Razduženje skladišta

!!! U rekonstrukciji

Za ažuriranje tabele Razduženje skladišta trebate startati jedan od modula: Veleprodaja, Maloprodaja ili Materijalno.
Na glavnom meniju ovih modula otvarate padajući meni Promet i u njemu birate opciju Razduženje skladišta.

Karakteristika ove opcije je da se skladište razdužuje samo materijalno, a financijski će se skladište razdužiti fakturiranjem drugih dokumenata, npr. otpremnice, radnog naloga i sl.
Ovu opciju ćete koristiti u slučajevima kada neke sitne dijelove izdajete sa skladišta u servis, a za te dijelove nema smisla praviti izdatnice, otpremnicu i sl.
Pritiskom na ovu opciju program otvara tabelu dokumenata razduženja skladišta.

Tabela dokumenata

Prije početka rada u tabeli dokumenata pročitajte opće upute o tabelama dokumenata.

Za svako razduženje na tabeli se prikazuje: redni broj i datum dokumenta, kupac, nabavni iznos, marža, veleprodajni iznos, iznos poreza, maloprodajni iznos, kao i status dokumenta.

U padajućem meniju Obrade nalazi se samo jedan proces:
Brisanje razduženja

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati:
Razduženje skladišta
Izlazna kalkulacija po razduženju
Lista razduženja

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje tabele Razduženja skladišta nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu dokumenta koju je potrebno popuniti.

Forma dokumenata

Forma se sastoji od slijedećih polja:
Broj razduženja: U ovo polje se upisuje broj dokumenta. Program uvijek nudi prvi slijedeći broj u rastućem nizu. On nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum dokumenta. Program uvijek nudi današnji datum, ali on nije fiksan i može se mijenjati.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište na kome ćete raditi razduženje. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu sa raspoloživim skladištima. U ovoj tabeli trebate odabrati ono na kome radite razduženja. Pritiskom na tipku Izbor odabrano skladište se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Valuta: U ovo polje upisujete valutu. Program nudi uvijek referentnu valutu. Međutim, pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Tečajna lista. U ovoj tabeli imate mogućnost odabira valute u kojoj želite razdužiti skladište. Kada je valuta odabrana pritiskom na tipku Izbor ista se prenosi u za nju predviđeno polje na formi.
Obračun po tečaju: U ovom polju je upisan odnos odabrane valute u odnosu na referentnu valutu. Polje se popunjava automatski izborom valute plaćanja.
Rok plaćanja: U ovo polje se upisuje kada je kupac obvezan platiti račun izdan na osnovu ovog dokumenta. Upisivanjem broja dana program sam izračunava koji je to datum. Vi možete upisati i datum plaćanja, a program će sam izračunati koliko je to dana.
Rabat kupcu: U ovo polje upisujete rabat, ako ga kupcu dajate. Rabat upisan na ovom mjestu odnosit će se na ukupan vrijednost prodane robe i biće jednako raspoređen po svim artiklima.
Način otpreme: U ovo polje upisujete način na koji će se roba otpremati. Npr. HŽ, HPT, osobno i sl.
Napomena: U ovo polje upisujete napomenu koja će biti vezana za dokument koji trenutno radite.
Trgovački predstavnik: U ovo polje upisujete trgovačkog predstavnika u vašem poduzeću.
Obračun PDV: U ovo polje upisujete da li roba podliježe obračunu PDV-a. Pritiskom na tipku sa strelicom prema, dolje koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete uvijete na osnovu kojih će se porez obračunavati ili će roba biti oslobođena plaćanja poreza. Program inicijalno nudi uvijet Oporeziv - porezni obveznik, jer se on najviše koristi.
Sredstvo plaćanja: U ovo polje upisujte sredstvo plaćanja. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete jedno od ponuđenih sredstava plaćanja. Program inicijalno nudi kao sredstvo plaćanja virman, jer se ono najviše koristi.
Broj uplatnice: U ovo polje upisujete broj uplatnice, kojom je roba plaćena.
Kupac: U ovo polje upisujete kupca koji kupuje robu ili za koga se roba razdužuje sa skladišta. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Lista partnera iz koje odabirete kupca. Kada je kupac odabran i selektiran pritiskom na tipku isti se prihvaća i prepisuje u polje na formi predviđeno za njega. Pošto se u ovom slučaju radi o razduženju skladišta nije neophodno upisati kupca. Znači, polje, kao kod ostalih dokumenata, ne mora biti popunjeno.
Iznos s porezom: Odobravanjem dokumenta u ovo polje se automatski upisuje iznos prodane robe.
Osnovica za porez: U ovo polje automatski se upisuje osnovica za plaćanje poreza.
Iznos PDV: U ovo polje automatski se upisuje iznos PDV-a koji je potrebno platiti.
Neoporeziva osnovica: Ako postoji neoporeziva osnovica, onda će ona na ovom mijestu biti automatski upisana.
Uplaćeni iznos: U ovo polje ćete upisati koliki je uplaćeni iznos za robu prodanu na osnovu ovog dokumenta.
Datum plaćanja: U ovo polje možete upisati datum plaćanja.
Izvod: U ovo polje možete upisati broj izvoda na kome se vidi uplaćeni iznos.
Kada je forma popunjena, pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i zaglavlje dokumenta se prepisuje u tabelu dokumenata.

