Razmjena podataka s vanjskim sustavima

Import/export financijskih dokumenata iz/za vanjske sustave

Deklaracija datoteke za import i export financijskih dokumenata za i iz vanjskih sustava.

Datum kreiranja: 28.02.2005.

Datum zadnje izmjene: 25.01.2023. - U dokumente dodana kolona referentnim brojem kupca

Datoteke i format

Importira se jedna tekstualne datoteka.
Predloženi naziv datoteke ima oblik 4D-*.csv Npr: 4D-002034.csv ili 4D-K004A.csv. Nije obavezno.
Datoteka u csv formatu treba biti u ANSI Windows 1250 encodingu kako bi se ispravno importirali dijakritički znakovi. Dakle, ako za kreiranje importne *.csv datoteke koristite MS Excel, kod spremanja datoteke u *.csv format u polju “Save as type” potrebno je odabrati CSV (Comma delimited) kako biste dobili traženo (ANSI Windows 1250 kodiranje):

Kolone su odvojene točka-zarezom (;), završetak reda je kombinacija CR+LF. Treba paziti da se znaci (;) u originalnim podacima prije eksporta zamijene nekim drugim znakom (npr.:,) zbog parsiranja i interpretacije *.csv formata jer takav sadržaj polja može značiti još jedan delimiter i uzrokovati neispravno importiranje podataka u 4D Wand. Šalju se sve kolone, a u kolone koje su nepoznate ili nisu potrebne upisuje se 0 ili ništa u ovisnosti od tipa podatka.
Mogu se importirati sljedeći dokumenti: Ulazni računi, Izlazni računi i Dnevni prometi maloprodaje.
Moguće je poslati i stavke ulaznog računa koje na sebi mogu imati razrađene kumulativne podatke upisane u dokumentu ulaznog računa. Ukupni zbroj svih osnovica i poreza po stavkama mora biti jednak iznosima upisanim na dokumentu ulaznog računa. Stavke ulaznog računa mogu imati različita konta, komitente, mjesta troška i dimenzije u odnosu na dokument ulaznog računa. Podaci o komitentu u podacima stavke ulaznog računa, unose se jedino ako na stavci ulaznog računa treba biti povezan neki komitent, inače ih treba ostaviti praznima. Isti slučaj je i s ostalim registrima (mjesta troška, dimenzije, ...).

Opis tipova podataka

NUMERIC(-mm.nn) - Numerički podatak maksimalne duljine mm znamenki (uključujući decimalni separator i predznak), od kojih je nn znamenki odvojeno za decimalna mjesta. Decimalni separator je , (zarez), a separator za tisućice se ne upisuje: npr.: -1234567890,12. Prethodni primjer predstavlja numerički podatak u formatu -14.2: predznak (-), 10 mjesta za cjelobrojni dio, decimalni zarez i 2 mjesta za decimalni dio (ukupno 14 znakova).

STRING(nn) - Tekstualni podataka s maksimalnom duljinom nn znakova u kom ne smije biti znak ; (točka-zarez)

DD.MM.GGGG - Datumski podatak formatiran u formatu dan.mjesec.godina gdje su dan i mjesec popunjeni vodećim nulama ako je isti manji od 10, npr.: 03.04.2006.

HH.MM.SS - Vremenski podatak formatiran u formatu sati:minute:sekunde gdje su sati, minute i sekunde popunjeni vodećim nulama ako su manji od 10, npr.: 03:04:09.

U koloni O su označena polja koja su obavezna za unos. Polja označena s ? su obavezna samo pod određenim uvjetima koji su i navedeni za tu kolonu. Većina ostalih polja ovisi o klasi dokumenta i šalju se samo one kolone koje trebaju, npr. ako je na dokumentu samo porez 22%, kolone za poreze 10% i 0% i neoporezive stavke se ostavljaju prazne.

Za polja registara (mjesta troška, sredstva plaćanja, dimenzije, itd.) može se poslati ili odgovarajuća šifra iz 4D Wanda ili Naziv (Opis) iz vanjskog sustava. Prilikom importa program pretražuje i po šifri i po nazivu određenog registra.

Br.

Podatak

O

Tip podataka

Opis podataka

1.

Tip retka

 

NUMERIC(3)

Puniti s 0 (nula) za eksterna programska rješenja

2.

