Veleprodaja (robno materijalno knjigovodstvo)

***Izdvojeno:

Veleprodaja NC je robno materijalni modul koji skladišta zadužuje i razdužuje po prosječnim nabavnim cijenama. Kako kod otpreme ne bi razmišljali o prodajnim cijenama koristi se planski cjenik.

Veleprodaja VC je robno materijalni modul koji skladišta zadužuje i razdužuje s bruto vrijednošću tj s uključenom maržom. kod otpreme se nudi zadužena cijena a u slučaju njene izmjene automatski nastaje nivelacija.

98% korisnika 4D Wand-a kojima je djelatnost veleprodaja koriste modul Veleprodaja NC.


 Modul sustava 4D Wand - Veleprodaja (robno materijalno knjigovodstvo) obuhvaća sve transakcije s robom i uslugama za sve vrste malih i srednjih poduzeća čija je djelatnost temeljena na veleprodaji. S obzirom na mogućnost setiranja svih parametara aplikacije, modul je prilagodljiv različitim pristupima poduzeća pri radu s veleprodajom. Modul je u potpunosti integriran s financijskim knjigovodstvom. Pri analizi i kreiranju svih procedura za rad rukovodili smo se idejom da sve što korisnik radi mora biti jednostavno i u što manjem broju koraka pa su u modul integrirani različiti automatski procesi i prečaci za što jednostavniji i učinkovitiji rad. Svi izvještaji iz aplikacije ispisuju se u formatu koji se direktno učitava u MS Word for Windows® kao da se radi o običnom dokumentu, tako da svaki dokument možete mijenjati i prilagođavati prema svojim potrebama, štampati u proizvoljnom broj kopija, kreirati pdf, slati e-mail-om direktno iz samog modula,...itd.

Moduli Veleprodaja N i VC su najopširniji moduli 4D Wand-a i u potpunosti zadovoljavaju sve potrebe tvrtki i obrta koje su vođenje financija prepustili profesionalcima (knjigovodstvenim servisima).

Što sve može modul Veleprodaja NC ili Veleprodaja VC

Modul Veleprodaja možemo sagledati kroz 4 osnovne funkcionalnosti:

komercijalna funkcionalnost

robno materijalna/skladišna funkcionalnost

financijska funkcionalnost

izvještajna funkcionalnost

Komercijalna funkcionalnost nudi praktično sve što je potrebno za uspješnu komercijalnu djelatnost

pretponude, ponude,

narudžbe od kupaca, narudžbe dobavljačima, potvrde narudžbi, praćenje back order-a kupaca i dobavljača, praćenje sukcesivnih isporuka...

rabatna politika

planiranje zaliha, cjenici prema kupcima, cjenici dobavljača,

održavanja, pretplate...

izvještavanje o realizaciji trgovačkih predstavnika po (ne)naplaćenoj realizaciji... praktično sve ono što radi specijalizirani program za komercijalu

Robno materijalna (skladišna) funkcionalnost nudi apsolutno sve za točno, lako i uspješno manipuliranje robama kao i uslugama, jednostavnije rečeno to je program za vođenje stanja robe, program za uvoz i izvoz robe i usluga...itd

primke (tuzemne i uvozne), pripreme primki, interne primke, povrat dobavljaču

otpremnice, prijenosnice, interne izdatnice, povrat od kupca, nalog za slaganje

zaduženje skladišta, razduženje skladišta, zapisnik o kalu

primke tuđe robe na komisiju, zapisnik o promjeni komisijske vrijednosti

izdavanje na komisiju, zapisnik o promjeni podkomisijske vrijednosti

robne kartice

izdavanje na revers, povrati reversa, ulazni reversi ...

početno stanje skladišta, program za inventuru (inventura, inventura robe primljene na komisiju, inventura robe izdane na komisiju)

proizvodnja (radni nalozi sastavnica, primke gotovih proizvoda iz proizvodnje, razduženje materijala za radne naloge proizvodnje...)

Financijska funkcionalnost nudi mogućnost kreiranja brojnih financijskih dokumenta koji su neophodni za zakonito poslovanje, a koja se u konačnici prosljeđuju u knjigovodstveni servis ili modul Financijsko knjigovodstvo (ako imate vlastito knjigovodstvo). Također, može se izvršiti obračun PDV-a.

knjiga IRA za dobra i usluge, knjiga IRA za primljene predujmove, knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos)

slanje eRačuna (elektronski računi koji poštuju Zakon RH o razmjeni elektronskih dokumenata u potpunosti)

knjiga URA za robu i usluge, knjiga URA za izdane predujmove, knjiga URA za dobra iz uvoza

nadzorne knjige (o uvoz i o izvozu), nadzorne knjige o priljevu (i odljevu) deviza, INTRASTAT

obračun PDV-a, PDV-K, export za ePoreznu, rekapitulacije poreznih knjiga, porezne knjige PDV-MU, porezne knjige PDV-MI

priručno praćenje plaćenih, neplaćenih ili djelomično plaćenih računa, kreiranje virmana

fiskalizacija

Izvještajna funkcionalnost nudi mogućnost prilagodbe dokumenata u skladu sa zahtjevima korisnika, te time osigurava mogućnost posebnog i neunificiranog vizualnog identiteta svake tvrtke.

