Robni izvještaji

Svaki od izvještaja iz 4D Wand-a moguće je prilagoditi prema želji korisnika (npr. izgled računa, izgled ponude, razmještaj kolona na pojedinim ispisima, ...itd).
Molimo vas da prije upoznavanja s robnim izvještajima uvodno pročitate bitne napomene za izvještaje.

*** Istaknuto: Ako ovdje opisani izvještaji, primjeri i slike ne odgovaraju vašim ispisima, mogući uzroci su da su isti lokalizirani tj. prilagođeni korisniku ili je došlo do njihove razvojne promjene. Ako je izvještaj lokaliziran sve promjene napravljene od strane 4D neće se automatski primjeniti na takve izvještaje. U tim slučajevima potrebno je uputiti zahtjev za promjenom izvještaja na 4d@4d.hr.

Kako sugerira sam naslov, set izvještaja Robni izvještaji, nudi niz bitnih elemenata o kretanju i stanju robe. Da bi pozvali štampanje robnih izvještaja morate pozvati jedan od modula Veleprodaja(NC)/Veleprodaja(VC), Maloprodaja. Pozivom padajućeg izbornika Robni izvještaji ovih modula nalaze se sljedeći izvještaji koje možete kreirati i zatim odštampati i/ili poslati e-mail-om:

Cjenik

Cjenik

landscape

u više kolona

sa odgođenim plaćanjem

po planskoj kalkulaciji 1

po planskoj kalkulaciji 2

sastavnica

Lager lista

Lager lista

sa drugim nazivom - Landscape

sa trećim nazivom - Landscape

sa rezerviranom količinom

sa rezerviranom količinom u drugoj jedinici mjere

Stanje skladišta

Stanje skladišta

Stanje skladišta s komisijom i reversima

Stanje svih skladišta

Stanje svih skladišta sa stanjem ulazne i izlazne komisije

Stanje svih skladišta sa stanjem ulazne i izlazne komisije - maloprodajni iznosi

struktura stanja skladišta kumulativno po artiklima - Tabela/Excel

struktura stanja skladišta kumulativno po skladištima - Tabela/Excel

sa drugim nazivom - Landscape

sa drugim nazivom - Landscape

izračunato po datumskom rasponu

izračunato po datumskom rasponu s prometom do zadanog perioda

izračunato po datumskom rasponu s prometom do zadanog perioda sa reversima i komisijom

izračunato po datumskom rasponu s pregledom nabavne i veleprodajne vrijednosti

trenutno

trenutno s rezerviranim i naručenim količinama

po zadnjem ulazu na skladište

sa stanjem robe na komisiji

veleprodaja - komparacija s planskim cjenama

s pregledom nekurentne robe

s pregledom nekurentne robe - vrijednosno

s pregledom nekurentne robe 90 - 150 dana

s pregledom nekurentne robe 90 - 150 dana - vrijednosno

s planskim cjenama i maržama po planskim cjenama

vrijednosno stanje po skladištima izračunato u datumskom rasponu

Kretanje nabavnih vrijednosti zaliha

Pokazatelj aktivnosti robe na skladištu

Frekvencija ulaza i izlaza artikala u datumskom rasponu

Pregled nabave, prodaje i stanja skladišta

Promet po skladištu

Promet po skladištu s uključenim prijenosnicama

Struktura prometa artikala - detaljno - nabavne vrijednosti

Struktura prometa artikala - detaljno - prodajni iznosi

Struktura prometa artikala - detaljno - količine

Struktura prometa artikala - detaljno - vlastiti i komisijski

Nabava

kumulatino

detaljno

Prodaja

kumulativno

kumulativno s uključenim RNI (*radni nalog - izlazni)

s postotkom od prometa - kumulativno

sa stanjem skladišta - kumulativno

detaljno

-promet artikala

Robne kartice

za jedan artikl

za jedan artikl u datumskom rasponu

za više artikala

zbrojna za više artikala

zbrojna za više artikala bez prijenosnica, internih primki i izdatnica

za jedan artikl s ulaznom komisijom

Evidencija o nabavi i uporabi repro i potrošnog materijala

Ispis artikala

Ispis liste artikala

Ispis liste artikala s opisom i slikom

Ispis sastavnica

Ispis naljepnica

Upit za postavljanje uvjeta izvještaja.