Klasa

O

STRING(3)

Klasa dokumenta:
UFA - Ulazni računi za dobra i usluge
UFB - Ulazni računi za izdane predujmove
UFC - Ulazni računi za vlastitu potrošnju
UFD - Ulazni računi za uvoz
IFA - Izlazni računi za dobra i usluge
IFB - Izlazni računi za primljene predujmove
IFC - Izlazni računi za vlastitu potrošnju
IFD - Ostali izlazni računi, npr. za povrate od kupca
PRM - Dnevni promet maloprodaje
UFS - Stavka ulaznog računa koja u ulaznoj datoteci neposredno slijedi dokument ulaznog računa i ima isti broj (polje broj 3) i/ili broj veznog dokumenta (polje broj 4)

3.

Broj dokumenta

 

NUMERIC(6)

Broj dokumenta - originalni redni broj. Ako je prazan program automatski dodjeljuje sljedeći broj, a ako je polje popunjeno podatak mora biti jedinstven. Ako se šalje stavka ulaznog računa, ovdje mora biti isti broj koji je poslan i u dokumentu pripadajućeg ulaznog računa.

4.

Originalni (vezni) broj dokumenta

?

STRING(20)

Vezni broj dokumenta po kome se po potrebi može vršiti provjera da li su dokumenti već importirani. Polje je obavezno ako je "Broj dokumenta" prazan. Ako se šalje stavka ulaznog računa, ovdje mora biti isti podatak koji je poslan i u dokumentu pripadajućeg ulaznog računa.

5.

Skladište

?

STRING(7)

Šifra skladišta iz 4D Wand na koje ulazi / s kog je prodana / s kog se prenosi roba. Za knjigovodstvene servise je to najčešće "0000101".
Polje je obavezno kada se radi o IF* dokumentima.

6.

Skladište 2

 

STRING(7)

Šifra skladišta na koje se prenosi roba. Za knjigovodstvene servise prazno.

7.

Datum dokumenta

O

DD.MM.GGGG

Datum dokumenta

8.

Datum računa

O

DD.MM.GGGG

Datum ulaznog računa dobavljača / Datum izdavanja izlaznog računa

9.

Datum dospijeća

O

DD.MM.GGGG

Datum dospijeća ulaznog / izlaznog računa

10.

Komitent ID

 

NUMERIC(6)

ID komitenta iz 4D Wanda ako je poznat. Ako nije poznat šalje se 0 ili prazno. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

11.

Komitent Naziv

O

STRING(80)

Naziv komitenta iz vanjskog softwarea. Polje je obavezno ako je "Komitent ID" prazan. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

12.

Komitent Adresa1

O

STRING(80)

Adresa komitenta iz vanjskog softwarea. Polje je obavezno ako je "Komitent ID" prazan. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

13.

Komitent Adresa2

 

STRING(80)

Adresa2 komitenta iz vanjskog softwarea. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

14.

Komitent Grad

 

STRING(80)

Naziv sjedišta komitenta iz vanjskog softwarea. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

15.

Komitent Porezni broj

O

STRING(80)

Porezni broj komitenta iz vanjskog softwarea. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

16.

Komitent Žiro račun

 

STRING(80)

Žiro račun komitenta iz vanjskog softwarea. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

17.

Komitent Telefon

 

STRING(80)

Telefon komitenta iz vanjskog softwarea. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

18.

Komitent Fax

 

STRING(80)

Fax komitenta iz vanjskog softwarea. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

19.

Međunarodna oznaka devize

 

STRING(3)

001 za EUR

20.

Tečaj devize

 

NUMERIC(14.8)

Tečaj devize za inozemne dokumente/ 1.000000 za ostale dokumente. Ako se ne pošalje program upisuje 1.0

21.

Tečaj devize za carinu

 

NUMERIC(14.8)

Tečaj devize za inozemne dokumente/ 1.000000 za ostale dokumente.

22.

Devizni iznos dokumenta

 

NUMERIC(-14.2)

Devizni iznos prije rabata

23

Neto devizni iznos dokumenta

 

NUMERIC(-14.2)

Devizni iznos s uključenim rabatom

24.

Nabavni iznos robe

 

NUMERIC(-14.2)

Ukupna nabavna vrijednost prodane robe

25.

