguće i izmjeniti. Datum dospjeća: je polje koje je najčešće u upotrebi kod plaćanja na rate i odgođeno plaćanje. Kako bi vam olakšali , desno od datuma su dvije tipke (+ mjesec i – mjesec) pritiskom na koje automatski datum dospjeća pomjerate za mjesec unaprijed ili unatrag. Koliko puta kliknete na tu tipku toliko mjeseci prolongirate dospjeće plaćanja. Proces razrade završava klikom na tipku OK ili pritiskom na tipku Enter . Ako ste pogriješili vratiti se možete pritiskom na tipku Prekid . Ako ste generalno pogriješili u razradi sredstava plaćanja, a još niste kliknuli na tipku OK-Enter tj. niste definitivno potvrdili račun, ponovnim klikom na tipku Sredstva plaćanja već postojeća razrada se briše. Ponovno se pokreće proces razrade s tabele Sredstva plaćanja.

Prodaja na rate - Ovisno o prodajnoj politici, prodaja na rate ne mora se evidentirati kroz POS blagajnu. Mnogi korisnici oslanjaju se na kartičare te evidenciju prepuštaju njima. Ako želite imati sve pod svojim krovom, te time precizno znati koliko i kada nešto dospjeva, prodaju na rate potrebno je evidentirati kroz POS blagajnu.
Prodaja na rate se registrira kroz razradu sredstava plaćanja. Objasniti ćemo to na primjeru obrade računa od 1.455,00 kn na tri čeka poslovne banke s rokom dospijeća prve rate odmah a svake slijedeće u razmaku mjesec dana. **** Iako je u primjeru ček poslovne banke, isti koraci se primjenjuju i naplatom na rate kreditinim karticama.
Nakon obrade računa (F9) kliknemo mišem na tipku Sredstva plaćanja ili pritisnemo kombinaciju tipki Alt+S. Otvori nam se forma sredstava plaćanja u kojoj se pozicioniramo na željeno sredstvo plaćanja i pritisnemo tipku Enter ili kliknemo na tipku Izbor. Otvorila nam se forma unos specifikacije plaćanja sa upozorenjem da je …iznos računa veći od unešenog maksimalnog iznosa od 1000,00 kn za način plaćanja (ček poslovne banke ima ograničenje na 1000 kn). Kliknemo na OK i nastavimo obradu. (maksimalni i minimalni iznos koji se može platiti određenim sredstvom, definira se u sredstvima plaćanja ) Primjećujemo da u polju Sredstvo imamo ček odabrane poslovne banke dok je polje Iznos aktivno (zaplavljeno). Taj iznos potrebno je razraditi u tri rate. Pošto je u pitanju 1.455,00 Kn prvo će mo na naplatu poslati jedan ček od 500,00 Kn sa datumom dospijeća odmah. Dakle, u otvoreno polje Iznos ukucamo 500,00 kn ne mjenjajući ostala polja te kliknemo na tipku OK ili pritisnemo tipku Enter. Ponovo smo se našli na tabeli sredstava plaćanja i pošto nastavljamo razradu sa istom poslovnom bankom i njezinim čekovima, pritisnemo tipku Enter koja nas ponovo vraća na Unos specifikacije plaćanja. ***VAŽNO – Primjetite da sada u polju iznos nije više 1.455,00 Kn nego 955,00 kn. Dakle, preostali, nerazrađeni iznos ili preostale dvije rate iznose 955,00 Kn. Logikom stvari, nastavljamo obradu sa još jednim čekom od 500,00 Kn ali sa datumom dospijeća za mjesec dana. U otvoreno (zaplavljeno) polje Iznos, bez obzira što piše 955,00, ukucamo 500,00 Kn. Sada je vrijeme da iskoristimo tipku +mjesec. Klikom na nju, datum dospjeća će se pomjeriti mjesec unaprijed. Nakon toga pritisnemo tipku Enter ili kliknemo na OK i ponovo smo u sredstvima plaćanja gdje ćemo ponovo odabrati isto sredstvo i ponovo se naći u Unosu specifikacije plaćanja, ali sada sa preostalim iznosom koji ide posljednji na naplatu. Preostalo nam je 455,00 Kn i tu nemamo što mjenjati već odmah idemo na tipku +mjeseci na nju kliknemo 2 puta kako bi se datum dospjeća pomjerio za dva mjeseca unaprijed. Pritiskom na Enter ili klikom na OK ponovo smo se našli na tabeli plaćanje računa. U njenom donjem dijelu sada se vidi da smo račun naplatili sa tri čeka od kojih prvi na 500,00 Kn dospjeva odmah, drugi na 500,00 Kn dospjeva za mjesec dana i treći na 455,00 Kn dospijeva za dva mjeseca. Time je završena obrada računa i možemo ga ponovnim pritiskom na tipku F9 ili klikom na tipku OK-Enter poslati na ispis. Ako nismo zadovoljni razradom, ponovnim pritiskom na tipku Sredstva plaćanja, prethodna se poništava i kreće se iz početka.

