Povrat od kupca

!!! U rekonstrukciji

 Tipka za poziv tabele Povrat od kupca sa statusne linije

Povrat robe od kupca moguće je ažurirati u jednom do modula Veleprodaja, Maloprodaja ili Materijalno.
Za startanje opcije Povrat robe od kupca na glavnom meniju jednog od gore navedenih modula pozovite padajući meni Promet i u njemu odaberite opciju Povrat od kupca. Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu dokumenata Povrata od kupca. Ista tabela se otvara pritiskom na tipku koja se nalazi na statusnoj liniji.

Tabela dokumenata

Prije nego počnete raditi u tabeli dokumenata Povrata od kupca pogledajte opće upute o Tabelema dokumenata.

U padajućem meniju Obrade u tabeli dokumenata nalaze se slijedeći procesi:

Fakturiranje

Brisanje dokumenta

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati:

Zapisnik o povratu

Kalkulacija

Knjižno odobrenje po povratu

Lista povrata

Ispis Knjižno odobrenje po povratu je obavjest komitentu o povratu robe. Na ovom ispisu se ispisuju nagativne vrijednosti robe i poreza, kao znak da se iste vraćaju.

Procesi (Obrade)

Fakturiranje

Svaki kreirani povrat od kupca trebate fakturirati, jer se jedino na taj način riješava financijski dio pitanja povrata. Kada ste kreirali dokument i kada ste unijeli artikle koje vam kupac vraća, prvo morate odobriti dokument, a zatim ga fakturirati. Na tabeli dokumenata pozovite padajući meni Obrade i u njemu birajte opciju Fakturiranje. Pritiskom na nju program sam kreira izlaznu fakturu. Pritiskom na tipku Izl. fakture program otvara tabelu dokumenata izlaznih faktura gdje kreiranu fakturu možete i vidjete. Faktura će biti kreirana negativno.

Forma dokumenata

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu tabele dokumenata. Za unos novog povrata od kupca pritisnite tipku Unos. Program otvara formu dokumenta koju je potrebno popuniti. Forma se sastiji od polja:
Broj dokumenta i datum. U ovo polje unosite broj dokumenta povrata i njegov datum. Program sam nudi broj koji je uvijek prvi slijedeći u nizu. Broj nije fiksan i vi ga po želji možete mijenjati. Datum unosa je uvijek datum u trenutku unosa i on nije fiksan i može se mijenjati.
Skladište. U ovo polje unosite tip skladišta na koje se roba vraća. Pored polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara tabelu tipova skladišta koje imate u svojoj OJ. Odabirete ono skladište na koje želite vratiti robu od kupca. Kada ste odabrali skladište pritiskom na tipku Izbor isto se prihvaća i prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Račun. U ovo polje upisujete broj računa koji je izdan zajedno sa robom.
Otpremnica. U ovo polje unosite broj otpremnice sa kojom je roba izdana.
Napomena. U ovo polje možete upisati neku napomenu koja vam je važna za trenutno obrađivani povrat.
Kupac. U ovo polje upisujete kupca koji vam robu vraća. Pored njega nalazi se tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara Listu partnera. Iz ove tabele odabirete komitenta koji vraća robu. Pritiskom na tipku Izbor odabrani komitent se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Porez na promet. U ovo polje se stavlja znak, u zavisnosti od toga da li je porez plaćen ili ne.

Tabela stavki

Pošto ste popunili formu dokumenta istu prihvaćate pritiskom na tipku Ok. Na ovaj način ste formirali zaglavlje dokumenta i ono se može vidjeti u tabeli dokumenata. Za ovakvo formirano zaglavlje potrebno je kreirati stavke. Pritiskom na tipku Stavke koja se nalazi u donjem dijelu tabele dokumenata, program otvara tabelu stavki Povrata od kupca.
Prije početka rada u ovoj tabeli trebate pogledati opće upute o Tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade tabela stavki nalaze se slijedeći procesi:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

U padajućem meniju Ispis u tabelama stavki moguće je ispisati slijedeće izvještaje:

Zapisnik o povratu

Kalkulacija

Knjižno odobrenje po povratu

Forma stavki

Tipke za ažuriranje, Unos, Izmjena, Brisanje, tabele stavki nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele. Pritiskom na tipku Unos robe program otvara tabelu roba i u njoj birate one artikle koje kupac vraća. Artikal trebate selektirati i zatim ga prihvatiti pritiskom na tipku Izbor. Otvara se Forma stavki i ona se sastoji od polja koje sa mogu mijenjati i ona koja su popunjena i ne mogu se mijenjati. Šifra artikla, naziv artikla, količina na skladištu, rezervirane količine, veleprodajna cijena se automatski popunjavaju i nemate potrebe da je mijenjate. Polja koja se trebaju popuniti su slijedeća:
Količina: U ovo polje unosite količinu artikala koje kupac vraća.
Bruto veleprodajna cijena: Samim izborom artikla ovo polje se popunjava, međutim moguće ga je mijenjati u slučaju da imate potrebu promijeniti bruto veleprodajnu cijenu.
Rabat kupcu: U ovo polje se upisuje rabat ako ga je kupac imao prilikom kupovine artikla.
Netto veleprodajna cijena: Ovo polje isto ne možete mijenjati. U njega je upisana cijena po kojoj je artikal prodan, odnosno po kojoj cijeni se vraća.
Serijski broj: U ovo polje ćete upisati serijske brojeve artikala koje vam kupac vraća.

Pritiskom na tipku Ok forma se prihvaća i postupak ćete ponoviti onoliko puta koliko ima artikala za povrat.

Procesi (Obrade)

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Povrat robe od kupca može se kreirati direktno i iz Otpremnica. U zavisnosti od toga da li kupac vraća svu robu kupljenu po otpremnici ili samo neke artikle sa iste pozivaju se procesi iz tabele dokumenata ili iz tabele stavki otpremnica.
Sve o kreiranju povrata na ovaj način pogledajte Otpremnice.

Napomene

Povrat proizvoda od kupca (4.0.33)(4D Wand Info 094)
Povrat proizvoda - !!! NAPOMENA!!! (4.0.XX) (4D Wand Info 089)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.