Slijedeći korak je unijeti stavke u tabeli stevki.

Tabela stavki

Pritiskom na tipku Stavke koja se nalazi u donjem dijelu tabele dokumenata program otvara tabelu stavki.

Prije početka rada pročitajte opće upute o tabeli stavki.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad stavkama:
Premještanje označenih stavki
Kopiranje označenih stavki
Brisanje označenih stavki

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu ispisati:
Razduženje skladišta
Izlazna kalkulacija po razduženju

Tipke za ažuriranje tabele stavki Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos program prvo otvara tabelu atikala iz koje je potrebno odabrati onaj artikl kojeg skidate sa skladišta i na taj način želite skladište razdužiti. Kada je isti odabran i selektiran pritiskom na tipku Izbor program otvara formu stavki.

Forma stavki

Forma stavki se sastoji od polja koja su već punjena i onih polja koja vi trebate popunjavti. Popunjena polja su: naziv artikla, šifra artikla, redni broj stavke u tabeli stavki, količina na skladištu, rezervirane količine, veleprodajna cijena.
Polja koja vi trebate popuniti su slijedeća:
Količina: U ovo polje upisujete količinu koju želite razdužiti sa skladišta.
Devizna cijena sa kalkulacije: U ovo polje je upisana devizna cijena, u slučaju da vodite devizne kalkulacije cijena.
Bruto veleprodajna cijena: U ovo polje je upisana bruto veleprodajna cijena artikla. Polje nije fiksno i vrijednosti možete mijenjati.
Rabat kupcu: U ovo polje upisujete rabat za odabrani artikl, ako ga želite dati kupcu. Rabat upisujete u postotku, a program sam izračunava kolika je to vrijednost.
Netto veleprodajna cijena: U ovo polje se automatski upisuje neto veleprodajna cijena. Ona će biti jednaka bruto veleprodajnoj cijeni, ako nema rabata kupcu, a ako kupac ima rabat onda će neto veleprodajna vrijednost biti umanjena za vrijednost rabata i odnosu na bruto veleprodajnu vrijdnost.
Porez na DV: U ovo polje se upisuje porez na dodanu vrijednost. Program nudi porez 22%.
Porezna olakšica: U ovo polje upisujete vrijednost porezne olakšice, ako je kupac ima.
Cijena sa porezom: U ovo polje automatski se izračunava cijena artikla sa porezom.
Marža: U ovo polje upisujete maržu, koja je u stvari razlika između nabavne i prodajne cijene. U ovo polje možete upisati proizvoljno veliku maržu u postotku, a ona će se automatski odraziti na veleprodajnu vrijednost.
Razlika u cijeni: U ovo polje se automatski upisuje razlika u cijeni.
Nabavna cijena: U ovo polje se automatski upisuje nabavna vrijednost odabranog artikla.
Serijski broj: U ovo polje možete upisati serijske brojeve artikala koje razdužujete sa skladišta.
Napomena kupcu: U ovo polje će se prepisati napomena sa forme komitenta ako je tamo ista popunjena ili možete upisati neku proizvoljnu napomenu koja se odnosi na komitenta ili same artikle.
Kada je forma popunjena pritiskom na tipku Ok unešeni podaci se prihvaćaju i artikl se prenosi u tabelu stavki.

Postupak ćete ponavljati onoliko puta koliko artikla želite skinuti sa skladišta.

Kada ste unijeli sve artikle koje želite razdužiti sa skladišta, dokument je potrebno odobriti. Odobravanjem dokumenta količine se skidaju sa skladišta i na taj način se skladište razdužuje. Pogledajte odobravanje dokumenata u tabeli dokumenata.

Napomene

Punjenje razduženja svim stavkama na stanju (5.1.20) (4D Wand Info 109)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.