Kombiniranje sredstava plaćanja - Kombiniranje sredstava plaćanja na jednom računu je proces sličan prodaji na rate, osim što u međukoracima (kada se nalazimo na tabeli sredstava plaćanja) mijenjamo sredstvo plaćanja. Na taj način, kao u prethodnom primjeru, možemo iskombinirati da kupac prvu ratu plati čekom poslovne banke u iznosu od 500,00 Kn i dospjećem za mjesec dana, drugu ratu plati kreditnom karticom u iznosu od 500,00 Kn i sa dospjećem za 2 mjeseca a ostatak od 455,00 Kn plati odmah gotovinom. Naravno da je u cijelom procesu moguće primijeniti i razne popuste.

Izdavanje R1 računa - Izdavanjem R1 Računa sa POS blagajne, omogućujete komitentima da iskoriste PDV. Pošto je u pitanju osjetljiva interakcija POS blagajne i 4D Wanda kao i cijeli niz procesa vezan za PDV, preporučamo izdavanje R1 računa direktno iz 4D Wanda. U slučajevima kada to nije moguće tj. kada je POS na udaljenom mjestu, da bi mogli koristiti Izdavanje R1 računa, potrebno je iste uključiti u Podacima o korisniku. Isto tako potrebno je odrediti i brojeve računa pod kojim će se izdavati R1 računi a što se takođe definira u Podacima o korisniku. *** Preporuka: Kako ne bi dolazilo do nepotrebnih i teško riješivih problema molimo da se u slučaju da imate potrebu za izdavanjem R1 računa sa POS blagajne, prije početka primjene, svakako savjetujete sa djelatnicima 4th Dimension. Samo izdavanje R1 računa odvija se na potpuno istovjetan načina kao i izdavanje običnih računa. Razlika je samo u tome što nakon obrade računa F9 te nakon upisa sredstva plaćanja, morate kliknuti na tipku na dnu tabele gdje piše R1 – Račun. Klikom na nju otvara se forma partnera u koju morate upisati partnera sa njegovim podacima i OIB. Izborom unesenog partnera program vas još jednom pita da li stvarno želite izdati R1 račun. Ako odgovorite potvrdno nakon upita da li želite još jednu kopiju računa ispisati će se R1 račun. ***Napomena: Na R1 računima može biti samo jedno sredstvo plaćanja i jedna stavka. Dakle, nema rata kao ni kombinacije sredstava plaćanja.

R1 - Rabatna politika na POS blagajni - neke tvrtke, nastojeći maksimizirati profit i izaći u susret kupcima kroz POS blagajnu, žele preslikati uvjete koje postojeći kupci imaju u veleprodaji. Prvenstveno se misli na rabate koji su definirani kroz Veleprodaja/Maloprodaja --> Registri --> Rabatna politika. Odgovornost o uključivanju ove opcije leži isključivo na korisnicima 4D Wanda koji su se opredijelili na ovakav način poslovanja i koji su, da bi im opcija bila dostupna, uključili potrebne parametre. Napominjemo da uključivanjem rabatne politike na POS Blagajni, prije svake izrade računa, treba odabrati da li se radi o običnom maloprodajnom računu ili R1 računu. Detalje o uključivanju rabatne politike i operativnom radu POS blagajne koja ima uključenu rabatnu politiku, potražite na poveznici POS i rabatna politika.