Iznos marže

 

NUMERIC(-14.2)

Ukupan iznos marže prodane robe

26.

Iznos robe bez PDV-a

O

NUMERIC(-14.2)

Ukupna vrijednost prodane robe bez PDV-a

27.

Iznos robe s PDV-om

O

NUMERIC(-14.2)

Ukupna prodajna vrijednost robe s PDV-om i porezom na potrošnju

28.

Iznos usluge bez PDV-a

 

NUMERIC(-14.2)

Ukupna prodajna vrijednost prodanih usluga bez PDV-a

29.

Iznos usluge s PDV-om

 

NUMERIC(-14.2)

Ukupna prodajna vrijednost prodanih usluga s PDV-om

30.

Ukupan iznos rabata

 

NUMERIC(-14.2)

Ukupan iznos rabata u primljenoj / prodanoj robi i uslugama

31.

Iznos računa s PDV-om

O

NUMERIC(-14.2)

Ukupan iznos računa s PDV-om i porezom na potrošnju

32.

Ukupan iznos PDV

 

NUMERIC(-14.2)

Ukupan iznos PDV-a na dokumentu

33.

Osnovica poreza na luksuz

 

NUMERIC(-14.2)

Iznos osnovice obračunatog poreza na luksuz

34.

Iznos poreza na luksuz

 

NUMERIC(-14.2)

Iznos obračunatog poreza na luksuz

35.

Osnovica poreza na potrošnju

 

NUMERIC(-14.2)

Iznos osnovice obračunatog poreza na potrošnju

36.

Iznos poreza na potrošnju

 

NUMERIC(-14.2)

Iznos obračunatog poreza na potrošnju

37.

Osnovica za tarifni broj 1

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 22%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

38.

Iznos poreza za tarifni broj 1

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 22%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

39.

Osnovica za tarifni broj 2

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 0%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

40.

Iznos poreza za tarifni broj 2.

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 0% (nula ili prazno)

41.

Osnovica za tarifni broj 3

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 10%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

42.

Iznos poreza za tarifni broj 3

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 10%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

43.

Osnovica za tarifni broj 5

 

NUMERIC(-14.2)

Za neoporezive stavke. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

44.

Iznos poreza za tarifni broj 5

 

NUMERIC(-14.2)

Za neoporezive stavke (nula ili prazno)

45.

Povratna naknada

 

NUMERIC(-14.2)

Iznos povratne naknade za ambalažu. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

46.

Način obračuna PDV-a za ulazne račune

?

NUMERIC(2)

Može imati sljedeće vrijednosti:
1 - R-1 Ne treba biti plaćena
2 - R-2 Mora biti plaćena
3 - Uvoz - PDV mora biti plaćen
4 - OST Ne mora biti plaćena
5 - PDV obračunava primatelj
6 - Stjecanje dobara unutar EU
7 - Primljene usluge iz EU
8 - Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH
9 - Uvoz (obračunska kategorija)
10 - Primljena dobra iz EU u okviru trostranog posla
11 - Primljene usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH (Ukupno)
12 - Uvoz - PDV ne mora biti plaćen
13 - Ne uključuje se u obračun PDV-a
14 - Automobili - R-1 Ne treba biti plaćena
15 - Automobili - Uvoz PDV ne treba biti plaćen
16 - Automobili - Stjecanje dobara unutar EU
17 - Stjecanje dobara unutar EU (ne ide u PDV-S)
18 - Primljene usluge iz EU (ne ide u PDV-S)
19 - Automobili - Primljene usluge iz EU

Polje je obavezno kada se radi o UF dokumentima.

47.

Način obračuna PDV-a za izlazne račune

?

NUMERIC(2)

