Komisija

Komisija (principi i vrste)

Komisija predstavlja evidenciju, manipulaciju i nadzor nad robom koja vam je data na prodaju a nije vaše vlasništvo ili evidenciju, manipulaciju i nadzor nad vašom robom koju ste vi nekome stavili na raspolaganje do trenutka prodaje. Onog trenutka kada tu robu prodate i dobavljaču odjavite da ste istu prodali (ili on vama pošalje odjavu za vašu robu) ona postaje dio dužničko - vjerovničkog odnosa između vas i vašeg dobavljača (kupca).

U 4D Wand-u nije potrebno otvarati posebno skladište za komisiju. Naime, 4D Wand, tretira svakog komisijskog dobavljača kao skladište tako da se u svakom trenutku zna što je komisijska roba, što je vlastita roba, koliko je prodano, koliko je ima i kome pripada. Dakle, kada roba jednom dobije status komisijske robe, 4D Wand je prati tako da bez obzira na to što je u međuvremenu mijenjala skladišta (prijenosnicama, internim izdatnicama...) u trenutku njene prodaje zna da je to upravo ta roba i da se ista mora pojaviti na odjavi. Čak i kod inventure nije potrebno razdvajati komisijsku robu od vlastite, već se broji sve zajedno, a 4D Wand će procesom razdvojiti komisijsku robu od vlastite.

Dokumente komisije pozivate iz modula Veleprodaja (NC) ili Maloprodaja odabirom padajućeg izbornika Komisija.

 

S obzirom na ugovornu poziciju i dokumente komisija može biti ulazna (primate tuđu robu pa je prodajete) ili izlazna (dajete svoju robu da je drugi prodaju). Kombinaciju obje komisije zovemo potkomisija.

Ulazna komisija

Princip ulazne komisije svodi se na to da, prema ugovoru o komisiji koji imate s vašim partnerom zaprimate njegovu robu na vaše skladište, zatim istu prodajete, a potom u ugovorom dogovorenom roku javljate (tj. odjavljujete) partneru što ste prodali, na osnovu čega vam on tj. partner ispostavlja račun.
Kako bi ste u svakom trenutku mogli dobiti ukupnu sliku komisije tj. znali stanje koliko ste robe primili na komisiju, koliko ste je odjavili, koliko ste eventualno vratili partneru, i koliko je ima trenutno na stanju, u 4D Wandu potrebno je za to koristiti točno određene dokumente.
Robu koja je stigla od vašeg partnera zaprimate isključivo dokumentom Primka tuđe robe na komisiju (PRK). Primku tuđe robe na komisiju moguće je napraviti na svakom skladištu ako je to skladište proglašeno komisijskim (Glavni izbornik 4D Wand-a --> Podaci o korisniku --> pozicionirati se na skladište --> Izmjena --> Osnovna skladišta --> Komisijsko skladište - upisati šifru tog istog skladište npr. 0000102). Time se postiže da je sva roba (vlastita i komisijska) na istom skladištu što uvelike olakšava operativni rad i otpremu.

Nakon zaprimanja robe na komisiju istu prodajte, prodajete... i prodajete.
Nakon prodaje vrijeme je da javite vašem partneru što ste prodali. Kako bi ste saznali što ste prodali, potrebno kreirati dokument Odjava komisije (ODK) koji će se automatski napuniti sa svim stavkama koje su prodane u prethodnom periodu tj. od posljednje odjave. Odjavu ispišite i pošaljite partneru. Na osnovu te odjave partner će vam ispostaviti račun koji ćete unijeti u Knjigu URA za robu i usluge.

Ako iz nekog razloga s partnerom dogovorite povrat dijela, ili sve robe koju ste zaprimili na komisiju, potrebno je kreirati poseban dokument - Povrat robe primljene na komisiju (STK).

Izlazna komisija

Princip izlazne komisije svodi se na to da, prema ugovoru o komisiji koji imate s vašim partnerom izdajete vlastitu robu na njegovo skladište, zatim on istu prodaje, a potom u ugovorom dogovorenom roku partner vam javlja (tj. odjavljuje) što je prodao, na osnovu čega mu vi ispostavljate račun.
Da bi se cijeli proces mogao pratiti i zaokružiti, roba mora biti izdana isključivo dokumentom Izdavanje na komisiju (KOI). Nakon što je vaš partner prodao robu i nakon što ste primili dokument u kojem je navedena specifikacija prodane robe, radite dokument Povrat robe izdane na komisiju (KOU).

Njegova namjena je da vrati robu na skladište kako bi ste mogli prijeći na slijedeći korak. Sljedeći korak je da iz Povrata robe izdane na komisiju (KOU) kreirate Otpremnicu (OTP), da tu otpremnicu fakturirate u knjigu IRA za dobra i usluge, i da taj Račun (IFA) pošaljete partneru.

Ako iz nekog razloga partner vraća svu ili dio robe koju ste mu dali na komisiju, također radite dokument Povrat robe izdane na komisiju (KOU). Njegovim odobravanjem roba će se vratiti na skladište. S obzirom na to da se radi o pravom povratu ne vrše se naredne operacije kao u slučaju odjave i kreiranja povrata radi fakturiranja.

Potkomisija

Potkomisija je praktično sinergija ulazne i izlazne komisije, gdje se vaša tvrtka istovremeno pojavljuje kao poslovni subjekt koji prima robu na komisiju i onda tu istu robu, zajedno s vlastitom robom, izdaje drugom poslovnom subjektu na komisiju.
Bez obzira na očitu kompleksnost procesa, 4D Wand apsolutno u svakom trenutku zna gdje se nalazi roba, neovisno o tome da li se radi o vlastitoj ili komisijskoj robi.

U potkomisiji nema novih dokumenata osim kada se radi o pomoćnim dokumentima Zapisnik o promjeni potkomisijske vrijednosti.

Osnovni dokumenti

Primka tuđe robe na komisiju (PRK)
Povrat robe primljene na komisiju (STK)
Odjava komisije (ODK)

Izdavanje na komisiju (KOI)
Povrat robe izdane na komisiju (KOU)

Pomoćni dokumenti

Cjenici komisijskih dobavljača
Zapisnik o promjeni komisijske vrijednosti
Zapisnik o promjeni potkomisijske vrijednosti

Inventura tuđe robe na komisiji
Inventura robe izdane na komisiju

 

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.