Ponude

 Tipka za aktiviranje tabele dokumenata Ponuda.

!!! U rekonstrukciji

Za ažuiriranje Ponuda potrebno je startati module Veleprodaja , Maloprodaja ili Materijalno.
Na glavnom meniju ovih modula potrebno je otvoriti padajući meni Komercijalno i u njemu pozvati opciju Ponude.
Također, na izbornoj liniji nalazi se tipka za poziv tabele ponuda. U oba slučaja program otvara tabelu dokumenata Ponuda.

Tabela dokumenata

Prije rada sa ponudama pročitajte opće informacije o tabelama dokumenata.

Ponude su jedna od karakterističnih klasa informacijskog sustava WAND.
U padajućim menijima Obrade nalaze se slijedeći procesi:

Kreiranje otpremnice

Fakturiranje ponude: 1. u knjigu izdanih dobara i usluga; 2. u knjigu primljenih predujmova; 3. u knjigu za vlastitu potrošnju

Sinkronizacija stavki s promjenom tečaja na dokumentu

Brisanje ponude i stavki

Kopiranje ponude i stavki

Registriranje uplate

Kreiranje narudžbe dobavljaču po označenim ponudama

Kreiranje radnog naloga sastavnica

Rezerviranje količina po ponudi

Oslobađanje rezerviranih količina

Oslobađanje rezerviranih količina do datuma

Provjera rezerviranih količina

Kreiranje dokumenta dinamike naplate

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za odabranu ponudu:

Ponuda

Ponuda sa opisom artikla

Ponuda u izabranoj valuti

Kalkulacija po ponudi

Lista ponuda

Cjenik po planskoj kalkulaciji cijena.

Procesi (Obrade)

Sa tabele ponuda se mogu pozvati slijedeći procesi:

Kreiranje otpremnice

Prilikom odobravanja Ponuda program pita: Da li želite rezervirati količine po ovoj ponudi?. Ukoliko želite treba pritisnuti tipku Ok i program odobrava i ujedno rezervira količine na skladištu. Ponuda ne mijenja stanje skladišta. Ukoliko je kupac potvrdio količine po ponudi potrebno je kreirati otpremnice. U tabeli dokumenata ponuda, u padajućem meniju Obrade potrebno je pozvati opciju Kreiranje otpremnice. Ukoliko za komitenta nije upisan matični broj program vas prvo upozorava i pita : Da li želite nastaviti obradu?. Ukoliko želite treba pritisnuti Da i otvara se mali upit Kreiranje otpremnice. Program sam nudi broj slijedeće otpremnice u nizu, datum obrade i datum dospjeća plaćanja. Oni nisu fiksni i mogu se mijenjati. Pritiskom na tipku Ok otpremnica je kreirana. Pritiskom na tipku Otpremnice, koja se nalazi na tabeli dokumenata ponuda u donjem desnom kutu, ulazite u tabelu dokumanata otpremnica u koju je ponuda kreirana.

Fakturiranje ponude

Pošto je ponuda odobrena moguće ju je i fakturirati u:

Knjigu izdanih dobara i usluga

Knjigu primljenih predujmova

Knjigu za vlastitu potrošnju

Fakturiranje ponude u Knjigu izdanih dobata i usluga koristiti ćete kada kupac u cijelosti plaća račun. Međutim, ako će račun plaćati u više obroka, koristit ćete fakturiranje u Knjigu primljenih predujmova. Ako ponudu fakturirate za vlastitu potrošnju koristit ćete treću knjigu izlaznih računa.

Za fakturiranje u knjigu izlaznih računa za primljene predujmove u padajućem meniu Obrade pozovite proces Fakturiranje ponude u knjigu izranih predujmova.
Izvršavanjem ovog procesa program otvara mali upit. Nudi vam broj fakture predujma koja je uvijek prva slijedeća u tabeli dokumenata u nizu, datum fakturiranja koji je uvijek današnji datum. U polje iznos predujma upisujete dani predujam.
Pritiskom na tipku Ok podaci popunjeni u upitu se prihvaćaju i ulaskom u tabelu izlaznih računa za primljene predujmove kreiranu fakturu možete i vidjeti.
Fakturiranjem iste ponude, nakon nekog vremena, u Knjigu izdanih dobra i usluga napravljeni predujam se automatski stornira, odnosno nastaje storno predujam.

Registriranje uplate

Proces Registriranje uplate nalazi se u padajućem meniju Obrade. Pozivanjem ovog menija i opcije Registriranje uplate program otvara upozorenje. Ako želite proces dalje nastaviti treba pritisnuti tipku Da. Automatski se otvara forma Registriranje uplate u koju je potrebno upisati datum uplate i broj izvoda. Pritiskom na tipku Ok uplata je registrirana.

