4D Wand Info

Br: 107, 09.09.2005.
 

Povratak na listu


Ljetna pauza i vrijeme odmora je iza nas. Sezona odmora, za nas i naše vrijedne programere, predstavlja jedno mirnije razdoblje. Razdoblje je to u kojem se mogu odraditi neke stvari koje zbog svog karaktera, kao i općenito pritiska i užurbanosti, jednostavno ne mogu odraditi tijekom godine. Shodno tome, vrijeme mira se kvalitativno i kvantititativno iskoristilo. Čitav niz (oku nevidljivih kao i onih vidljivih) promjena nalazi se ugrađeno u tekuću inačicu 4D Wanda, 5.0.00. U ovom broju posebno bi naglasili pojavljivanje i nove inačice 4D Fresha.

NOVI 4D FRESH

Izdali smo novu inačicu 4D Fresha 4.0.00. Ništa spektakularno, kao ni oku vidljivo nismo s njom napravili, već smo na to bili prisiljeni zbog promjena na Iskonovu serveru, od kuda većina naših korisnika povlači nove inačice 4D Wanda.

S obzirom da znamo koliko skidanje nove inačice 4D Fresha predstavlja problem našim korisnicima, odlučili smo sam proces skidanja i raspakiranja pojednostaviti onoliko koliko je to bilo moguće. Objasniti ćemo to u nekoliko jednostavnih koraka.

Kao prvo, potrebno je otići na naše web stranice na stranicu: http://www.4d-software.com/4d-home.html . U Novostima kliknuti na samoraspakiravajuću datoteku 4dfresh.exe (na slici). Klikom na datoteku pojaviti će se standardna windows forma koja će vas upitati da li želite datoteku otvoriti ili snimiti na disk. Najbrži način je da kliknete na tipku Open. Klikom na Open pojaviti će se forma na kojoj je potrebno potražiti putanju (kliknuti na tri točkice) do direktorija 4DFresh (najčešće je to w:\4d\wand\fresh4d\). Odabirom direktorija i klikom na Ok, prekopirati će se datoteke i time automatski nadograditi 4D Fresh na inačicu 4.0.00. Preporučamo da uklonite kvačicu iz polja Confirm Overwrites kako ne bi za svaku datoteku iskakala forma sa upitom da li je želite prepisati.

MATIČNE KNJIGE DJELATNIKA – NOVI REGISTRI

Na zahtjev korisnika, dva polja u Matičnoj knjizi djelatnika smo prebacili u registre. Kako se vidi na slici, to su polja Naziv poslova i Grupa poslova. Ako ste ista do sada koristili (na način da ste upisivali poslove), morati ćete iste unijeti u registar. Program će iste automatski povezati sa djelatnicima. Ukoliko neki registar ne unesete, prilikom prvog ažuriranja djelantika otvoriti će se izborna tabela za izbor Naziva i/ili Grupe poslova.

POREZNE KNJIGE

Popravljen je ispis rednih brojeva kod poreznih knjiga, tako da kada se zada ispis Knjige URA ili IRA za jedno porezno razdoblje, redni brojevi su u nizu, tj. bez prekida se nastavljaju na niz iz prethodnog poreznog obračunskog razdoblja. Da bi se ovakav ispis dobio, svaka knjiga se mora pojedinačno ispisivati.

TIPKE ZA POMICANJE OSOBE GORE/DOLJE

Ovisno o tome koliko često koristite telefonski imenik osoba kroz tabelu partnera, dolazili ste u situaciju da se osoba koju često kontaktirate i čiji telefon često trebate, uvijek nalazi na nekom drugom mjestu a ne tamo gdje bi vam bilo najzgodnije tj. na prvom. Pomjeranje te osobe na vrh, moglo se izvršiti u adresaru korištenjem strelica za pomjeranje. Kako opisani način zahtjeva odlazak u adresar, dodali smo na tabeli partnera pored ikona za Unos, Izmjenu i Brisanje i ikone za pomjeranje osoba u telefonskom imeniku.

NOVI NAČIN SORTIRANJA U REKAPITULACIJAMA DOKUMENATA

Rekapitulacije dokumenata (Veleprodaja NC --> Statistika --> Rekapitulacija dokumenata ili klik na ikonu ), je alat koji prolazeći kroz dokumente kreirane u 4D Wandu, daje krasan niz izveštaja, time omogućujući uvid u raznorazne segmente vašeg poslovanja. Načina sortiranja dokumenata takvog izvještaja ima uistinu impozantan broj.

Vodeći se prijedlozima korisnika, dodali smo još dva načina sortiranja. Dakle, sada je moguće izvještaj sortirati po tome koji je korisnik kreirao dokument kao i po tome koji je korisnik mjenjao dokument.

Isti način grupiranja možete pronaći i na ispisima prometa. Npr. Ispis prometa artikala po računima.

IZ PRETHODNIH VERZIJA

POS - IZRAZ ZA ISPIS REDA IZ REKAPITULACIJE DNEVNOG PROMETA

Ovisno o poslovanju i strukturi artikala, na POS blagajnama se javlja potreba da se na ispisanim rekapitulacijama vidi (osim naziva) i šifra ili kataloški broj. Čest je to slučaj kod korisnika koji imaju puno artikala sa istim nazivom.

Zbog toga smo u POS blagajni, u Podaci o korisniku na kartici Korisnik 2, dodali polje Naslov ispisa u kojem je moguće dinamičkim izrazom definirati što će se u rekapitulacijama uz naziv još ispisivati. Tako CLIP(ROB:Naziv) izraz daje osnovni ispis samo sa nazivom artikla; CLIP(ROB:Sifra)&' '&CLIP(ROB:Naziv) izraz osim naziva ispisuje i šifru artikla, dok izraz CLIP(ROB:KatBroj)&' '&CLIP(ROB:Naziv) ispisuje uz naziv i kataloški broj artikla.

RABATNA NA NIVOU 3

Iz praktičnih razloga (čitajte: na zahtjev korisnika) omogućili smo da se rabatna politika može ažurirati sa razinom pristupa 3. Napominjemo da na to obratite pažnju ako imate korisnike sa razinom 3, a ne želite da imaju pristup rabatnoj politici. Svakako im u Korisnicima i pravima pristupa isključite pravo 65: Ažuriranje rabatne politike.