Izdavanje robe na komisiju

Za ažuriranje tabele dokumenata Izdavanje na komisiju treba startati module Veleprodaja NC, Veleprodaja VC ili Maloprodaja. Na glavnom meniju potrebno je otvoriti padajući izbornik Komisija i u njemu pozvati opciju Izdavanje na komisiju.

Dokumenti Izdavanje na komisiju su robni dokumenti koji robu skidaju sa skladišta i evidentiraju kojem kupcu - komisionaru je ista izdana.

Tabela dokumenata

Prije početka rada sa tabelom dokumenata Izdavanja na komisiju pročitati opće upute o tabelama dokumenata.

Na tabeli dokumenata možete vidjeti broj i datum dokumenta Izdvanje na komisiju, poslovnog partnera kojem se roba daje na komisiju, skladište sa kojega je roba skinuta, financijske pokazatelje, zatim status dokumenta te napomenu za taj dokument i poziv na broj.

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu napraviti nad osvijetljenim dokumentom:

Kreiranje povrata cjelokupne izdatnice

Brisanje izdatnice sa stavkama

Export u transportnu datoteku za primku na komisiji

Import povrata s komisije iz transportne datoteke

U padajućem izborniku Ispis nalaze se slijedeći dokumenti koji se mogu ispisati:

Izdatnica na komisiju s količinama

Izdatnica na komisiju sa cijenama

Izdatnica na komisiju s rabatima

Nalog skladištu za slaganje robe

Kalkulacija po izdatnici na komisiju

Lista izdatnica na komisiju

Roba izdana na komisiju - zbirno

Roba izdana na komisiju - detaljno

Roba izdana na komisiju - nevraćena

Stanje komisijskih skladišta po nabavnim cijenama

Stanje komisijskih skladišta po prodajnim cijenama

Stanje komisijskih skladišta sa stanjem vlastite robe

Stanje komisijskih skladišta - kalkulacija

Procesi (Obrade)

Kreiranje povrata cjelokupne izdatnice

Ukoliko želite napraviti povrat robe za sve stavke koje se nalaze na bilo kojoj izdatnici na komisiju, prvo je potrebno željeni dokument označiti. U padajućem izborniku Obrade pozovite proces Kreiranje povrata cjelokupne izdatnice. Pritiskom na isti otvara se tabela dokumenata Povrati sa komisije u kojoj će biti samo neodobreni dokumenti povrata za selektiranog kupca. Ukoliko je tabela dokumenata Povrati sa komisije prazna prvo je potrebo unijeti zaglavlje dokumenta povrata, a zatim novi kreirani dokument odabrati pritiskom na tipku Izbor. Izborom dokumenta povrata program će sve stavke sa komisije prekopirati u odabrani dokument. Nakon završenog procesa potrebno je u tabeli dokumenata Povrat sa komisiji kreirani dokument odobriti da bi se evidentirao povrat robe na skladište. Odobravanjem dokumenta povrata, automatski se na tabeli dokumenata komisije, evidentira da je roba vraćena.

Postupak možete primjeniti i kada je u pitanju djelimičan povrat. Kreirate cjelokupan povrat i prije odobravanja uđete u stavke dokumenta te obrišete ili izmjenite stavke koje su suvišne ili neodgovaraju količinom stvarnom povratu.

Brisanje izdatnice sa stavkama

Predstavlja najednostavniji način da obrišete cijelu Izdatnicu na komisiju zajedno sa njoj pripadajućim stavkama. Program će vas upitati da li doista želite obrisati cijeli dokument sa stavkama. Ako odgovorite potvrdno izdatnica će biti obrisana. Napominjemo da dokument mora biti neodobren kako bi se mogao obrisati.

Forma dokumenata

Kada želite kreirati novu izdatnicu komisije ili izmijeniti postojeću pritisnite tipke Unos ili Izmjena koje se nalaze u donjem lijevom kutu tebele dokumenata. Program otvara formu za unos novog ili izmjenu postojećeg dokumenta.

