4D Wand Info

Br: 93, 25.10.2004.
 

Povratak na listu


UPOZORENJE !!! PROBLEMI SA E-MAIL ADRESOM 4d@4d.hr

Upozoravamo cijenjene korisnike, da smo ovih dana (pretpostavljamo od početka listopada) imali određenih tehničkih poteškoća sa prijemom e-mailova na adresu 4d@4d.hr . Imamo dokumentirane potvrde sa nekoliko strana, da određeni broj e-mailova poslanih na navedenu adresu, nije stigao do nas. Druge e-mail adrese (koje u sebi sadržavaju ime djelatnika) su uredno stizale primateljima.

Ovim putem (iako je problem tehničke prirode i time neovisan o našem načinu poslovanja) želimo se ispričati svima onima koji su poslali e-mail, a nisu dobili nikakav odgovor.

KREIRANJE OTPREMNICE IZ POVRATA REVERSA

Logičan i čest korak nakon povrata reversa često je prodaja robe koja se nalazila na tom povratu reversa. Kako bi smo vam olakšali i automatizirali proces prodaje, dodali smo proces Kreiranja otpremnice iz Povrata reversa (REU). Kako se vidi na slici, dovoljno je otići na tabelu povrata reversa i iz

padajućeg izbornika obrade, pozvati Kreiranje otpremnice. Pojaviti će se forma za izbor skladišta a nakon nje forma sa ponuđenim brojem otpremnice i datumima koje je moguće izmjeniti. Klikom na Ok otpremnica će biti kreirana. Naravno sve stavke otpremnice moguće je mjenjati a u stablu će se uvijek vidjeti svi dokument vezani za tu otpremnicu, tj. revers kojim je roba izdana, povrat reversa, otpremnica i naravno račun.

BROJAČ OZNAČENIH SLOGOVA NA PARTNERIMA I OSOBAMA

Svojevremeno smo (4D Wand Infu Br.75) pisali o označavanju artikala (kao i dokumenata) i njihovom brojanju (misli se na broj označenih artikala/dokumenata) na različitim mjestima. Dobar prijem kod korisnika (što govori o tome koliko sitnice mogu biti korisne), doveo je do želja da se ista stvar napravi i na partnerima.

Stoga smo brojač ugradili i na tabele partnera kao i na tabelu osoba u adresaru. Kako vidite na slici, u donjem desnom kutu se nalazi podatak koliko ste osoba označili. Nikada jednostavnije nije bilo saznati koliko u ovom trenutku imate tvrtki/partnera u adresaru. Dovoljno je kliknuti na ikonu označi sve i pročitati naznačeni broj u dnu tabele (uz jedno osvježavanje ekrana).

KOLIČINA STANJE I REZERVIRANO NA (STAVKAMA) PRIMKI

Primke su dokumenti koji donose robu na skladište pa nam podatak o trenutnoj količini na skladištu i nije uvijek neophodan.
Međutim, u situacijama kada robu zaprimamao na više skladišta, kada želimo usporediti podatke o zaprimljenoj količini i rezerviranoj količini, i sl., podatak o trenutnoj zalihi na skladištu, može biti itekako važan. Stoga smo na formi stavke primki, dodali prikaz trenutne količine na skladištu a ispod njega prikaz i trenutno rezervirane količine tog artikla.

IZ PRETHODNIH VERZIJA 3.

Stanka u izdavanju 4D Infoa ostavila je za sobom i neke novine u 4D Wandu koje nismo opisali ili naznačili. Ovim posljednjim nastavkom Iz prethodnih verzija želimo podsjetiti na neke od njih.

TRAKA NA KALKULATORU

Zahvaljujući vrijednom trudu naših progamera, unaprijedili smo kalkulator i to na način da smo mu dodali kontrolnu traku. Na taj način ostaju vidljive sve operacije koje ste računali. Napominjemo da kalkulator možete pozvati bilo kada i bilo gdje u 4 D Wandu, pozivom na tipku F12 (kalendar se poziva tipkom F11). A, ako ste zaboravili, pritiskom na tipke Ctrl + Enter, dobiveni rezultat se automatski prepisuje u aktivno polje, polje u kojemu vam je ostao kursor. Na taj način nema muke sa pamćenjem dobivenog rezultata i njegovog upisivanja u polje.

STATISTIKE – POSLOVANJE PO DANIMA ZA MJESEC

Nešto što pripremamo već duže vrijeme, ugledalo je svijetlo dana. Radi se o izvještaju o poslovanju po danima za zadani mjesec. Jednosta-vnim pozivanjem te statistike stječete uvid u poslovanje po odabranim parametrima za odabrani mjesec i to za svaki dan posebno. Za razliku od ostalih izvještaja u 4D Wandu, spomenuti izvještaj dobivate u .csv formatu tj. kao MS Excel file. Prednost takvog izvještaja je što dobivene podatke možete premještati po kolonama i sheet-ovima i na taj način sebi kalkulirati sve što želite i što je moguće napraviti u Excelu.

Preduvjet da se izvještaj pojavi na ekranu je da u Parametrima programa --> Preglednik virmani i fontovi i na kartici Preglednici bude definiran put MS Excela.

Pozivanje izvještaje se vrši u modulu Veleprodaja, kroz padajući izbornik Statistike --> Poslovanje po danima za mjesec. Pojaviti će se forma na kojoj je potrebno odabrati parametre izvještaja. Kao prvo, potrebno je odabrati mjesec za koji se izvještaj radi. Nakon toga koje dokumente, koja mjesto troška ili dimenzije, kao i po kojem iznosu se traži izvještaj.

Nakon klika na OK pojaviti će se standardna windows forma za snimanje. Nakon klika na tipku Save, izvještaj će se snimiti i istovremeno otvoriti u pregledniku (MS Excel-u). Ako i nemate Excel, program će kreirati datoteku koju možete otvorniti na nekom drugom računalu.

KREIRANJE POVRATA ROBE PRIMLJENE NA KOMISIJU SA PRIMKE NA KOMISIJU

Radom naših korisnika, pokazalo se da bi u komisiji dobro došli neki procesi koji bi praćenje komisije ubrzali i učinili jednostavnijim. Stoga smo udovoljili željama i napravili proces Kreiranja povrata robe primljene na komisiju sa same tabele Primki tuđe robe na komisiju (PRK). Dovoljno je iz padajućeg izbornika Obrade pozvati proces Kreiranje povrata robe primljene na komisiju, odrediti datum i broj na ponuđenoj formi, kliknuti Ok i povrat će biti kreiran sa artiklima i pripadajućim financijskim elementima sa PRK. Napominjemo da program kreira dokument klase STK (Storno komisije).

KREIRANJE PRIMKE NA KOMISIJU IZ NARUDŽBE DOBAVLJAČU

Kao i u prethodnom članku, međusobne veze među dokumentima su najkraći put do ispravnog dokumenta i velike uštede u vremenu upravo zbog automatike kod kreiranja. Kako se ne bi mučili sa ponovnim unosom stavki (koje su već jednom unesene) dodali smo proces na narudžbama dobavljaču koji na jednostavan način kreira Primku tuđe robe na komisiji (PRK). Kako je već više puta ponovljeno, dovoljno se pozicionirati na spomenutu narudžbu dobavljaču te iz padajućeg izbornika obrade, pozvati proces Kopiranje označenih narudžbi u jednu primku na komisiju.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.