Otpremnice

 Ikona za poziv tabele Otpremnica

Otpremnice su jedan od najčešće korištenih robnih dokumenta koji razdužuju skladište tj. postojeću zalihu. Stanje skladišta se ažurira u trenutku odobravanja otpremnice dok se rezervirane količine ažuriraju unosom ili brisanjem svake stavke posebno. Njenim fakturiranjem u jednu od knjiga kreira se račun za kupca.
Za ažuriranje Otpremnica i poziv tabele dokumenata s otpremnicama potrebno je startati modul Veleprodaja, Maloprodaja ili Servis.
Na glavnom izborniku potrebno je otvoriti padajući izbornik Promet i u njemu pozvati izbornu liniju Otpremnice ili kliknuti na prethodno prikazanu ikonu. U modulu Servis opcija Otpremnice se nalaze u padajućem izborniku Dokumenti.

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata pročitajte opće upute o tabelama kao i o tabelama dokumenata.
Tabela dokumenata Otpremnice (OTP) pruža obuhvatan i temeljit pregled kreiranih dokumenata s istaknutim kolonama koje su bitne za tu vrstu dokumenata (Redni broj, Datum, Kupac,...datum dospijeća, % marže, marža u iznosu...). Kolone je moguće pomjerati i mijenjati njihov prikaz.

Alatna traka

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova.

Opis i funkciju ostalih ikona možete pronaći na ovoj poveznici.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena i Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata.

Padajući izbornici

Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.
Dokument - osim standardnih opcija Unos, Izmjena, Brisanje ovdje možete pronaći standardne opcije koje su svojstvene skoro svim tabelama dokumenata. Detaljno pojašnjenje izbornih linija u padajućem izborniku Dokument potražite na ovoj poveznici.
 Označavanje - nudi sve mogućnosti kao i ikone koje su namijenjene za to. Detaljno pojašnjenje za označavanje kao i opciju Višestruko označavanje potražite na ovoj poveznici.
IMC - nudi mogućnost odabira akcija koje se mogu pozvati za dokumente koji se automatski importiraju s interneta (web shop) ili iz Android/iOS aplikacije za narudžbe. Više na ovoj poveznici.
Pregled - je istovjetan na svim tabelama dokumenata što ne znači da sa svake tabele ima smisla pozivati neke od opcija. Naime, neke klase dokumenata nemaju određene elemente, ili ne služe određenoj svrsi, pa se njihovim pozivanjem neće dogoditi nikakva akcija. Npr. na tabeli ponuda pozivanje pregleda dokumenata neuključenih u porezni obračun. Više o izbornim linijama u padajućem izborniku Pregled potražite na ovoj poveznici.
Obrade - nudi procese koji se mogu odraditi na dokumentu (klikom na poveznicu detaljno pojašnjenje):

Fakturiranje otpremnica u knjigu: 1. izdanih dobara i usluga; 2. primljenih predujmova; 3. za vlastitu potrošnju (neaktivno - ne koristi se više); 4. za slobodan unos

Naknadno fakturiranje dokumenata u račun izdan paragon blokom

oNaknadno fakturiranje u knjigu izdanih dobara i usluga

oNaknadno fakturiranje u knjigu primljenih predujmova

oNaknadno fakturiranje u knjigu za slobodan unos

Rezerviranje fakture za otpremnicu u knjizi izdanih dobara i usluga

Višestruko fakturiranje otpremnica u knjigu izdanih dobara i usluga

Kreiranje povrata od kupca

Kreiranje radnog naloga sastavnice po otpremnici

Kreiranje primke

Sinkronizacija s promjenom tečaja na dokumentu

Sinkronizacija s promjenom tečaja na tečajnoj listi

Upisivanje odgode/roka plaćanja u označene dokumente

Upisivanje sredstava plaćanja u označene dokumente

Proračun količine komponenti za označene dokumente

Export otpremnice u transportnu datoteku

Import otpremnice iz transportne datoteke

EDI - Electronic Data Interchange

oOmnizon (Megatrend Redok ) - Export označenih otpremnica

oEditel (PanteonPlus) - Export označenih otpremnica

Kopiranje otpremnice i stavki

Brisanje otpremnice i stavki

Ispisi - nude sljedeće izvještaje koji se mogu štampati:

Otpremnica

Otpremnica 1

Otpremnica za poseban postupak oporezivanja marže

Otpremnica bez cijena

Otpremnica bez cijena na engleskom jeziku

Otpremnica bez cijena na njemačkom jeziku

Otpremnica s opisom artikala

Otpremnica s opisom artikala i slikom

Otpremnica s bar code serijskim/lot brojevima

Otpremnica s pakiranjima i težinama

Otpremnica u odabranoj valuti

Otpremnica u odabranoj valuti s opisom artikla

Otpremnica u odabranoj valuti na engleskom jeziku

Otpremnica u odabranoj valuti na engleskom jeziku s opisom artikla

Otpremnica u odabranoj valuti na njemačkom jeziku

Otpremnica u odabranoj valuti na njemačkom jeziku s opisom artikla

Nalog skladištu za slaganje robe

Zbirni ispis označenih dokumenata

Otpremnica za ispis na mobilnom printeru

Otpremnica za grosiste: Metro, Kaufland, Hipermarketi Coop, Mercator, Konzum, Spar, Getro, Ina, Pevec, Uradi sam, Fliba, HG Spot, Petrol, K&K, Narodne novine, Muler, DM, Bauhaus, Baumax, KTC, KBC Zagreb.

Otpremnica za grosiste - generička

Otpremnica za grosiste s cijenama - generička

Dostavnica sa serijskim/lot brojevima

Jamstveni list

Prateći list za neopasni/inertni otpad

Teretni list

Izlazna kalkulacija po otpremnici

Izlazna kalkulacija po otpremnici s komisijskim vrijednostima

Pregled prodaje po artiklima

Lista otpremnica

Lista nefakturiranih otpremnica

Promet artikala po otpremnicama

Promet usluga po otpremnicama

Promet artikala po otpremnicama i povratima

Napomena: Otpremnice se mogu kreirati samostalno, unosom zaglavlja i stavki. Češći je slučaj da otpremnice nastanu nekim od procesa npr. iz Ponuda pozivanjem procesa Obrade --> Kreiranje otpremnice ili npr. isporukom iz Nalog za slaganje. Kako je nastala otpremnica najlakše je provjeriti pomoću stabla dokumenta. Ako u stablu nema drugih dokumenata otpremnica je nastala ručnim unosom. Na isti način može se provjeriti da li je iz same otpremnice nastao drugi dokument (npr. Izlazni račun).

Na tabeli dokumenata otpremnica nalaze se i tipke koje omogućuju brzi prelazak na Napomene, Nivelacije, Izlazne fakture (knjiga izlaznih računa za dobra i usluge), Narudžbe (dobavljaču).

Obrade - pojašnjenja

Fakturiranje otpremnica

...u knjigu izdanih dobara i usluga

...u knjigu primljenih predujmova

...u knjigu računa za slobodan unos

Kreiranjem otpremnice i njenim Odobravanjem ažurirane su količine na skladištu. Da bi se zadovoljila i financijska strana poslovanja potrebno je otpremnice fakturirati. Na tabeli dokumenata pozovite padajući izbornik Obrade i u njemu odaberite jednu od izbornih linija tj. birate fakturiranje u jednu od ponuđenih knjiga. Program ne dozvoljava da se ista Otpremnica fakturira dva ili više puta.
 Pritiskom na odabranu opciju program otvara formu Fakturiranje IRA. Broj računa koji program nudi na upitu uvijek je prvi sljedeći broj u nizu u tabeli dokumenata izlaznih faktura. Datum i vrijeme izdavanja računa je današnji datum tj. datum kada ste pozvali fakturiranje, rok plaćanja je preuzet s otpremnice kao i datum otpreme/usluge.
Datum dospijeća ovisi o roku plaćanja koju ste dali kupcu. Osim navedenih podataka dostupna je mogućnost odabira prijenosa napomene, adresanta kao i upisu ukupnog dugovanja (ako je opcija uključena u parametrima programa). Ponuđeni podaci nisu fiksni i mogu se mijenjati.

Za fakturiranje u Knjigu primljenih predujmova, Otpremnica ne mora biti odobrena. U Knjizi primljenih predujmova kreiranu fakturu možete i vidjeti i ispisati. Ako poslije nekog vremena želite kreirate fakturu po istoj otpremnici u Knjigu za dobra i usluge, već postojeća faktura za primljeni predujam nastala po otpremnici se automatski stornira, što možete vidjeti u Knjizi za primljene predujmove (za kretanje među dokumentima, najučinkovitije je koristiti stablo dokumenta). Za pregled drugih knjiga (primljenih predujmova, ili slobodan unos) potrebno je otvoriti odgovarajuće opcije pozivom padajućeg izbornika npr. Veleprodaja (NC) --> Financije --> Knjiga izlaznih računa....