Forma dokumenta se sastoji od slijedećih polja koja treba popuniti:
Broj izdatnice: U ovo polje se unosi broj dokumenta. Program uvijek nudi prvi slijedeći broj u rastućem nizu i njega nema potrebe mijenjat.
Datum dokumenta: Program prilikom kreiranja novog dokumenta uvijek nudi današnji datum. Ako je neophodno možete ga mijenjati.
Skladište: Pritiskom na tipku prema dolje koja se nalazi pored ovog polja odabirete skladište sa kojeg robu dajete poslovnom partneru na komisiju.
Poslovni partner: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu dokumenata poslovnih partneta iz koje odabirete onog poslovnog partnera kojem robu dajete na komisiju.
Napomena: U ovo polje upisujete proizvoljnu napomenu.
Obračun PDV: Ukoliko robu dajete na komisiju poslovnim partnerima koji nisu poreski obveznici ili su iz nekog drugog razloga oslobođeni poreza pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje koja se nalazi pored ovog polja odaberite uvijete za obračun.

Tabela stavki

Prije rada sa tabelama stavki pročitajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade tabele stavki nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad označenom stavkom:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

Obrada rabata

Odobravanje rabata po svim stavkama

Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument

Odobravanje dodatnog rabata po svim stavkama

Odobravanje dodatnog rabata u iznosu na cijeli dokument

Povećanje/smanjenje cijena u postotku za označene stavke

Resetiranje marže i rabata označenih stvaki

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom

Vraćanje cjelokupne izdatnice

Vraćanje označenih stavki izdatnice

Automatsko punjenje komisijske izdatnice svim stavkama na skladištu

U padajućem meniju Ispisi nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati:

Izdatnica na komisiju sa količinama

Izdatnica na komisiju sa cijenama

Izdatnica na komisiju sa rabatima

Nalog skladištu za slaganje robe

Kalkulacija po izdatnici na komisiju

Naljepnice

Forma stavki

Prilikom unosa artikala u tabelu stavki potrebno je popuniti formu stavki za taj artikl. Ona je za sve artikle ista i sastoji se od polja koja se ne mogu mijenjati i od onih koja se mogu mijenjati.
Na vrhu forme su polja koja karakteriziraju artikl: redni broju u tabeli stavki, šifra, kataloški broj, cijena na skladištu, količina na skladištu, zadnja nabavna cijena, rezervirane količine.
Količina: U ovo polje upisujete količinu artikala koju dajete na komisiju.
Bruto veleprodajna cijena: U ovo polje upisujete prodajnu cijenu artikala ili je sam program povlači iz planske kalkulacije.
Rabat: Upisujete rabat koji dajete komitentu ako već nije automatski upisan iz adresara ili ako nije određen Rabatnom politikom .

Ovo su najinteresantnija polja na formi stavke. Upisivanjem rabata, neto prodajne cijene, postotka marže ili drugih polja program sam popunjava ostalo.
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK ista se prihvaća i artikal se prenosi u tabelu stavki.
Postupak ponavljate onoliko puta koliko artikala dajete na komisiju.

Kada ste u tabelu stavki unijeli sve artikle koje dajete na komisiju, dokument morate odobriti da bi se količine skinule sa skladišta i da bi program zabilježio da je roba dana na komisiju.

Procesi (Obrade)

Premještanje označenih stavki: Proces premješta označene stavke u drugu izdatnicu. Izdatnica u koju se želi premjestiti označene stavke mora biti neodobrena.

Kopiranje označenih stavki: Proces kopira označene stavke u drugu izdatnicu. Izdatnica u koju se žele kopirati označene stavke mora biti neodobrena.

Brisanje označenih stavki:Proces briše označene stavke.

Upisivanje grupe u označene stvake: Proces upisuje grupe u sve označene stavke, nakon pritiska na ovu opciju program otvara tabelu Grupe stavki gdje istu odaberete te pritisnete tipku Izbor. Odabrana grupa upisana je na sve označene stavke.

Obrada rabata: Nakon pritiska na ovu opciju program otvara formu koju je potrebno popuniti. Na samoj formi moguće je upisati/mijenjati četiri rabata. Ostali se mijenjaju u pripadajućim registrima.

