4D Wand Info

Br: 94, 17.11..2004.
 

Povratak na listu


POVRAT PROIZVODA OD KUPCA - JOŠ JEDNOM !!! VAŽNO!!!

U 4D Wand Info-u Br. 89 pisali smo o povratu proizvoda, kreiranju radnog naloga u – (minus), što u konačnici dovodi do rastavljanja datog proizvoda i zaprimanja njegovih komponenti na skladište.
Pošto se radi o unosu robe na skladište, i to robe kojoj se u međuvremenu (zbog prometa robe po skladištu) promjenila prosječna nabavna cijena, u fazi samog kreiranja naloga u – (minus), dolazilo je do promjena cijena a time i krivih vrijednosti zaprimljenih ponovno na skladište. Te vrijednosti su krive samo u tome što bi se komponente proizvoda zaprimale po trenutnim vrijednostima na skladištu, a ne (kako je jedino ispravno) po vrijednostima koje su bile u trenutku izuzimanja sa skladišta. Uostalom, pošto kopiramo nalog kojim je proizvod proizveden, takve vrijednosti se moraju i vratiti na skladište.

Rješenje ovog problema je jednostavno i učinkovito. Dovoljno je, prije unosa negativne količine u kopirani radni nalog, isključiti tipku Automatsko sumiranje na tabeli stavki Radnog naloga sastavnica. Na taj način nalog se neće resumirati već će povući vrijednosti koje su na njemu, i po tim - izvornim vrijednostima, staviti komponente na skladište. Na zaboravite nakon obrade ponovno uključiti sumiranje dokumenata.

KAMATE

20. srpnja 2004. godine, stupio je na snagu novi zakon o kamatama i od tada se primjenjuje. Važno je napomenuti da se njegova pravila primjenjuju samo za onaj dio kamatnog razdoblja koji je obuhvaćen važećim zakonom, dakle nakon 20.07.2004.
Za ranije razdoblje (ili za raniji dio razdoblja) primjenjuju se propis koji je dotad bio na snazi. Napomenimo da su moguće i druge interpretacije navedenog propisa.

Za ispravan rad našeg modula Kamte i tečajne razlike, a time ujedno i ispravan obračun kamata za oba navedena perioda, potrebno je iz padajućeg izbornika Registri pozvati Kamatne stope i u ponuđenoj formi dodati novu kamatnu stopu koja se primjenjuje od 20.07.2004. Na slici se vidi nova stopa zatezne kamate od 15%., što kod obračuna dovodi do prekida obračuna kamata po konformnoj metodi, a primjenjuje nova "kombinirana" metoda (i konformni i jednostavni obračun kamata).
Kod obračuna kamata ova kombinira metoda obračuna će se sama nuditi, a zadržane su i prethodne metode konformni i direktni obračun kamata.

PLAĆE - KOREKTIVNI OBRAČUN PLAĆE

U modulu Plaće dodana je mogućnost otvaranja slobodnog unosa obračuna plaća u koji se unose iznosi pretplaćenog poreza i prireza po konačnom obračunu plaća.
Konačni obračun isplaćenih plaća morati ćete sami izračunati i te podatke unijeti u slobodni obračun plaća pojedinačno za svakog djelatnika.

Otvaranje ovog obračuna je dodijeljeno osobi sa nivoom pristupa 1, da bi se izbjegle nenamjerna otvaranja slobodnog unosa obračuna plaća. Ako, prateći slijedeće korake, ne vidite oznaku za korektivni obračun (na slici), svakako si u modulu Korisnici i prava pristupa, pronađite pravo 82, PLA: Obrada korektivnog obračuna i isti uključite u svoja prava, ili ga uključite djelatniku koji će to raditi.
Otvaranje obračuna se vrši na isti način kao i redovnog s tim da na formi obračuna treba čekirati da se radi o korektivnom obračunu (vidi sliku).

Postupak izrade korektivnog obračuna plaće:

1.Napraviti redovan obračun plaće za 11. mjesec i isti zatvoriti (zaključiti). Ako obračun ne bude zaključen, podaci u konačnici neće štimati.

2.Napraviti konačni obračun poreza na isplaćene plaće za 2004. godinu.

3.Utvrditi listu djelatnika sa izračunatim iznosima poreza i prireza za povrat.

4.Otvoriti novi obračun plaće sa istim podacima kao i redovan obračun (isti mjesec obračuna, novi redni broj obračuna, isti datum obračuna i datum isplate, označiti da je korektivan obračun (vidi sliku 1) i upisati isti broj RS obrasca.