Prije kreiranja izvještaja potrebno je popuniti formu upita kako bi se odredili uvjeti izvještaja. Postoji nekoliko različitih formi upita, na kojima se vrši upis ili odabir uvjeta, neophodnih za prikaz traženih podataka i očekivanih rezultata. Bitno je napomenuti da odabrani uvjeti na formi ostaju zapamćeni, čime je postignuta jednostavnost i brzina ponovnog pozivanja istog izvještaja. Naročita prednost pamćenja odabranih uvjeta ogleda se kod mjesečnih, periodičnih i sličnih izvještavanja.
Samim mjenjanjem uvjeta izvještaja praktično se mijenja sam izvještaj pa je time postignuta mogućnost sagledavanja željenih podataka s različitim parametrima i s više strana. Kombinacijom upita i mijenjanjem uvjeta jednostavno se dolazi do željenih podataka. Tako dobivene podatke u MS Wordu jednostavnim naredbama copy/paste (Ctrl+c, Ctrl+v) moguće je prebaciti u MS Excel te ih naknadno koristiti za analize, tablične prikaze, dijagrame... itd.
 Isto tako, na svakoj formi upita postoji mogućnost odabira ispisa u pdf kao i mogućnost slanja dobivenog izvještaja e-mail-om.

***Istaknuto: Pošto se radi o standardnim formama, koje se istovjetne primjenjuju za različite izvještaje, neki od uvjeta nema smisla odabirati (npr. odabir partnera na formi Stanje skladišta). Stoga, kod ispisa izvještaja, vodite se logikom i poslovnim procesima. Početne odrednice neka vam budu jednostavne a potom ih obogaćujte dodavanjem dodatnih uvjeta i sortiranja. Pokušaji i pogreške će sigurno dovesti do željenog cilja tj. do traženog izvještaja.

 

      

Primjeri formi za robne izvještaje (za uvećani prikaz - klik na sliku)