Rezerviranje količina po ponudi

Ukoliko je ponuda odobrena, količine nisu rezervirane ili su iz nekog drugog razloga skinute sa rezervacije moguće ih je ponovo rezervirati. Potrebno je pozvati padajući meni Obrade i u njemu odabrati opciju Rezerviranje količina po ponudi. Pritiskom na nju količine na ponudi će se rezervirati. Da bi mogli ponovo rezervirati količine dokument mora biti odobren.(Pogledati odobravanje dokumenata u Tabeli dokumenata).

Oslobađanje rezerviranih količina

Ukoliko se količine iz nekih razloga žele skinuti sa rezervacije, a da ponuda kao ponuda ostane nedirnuta, može se u padajućem meniju Obrade pozvati opcija Oslobađanje rezerviranih količina . Pritiskom na nju program automatski skida rezervirane količine, a ponuda ostaje.

Forma dokumenata

Kada želite kreirati novu ponudu ili izmijeniti postojeću pritisnite tipke Unos ili Izmjena koje se nalaze u donjem lijevom kutu tebele dokumenata. Program otvara formu za unos novog ili izmjenu postojećeg dokumenta.
Ove dvije forme su iste.

Karakteristična polja forme su:
Rabat kupcu: Rabat koji se upiše u ovo polje prenosi se na sve stavke dokumenta pojedinačno, a ne na cjelokupan iznos stavki. On se sam nudi, ali ga nije obavezno prihvaćati. U formi stavki, u polju za rabat, moguće je isti brisati i mijenjati. U koliko je rabat već definiran u formi partnera adresara, on će se za istog partnera prenositi u polje Rabat kupcu u formi dokumenta.
Način otpreme, napomena, trgovački predstavnik: Ako su ova polja već definirana u Parametrima programa ona će biti popunjena i u formi dokumenta. Međutim, ni ona kao i Rabat kupcu nisu nepromijenjiva. Od potrebe do potrebe ona se mogu mijenjati.
Obračun PDV: Ovo polje je vrlo bitno, jer se mora znati kakvom obračunu poreza podliježe faktura koja će nastati iz kreirane ponude. Postoje slijedeće vrste obračuna poreza:
Oporeziv - porezni obveznik. Najčešći slučaj i on se nudi kao inicijalni.
Ne podliježe oporezivanju
Oslobođen - izvoz
Oslobođen - ostalo
Oporezivo - krajnja potrošnja

Iznos sa porezom, osnovica za porez, iznosn PDV, neoporeziva osnovica popunjavaju se sa same tabele stavki. Ona su fiksna i ne mogu se ovdije mijenjati.

Uplaćeni iznos, datum plaćanja, izvod: Ova polja su slobodna i popunjavaju se u trenutku kada je dobijen izvještaj o uplati po ponudi. Potrebno je u padajućem meniju Obrade u tabeli dokumenata ponuda pozvati opciju Registriranje uplate ili osvijetliti ponudu koja je uplaćena i pritisnuti Izmjene i upisati uplaćeni iznos, datum plaćanja i izvod na koji je legla uplata. Ova polja su uvjek otvorena i bez obzira na status dokumenta ona se mogu mijenjati.

Tabela stavki

Prije rada sa tabelama stavki ponuda pročitajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju tebele stavki nalaze se slijedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Odobravanje rabata po svim stavkama

Odobravanje rabata u iznosu na cijelu ponudu

Povećanje cijene za sve stavke

Kopiranje stavki ponude u narudžbu

Rezerviranje količina po ponudi

Oslobađanje rezerviranih količina po ponudi

U padajućem meniju Ispis nalaze se izvještaji koji se mogu ispisati:

Ponuda

Ponuda sa opisom artikala

Ponuda u izabranoj valuti

Kalkulacija po ponudi

Ponuda u izabranoj valuti

Da bi ste mogli ispisati ponudu u izabranoj valuti, morate u formi dokumenta, prvo odabrati u kojoj valuti treba ispisivati ponudu. Zatim, na formi dokumenta u polju Obračun PDV trebate odabrati uvijet Oslobođen - izvoz ili Oslobođen - ostalo. Kada su podaci u formi popunjeni na ovaj način, pristupate unosu stavki i možete zamjetiti da na formi stavki u polju koji se odnosi na porez, nema stope od 22%. Ako ponudu šaljete u inozemstvo porez se neće obračunavati, i ponuda će se moći ispisati u odabranoj valuti.
Pošto ste unijeli sve stavke, možete ispisati ponudu u odabranoj valuti, korištenjem iz padajućeg menija Ispis izvještaj Ponuda u izabranoj valuti.

Forma stavki

Prilikom unosa arikala u tabelu stavki potrebno je popuniti formu stavki za taj artikl. Ona je za sve artikle ista i sastoji se od polja koja se ne mogu mijenjati i od onih koja se mogu mijenjati.
Na vrhu forme su polja koja karakteriziraju artikl: redni broju u tabeli stavki, naziv, šifra, količina na skladištu, rezervirane količine i veleprodajna cijena.

