Cjenik komisijskog dobavljača

Za ažuriranje tabele dokumenata Cjenici komisijskih dobavljača treba startati module Veleprodaja NC, Veleprodaja VC ili Maloprodaja. Na glavnom izborniku potrebno je otvoriti padajući izbornik Komisija i u njemu odabrati Cjenici komisijskih dobavljača.

Svrha cjenika je održavanje cijena dobavljača.

Tabela dokumenata

Prije početka rada sa tabelom dokumenata Cjenici komisijskih dobavljača pročitati opće upute o tabelama dokumenata.

Na tabeli dokumenta možete vidjeti broj i datum cjenika, skladište na kojem se nalazi roba, dobavljača za kojeg se radi cjenik, financijske pokazatelje, te status dokumenta.

U padajućem izborniku Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu napraviti nad odabranim dokumentom:

Automatsko punjenje

Brisanje cjenika sa stavkama

U padajućem izborniku Ispisi nalaze se slijedeći dokumenti koji se mogu ispisati:

Cjenik dobavljača na komisiju

Lista cjenika dobavljača na komisiju

Procesi (Obrade)

Automatsko punjenje

Automatsko punjenje predstavlja proces koji će popuniti kreirani cjenik artiklima dobavljača na komisiju za koga radite cjenik.

Brisanje cjenika sa stavkama

Predstavlja najednostavniji način da obrišete odabrani Cjenik zajedno sa njemu pripadajućim stavkama. Program će vas upitati da li doista želite obrisati cijeli dokument sa stavkama. Ako odgovorite potvrdno cjenik će biti obrisan. Napominjemo da dokument mora biti neodobren kako bi se mogao obrisati.

Forma dokumenata

Kada želite kreirati novi Cjenik komisijskih dobavljača ili izmijeniti postojeći pritisnite tipke Unos ili Izmjena koje se nalaze u donjem lijevom kutu tebele dokumenata. Program otvara formu za unos novog ili izmjenu postojećeg dokumenta.

Forma dokumenta se sastoji od slijedećih polja koja treba popuniti:
Broj dokumenta: U ovo polje se unosi broj cjenika. Program uvijek nudi prvi slijedeći broj u rastućem nizu i njega nema potrebe mijenjat.
 Skladište: Pritiskom na tipku prema dolje koja se nalazi pored ovog polja odabirete skladište na kojem se nalazi roba dobavljača za kojeg radite cjenik.
 Datum unosa: Program prilikom kreiranja novog dokumenta uvijek nudi današnji datum. Ako je neophodno možete ga mijenjati.
Opis: U ovo polje upisujete proizvoljnu napomenu.
 Dobavljač: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu dokumenata poslovnih partneta iz koje odabirete onog poslovnog partnera čiji cjenik želite kreirati.

Tabela stavki

Prije rada sa tabelama stavki pročitajte opće informacije o tabelama stavki.

U padajućem meniju Obrade tabele stavki nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad označenom stavkom:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

Upisivanje cijena dobavljača

U padajućem meniju Ispisi nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati:

Zapisnik o promjeni nabavnih vrijednosti zaliha

Kalkulacija po zapisniku o promjeni nabavnih vrijednosti zaliha

Forma stavki

Prilikom unosa artikala u tabelu stavki potrebno je popuniti formu stavki za taj artikl. Ona je za sve artikle ista i sastoji se od polja koja se ne mogu mijenjati i od onih koja se mogu mijenjati.
Na vrhu forme su polja koja karakteriziraju artikl: redni broju u tabeli stavki, šifra, kataloški broj, naziv i jedinica mjere, količina na skladištu, prosječna nabavna cijena, stara nabavna cijena.
 Nova nabavna cijena: U ovo polje upisujete novu nabavnu cijenu artikala.
Polje povećanje/smanjenje se automatski preračuna upisom nove nabavne cijene.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK ista se prihvaća i artikal se prenosi u tabelu stavki.
Postupak ponavljate onoliko puta koliko artikala upisujete u cjenik.

Napomene


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.