Može imati sljedeće vrijednosti:
1 - Ne podliježe oporezivanju
2 - Oslobođeno - izvoz
3 - Oslobođeno - ostalo
4 - Oporezivo - porezni obveznici
5 - Oporezivo - krajnja potrošnja
6 - Oporezivo - nenaplaćeni izvoz
7 - Oporezivo - nezaračunane isporuke
8 - Naknadno oslobođenje PDV-a
9 - Oslobođeno - tuzemstvo (po tarifama)
10 - Oslobođeno - u vezi s međ. prijevozom
11 - Prolazna stavka (zakašnjela plaćanja)
12 - Oslobođeno - isporuke dobara
13 - Isp. dob. u drugim drž. EU (po tarifama)
14 - Isp. dob. i usl. unutar EU (po tarifama)
15 - Isp. dob. u post. 42 i 63 u EU (po tarifama)
16 - Isp. dob. u okv. trostr. posla u EU (po tarifama)
17 - Obav. isp. osobama bez sjedišta RH (po tarifama)
18 - Sast. i postav. dobara u drugoj članici EU (po tarifama)
19 - Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
20 - Tuzemni prijenos PDV-a (po tarifama)
21 - Isp. dob. unutar EU (po tarifama)
22 - Oporezivo - porezni obveznici (Tuzemne isporuke)
23 - Oporezivo - porezni obveznici (Tuzemni prijenos porezne obveze)
24 - Isp. dob. unutar EU (bez obzira na tarifu)
25 - Isp. dob. i usl. unutar EU (bez obzira na tarifu)
26 - Isp. dob. u drugim drž. EU (bez obzira na tarifu)
27 - Isp. dob. u okv. trostr. posla u EU (bez obzira na tarifu)
28 - Isp. dob. u post. 42 i 63 u EU (bez obzira na tarifu)
29 - Obav. isp. osobama bez sjedišta RH (bez obzira na tarifu)
30 - Oslobođeno - tuzemstvo (bez obzira na tarifu)
31 - Sast. i postav. dobara u drugoj članici EU (bez obzira na tarifu)
32 - Tuzemni prijenos PDV-a (bez obzira na tarifu)
33 - Oslobođeno – izvoz (roba i usluga)
34 - Posebni postupak oporezivanja u članicama EU
35 - Oporezivo - porezni obveznici (Obavljene usluge unutar EU)
36 - Ne uključuje se u obračun PDV-a
37 - Oporezivo - automobili
38 - Obavljene usluge unutar EU (bez obzira na tarifu)
39 - Isp. dob. u okv. trost. posla u EU (samo za ZP)
40 - Oslobođeno - Isp. dob. u drugim drž. EU (ne ide u ZP)
 


 Polje je obavezno kada se radi o IF dokumentima.

48.

Sredstvo plaćanja

O

STRING(30)

Šifra sredstva plaćanja u 4D Wandu / Naziv sredstva plaćanja iz eksternog programskog rješenja
Ako je poznata, upisuje se šifra iz 4D Wanda. Ako se pošalje naziv, program pretražuje po registru i učitava.

49.

Komercijalist

 

STRING(30)

Šifra Komercijaliste iz 4D Wanda / Prezime i ime komercijaliste iz eksternog programskog rješenja
Ako je poznat, upisuje se šifra iz 4D Wanda. Ako se pošalje naziv, program pretražuje po registru i učitava.

50.

Cassa sconto

 

STRING(30)

Šifra cassa sconta iz 4D Wanda / Naziv grupe cassa sconta iz eksternog programskog rješenja
Ako je poznat, upisuje se šifra iz 4D Wanda. Ako se pošalje naziv, program pretražuje po registru i učitava.

51.

Način otpreme

O

STRING(30)

ID načina otpreme iz 4D Wanda / Naziv načina otpreme iz eksternog programskog rješenja.
Ako je poznat, upisuje se ID iz 4D Wanda. Ako se pošalje naziv, program pretražuje po registru i učitava.

52.

Poziv na broj

 

STRING(30)

Poziv na broj na ulaznom / izlaznom računu

53.

Opis / napomena dokumenta

 

STRING(80)

Kratki opis ili napomena dokumenta (prvi red napomene dokumenta,)

54.

Dodatni opis / napomena dokumenta

 

STRING(80)

Dodatni opis ili napomena dokumenta (drugi red napomene dokumenta, opseg brojeva maloprodajnih računa na dokumentu dnevnog prometa maloprodaje, račun dobavljača na ulaznim računima). U slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa, ovdje se upisuje napomena na stavci ulaznog računa.

55.

Konto s dokumenta

 

STRING(10)

Konto troška/prihoda s ulaznog/izlaznog računa. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

56.

Mjesto troška s dokumenta

 

STRING(80)

Šifra mjesta troška iz 4D Wanda / Naziv mjesta troška iz eksternog programskog rješenja. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

57.