Povrat PDV-a za izvezenu robu Nakon što kupac izveze robu i to ovjeri na granici dužni ste mu vratiti iznos PDV-a koji je uplatio. Sa praznog ekrana POS blagajne pozovete kombinaciju tipki Ctrl-Alt-P koja će vam otvoriti tabelu partnera. Odaberete partnera (ako ga nema, unesete njegove osnovne podatke) nakon čega će se pojaviti forma u koju je potrebno ukucati osnovicu računa za koji se traži povrat PDV-a. Pritiskom na tipku Tab program će izračunati iznos koji morate vratiti komitentu. Potvrdom na tipku OK program će vas još jednom upitati da li ste sigurni da želite izdati dokument naknadnog povrata PDV-a. U ukupnom stanju blagajne (koje pozivate kombinacijom tipki Ctrl-Alt-S) primjetiti ćete umanjen ukupan iznos kao i popunjeno polje povrat poreza.

Učitavanje obrađenog računa i njegovo storniranje -se vrši na slijedeći način. Prvo sa praznog radnog ekrana POS blagajne (dakle ne smije biti ni jedne stavke na trenutnom računu) kombinacijom tipki Ctrl+Alt+U (ili klikom na ikonu) pozovemo sve račune koji su izdani u tom dnevnom prometu. Pozicioniramo se na račun koji želimo stornirati i isti odaberemo tipkom Izbor ili pritiskom na tipku Enter. Nakon što je račun učitan storniranje izvedemo pritiskom kombinacije tipki Ctrl+Alt+ [-] [isključivo minus sa numeričke tastature]. Nakon uspješno provedenog storniranja pojaviti će se poruka koja će vas izvjestiti da je Račun broj xxxxx uspješno storniran ! Storniranja računa su moguća isključivo u otvorenom dnevnom prometu dakle, dok se ne zaključi. Nakon zaključivanja dnevnog prometa, pošto više nema mogućnosti storno računa, rade se povrati robe od kupca.

Povrat robe i povrat novca - Postoje slučajevi kada vam kupac iz nekog razloga (reklamacija i sl.) vraća robu a vi njemu morate vratiti novac. Kako bi robu vratili na stanje, stavku ili više njih upisujete s predznakom (-) minus. Npr. –2 kom. Nakon toga obradite račun sa F9 i kupcu vratite novce. Na taj način ste vratili robu na skladište a blagajnu razdužili za taj iznos.

Zamjena artikla - Zamjenu artikla radite na način da prvo kucate artikal koji kupac vraća sa negativnim predznakom. Slijedeća stavka u istom računu biti će artikal koji izdajte kupcu. Obradom takvog računa na stanje smo vratili artikal koji je kupac vratio a skinuli artikal koji je kupac uzeo u zamjenu. Financijska razlika koja se vidi nakon obrade predstavlja iznos koji kupac mora doplatiti, ili ako je razlika negativna, iznos koji vi morate vratiti kupcu. Kako bi ste pojednostavili unos povrata, cijene robe koju ste prodali a kupac je vraća, unosite s netto vrijednošću tj. bez popusta.

Ispis potvrde o kupnji - koristi se kod poklon kupovina tj. kada kupac ne želi uz kupljenu robu koju namjerava pokloniti, a zbog garantnih uvjeta i eventualnih zamjena kupljene robe, nemjerno proslijediti informaciju o cijeni kupljenog poklona. Ispis Potvrdu o kupovini moguć je nakon dovršetka prodaje i naplate i to tako da prvo učitate račun za koji želite ispisati potvrdu (Ctrl+U, Izbor) i potom pozvete kombinaciju tipki Ctrl+F9. Potvrda će se ispisati, a na njoj će biti vidljivi svi elemenat kojima možete nedvojbeno utvrditi da je roba kupljena kod vas.

