Tečajna lista

Tabelu Tečajna lista možete ažurirati pozivanjem modula Veleprodaja, Maloprodaja, Plaće, Financijsko knjigovodstvo, Servis, Servis vozila, Carinsko poslovanje i Adresar. Ulaskom u jedan od njih pozovite padajući izbornik Registri --> Tečajna lista. Odabirom izborne linije program otvara tabelu s valutama i njihovim tečajevima.
Tačajeve je moguće unositi, mijenjati ili importirati (samo tečaj NBH). Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele.

U tabeli Tečajna lista nalaze se sve valute koje su definirane u tabeli Valute, a ako se ukaže potreba za novom valutom i njenim tečajem, potrebno je izvršiti unos u registru Valute.

Tečaj na dan: prikazuje datum posljednjeg unosa tečajne liste a njegovom izmjenom možete vidjeti tečajnu listu na određeni datum (ako je na taj dan izvršen unos).

Kupovni, Srednji, Prodajni, Radni: Pritiskom na jednu od ovih tipki odabrali ste uvjete za devizni obračun u dijelovima programa gdje se devizne cijene pojavljuju. Radni tečaj je nešto što nije definirano tečajnom listom već vaša procjena ili zaokruženje realnog tečaja (npr. USD je 0,950000 €).

Izbor referentne valute: Odabirom ove tipke program otvara tabelu Valuta u kojoj je potrebno odabrati referentnu valutu u odnosu na koju će se vršiti obračun ostalih. Najčešći i logičan odabir je EUR (€).

Tabela sadrži dvije tečajne liste. Jednu za Indirektni tečaj a drugu za Direktni tečaj. Obje liste imaju osim Oznake valute i Naziva valute svoj Kupovni, Srednji, Prodajni, Radni tečaj te Datum unosa. Kao i na ostalim formama u 4D Wandu, tipke za ažuriranje (Unos, Izmjena, Brisanje) ovih polja nalaze se u dnu tabele.

*** Istaknuto: Uvijek radite Unos (ili import) nove tečajne liste a ne izmjenu postojeće. Ako vam se poslovanje temelji na deviznim izračunima radni dan započnite klikom na tipku Unos kako bi ste unijeli tečaj ili tečaje za taj dan. Time zadržavate informaciju koji je tečaj bio taj dan dok se kod izmjene uvijek pamti i primjenjuje posljednji uneseni tečaj.
 

Za ažuriranje tabele tečajne liste morate prvo označiti valutu koju želite ažurirati. Pritiskom na tipku Unos ili Izmjena program otvara formu za izmjenu postojećeg sloga.

Ovisno o tečajnoj listi koju imate pred sobom (indirektnu ili direktnu) tečaje unosite u jedno od dva ponuđena polja.

Šifra valute: Ovo polje je automatski popunjeno izborom valute za obračun.

Naziv valute: Ovo polje je također popunjeno izborom valute za obračun.

Količina: To je u stvari jedinica obračuna u odnosu na jedinicu referentne valute.

Datum važenja: Upisuje se datum unosa tečajne liste.

Kupovni tečaj: Upisujete vrijednost kupovnog tečaja.

Srednji tečaj: Upisujete vrijednost srednjeg tečaja.

Prodajni tečaj: Upisujete vrijednost prodajnog tečaja.

Radni tečaj: Upisujete vrijednost radnog tečaja.

Pritiskom na tipku OK program prihvaća izmjene i prenosi ih u tabelu tečajne liste.
Ovu tabelu možete ažurirati svakodnevno ili po potrebi. Program pamti datume kada su tečajevi uneseni i uvijek možete birati obračun tečaja za dan. Ako želite ispis tečajeva za određeni period ili dan pozovite padajući izbornik Ispisi --> Tečajna lista.

Import tečajne liste HNB-a

Vodeći se željom da se korisnicima ubrza rad i svede mogućnost pogreške na najmanju moguću mjeru, u 4D Wandu smo implementirali izuzetno jednostavan način za automatsko popunjavanje tečajnih lista HNB. S tabele Tečajna lista za: Euro pozovite padajući izbornik Export/Import --> Import tečajne liste HNB s Interneta. Pozivom navedene izborne linije, na formi koja će se pojaviti upišite datum za koji želite import tečajne liste. Nakon klika na tipku Obradi pokazat će se poruka s rezultatima importa.

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.