Zapisnik o kalu

!!! U rekonstrukciji

U operativnom radu tj. manipulaciji s robom neminovno dolazi do oštećenja, rasipa, loma, isteka rokova i sl. Zakonodavac je u tu svrhu propisao i stope dozvoljenog kala za različitu vrstu robe, ovisno o tome da li se radi o veleprodaji ili maloprodaji. Informacije koje su stope i za koje robe, kao i njihov dopušteni kalo u vele/maloprodaji, potražite u NN ili se savjetujte s knjigovođom, revizorom ili poreznim savjetnikom. U 4D Wandu namjena dokumenta Zapisnika o kalu je da razduži robu sa skladišta i time knjigovodstvu omogući knjiženje prema zakonskim odrednicama u postupanju s takvom robom.

Zapisnik o kalu (KAL) kao dokument može nastati na tri načina:

Ručnim unosom - kreira se zaglavlje dokumenta i unesu stavke

Ručnim unosom uz pozivanje procesa automatskog punjenja stavkama

Iz inventure kao proces automatskog kreiranja dokumenta kala na osnovu manjkova

Preduvjet za druga dva načina je da na svakom artiklu bude upisana stopa dozvoljenog kala. Naime, zakonske odrednice kažu da se automatski kalo računa isključivo na promet artikala a ne na zalihu (u promet se ubrajaju otpremnice, dnevni prometi maloprodaje, razduženja skladišta, izlazni radni nalozi, razduženja materijala). Dakle, izračun uzima u obzir promet i upisanu stopu kala na artiklu. Automatski izračuni uzimaju u obzir i zalihu tako da nije moguće napraviti veći kalo od postojeće zalihe, kao što nije moguće iz inventure napraviti veći kalo od manjka koji je na toj inventuri.

Još jedna bitna odrednica je da automatski procesi uzimaju u obzir i posljednju odobrenu inventuru te računaju kalo od nje, a ne za cijeli period, čime se izbjegava multipliciranje i umjetno stvaranje viška.

Koliko je proces automatiziran najbolje se vidi po tome kako on funkcionira prilikom inventure. Na neodobrenoj inventuri poziva se proces koji na osnovu unaprijed definiranih postotaka izračuna dozvoljeni kalo prema ostvarenom prometu artikala za koje je ustanovljen manjak, i isti unese u kreirani dokument Zapisnik o kalu rasipu i lomu (KAL) a za tu količinu umanji manjak. Više o tome u Inventuri.

Kada želite unijeti ili ažurirati tabelu dokumenata Zapisnik o kalu (KAL) startajte modul Veleprodaja ili Maloprodaja te pozovite padajući izbornik Skladište i u njemu odaberite izbornu liniju Zapisnik o kalu. Program će otvariti tabelu Zapisnik o kalu, rasipu, lomu (KAL).

Tabela dokumenata

Prije početka rad pročitajte opće upute o tabeli dokumenata.

Na tabeli dokumenata možete vidjeti slijedeći podatke: broj i datum dokumenta, skladište, opis dokumenta, iznos, kao i status dokumenta.

U padajućem izborniku Obrade moguće je pozvati:

Automatsko punjenje za sve artikle

Automatsko punjenje grupe artikala iz klasifikacije

Fakturiranje kala u knjigu

oIzdanih dobara i usluga

oprimljenih predujmova

oza vlastitu potrošnju

Naknadno fakturiranje dokumenta u račun izdan paragon blokom

Brisanje zapisnika o kalu sa stavkama

U padajućem meniju Ispis nalazi se samo jedan dokument koji možete ispisati:

Zapisnik o kalu, rasturu, lomu

lista zapisnika o rasturu, kalu,lomu

promet artikala po dokumentima kala, rasipa, loma

Tipke za ažuriranje tabele dokumenata, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu iste. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za unos novog dokumenta.

Forma dokumenata

Forma dokumenta se sastoji od slijedećih polja koja trebate popuniti:
Broj dokumenta: U ovo polje se upisuje broj dokumenta. Program uvijek nudi prvi slijedeći broj u rastućem nizu. On nije fiksan i može se mijenjati.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište na kojem radite zapisnik. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu sa svim skladištima koja imate. Odabirom jednog i pritiskom na tipku Izbor isto se prepisuje, u za njega predviđeno, polje na formi.
Datum unosa: U ovo polje upisujete datum. Program uvijek nudi današnji datum, ali on nije fiksan i možete ga mijenjati.
Opis: U ovo polje možete napisati neki proizvoljni opis koji se odnosi na trenutni zapisnik koji radite.
Kad je forma popunjena ista se prihvaća pritiskom na tipku Ok.
Definirano zaglavlje dokumenta možete vidjeti u tabeli dokumenta.

Slijedeći korak je unos stavki. Pritiskom na tipku Stavke program otvara tabelu stavki.

Tabela stavki

Prije početka rada pročitajte opće upite o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koje možete obaviti nad trenutno osvijetljnom stavkom:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

U padajućem meniju Ispis nalazi se samo jedan izvještaj koji možete ispisati:

Zapisnik o kalu, rasturu, lomu

Tipke za ažuriranje tabele stavki, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos program prvo otvara tabelu atikala iz koje je potrebno odabrati onaj artikl za koji pravite zapisnik. Kada je isti odabran i selektiran pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavki.

Forma stavki

Forma se sastoji od polja koja su već popunjena i koja se ne mogu mijenjati i polja koja vi trebate popuniti:
Redni broj stavke: U ovo polje upisujete redni broj stavke u tabeli stavki. Program nudi broj koji je prvi slijedeći u rastućem nizu, ali nije fiksan i može se mijenjati.
Šifra artikla: U ovo polje je upisana šifra odabranog artikla. Polje se ne može mijenjati.
Naziv artikla: U ovo polje je upisan naziv odabranog artikla.
Količina: U ovo polje upisujete količinu odabranog artkala za koji pravite zapisnik o kalu, lomu.
Cijena: U ovo polje je upisana cijena artikla.
Pritiskom na tipku Ok forma se prihvaća i stavka se prenosi u tabelu stavki.
Ovaj postupak ponavljate za sve artikle za koje ćete praviti zapisnok o kalu, lomu ili rasturu.

Kada ste unijeli stavke dokument je potrebno odobriti. Odobravanjem se količine skidaju sa skladišta i artikli se otpisuju. (Pogledajte odobravanje dokumenta u tabeli stavki.)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.