5.U korektivnom obračunu, na izabranom djelatniku za koga treba unijeti iznos poreza i prireza za povrat, uključite opciju popunjavanje obračuna (1.), čime se popuni obračun za označenog djelatnika. Napominjemo da akciju treba ponoviti za svakog djelatnika posebno. U tako popunjenom obračunu, pozicionirati se na podatak za koji želimo unijeti korektivni iznos i kliknuti na ikonu (2.). Otvoriti će se forma za upis iznosa korekcije (3.) (osobnog odbitka, porezne osnovice, iznos poreza po poreznim razredima, iznos poreza i iznos neto plaće).

6.Iznos neiskorištenog osobnog odbitka se unosi u plus.

7.Iznos porezne osnovice se unosi sa znakom minus.

8.Iznos poreza za povrat se unosi sa znakom minus.

9.Iznos pretporeza se unosi sa znakom minus.

10.Iznos neto plaće je ukupni iznos poreza i prireza.

Navedeni primjer predstavlja popunjavanje obračuna kada je utvrđena razlika za povrat poreza i prireza, ali isto je moguće popuniti ako je obračunom utvrđena manja obveza za nekog djelatnika poštujući predzanke za iznose.
Navedene podatke je potrebno unijeti kako je gore navedeno, da bi se dobili ispravni podaci u DNR i PK-1 obrascu. Zato predlažemo da izvršite kontrolu navedenih obrazaca na jednom primjeru.
Po završetku unosa obračun zatvorite. U slučaju da ste uočili grešku u obračunu plaće za jednog djelatnika, cjeli korektivni obračun morate izbrisati, popraviti grešku u redovnom obračunu, te ponovno odradti korektivni obračun.
U korektivni obračun nije predviđena mogućnost preračunavanja doprinosa i premija osiguranja a za dobivanje kumulativnih podataka morate biti locirani na redovan obračun plaće.
Ispis platnog listića za djelatnike : U obračunu plaće, u ispisima dodana je mogućnost ispisa platnog listića za djelatnika po RS broju. U ispisu trebaju biti uključena oba obračuna plaće.
Ispis virmana : Virmani su kreirani po dva obračuna (redovni i korektivni), a za ispis zajedničkih virmana potrebno je locirati se na redovan obračun plaće, Izvještaji i izabrati Ispis virmana sa korektivnim obračunom. Naravno predlažemo da iste iskontrolirate (obratiti pozornost na virmane za poreze i prireze i neto plaću).
Ispis rekapitualcije iznosa za banku : U ispisu rekapitulacija za banku, za djelatnike za koje je izvršena preračun poreza i prireza, bite će i preračunati iznos neto plaće.
Export za poslovnu banku : Standardno odradite export za određenu banku.
RS obrazac : Za dobivanje traženog RS obrasca, potrebno je u Exportima pozvati Export podataka za Regos po ID šifri. Kako smo već istaknuli oba obračuna moraju imati isti broj RS obrasca i mjesec obračuna.
ID obrazac : Za dobivanje zajedničkog ID obrasca potrebno je da su isti datumi isplate plaće. Uz ID obrazac možete priložiti i preračun plaće.

POS – REKAPITULACIJA PO DJELATNICIMA

Korisnici koji koriste brzi odabir djelatnika na POS kasi (svojevremeno u 4D Wand Info.u Br. 62 smo pisali opširnije o tome), dobili su mogućnost praćenja ostvarenog prometa po svakom djelatniku i to za određeni period. Ispis rekapitulacije po djelatnicima se vrši iz dnevnih prometa, pozivanjem padajućeg izbornika Rekapitulacije i pozivanjem izborne linije Po djelatnicima za zadani period. Kao što vam je poznato, uključivanjem opcije Ispis na ekran istu je moguće dobiti na ekranu.

UPISIVANJE SLIKE U OZNAČENE ARTIKLE

Dodatak za sve one koji koriste mogućnost vezivanja slika za artikle, a posebno za one koji jednom slikom prezentiraju čitav niz artikala. Da bi im olakšali unos slika, na tabeli artikala, u padajućem izborniku Pregled, dodali smo Slike. Dovoljno je označiti određene artikle, pozvati Pregled --> Slike, pronaći određenu sliku, kliknuti ok i ta slika će biti dodjeljena svim označenim artiklima.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.