Dimenzija 1 s dokumenta

 

STRING(80)

Šifra dimenzije 1 iz 4D Wanda / Naziv dimenzije 1 iz eksternog programskog rješenja. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

58.

Dimenzija 2 s dokumenta

 

STRING(80)

Šifra dimenzije 2 iz 4D Wanda / Naziv dimenzije 2 iz eksternog programskog rješenja. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

59.

Dimenzija 3 s dokumenta

 

STRING(80)

Šifra dimenzije 3 iz 4D Wanda / Naziv dimenzije 3 iz eksternog programskog rješenja. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

60.

Osnovica za tarifni broj 4

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 23%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

61.

Iznos poreza za tarifni broj 4

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 23%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

62.

Naš broj

 

STRING(20)

Alternativni ID komitenta, polje koje se u 4D Wand-u koristi za upis ID-a komitenta kako se vodi u drugom programskom rješenju, kako bi se po ovom polju komitent mogao prepoznati prilikom importa dokumenta u drugo programsko rješenje. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

63.

Poštanski broj

 

STRING(10)

Poštanski broj grada u kom komitent ima sjedište. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

64.

Međunarodna šifra države

 

STRING(3)

Međunarodna šifra države u kojoj komitent ima sjedište (001 - Hrvatska, 978 - Europska Unija, 040 - Austria, 276 - Njemačka, ...). Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

65.

Međunarodna oznaka države

 

STRING(3)

Međunarodna oznaka države u kojoj komitent ima sjedište (HR, A, D, BH, ...). Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

66.

Konto kupca

 

STRING(10)

Konto kupca dodijeljen komitentu. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

67.

Konto dobavljača

 

STRING(10)

Konto dobavljača dodijeljen komitentu. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

68.

Konto troška

 

STRING(10)

Konto troška dodijeljen komitentu. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

69.

Datum kreiranja

 

DD.MM.GGGG

Datum kreiranja dokumenta

70.

Vrijeme kreiranja

 

HH:MM:SS

Vrijeme kreiranja dokumenta

71.

Datum izmjene

 

DD.MM.GGGG

Datum izmjene dokumenta. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

72.

Vrijeme izmjene

 

HH:MM:SS

Vrijeme izmjene dokumenta. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa.

73.

Datum odobravanja

 

DD.MM.GGGG

Datum odobravanja dokumenta

74.

Vrijeme odobravanja

 

HH:MM:SS

Vrijeme odobravanja dokumenta

75.

Nepriznata osnovica za tarifni broj 1/
Prolazne stavke na izlaznim računima

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio osnovice za PDV 22% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa
Prolazne stavke na izlaznim računima.

76.

Nepriznati iznos poreza za tarifni broj 1

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio poreza za PDV 22% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

77.

Nepriznata osnovica za tarifni broj 3

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio osnovice za Za PDV 10% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

78.

Nepriznati iznos poreza za tarifni broj 3

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio poreza za PDV 10% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

79.

Nepriznata osnovica za tarifni broj 4

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio osnovice za Za PDV 23% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

80.

Nepriznati iznos poreza za tarifni broj 4

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio poreza za PDV 23% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

81.

Broj JCD

 

STRING(80)

Broj jedinstvene carinske deklaracije

82.

Datum JCD

 

DD.MM.GGGG

Datum datum jedinstvene carinske deklaracije

83.

Osnovica za tarifni broj 6

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 25%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

84.

Iznos poreza za tarifni broj 6

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 25%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

85.

Nepriznata osnovica za tarifni broj 6

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio osnovice za Za PDV 25% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

86.

Nepriznati iznos poreza za tarifni broj 6

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio poreza za PDV 25% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

87.

Osnovica za tarifni broj 7

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 5%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

88.

Iznos poreza za tarifni broj 7

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 5%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

89.

Nepriznata osnovica za tarifni broj 7

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio osnovice za Za PDV 5% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

90.

Nepriznati iznos poreza za tarifni broj 7

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio poreza za PDV 5% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

91.

Broj paragon bloka

 

STRING(80)

Redni broj računa izdanog iz knjige uvezanih računa bez mogućnosti izdavanja računa putem naplatnog uređaja

92.

Zaštitni kod izdavatelja

 

STRING(40)

Zaštitni kod izdavatelja računa - ZKI

93.