Naknadno fakturiranje dokumenta u račun izdan paragon blokom - koristi se u situacijama kada nije moguće provoditi fiskaliziranje računa zbog nekog tehničkog razloga ili havarije i kada se koriste paragon blokovi radi naknadnog unosa u sustav. Detaljno pojašnjenje možete potražiti u 4D Wand Infou Br.281.

Rezerviranje fakture za otpremnicu u knjizi izdanih dobara i usluga

Čest slučaj u operativnom radu je da se iz nekog razloga mora otpremiti i fakturirati roba koja nije zaprimljena na skladište (npr. primka se ne može odobriti jer nedostaje nešto od dokumentacije, slučajevi hitne otpreme itd.) U tim iznimnim situacijama otpremnicu je moguće kreirati sa svim potrebnim elementima ali ju nije moguće odobriti. Naravno, neodobrene otpremnice nije moguće fakturirati na uobičajeni način. Za takve situacije potrebno je kreirati otpremnicu na standardni način te iz padajućeg izbornika Obrade pozvati izbornu liniju Rezerviranje fakture za otpremnicu u knjizi izdanih dobara i usluga. Nakon odabira pojavit će se standardna forma kao i kod redovnog fakturiranja. Klikom na OK kreirat će se faktura koja će se na tabeli razlikovati od ostalih faktura po tome što će u koloni I imati oznaku R dok će standardne fakture imati oznaku O. Nakon toga je moguće ispisati Račun ili ga poslati kao eRačun. Da bi se proces zatvorio do kraja otpremnicu treba odobriti. Odobravanjem otpremnice, na tabeli otpremnica kao i na tabeli izlaznih računa, oznaka R će se automatski pretvoriti u O.

Napomena: Otpremnicu, uključujući stavke ili podatke na zaglavlju dokumenta, a na koju je vezana rezervirana faktura, nije moguće mijenjati. Ako ipak postoji potreba da se nešto mijenja, na bilo koji način omogućite (razduženja, zaduženja...) odobravanje postojeće otpremnice. Njenim odobravanjem steći će se uvjeti za kreiranje povrata od kupca i potom izdavanje nove fakture s ispravnim elementima.

Višestruko fakturiranje otpremnica u knjigu izdanih dobara i usluga

Velik broj otpremnica može nastati kao posljedica ubrzanog operativnog rada, višestrukih i djelomičnih isporuka jer je tako dogovoreno s kupcem, ... itd. čime proces fakturiranja svake otpremnice zasebno gubi smisao jer generira nepotrebno trošenje vremena. Kako bi se uštedjelo na vremenu i fakturiralo jednim klikom, postoji mogućnost višestrukog fakturiranja otpremnica u Knjigu izlaznih računa za dobra i usluge.

Pozivanjem procesa, otvara se forma koja zahtjeva da odredite kojim će se parametrima voditi započeti proces. Vodite računa da pojedini odabrani uvjeti isključuju neke druge, prethodno odabrane uvjete.