Odobravanje rabata po svim stavkama: Ukoliko ste prije pritiska na ovaj proces označili neke od stavaka, proces će otvoriti upit u koji upisujete postotak rabata te isti upisati na sve označene stvake. U suprotnom proces će upisati rabat na sve stavke dokumenta.

Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument: Ukoliko ste prije pritiska na ovaj proces označili neke od stavaka, proces će otvoriti upit u koji upisujete iznos rabata te isti upisati na sve označene stvake. U suprotnom proces će upisati iznos rabata na sve stavke dokumenta tako što će u odnosu na cijenu preračunati postotak potrebnog rabata koji će po svakoj stavci biti drugačiji u iznosu (zavisno od cijene same stavke).

Odobravanje dodatnog rabata po svim stavkama: Ukoliko ste prije pritiska na ovaj proces označili neke od stavaka, proces će otvoriti upit u koji upisujete postotak dodatnog rabata te isti upisati na sve označene stvake. U suprotnom proces će upisati dodatni rabat na sve stavke dokumenta tako što će ga množiti sa već postojećim rabatom ako isti postoji.

Odobravanje dodatnog rabata u iznosu na cijeli dokument: Ukoliko ste prije pritiska na ovaj proces označili neke od stavaka, proces će otvoriti upit u koji upisujete iznos dodatnog rabata te isti upisati na sve označene stvake. U suprotnom proces će upisati iznos dodatnog rabata na sve stavke dokumenta tako što će u odnosu na cijenu preračunati postotak potrebnog rabata koji će po svakoj stavci biti drugačiji u iznosu (zavisno od cijene same stavke).

Povećanje/smanjenje cijena u postotku za označene stavke: Proces će otvoriti upit u kojem upisujete postotak povećanja/smanjenja cijena te isti upisati na sve označene stavke.

Resetiranje marže i rabata označenih stavki: Proces će na svim stavkama resetirati maržu i rabat, odnosno svim stavkama biti će upisana prosječna nabavna cijana kao brutto veleprodajna cijena.

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom: Proces će svim označenim stavkama upisati brutto veleprodajne cijene iz planske kalkulacije.

Vraćanje cjelokupne izdatnice

Pokretanjem procesa kreira se dokument Povrat sa komisije. Pozivanjem procesa otvora se tabela dokumenta Povrat sa komisije sa neodobrenim dokumentima. Odaberite dokument partnera koji vraća robu a ako ga nema kliknite na tipku Unos i unesite zaglavlje dokumenta. Nakon toga kliknite na tipku Izbor i stavke povrata će se automatski popuniti sa stavkama Izdatnice na komisiju

Vraćanje označenih stavki izdatnice

Ukoliko želite vratiti samo jednu stavku ili samo jedan komad jedne stavke po dokumentu Izdatnica na komisiju, potrebno je prvo ući u stavke odabranog dokumenta. Pomoću tipki za označavanje označite stavku (ili stavke) koju želite vratiti sa komisije. U padajućem izborniku Obrade pozovite proces Vraćanje označenih stavki izdatnice. Pritiskom na njega program otvara upit: Odaberite dokument povrata sa komisije sa kojim želite vratiti stavke. Pritiskom na tipku OK otvara se tabela dokumenata Povrati sa komisije. Iz ove tabele odaberite jedan od ponuđenih dokumenata ili prvo unesite zaglavlje novog povrata. Zatim pritiskom na tipku Izbor odabirete selektirani dokument u kojeg će program kopirati označene stavke. Program otvara formu na kojoj upisujete potrebne parametre. Imate uvida koliko robe je dano na komisiju, koliko komada je vraćeno. U slobodno polje upisujete koliko komada se sada razdužuje. Upisom broja i pritiskom na tipku OK forma se prihvaća. Program će ponuditi onoliko malih upita koliko je stavki u tabeli stavki označeno za povrat. Nakon svega potrebno je dokument povrata u tabeli dokumenata Povrat sa komisije odobriti da bi se registrirala vraćena roba na skladište.

Napomene

Dokumenti povrata se moraju kreirati za onog partnera kojem je roba i izdana, da bi program mogao pratiti odnos izdane i vraćene robe sa komisije.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.