Adresar

Modul Adresar je telefonski imenik i adresar za unos i održavanje podataka o korisniku, tvrtkama i osobama. On je jedini modul 4D Wand-a koji može egzistirati samostalno a svi ostali moduli ne mogu bez njega.
Adresar i telefonski imenik omogućavaju unos bitnih podatka o tvrtkama i osobama. Moguće je voditi neograničen broj tvrtki i osoba. Svaka osoba može imati neograničen broj telefonskih brojeva razvrstanih po tipovima komunikacijskih uređaja. Modul omogućava ispis kuverti za tvrtke, uposlenike ili stranke, unos napomena za stranke i tvrtke, te njihovo pretraživanje.
Prije kreiranja bilo kojeg dokumenta potrebno je tvrtku i/ili osobu definirati u ovom modulu. Modul se starta s glavnog izbornika informacijskog sustava 4D Wand pritiskom na tipku Adresar nakon čega se otvara glavni ekran modula.
Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.

Komitenti/partneri - pozivom ikone otvara se tabela komitenata/partnera

Osobe - pozivom ikone otvara se tabela osoba.

Pregled dokumenata po komitentima. Odabirom ikone otvara se forma s komitentima a u donjem dijelu s dokumentima tj. datotekama koje su "zakačene" za trenutno osvijetljenog komitenta.

Pregled dokumenata po osobama. Odabirom ikone otvara se forma s osobama a u donjem dijelu s dokumentima tj. datotekama koje su "zakačene" za trenutno osvijetljenu osobu.

Pozivom ikone otvara se registar Gradovi

Parametri programa - Pozivom ikone otvaraju se parametri programa.

Na glavnoj izbornoj traci nalaze se sljedeći padajući izbornici:

Registri

Komitenti

Osobe

Izvještaji

Alat

Upute (za aktivni modul ili za 4D Wand)

Izlaz

Registri

U padajućem izborniku Registri nalaze se izborne linije:

Gradovi, oblasti, države - Tabela za pregled i ažuriranje zemalja, oblasti (županija za Hrvatsku) i gradova. S programom dolazi veliki broj definiranih zemalja, oblasti i gradova.

Vrste uređaja - Tabela za pregled i ažuriranje registra tipova komunikacijskih uređaja. S programom dolaze definirani neki osnovni tipovi uređaja.

Grupe komitenata - Registar gdje se kreiraju grupe i grupama dodjeljuju komitente/partnere s ciljem sortiranja određenih izvještaja.

Titule osoba - Jednostavan registar gdje unosite titulu osobe npr. G-din, G-đa, Dr, Prof... a koji se pojavljuje na ispisima pored imena i prezimena.

Zanimanja osoba - registar u koji se unose zanimanja osoba a isti se prikazuje npr. na tabeli komitenata i to na dijelu koji prikazuje osobe vezane za odabranog komitenta/partnera.

Funkcije osoba - registar u koji se unose funkcije osoba

Prioriteti osoba - slobodan registar u koji se unose prioriteti osoba. Npr. 4D inzistira na komunikaciji s partnerima putem Kontakt osoba. Upravo u ovom registru vodimo te kontakt osobe a kolona Prioritet se prikazuje kada se pozove tabela komitenata u Dnevnicima.

Komitenti

Tabela Komitenta - Otvara se forma Adresar komitenata na kojoj je moguće pregledavati, locirati i uređivati podatke o svim poduzećima, osobama koje su zaposlene u tim poduzećima, kao i njihove brojeve telefona, e-mail adrese... itd.

Dokumenti vezani na komitente - Otvara tabelu Pregled dokumenata po komitentima, na kojoj je za osvijetljenog komitenta moguće vezati dokumente, ne samo nastale iz WAND-a, nego i bilo koje druge dokumente (ili datoteke) koji se odnose na osvijetljenog komitenta. Ova tabela nije ista kao tabela koja se poziva s tabele komitenata - Datoteke s diska vezane na komitenta (Ctrl+O). Ona je funkcionalno drugačija te nudi drugačiji pristup spremljenim dokumentima, kao i njihovu pretraživanju. Ova tabela koncipirana je tako da se pomjeranjem po tabeli komitenata, automatski prikazuju dokumenti koji su zakačeni za trenutno osvijetljenog komitenta.

Osobe

Tabela osoba - Otvara tabelu osoba gdje se mogu pregledavati u uređivati osobe i telefone.

Pregled programa vjernosti - Otvara tabelu s registriranim kupcima koji sudjeluju u programu vjernosti. Izbornik je neaktivan ako nemate kupljenu licencu 4D Programa vjernosti.

Dokumenti vezani na osobu - Otvara tabelu Pregled dokumenata po osobama , na kojoj je za osvijetljenu osobu moguće vezati dokumente, ne samo nastale iz WAND-a, nego i bilo koje druge dokumente koji se odnose na osvijetljenu osobu. Ova tabela nije ista kao tabela koja se poziva s tabele osoba - Datoteke s diska vezane na osobu (Ctrl+O). Ona je funkcionalno drugačija te nudi drugačiji pristup spremljenim dokumentima, kao i njihovu pretraživanju. Koncipirana je tako da se pomjeranjem po tabeli osoba, automatski prikazuju dokumenti koji su zakačeni za određenu osobu. Ova tabela koncipirana je tako da se pomjeranjem po tabeli osoba, automatski prikazuju dokumenti koji su zakačeni za trenutno osvijetljenu osobu.

Izvještaji

U padajućem izborniku Izvještaji nalaze se sljedeći izvještaji koji se mogu štampati:

Lista komitenata - Ispis liste komitenata po odabranim parametrima.

Detaljna lista - Odabirom ove izborne linije program otvara upit koji je istovjetan upitu koji se otvara pozivanjem Liste komitenata. Sami izvještaj koji se kreira s ovog mjesta biće detaljniji od izvještaja koji se kreira pozivanjem prethodno spomenute Liste komitenata.

Telefonski imenik - Pozivom izborne linije pojavit će se forma kojom možete odrediti kako želite da izgleda ispisani telefonski imenik. Parametri koje možete mijenjati su: Broj kolona, Veličina slova, Grupa komitenata (ako ne odaberete niti jednu grupu ispisat će se telefonski imenik za sve tvrtke u adresaru partnera/komitenata), Linija između kolona, Prazan red između komitenata, Ispis bez osoba (samo komitenti) i Ispis bez napomena.

Alat

Izborne linije u padajućem izborniku Alat namijenjene su specifičnim korisnicima 4D Wand-a koji koriste samo modul Adresar.

Logotip poduzeća - Unos logotipa za ispis na omotnice kako bi se na omotnicama umjesto tekstualnih podataka tvrtke ispisivao logo.

Setiranje parametara programa - kratica do Parametri programa.

Napomene

Brojač označenih slogova na partnerima i osobama (4.0.31)(4D Wand Info 093)
 Novo u adresaru, a vezano na rođendane (4.0.10)(4D Wand Info 086)
 Upozorenje svima koji još nisu prešli na novu inačicu 4.0.xx (4D Wand Info 085)
 Popunjavanje i pretraživanje napomena komitenata u adresaru (4D Wand Info 012)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.