Skladište: U ovo polje odabirete skladište za koga želite formirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, program otvara tabelu s popisom skladišta. Potrebno je odabrati ono za koje želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku Izbor odabrano skladište se prenosi u za to predviđeno polje. U operativnom radu, umjesto odabira skladišta, korisnici mogu koristiti i upis šifre skladišta (npr. upisati šifru skladišta 0000103 i pritisnuti tipku tab). Ako polje ostavite prazno, ili obrišete sadržaj polja, program će kreirati izvještaj zbirno za sva skladišta.
Klasifikacija: U ovo polje upisujete grupu ili podgrupu artikala za koje želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu klasifikacije tj. grupa i podgrupa artikala. Potrebno je selektirati željenu grupu i pritiskom na tipku Izbor ista se prenosi u za nju predviđeno polje. U operativnom radu, umjesto odabira grupe ili podgrupe, korisnici mogu koristiti i upis šifre grupe (npr. upisati šifru grupe 02 i pritisnuti tipku tab). Ako polje ostavite prazno program će kreirati izvještaj za sve artikala.
Proizvođač: U ovo polje potrebno je odabrati proizvođača za kojeg želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara Tabelu partnera s uključenim tabom Proizvođači (prikazuju se samo partneri koji su prethodno označeni kao proizvođači). Potrebno je odabrati onog za koga želite kreirati izvještaj i pritisnuti tipku Izbor. Ako polje ostavite prazno program će kreirati izvještaj za sve patnere uključujući i one koji su označeni kao proizvođači.
Tarifni broj: U ovo polje potrebno je upisati ili odabrati tarifni broj po kome želite kreirati izvještaj. Pored polja nalazi se tipka sa strelicom prema dolje, pritiskom na nju program otvara tabelu Tarifnih grupa iz koje odabirete onu po kojoj želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku Izbor, tarifni broj se prepisuje u za njega predviđeno polje. Ako polje ostavite prazno program će ignorirati polje i kreirati izvještaj po svim postojećim tarifnim brojevima.
Jedinica mjere: U ovo polje upisujete (ili odabirete) jedinicu mjere artikala za koje želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Jedinica mjere. Selektiranjem željene i pritiskom na tipku Izbor ista se prenosi u za nju predviđeno polje. Ako polje ostavite prazno izvještaj će ignorirati polje i kreirati izvještaj bez obzira na jedinicu mjere.
Atributi: U ovom polju odabirete jedan od prethodno definiranih atributa. Ako polje ostavite prazno izvještaj će ignorirati polje i kreirati izvještaj za sve atribute.
Grupiranje po: U ovom polju odabirete kako želite da vam artikli budu grupirani na izvještaju. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara izbornu tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih načina grupiranja: Bez grupiranja, Tarifnom broju, Jedinici mjere, Proizvođaču, Dobavljaču, Klase grupe podgrupe, Carinskoj tarifi, Atributu Atribut 1, Atributu Atribut 2, Atributu Atribut 3, Atributu Atribut 4, Klasifikaciji Grupe, Klasifikaciji podgrupe.
Sortiranje po: U ovom polju odabirete kako želite da vam artikli budu sortirani na izvještaju. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih načina sortiranja artikala: Nazivu artikla, Šifri artikla, Kataloškom broju, Drugom nazivu, Trećem nazivu, Planskim cijenama na niže, Planskim cjenama na više, Planskim cjenama na niže, Bar kodu artikla, Proizvođaču, Dobavljaču.
Za artikle: U ovom polju odabirete za koje artikle želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih: Bez obzira na količinu, Sa količinom na zalihama, Sa pozitivnom količinom, Sa negativnom količinom, Sa prometom, Sa rezerviranom količinom, Sa rezerviranom količinom bez zaliha, Bez količine, Sa prometom i količinom, Bez prometa, Sa stanjem bez izlaza.
Status robe: U ovom polju odabirete status robe. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih statusa: Svi artikli, Artikli u upotrebi, Artikli van upotrebe.
Tip artikla: U ovom polju odabirete tip artikla. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih tipova: Svi artikli, Robe, Proizvodi, Objekti.
Komitent: U ovo polje odabire se ciljani komitent/partner. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara listu partnera. Ako polje ostavite prazno izvještaj će ignorirati polje i kreirati izvještaj za sve komitente.
 Roba sa cjenika: Označavanje roba u planskom cjeniku omogućava kombiniranje cjenika. Primjera radi, označene robe "1" u planskom cjeniku su kozmetika a kupca zanimaju i auto gume koje su označene u planskom cjeniku kao cjenik "3". Kod ispisa Roba s cjenika označiti ćete polje 1 i 3 te time dobiti jedinstveni cjenik koji sadrži cijene kozmetike kao i cijene guma.
 Zatim po: odabir dodatnog načina sortiranja nakon odabira grupiranja. Primjer- Grupiranje po: Nazivu komitenta a Zatim po: Kataloškom broju.
Vrsta izvještaja: Kumulativni ili Detaljni. Kumulativni će dati zbrojene podatke (npr. izlaz: 200 komada) dok će detaljni dati podatke izdvojene po svakom dokumntu/stavci posebo (npr. izlaz: OTP 16 - 100 kom, OTP 23 - 100 kom).
Za jedan artikl: ovo polje koristi se kada se žele ispisati izvještaj samo za jedan artikala. Klikom na strelicu prema dolje otvoriti će se tabela roba gdje je potrebno locirati i izabrati artikal koji je predmet interesa.
Za period od: Na nekim izvještajima može se ograničiti period za analizu. Upiše se početni i krajnji datum.
Dimenzije:
Status dokumenta:
...