Samo osvijetljeni komitent - uključenjem ove opcije, višestruko fakturiranje uzeti će u obzira samo komitenta s otpremnice na kojoj se trenutno nalazite, bez obzira na ostale postavljene uvjete.
Od datuma - Do datuma - odabirom perioda, fakturirat će se sve otpremnice koje nose datume iz zadanog perioda.
Datum otpreme/usluge - određuje koji datum će nositi nastala faktura.
Rok plaćanja - unosom broja dana određuje se rok u kojem faktura treba biti plaćena.
Skladište - unosom šifre skladišta određujemo koje će skladište nositi kreirana faktura tj. skladište ne mora biti preuzeto s otpremnice.
Datum izdavanja fakture pregazi upisanim datumom: Uključenjem ove opcije odabrali ste upis ručno unesenog datuma i vremena izdavanja fakture. Odabirom opcije, uz upozorenje, polja datuma i vremena postaju aktivna i moguće je upisati željeni datum i vrijeme za fakture koje će nastati višestrukim fakturiranjem. Napominjemo da svakako vodite računa o sljednosti računa propisanu Zakonom o fiskalizaciji (odnosi se samo na račune koji imaju sredstvo plaćanja koje se fiskalizira).
Upiši datum dokumenta u datum otpreme/usluge fakture: Prilikom fakturiranja program nudi današnji datum kao datum otpreme/usluge fakture. Uključenjem ove opcije možete odabrati da se uzima datum dokumenta koji se fakturira (datum otpremnice, datum radnog naloga...). Bitno je istaknuti da parametar ne utječe na dokumente klase PTP, ODR, RAD i RNL.
Izračun datuma dospijeća od datuma otpreme/usluge: uključenjem ove opcije datum dospijeća se računa od datuma otpreme/usluge.
Dodaj na postojeće neodobrene fakture (> od datuma) - uključivanjem ove opcije, stavke s otpremnica koje glase na istog komitenta i koje želimo fakturirati, dodati će se na već postojeće ali neodobrene fakture.
Kreiraj samo jednu fakturu za sve dokumente: ako uključite ovu opciju sve označene otpremnice bit će fakturirane u jedan, jedinstveni račun. Ako je opcija siva (neaktivna) pokušavate pozvati proces a da prethodno niste označili više otpremnica.
Kreiraj po jednu fakturu za SVAKU otpremnicu (1:1) - proces fakturira označene otpremnice po sistemu jedna otpremnica - jedna faktura, bez obzira na ostale istovjetene parametre (isti partner, isti datum i sl.).
Prenesi dodatne napomene u fakturu: uključivanjem ove opcije napomene s otpremnice biti će dodane na postojeću napomenu na fakturi.
Kreiraj neodobrene fakture - kreirane fakture će biti neodobrene što omogućava intervenciju na njima, ili dodavanje drugih otpremnica na istu ako je uključena gore spomenuta opcija Dodaj na postojeće neodobrene fakture.
Preuzmi rok plaćanja s komitenta (ukoliko je upisan): - rok plaćanja mora biti upisan na komitentu kako bi opcija imala smisla.
Kreiraj po jednu fakturu za svako mjesto isporuke - koristi se u specifičnim situacijama kada se otpremnice zbrajaju i fakturiraju kao jedna faktura za svako mjesto isporuke, a ne recimo u centralu tvrtke kojoj se fakturira.
Obrada samo označenih dokumenata - u ovom slučaju, zanemarit će se svi ostali uvjeti koji određuju koje će se otpremnice fakturirati i uzeti u obzir samo one otpremnice koje su označene.
Preuzmi broj fakture s otpremnice: Opciju uključiti samo ako ima smisla tj. ako u knjigu IRA ne fakturirate nešto drugo. Interni broj fakture prepisat će se s otpremnice dok će fiskalni broj nastaviti svoj slijed koji ne mora biti nužno isti kao interni.
Prijenos adresanta s dokumenta koji se fakturira: uključenjem opcije prilikom višestrukog fakturiranja na fakturu će se prenijeti adresant (osoba) s dokumenta koji se fakturira. Ako ne uključite opciju faktura će glasiti na partnera bez adresanta (osobe).

Nakon odabira uvjeta za višestruko fakturiranje, klikom na Ok program će izvršiti fakturiranje odabranih otpremnica, izvijestivši porukom o broju obrađenih otpremnica kao i o broju kreiranih faktura.

Kreirane fakture bit će automatski odobrene. Ako niste zadovoljni rezultatom i želite ponoviti proces, dovoljno je u knjizi IRA razodobriti nastale fakture i iste obrisati. Za brzo razodobravanje više dokumenata koristite označavanje i klik na crvenu točku a za višestruko brisanje dokumenata koristite padajući izbornik Dokumenti --> Brisanje svih označenih dokumenata.

Kreiranje povrata od kupca

U slučajevima kada kupac vraća robu, a da bi se izbjegao ponovni unos dokumenta i stavki, potrebno se pozicionirati na otpremnici kojom je roba otpremljena, i iz padajućeg izbornika Obrade pozvati proces Kreiranje povrata od kupca. Pritiskom na ovu opciju program otvara mali upit u kojem nudi broj dokumenta povrata i datum povrata kao i datum dospijeća. Broj je uvijek prvi sljedeći u nizu u tabeli dokumenata povrata, nije fiksan i može se mijenjati. Tako kreirani Povrat robe od kupca je preslika otpremnice s negativnim količinama i kreira se kao neodobren dokument. Na taj način je moguće kroz stablo dokumenta doći do njega i mijenjati vraćene količine u slučajevima kada se razlikuju od otpremljenih. Sve o povratu pogledajte na stranici Povrat robe od kupca.