Jedinstveni identifikator računa

 

STRING(40)

Jedinstveni identifikator računa - JIR

94

Fiskalni broj računa

 

STRING(80)

Fiskalni broj računa

95

Vrijeme izdavanja računa

 

HH:MM:SS

Vrijeme izdavanja izlaznog računa

96

Broj narudžbe

 

STRING(80)

Broj vezane narudžbe kupca/dobavljača

97

Datum narudžbe

 

DD.MM.GGGG

Datum vezane narudžbe kupca/dobavljača

98.

Osnovica za tarifni broj 8

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 13%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

99.

Iznos poreza za tarifni broj 8

 

NUMERIC(-14.2)

Za PDV 13%. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

100.

Nepriznata osnovica za tarifni broj 8

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio osnovice za Za PDV 13% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

101.

Nepriznati iznos poreza za tarifni broj 8

 

NUMERIC(-14.2)

Nepriznati dio poreza za PDV 13% na ulaznim računima. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka ulaznog računa

102.

Plaćeni iznos

 

NUMERIC(-14.2)

Plaćeni iznos dokumenta (polje se ne importira u 4D Wand)

103.

Datum plaćanja

 

DD.MM.GGGG

Datum plaćanja (polje se ne importira u 4D Wand)

104.

Izvod

 

STRING(30)

Broj izvoda (polje se ne importira u 4D Wand)

105.

Opis / napomena dokumenta

 

STRING(80)

Dodatni opis ili napomena dokumenta (treći red napomene dokumenta, dostavnica dobavljača na ulaznim računima)

106.

Oznaka procesa

 

STRING(<=20)

Oznaka poslovnog procesa

107.

Datum ugovora

 

STRING(10)

Datum ugovora u obliku DD.MM.GGGG

108.

Broj ugovora

 

STRING(30)

Broj ugovora

109.

Primatelj plaćanja

 

NUMERIC (<=20)

ID iz 4D Wand-a ili OIB primatelja plaćanja (upisuje se za sve komitente ili ID ili OIB jer import može raditi ili samo po ID-u ili samo po OIB-u)

110.

Konto prihoda

 

STRING(10)

Konto prihoda dodijeljen komitentu. Isto vrijedi i u slučaju kada se šalje stavka izlaznog računa.

111.

Model plaćanja

 

STRING(4)

Model plaćanja ulaznih faktura koji odgovara pozivu broj. Isto vrijedi samo u slučaju Ulaznih računa.

112.

Referentni broj kupca

 

STRING(255)

Referentni broj kupca, šalje ga kupac, navodi se na izlaznom dokumentu za potrebe kupca, posebno za potrebe eRačuna

Opis postupka exporta

Na glavnom izborniku 4D Wanda odaberete ikonu Alati gdje vam se nude dvije opcije exporta financijskih dokumenata Ako imate vanjsko knjigovodstvo koje koristi 4D Wand odabirete Export dokumenata knjigovodstvu 4d Wand -> 4D Wand, u protivnom koristite drugu opciju

 

Odabirom opcije exporta za 4D Wand --> 4D Wand otvara se forma:

Odabirom OK-a otvara se izbornik za odabir putanje gdje želite snimiti datoteku, npr. :

Odabirom tipke Save (Spremi) datoteka s ekstenzijom .trn biti će spremljena.

Ako koristite drugu opciju, 4D Wand --> Drugi programi, datoteka će se spremiti s ekstenzijom CSV.

Vodite računa da klase dokumenata koje exportirate određujete u Parametri programa --> Globalni parametri --> Import/Export

Opis postupka importa TRN datoteke

U modulu Financijsko knjigovodstvo pozovite iz padajućeg izbornika Alat -> Import dokumenata komitenata (ili Import dokumenata iz tekstualne datoteke ako ste primili CSV datoteku).

Na formi koja će se pojaviti odaberite tri točkice...

... i korištenjem standardne Windows forma za odabir putanje do datoteke, odaberite datoteku za import.

Nakon završetka importa kreirat će se izvješće s podacima:

koliko je dodano novih dokumenata,

koliko je ažurirano postojećih dokumenata

i broj dokumenata s problemima.

Završna poruka sadrži i informaciju o putanji i datoteci gdje je snimljen log s neispravnim stavkama.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.