Cjenik

Set izvještaja koji pruža informacije o cijenama možemo podvući pod zajednički nazivnik Cjenik. Prije ispisa popunite ili odaberite uvjete izvještaja. Neki ispisi rade s označenim artiklima (1-8) na planskom cjeniku. Ujedno ispis možete napraviti za označene artikle u tabeli roba. (Primjer: standardnim načinom ili filtriranjem označite 5 artikala u tabeli roba. Ostavite ih označenim i pozovete Robni izvještaji --> Cjenik --> Cjenik. Program će upozoriti da imate označene robe i pitati da li želite obrisati oznake. Odgovorom NE ispisati će se cjenik samo za tih 5 artikala a odgovorom DA ispisati će se cjenik za sve artikle).

Primjeri ispisa Cjenika:

(Za uvećani prikaz kliknite na sliku)

    

Lager lista

Lager lista je set izvještaja koji nude informaciju o trenutnom lageru tj stanju skladišta i njegovoj vrijednosti. Prije ispisa popunite ili odaberite uvjete izvještaja.

Stanje skladišta

U opciji Stanje skladišta imate mogućnost kreiranja slijedećih tipova izvještaja:

Portrait

Sa drugim nazivom - landscape

Sa trećim nazivom - landscape

Izračunato po datumskom rasponu

Trenutno

Po zadnjem ulazu na skladište

Prije kreiranja izvještaja Stanje skladišta - portrait morate definirati uvijete izvještaja koj se sastoji od:
Osnovnog upita i još jednog polja:
Poslovni partner: U ovo polje upisujete poslovnog partneta, ako želite vidjeti kakava je vaša suradnja sa njim. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu komitenata iz koje selektirate i odabirete željenog poslovnog partnera. Pritiskom na tipku Izbor program prepisuje odabranog u za njega predviđeno polje. Ako polje ostavite prazno program će kreirati izvještaj za sve partnere.

Prije kreiranja izvještaja Stanje skladišta - sa drugim nazivom - landscape morate definirati uvijete izvještaja i oni su potpono isti uvijetima prilikom kreiranja izvještaja Lager lista - sa drugim nazivom - landscape.
Prije kreiranja izvještaja Stanje skladišta - sa trećim nazivom- landscape morate definirati uvijete izvještaja koji su potpuno isti uvjetima koje zadajete kreiranja izvještaja Lager lista - sa drugim nazivom - landscape.
Prije kreiranja izvještaja Stanje skladišta - izračunato po datumskom rasponu morate definirati uvijete izvještaja. Na upitu se nalazi polja
Tip izvještaja: U ovo polje upisujete kakav tip izvještaja želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih tipova izvještaja: Zbirni ili Deteljni.
Za priod od...do: U ovo polje upisujete vremenski period za koji želite izvještaj. Ako želite izvještaj o staju skladišta za jdan dan onda u oba polja upisujete isti datum;
Prije kreiranja izvještaja Stanje skladišta - trenutno morate definirati uvjete izvještaja. Oni su isti kao i uvijeti koje zadajete prilikom kreiranja izvještaja Stanje skladišta - izračunato po datumskom rasponu.
Prilikom kreiranja izvještaja Stanje skladišta - po zadnjem ulazu norate popuniti samo osnovni upit sa uvijetima izvještaja.

Pregled nabave, komercijale i stanje skladišta

Pritiskom na opciju Pregled nabave, komecijale i stanje skladišta program otvara upit sa uvijetima izvještaja koja se sastoji od:
Osnovnog upita i još jednog polja:
Za artikal: U ovo polje upisujete koji naziv artikala želite da se ispisuje na izvještajima . Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih naziva: Bez obzira na naziv, Sa drugim nazivom, Sa trećim nazivom.

Struktura cijena

Pritiskom na opciju Struktura cjena program otvara osnovni upit sa uvijetima izvještaja.

