Odgode plaćanja

Tabelu Odgode plaćanja možete ažurirati pozivanjem modula Veleprodaja, Maloprodaja, Plaće, Financijsko knjigovodstvo, Servis, Servis vozila, Carinsko poslovanje i Adresar. Ulaskom u jedan od njih pozovite padajući izbornik Registri --> Odgode plaćanja. Odabirom izborne linije program otvara praznu tabelu ili ako ste ih već definirali s unesenim odgodama.

Kod kupovine u veleprodaji svaki kupac u većoj ili manjoj mjeri traži neki rabat i period u kojem bi trebao platiti račun za kupljenu robu. Ako ti rokovi nisu ispoštovani, možete svaku odgodu plaćanja koju kupac od vas zahtijeva i naplatiti. U tom slučaju u tabeli Odgode plaćanja za svaki vremenski period odgode možete definirati automatsko povećanje ili smanjenje cijena u određenom postotku. Dakle, u startu osiguravate da za sve definirane odgode program automatski obračunava primjereni popust ili povećanje cijene.

Da bi registar funkcionirao potrebno je u Parametri programa --> Podešavanje dokumenata --> označiti Korištenje rabata po odgodama plaćanja. Time ste osigurali da prilikom izrade npr. Ponude, upisivanjem broja dana odgode u za to predviđeno polje Rok plaćanja, program automatski povuče rabat, koji će se zatim odraziti na stavke (svaka stavka će prilikom unosa povući na sebe rabat sa zaglavlja). Program u slučajevima odabira različitog broja dana od onog u registru uzima popust koji mu pripada. Npr. za rok od 13 dana uzima popust predviđen za 15 dana.

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele Odgode plaćanja. Također, ove tipke možete pozvati otvaranjem padajućeg izbornika Ažuriranje.

Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za definiranje odgode plaćanja. Ona se sastoji od sljedećih polja:

Rok plaćanja: U ovo polje upisujete rok plaćanja računa. Odnosno period odgode (010 za deset dana ili 000 za odmah).

Opis. U ovo polje upisujete opis odgode plaćanja (npr. plaćanje odmah ili odgoda od 10 dana).

Postotak uvećanja cijene: U ovo polje upisujete postotak povećanja cijena za period odgode.

Postotak rabata: U ovo polje upisujete postotak rabata za period odgode.

Pritiskom na tipku OK program prihvaća formu i popunjava tabelu Odgode plaćanja. Postupak ponavljate onoliko puta koliko vrsta odgoda plaćanja imate.

S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu čime se mijenja redoslijed prikaza Odgoda plaćanja. Prilikom pretraživanja odaberite uvijete istog. Za brzo pronalaženje sloga u registru koristite lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.