dokumenti - poslušat ćemo vaše želje i u skladu s njima prilagoditi izgled računa, izgled otpremnice, ponude ili bilo kojeg drugog dokumenta koji ćete ispisati iz 4D Wand-a. Tako kreirane dokumente možete ispisati na papir ili prethodno otisnut memorandum. Iste možete direktno iz 4D Wand-a poslati e-mailom ili fax-om. S obzirom na to da se svi izvještaji ispisuju u MS Wordu mogućnosti prilagodbe su skoro neograničene. Korisnici 4D Wanda ne trebaju posebna rješenja ili poseban printer za ispis deklaracija, naljepnica s cijenama, jamstvenih listova ... i sl.

naljepnice (labele) korisnici sami definiraju i prilagođavaju svojim potrebama, te ispisuju u odabranoj količini (npr. sa same primke poziva se ispis deklaracija s količinom koja je na primci).

robno izvještavanje nudi nekoliko stotina izvještaja ovisno o odabranim uvjetima, sortiranjima ili željenim periodima. Robni izvještaji nude pregršt informacija o robi pa ćemo nabrojiti samo dio izvještaja koje je moguće pozvati: cjenik, lager lista, stanje skladišta, kretanje nabavne vrijednosti zaliha, pokazatelj aktivnosti robe na skladištu, frekvencija ulaza i izlaza artikala u datumskom rasponu, promet po skladištu, struktura prometa artikala, nabava, prodaja...

financijsko izvještavanje nudi na desetke izvještaja vezanih za financijske dokumente. Nabrajamo nekoliko: trgovačka knjiga na veliko, knjiga usluga, rekapitulacija knjiga ulaznih računa, rekapitulacija knjiga izlaznih računa, pregled poreza po knjizi IRA, pregled ostvarene marže izlaznih računa...
statistike su pravi raj za one koji žele brojke kako bi iz njih izvlačili korisne informacije. Uzevši u obzir da svaki ispisani izvještaj može na jednostavan način završiti u Excelu mogućnosti su se proširile do neslućenih razmjera. Slijedi samo dio statistika koje nudi 4D Wand: prodaja robe po kupcima, nabava robe po dobavljačima, ponuda robe po kupcima, analiza prodaje robe - robni dokumenti, analiza prodaje robe po robnim grupama (klasifikaciji), analiza nabave robe, analiza ponude robe, analiza prodaje usluga, statistika kretanja zaliha po artiklima, poslovanje po danima za mjesec...

Gdje je što u modulu Veleprodaja

Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji, dokumentu ili željenoj operaciji.

!!! U rekonstrukciji

Aktiviranjem ikone otvara se registar skladišta. Izbor radnog skladišta pojednostavljuje prikaz i rad s dokumentima u ovisnosti o parametrima programa.

Aktiviranjem ikone otvara se Tabela roba - artikala

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Pregled sastavnica/normativa

Aktiviranjem ikone otvara se planska Kalkulacija cijena.

Aktiviranjem ikone otvara se tabela tj. Registar vozila.

Pozivom ikone otvara se tabela Komitenti/partneri.

Aktiviranjem ikone otvara se Tečajna lista.

Klikom na ikonu otvara se tabela Ulazne fakture.

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga URA za dane predujmove (UFB)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga URA za uvoz (UFD)

Klikom na ikonu otvara se tabela Nabavna kalkulacija primka (PRI)

Odabirom ikone otvara se tabela Povrat robe dobavljaču (STP)

Odabirom ikone otvara se tabela Prijenosnice (PRE)

Klikom na ikonu otvara se tabela Nalog za slaganje (SLA)

Odabirom ikone otvara se tabela Otpremnice (OTP)

Odabirom ikone otvara se tabela Povrat robe od kupca (STO)

Odabirom ikone otvara se tabela Izdavanje na revers (REI)

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Povrat reversa (REU)

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Pretponude (PON)

Odabirom ikone otvara se tabela Ponude (IZP)

Klikom na ikonu otvara se tabela Izlazni računi za primljene predujmove (IFB)

Klikom na ikonu otvara se tabela Knjiga IRA za dobra i usluge (IFA)

Odabirom Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodan unos) (IFD)

Odabirom ikone otvara se forma Rekapitulacija dokumenata gdje je odabirom raznih parametara moguće dobiti raznorazne rekapitulacije dokumenta s njihovim vrijednostima.