Nabava

Pritiskom na opciju Nabava imate mogućnos kreiranja slijedećih tipova izvještaja:

Kumulatiivno

Detaljno

Prije kreiranja izvještaja Nabava - kumulativno morate definirati uvijete izvještaja na upitu koji se sastoji:
Osnovnog upita i polja:
Za priod od...do: U ovo polje upisujete vremenski period za koji želite izvještaj. Ako želite izvještaj o staju skladišta za jedan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Dobavljač: U ovo polje upisujete dobavljača za koga želite kreirati izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu komitenata selektiranu po dobavljačima. Potrebno je odabrati i selektirati željenog. Pritiskom na tipku izbor isti se prenosi u za njega predviđeno polje.
Za artikal: U ovo polje upisujete koji naziv artikala želite da se ispisuje na izvještajima . Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih naziva: Bez obzira na naziv, Sa drugim nazivom, Sa trećim nazivom.

Prije kreiranja izvještaja Nabava - detaljno morate definirati uvijete izvještaja na upitu koji je isti upitu koji se otvara prilikom kreiranja izvještaja Nabava - kumulativno

Prodaja

Pritiskom na opciju Prodaja imate mogućnost kreiranja slijedećih tipova izvještaja:

Kumulativno

Sa postotkom od prometa - kumulativno

Sa stanjem skladišta - kumulativno

Detaljno

Prije kreiranja izvještaja Prodaja - kumulativno morate definirati uvijete izvještaja koji se sastoji od:
Osnovnog upita i slijedećoh polja:
Za priod od...do: U ovo polje upisujete vremenski period za koji želite izvještaj. Ako želite izvještaj o staju skladišta za jedan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Za artikal: U ovo polje upisujete koji naziv artikala želite da se ispisuje na izvještajima . Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih naziva: Bez obzira na naziv, Sa drugim nazivom, Sa trećim nazivom.
Kupac: U ovo polje upisujete kupca za koga želite dobiti izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje , koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera selektiranu po kupcima. Pritiskom na tipku Izbor selektirani kupac se prepisuju za njega predviđeno polje na formi. Ako polje ostavite prazno program će vam dati izvještaj pregleda prodaje za sve kupce.

Prije kreiranja izvještaja Prodaja - sa postotkom od promete - kumulativno morate definirati uvijete izvještaja koristeći Osnovni upit i polja:
Za priod od...do: U ovo polje upisujete vremenski period za koji želite izvještaj. Ako želite izvještaj o staju skladišta za jdan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Poslovni partner: U ovo polje upisujete poslovnog partneta, ako želite vidjeti kakava je vaša suradnja sa njim. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera iz koje selektirate i odabirete željenog poslovnog partnera. Pritiskom na tipku Izbor program prepisuje odabranog u za njega predviđeno polje na formi. Ako polje ostavite prazno program će kreirati izvještaj za sve partnere.
Za artikal: U ovo polje upisujete koji naziv artikala želite da se ispisuje na izvještajima . Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu iz koje birate jedan od ponuđenih naziva: Bez obzira na naziv, Sa drugim nazivom, Sa trećim nazivom.

Prije kreiranja izvještaja Prodaja - sa stanjem skladišta - kumulativno morate definirati uvijete izvještaja. Upit koji se otvara pritiskom na ovu opciju je isti upitukoji se otvara prilikom kreiranja izvještaja Prodaja - sa postotkom od promete - kumulativno, ali sadrži još i polje:
Tip izvještaja: U ovo polje upisujete kakav tip izvještaja želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje program otvara tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih tipova izvještaja: Zbirni ili Deteljni.

Prije kreiranja izvještaja Prodaja - detaljno morate definirati uvijete izvještaja pomoći upita koji se sastoji od:
Osnovnog upita i polja:
Za priod od...do: U ovo polje upisujete vremenski period za koji želite izvještaj. Ako želite izvještaj o staju skladišta za jdan dan onda u oba polja upisujete isti datum.
Kupac: U ovo polje upisujete kupca za koga želite dobiti izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje , koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Liste partnera selektiranu po kupcima. Pritiskom na tipku Izbor selektirani kupac se prepisuju za njega predviđeno polje na formi. Ako polje ostavite prazno program će vam dati izvještaj pregleda prodaje za sve kupce.