Količina: U ovo polje je potrebno unijeti količinu koja se traži. U slučaju da nema dovoljno količina na skladištu potrebno je unijeti traženu količinu, jer program dozvoljava kreiranje ponuda bez obzira na stanje skladišta. Upozorava da nema dovoljno komada, pita da li se količine žele naručiti i dozvoljava njeno odobravanje.
Kalkulativna devizna cijena: Ovo polje se ne može mijenjati. Prepisuje se iz ulaznih kalkulacija- primki.
Bruto veleprodajna cijena: Ovo polje se može mijenjati. Program nudi zadnju iskalkuliranu veleprodajnu cijenu za obrađivani artikal. Ona se može, ali i ne mora prihvaćati.
Rabat kupcu: Ukoliko je rabat kupcu definiran u formi dokumenta ponude, on će se automatski prepisat u ovo polje u formi stavki za tu ponudu.. Ukoliko on nije definiran ovo polje neće biti popunjeno. Postoji mogućnost njegovog popunjavanja naknadno na ovom mjestu, a ukoliko se ne slažete sa generelnim rabatom on se ovdije također može mijenjati.

Polja koja slijede poslije rabata kupcu popunjavaju se automatski s tim da postoji mogućnost promjene PDV postotka.

Marža: Također je moguće korigirati veleprodajnu cijenu promjenom marže. Dovoljno je upisati kolika se marža želi ostvariti i na osnovu nje korigirat će se cijene.
Serijski brojevi: U ovo polje unose se serijski brojevi artikala koji se po ovoj ponudi žele rezervirati.
Napomena kupca: Ovo polje se ne može mijenjati niti popunjavati na ovom mjestu. Bit će ispunjeno samo u slučaju da je popunjeno polje sa napomenom za dotičnog kupca u polju za napomene u tabeli partnera za kojeg se pravi ponuda. U njemu može stajati koliki rabat ima taj kupac za artikal koji se trenutno obrađuje ili nešto slično.

Kada je forma popunjena podacima isti se pritiskom na tipku Ok prihvaćaju i prepisuju u tabelu stavki. Proces ponavljate onoliko puta koliko artikala trebate unijeti.

Procesi (Obrade)

Odobravanje rabata po svim stavkama

Otvaranjem padajućeg menija Obrade bira se proces Odobravanje rabata po svim stavkama. Pritiskom na njega program otvara mali upit Odobravanje rabata u postotku. Upisivanjem rabata u postotku i pritiskom na Ok isti se raspoređuje po stavkama. Ukoliko se želi samo jednom od artikala dati rabat potrebno je taj isti označiti i postupak ponoviti. U koloni rabat u tabeli stavki može se vidjeti da je dan rabat samo označenj stavki. Ukoliko želite različitim artiklima dati različite rabate potrebno je jedan po jedan označavati i prethodni postupak ponavljati za svaki artikal posebno.
Ako cijene želite resetirati na početne u polje rabat potrebno je upisati 0%.

Odobravanje rabata u iznosu na cijelu ponudu

Otvaranjem padajućeg menija Obrade bira se proces Odobravanje rabata u iznosu na cijelu ponudu. Pritiskom na njega otvara se mali upit Odobravanje rabata u iznosu. Potrebno je upisati iznos rabat koji se želi dati kupcu. Pritiskom na Ok prihvaćaju se podaci i rabat se rasporedi po artiklima. U koloni rabati u tabeli stavki može se vidjeti ta raspodjela rabata po stavkama.

Povećanje cijena za sve stavke

Otvaranjem padajućeg menija Obrade bira se proces Povećanje cijena za sve stavke. Pritiskom na njega otvara se mali upit Povećanje cijena. U polje postotak povećanja potrebno je upisati postotak koji može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od toga da li se cijene žele povećati ili smanjiti. Pritiskom na tipku Ok podaci se prihvaćaju, a samim tim se i mijenjaju cijene. Ta promjena vidljiva je u kolonama tabela stavki. Ovakva promjena cijena ima direktan utjecaj na maržu.

Kopiranje stavki ponude u narudžbu

Za kreiranje narudžbe iz ponude potrebno je u tabeli stavki pozvati padajući meni Obrade i u njimu birati proces Kopiranje stavki ponude u narudžbu. U narudžbu se može kreirati cjelokupna ponuda ili samo neke stavke koje nemate na skladištu.
Odabirom procesa Kopiranje stavki ponude u narudžbu program otvara tabelu dokumenata narudžbi i nudi na izbor jednu od otvorenih narudžbi (narudžbe koje nisu još uvijek odobrene) ili nudi mogućnost otvaranja nove. Kada je narudžba otvorena pritiskom na tipku Izbor artikli iz tabele stavki ponude se kopiraju u narudžbu.
Pozivanjem procesa Kopiranje stavki poude u narudžbu moguće je kreirati nardžbu samo za neke od stavaki ponude. Dovoljno je iste označiti i ponoviti već opisani postupak.

Napomene

Poziv na broj s automatskim generiranjem (4.5.00)(4D Wand Info 095)
Dinamika naplate (4D Wand Info 024)
Sinkronizacija stavki s promjenom tečaja na dokumentu (4D Wand Info 022)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.