Naknadna isporuka stavki – otpremnice kroz POS - Često u praksi robu plaćate na jednom mjestu a podižete na drugom (npr. skladištu). Za takve situacije koristi se naknadna isporuka stavki na POS blagajni. Ako nakon unosa stavke pritisete kombinaciju tipki Ctrl+Alt+I. Pojaviti će se forma kojom određenu stavku označavamo za naknadnu isporuku. Na ponuđenoj formi nudi se mogućnost unosa Datum za isporuku. Tim datumom definiramo datum nakon kojeg je moguće isporučiti određenu stavku. Pritiskom na OK pokraj te stavke pojaviti će se zvjezdica. Ona nam označava da smo tu stavku naplatili ali ne i isporučili. Obradom računa F9, program nas pita da li želimo ispis otpremnice za taj artikal. Potvrdnim odgovorom ispisati će se otpremnica na kojoj je naznačen predviđeni datum isporuke. Dolaskom kupca na dogovoreni dan isporuke, kroz preglede prometa pozovemo račun na kojem je označena stavka za isporuku i kroz padajući izbornik Stavka, pozovemo Označi stavku kao isporučenu. Na formi koja će se pojaviti potrebno je upisati datum isporuke i pritiskom na OK stavka će dobiti i drugu zvjezdicu što nam kazuje da je isporučena. U Rekapitulacijama je moguće dobit ispis neisporučenih stvaki što će vam ponuditi mogućnost ispisa od datuma do datuma, ispis za određenu blagajnu, kumulativni ili detaljni ispis ili ispis po bar kodu, nazivu, šifri itd.

Rad sa vagama u POS kasi - Rad sa vagama bazira se na principu da uređaj (vaga) ispisuje EAN13 bar kod u slijedećem formatu:

Broj karaktera

Opis

Prefix2

Prefix vage koji se upisuje u parametrima programa. Najčešće 25 ili 27.

Kataloški broj artikla5

Kataloški broj artikla

Količina5

Količina u gramima koja se pretavara u kg. Artikli se moraju voditi u kg.

Kontrola1

Kontrolni broj koji vaga računa, a 4D Wand provjerava

Kada program detektira da bar kod počinje sa zadanim prefixom, onda iz njega izvadi podatke o kataloškom broju i količini i dodaje stavku računa.

Primjeri praktičnog rada u POS blagajni...

Izdavanje računa: Startati POS blagajnu, pronaći robu/uslugu, kliknuti Unos - In, F9, F9 (izdan račun).
Izdavanje R1 računa: Startati POS blagajnu, pronaći robu/uslugu, kliknuti Unos - Insert, F9, kliknuti R1 Račun, Izbor (partnera), F9, kliknuti Da, (izdan račun).
Storno računa: Startati POS blagajnu, Ctrl+Alt+U, pronaći račun i kliknuti Izbor, Ctr+Alt+ minus (-) na numeričkoj tatstaturi ili Ctr+Alt+B, kliknuti Da.
Povrat od kupca: Startati POS blagajnu, pronaći robu/uslugu, kliknuti Unos - In (količinu dodati s negativnim predznakom), F9, F9 (izdan račun).
Zamjena robe: Startati POS blagajnu, pronaći robu/uslugu, kliknuti Unos - In (količinu dodati s negativnim predznakom za robu koju kupac vraća), Kliknuti Unos - In (količinu dodati s pozitivnim predznakom za robu koju kupac uzima u zamjenu) F9, F9 (izdan račun).
 Račun na čekanju: Startati POS blagajnu, pronaći robu/uslugu, kliknuti Unos - In, F10, F10, OK. Kada se kupac vrati F10, F10 i nastaviti s obradom računa (dodati stavke i F9).
 Povrat PDV-a: Startati POS blagajnu, Ctrl+Alt+P, Izbor (partnera), upisati iznos računa, kliknuti OK, kliknuti Da.

Napomene

POS blagajne i prelazak u novu godinu (5.1.40)(4D Wand Info 114)
POS - kartica izgled (5.1.20)(4D Wand Info 109)
POS - izraz za ispis reda iz rekapitulacije dnevnog prometa (5.0.00)(4D Wand Info 107 )
 Otvaranje nove poslovne godine na POS blagajni(4.5.10)(4D Wand Info 99)
Preračun rabata nakon direktnog unosa cijena na POS blagajni(4.5.00)(4D Wand Info 95)
POS rekapitulacija po djelatnicima (4.0.33)(4D Wand Info 94)
Setiranje udaljenih POS kasa za Terminal Services
Zabrana importa partnera i roba iz POS-a
Setiranje više kasa nad istim skladištem kroz Terminal Services
Otvaranje nove POS blagajne


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.