Robne kartice

Pritiskom na opciju Robne kartice imate mogućnos kreiranja slijedećih tipova izvještaja:

Za jedan artikl

Za više artikala

Zbrojna za više artikala

Prije kreiranja izvještaja Robna kartica - za jedan artikl morate definirati uvijete izvještaja. Pritiskom na ovu opciju program otvara upit koji se sastoji od polja:
Artikal: U ovo polje upisujete artikal za koga želite robnu karticu. Pored ovog polja se nalazi tipka sa strelicom prema dolje. Pritiskom na nju program otvara Tabelu artikala u kojoj birate artikal čiju robnu karticu želite vidjeti. Kada je artikal selektiran pritiskom na tipku Iznbor isti se prenosi u polje predviđeno za njega na formi uvijete izvještaja. Polje ne može ostati prazno.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište na kome se nalazi artikl čiju robnu karticu želite vidjeti.

Prije kreiranja izvještaja Robne kartice - za više artikala morate definirati uvijete izvještaja. Upit koji se otvra prilikom pritiska na ovu opciju slićan je osnovnom upitu.

Prije kreiranja izvještaja Robna kartica - zbrojna za više artikala morate definirati uvijete izvještaja. Upit koji se otvara pritiskom na ovu opciju jednak je osnovnom upitu.

Ispis sastavnice

Pritiskom na opciju Ispis sastavnice program otvara upit pomoću kojega definirate uvijete izvještaja. Upit je sličan osnovnom upitu.

Ispis labela

Pritiskom na opciju Ispis labela program otvara upit sa uvijetima izvještaja. Isti se sastoji od:
Osnovnog upita i polja:
Naziv labele: U ovo polje upisujete naziv labe koju želite štampati.
Broj labele: U ovo polje upisujete broj labela koje želite štampati.

Napomena: Kada ste zadali uvijete izvještaja pritiskom na tipku Ok po zadanim uvijetima se kreiraju isti.

Pokazatelj aktivnosti robe na skladištu
 

(Primjer izvještaja - kliknite na sliku za uvećani prikaz)

Slijedeći tekst predstavlja kratke upute za čitanje i tumačenje izvještaja koji obrađuju problematiku pokazatelja aktivnosti robe na skladištu. Isti se poziva iz modula Veleprodaja/Maloprodaja --> Robni izvještaji --> Pokazatelj aktivnosti robe na skladištu.

Za primjer uzmimo da se izvještaj o pokazateljima aktivnosti robe na skladištu traži za razdoblje od 01.01.2014 do 23.06.2014. Na izvještaju će se pojaviti kolone sa slijedećim naslovima, iza kojih slijede i objašnjenja sadržaja tih kolona. Ispred naslova kolona su navedeni i brojevi kolona u kojima se ti podaci nalaze radi lakšeg čitanja izvještaja i snalaženja.

1. Šifra: šifra artikla iz 4D Wand-a. Ovo polje možete promijeniti samostalno tako da se na izvještaju umjesto šifre artikla prikazuje neka vama poznatija odrednica npr. kataloški broj. Promjenu vršite pozivom s glavnog izbornik 4D Wand-a --> Parametri programa --> Setiranje dokumenata --> Robe --> Identifikacija robe na ispisima --> Odabrati željenu (šifra, kataloški broj, bar kod, naziv 2, naziv 3).

2. Naziv:

3. Jed. mj.:

4. Prosječno stanje - količina : Prosječna zaliha za svaki dan odabranog perioda. Prosječno stanje može biti zbunjujuće ako je, na primjer, primka na 100,00 Kn nekog artikla napravljena sa datumom 02.01. a otpremnica 100,00 Kn sa datumom 01.01.: rezultat je stanje skladišta 01.01. od -100,00 Kn. Radi se o situaciji koja se po zakonu ne bi smjela dogoditi, ali je iz raznih praktičnih razloga, na kojima su insistirali i navodili ih brojni korisnici, omogućeno da se dokumenti mogu odobriti bez obzira na njihovu datumsku kronologiju;

5. Prosječno stanje - NC :Prosječno stanje vrijednosti se dobije na identičan način kao i količinsko prosječno stanje sa istim premisama na kojima se bazira i prosječno stanje količine;

6. Promet - NC : U ovoj koloni se zbraja ukupan promet po skladištu za svaki analizirani artikl i prikazuje stvarni promet nabavne vrijednosti izlaza sa skladišta iz koga su isključene stavke prijenosnica.