*Storno računa, ako je polazište računa koji želite stornirati bila otpremnica, kreće se od ove opcije. Dakle, prvo se s otpremnice kojom je roba isporučena kreira Povrat od kupca, isti se odobri i nakon njegova odobravanja fakturira u knjigu IRA za slobodan unos ili u redovnu knjigu (rjeđi slučaj).

Sinkronizacija s promjenom tečaja na dokumentu

Pretpostavka za pozivanje navedenog procesa je da se iz nekog graničnog razloga promijenio tečaj ili valuta na zaglavlju dokumenta a nije izvršila sinkronizacija stavaka. Pozivanjem procesa sve stavke odabrane otpremnice će se uskladiti s upisanim tečajem na zaglavlju otpremnice.

Sinkronizacija s promjenom tečaja na tečajnoj listi

Proces koji vam omogućava uskladu stavki otpremnice stečajnom listom u trenutku isporuke, bez obzira kada je otpremnica kreirana. Koristi se često u kombinaciji sKopiranjem otpremnice i stavki, jer se u većini slučajeva kopiraju otpremnice sa starim tečajevima koje je potrebno uskladiti. Pozivanjem procesa, stavke otpremnice će se uskladiti s posljednjim unesenim tečajem na tečajnu listu ovisno o preferiranom tečaju koji koristite (srednji, radni...).

Kopiranje otpremnice i stavki

Ako se javi potreba da jednu od kreiranih otpremnica (ili više njih) kreirate ponovo, isto možete napraviti korištenjem procesa Obrade --> Kopiranje otpremnice i stavki. Ako želite kopirati jednu otpremnicu dovoljno se pozicionirati na nju i iz padajućeg izbornika Obrade pozovite proces Kopiranje otpremnice i stavki. Pritiskom na ovu opciju program sam kreira novu otpremnicu koja u odnosu na referentnu ima samo drugi broj dokumenta. Za kopiranje više otpremnica, iste je potrebno označiti strelicama za označavanje te pozvati navedeni proces.

Brisanje otpremnice i stavki

Ako iz otpremnice nije kreirana faktura, otpremnicu je moguće razodobriti (pogledati Otvaranje dokumenata u općim uputama o tabeli dokumenata) i tako rasknjižen dokument obrisati. Opcija Brisanje otpremnice nalazi se u padajućem izborniku Obrade. Ako otpremnica na sebi nema stavke, obrisati se može pritiskom na tipku Brisanje, tipku Delete na tastaturi ili korištenjem kombinacije Alt+B. Ovu opciju svakako koristiti i u slučajevima kada vam na neki način (nestanak struje, smrzavanje računala i sl.) dokument odbije da se obriše klikom na tipku Brisanje. Proces Brisanje dokumenta i stavki sigurno će ga obrisati (više o brisanju pogledajte na stranici Tabela dokumenata u odjeljku Brisanje dokumenata).

Forma dokumenata

Prilikom kreiranja nove otpremnice ili izmjene postojeće pritiskom na tipke Unos ili Izmjena otvara se forma dokumenta koju je potrebno popuniti. Sadržaj forme je uobičajen za 4D Wand i sadrži polja koja je potrebno popuniti ili odabrati. Detaljan opis polja potražite na poveznici Forme dokumenata. Ako je otpremnica odobrena pojedina polja na formi nije moguće mijenjati.

Tabela stavki

Nakon kreiranja zaglavlja dokumenta Otpremnica (OTP), osim ako dokument nije nastao importom, potrebno je unijeti stavke. Stavke možete dodavati, mijenjati i brisati sve dok se dokument ne odobri. Sama tabela stavki i raspored prikazanih kolona nema nekih posebnosti pa prije početka rada u tabeli pročitajte opće upute o tabelama stavki.

Alatna traka na tabeli stavki

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji ili željenoj operaciji. Pored lokatora, polja koje služi za brzo pronalaženje sloga u bazi podataka, nalazi se standardne ikone za označavanje i prikaz označenih slogova. Ovisno o statusu dokumenta (odobren/neodobren) neke ikone mogu i nestati (npr. pomjeranje stavki).