Aktiviranjem ikone otvara se tabela Radni nalozi sastavnica - ulazna strana (ULN)

Klikom na ikonu otvara se tabela Obračuni poreza na dodanu vrijednost .

Padajući izbornici

Osim ikona mnoge dokumente ili registre moguće je pozvati i pomoću padajućih izbornika. Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.
 Startanjem modula Veleprodaja NC/VC dostupni su sljedeći padajući izbornici:

Registri

Promet

Komisija

Skladište

Financije

Komercijalno

Rob. Izvještaji

Fin. Izvještaji

Statistike

Export/Import

Pozovi

Alat

Upute

Izlaz

Registri

Izbor radnog skladišta

Artikli

Usluge

Sastavnice

Planska kalkulacija cijena za robe

Planska kalkulacija cijena za usluge

Vozila

Objekti

Klasifikacija artikala

Jedinica mjere

Tarifne grupe

Tarifne grupe po državama

Carinske tarife

Povratna naknada za ambalažu

Vrste ambalažnog materijala

Odgode plaćanja/Rokovi plaćanja

Napomene za dokumente

Način otpreme

Načini plaćanja po dokumentima

Trgovački predstavnici

Komitenti

Rabatna politika

Grupe stavki

Gradovi, oblasti, zemlje

Valute

Tečajna lista

Mjesto troška

Dimenzija1

Dimenzija2

Dimenzija3

Cassa sconto

Način obračuna PDV-a na ulaznim računima

Način obračuna PDV-a na izlaznim računima

Promet

Primke

Povrat dobavljaču

Ulazni revers

Povrat robe po ulaznom reversu

Prijenosnice

Nalog za slaganje

Otpremnice

Povrat robe od kupca

Zaduženje skladišta

Razduženje skladišta

Izdavanje na revers

Povrat reversa

Zapisnik o promjeni nabavne vrijednosti

Radni nalozi sastavnica

Primke gotovih proizvoda iz proizvodnje

Razduženje materijala za radne naloge proizvodnje

Komisija

Primke - kalkulacije za tuđu robu na komisiji

Povrat robe primljene na komisiju

Odjava komisije

Izdavanje na komisiju

Povrat robe izdane na komisiju

Inventura robe izdane na komisiju

Cjenici komisijskih dobavljača

Zapisnik o promjeni komisijske vrijednosti

Zapisnik o promjeni potkomisijske vrijednosti

Inventura tuđe robe na komisiji

Višak po inventuri tuđe robe na komisiji

Manjak po inventuri tuđe robe na komisiji

Skladište

Popis početnog stanja

Inventura

Inventurni višak

Inventurni manjak

Zapisnik o kalu

Interna primka

Interna izdatnica

Priprema primke

Financije

Knjiga URA za primljenu robu i usluge

Knjiga URA za izdane predujmove

Knjiga URA za vlastitu potrošnju

Knjiga URA za dobra iz uvoza

Knjiga IRA za izdanu robu i usluge

Knjiga IRA za primljene predujmove

Knjiga IRA za vlastitu potrošnju

Knjiga IRA za dobra i usluge (slobodni unos)

Kontrolna lista nefiskaliziranih računa

Knjiga primitaka i izdataka

Nadzorne knjige

oNadzorna knjiga o uvozu 1

oNadzorna knjiga o uvozu 2

oNadzorna knjiga o odljevu deviza

oNadzorna knjiga o izvozu 1

oNadzorna knjiga o izvozu 2

oNadzorna knjiga o priljevu deviza

oDodatni podaci za IntraStat

Jamstva plaćanja 1

Jamstva plaćanja 2

Knjiga URA za djelomična plaćanja

Knjiga URA za vremenska razgraničenja

Knjiga IRA za djelomična plaćanja

Obračun poreza

Komercijalno

Planiranje zaliha

Narudžbe dobavljaču

Potvrda narudžbe dobavljaču

Cjenici prema kupcima

Cjenici dobavljača

Narudžbe kupaca

Održavanje

Pretplate

Pretponude

Ponude

Projekti/Poslovi

Dinamika naplate

Očevidnik naknade zbrinjavanja

Robni izvještaji

Financijski izvještaji

Statistike

Export/Import

import serijskih/lot brojeva iz tekst datoteke

Import dokumenata, stavki i serijskih/lot brojeva iz tekst datoteke

Export robnog dnevnika za poreznu upravu

Pozovi

4D Wand Dnevnici

4D Wand Adresar

4D Wand Artikli

4D Wand Kalkulacija

4D Wand Komitenti

4D Wand Skladišta

4D Connect

4D Team Viewer

4D Wand UBL Viewer

Alat (alati i provjere koje se ovdje pozivaju prvenstveno su namijenjeni djelatnicima 4D)

Pregled i provjera podataka

Provjera stanja skladišta

Provjera rezerviranih količina

Provjera dodatne jedinice mjere

Spajanje komitenata

Upute

Izlaz


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.