Tipke za ažuriranje tabele stavki, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele stavki. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu artikala iz koje birate artikal koji želite dodati u dokument.

U padajućem izborniku Obrade tabele stavki nalaze se sljedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe stavki u označene stavke

Upisivanje tarifne grupe u označene stavke

Upisivanje napomene u označene stavke artikala

Upisivanje zemlje podrijetla

Izmjena netto težine samo na označenim stavkama

Prijepis neto težine sa artikla na označenim stavkama dokumenta

Obrada rabata

Odobravanje rabata po svim stavkama

Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument

Promjena rabata u iznosu proporcionalno na cijeli dokument/označene stavke

Odobravanje dodatnog rabata u postotku po svim stavkama

Povećanje/smanjenje cijena u postotku

Resetiranje marže i rabata

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom

Povrat označenih stavki

Automatsko punjenje svim stavkama na stanju

Kopiranje u narudžbu

*detaljno pojašnjenja procesa potražite na ovoj poveznici.

Kopiranje u narudžbu
 Proces namijenjen punjenju neke od postojećih ili nove Narudžbe od kupca (ULN) dijelom ili svim stavkama koje se nalaze na otpremnici. Potrebno je u tabeli stavki pozvati padajući izbornik Obrade --> Kopiranje u narudžbu. U narudžbu može se kreirati cjelokupna otpremnica ili samo neke stavke. Odabirom procesa program otvara tabelu Narudžbe od kupca (ULN) i nudi na izbor jednu od otvorenih narudžbi (narudžbe koje nisu odobrene) ili nudi mogućnost otvaranja nove. Kada je narudžba otvorena aktiviranje tipke Izbor artikli iz tabele stavki otpremnice se kopiraju u narudžbu.

Povrat označenih stavki
 U tabeli stavki Otpremnica moguće je kreirati i povrat od kupca označenih stavki. U ovoj tabeli morate označiti stavku koju kupac želi vratiti. Zatim otvoriti padajući izbornik Obrade i u njemu odabrati proces Povrat označenih stavki. Pritiskom na ovu opciju program otvara mali upit. Broj dokumenta povrata i ponuđeni datum možete prihvatiti, ali ih možete i mijenjati pošto nisu fiksni. Pritiskom na tipku OK program automatski kreira dokument Povrat robe od kupca (STO) u kojem se nalaze samo označene stavke.

U padajućem Ispisi tabele stavki nalaze se izvještaji koji se mogu ispisati:
 

Otpremnica

Otpremnica 1

Otpremnica bez cijena

Otpremnica s opisom artikla

Otpremnica s opisom artikla i slikom

Otpremnica s bar code serijskim/lot brojevima

Otpremnica s pakiranjima i težinama

Nalog skladištu za slaganje robe

Otpremnica za grosiste (Metro, Kaufland, Hipermarketi Coop, Mercator, Konzum, Spar, Billa...)

Račun - otpremnica (sivo-van funkcije od uvođenja fiskalizacije)

Račun - otpremnica s opisom artikla (sivo-van funkcije od uvođenja fiskalizacije)

Račun - otpremnica s pakiranjima i težinama (sivo-van funkcije od uvođenja fiskalizacije)

Dostavnica sa serijskim/lot brojevima

Jamstveni list

Otpremnica razvrstana po veličinama obuće

Račun otpremnica kumulativno po zadnjoj razini klasifikacije (sivo-van funkcije od uvođenja fiskalizacije)

Izlazna kalkulacija po otpremnici

Naljepnice

Osim standardnih tipki za Unos, Izmjenu i Brisanje tu su još tipke Napomena i Serijski/lot.

!!! U rekonstrukciji

Forma stavki

Prilikom unosa artikala u tabelu stavki potrebno je popuniti formu stavki za taj artikl. Ona je za sve artikle ista i sastoji se od polja koja se ne mogu mijenjati i od onih koja se mogu mijenjati.
Na vrhu forme su polja koja karakteriziraju artikl: redni broj u tabeli stavki, naziv, šifra, količina na skladištu, rezervirane količine i veleprodajna cijena.

Forma stavki otpremnica istovjetna je formi stavki ponuda.

Pogledati formu stavki ponuda.

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.