7. Koeficijent obrtaja - NC : U ovoj koloni je prikazan odnos između prometa i prosječnog stanja (promet/stanje). Veći promet daje veći koeficijent, manja zaliha daje veći koeficijent. Ne govori ništa o dnevnom obrtaju, već samo o tome kakav je odnos prometa i prosječne zalihe. Ako je promet jednak prosječnoj zalihi, tada se na zalihama prosječno nalazi cjelokupna količina potrebna za prodaju tijekom cjelokupnog analiziranog razdoblja. Koeficijent bi trebao padati protokom vremena ako zalihe ostaju iste a promet prolaskom vremena raste. Nije najbolje što nema nikakvog prikaza trenda koeficijenta već ga treba pratiti iskustvenom ili nekom zadanom metodom. Održavanje konstantnog koeficijenta za neku robu znači da se paralelno sa nastojanjem poboljšanja prodaje vremenom povećava i zaštitna zaliha tog artikla. Ako koeficijent pada, znači da se povećao priljev artikla na skladište bez povećanja prodaje. Održanje koeficijenta u ovim okolnostima znači ili da se sa artiklom ništa ne dešava ili prodaja prati povećanje zalihe. Prevelik koeficijent bi mogao značiti premalenu zalihu nekog artikla i potencijalno propuštenu prodaju jer možda zalihe artikla na skladištu u nekim trenucima nisu bile dovoljne da bi opravdale potražnju. Kako su ovo samo pokazatelji koji prate neke momente u prodaji, ne postoji generalno savjet kako gledati ovaj podatak, jer je direktno ovisan o robi (da li je to strateški proizvod ili je roba koja se drži zbog asortimana), načinu poslovanja (prodaja sa zalihe, maloprodaja ili prodaja poznatom kupcu, kataloška prodaja), sezoni (dijelovi limarije zimi ili kruh i mlijeko), puno je raznih parametara koji bi mogli utjecati na rezultirajući koeficijent.

8. Broj dana vezivanja na bazi 173 dana : Broj dana vezivanja na bazi broja dana zadanog perioda se dobije stavljanjem u odnos broja dana perioda i koeficijenta obrtaja (dana/koeficijent). Broj pokazuje broj dana zadržavanja prosječne zalihe na skladištu. Što je broj manji to se radi dinamičnijim artiklima. Ovo je podatak koji u odnosu na koeficijent pokazuje kako se promet i skladište odnose na prolazak vremena. U slučaju da koeficijent obrtaja ostaje stalan, ovaj pokazatelj može dati na znanje da li se to događa iz tog razloga što se ništa ne mijenja ili iz tog razloga što je i nabava i prodaja potpuno stala i imamo mrtvu zalihu koje se treba riješiti. Ako se broj dana vezivanja povećava, to je indikacija da se prosječna zaliha dulje zadržava na skladištu i da ju ili treba smanjiti ili treba povećati prodaju, to jeste da se potrebe za veličinom zalihe nekog artikla iz nekog razloga smanjuju. Nastojanje da se ovaj podatak održi fiksnim znači da se održava dinamika nabave i prodaje bez obzira na protok vremena. Ako vrijednost raste, to bi moglo značiti da pada prodaja ili da zaliha artikla postaje neaktivna.

9. Broj dana vezivanja na bazi 365 dana : broj se dobije na isti način (365/koeficijent). Ovaj podatak se dobije na sličan način kao i prethodni, samo što je ovo fiksna projekcija na cijelu godinu i mogli bi služiti za praćenje ispunjenja nekog plana: dostići na kraju godine broj dana vezivanja za neki artikl od nnn dana, odnosno napraviti takav obrtaj skladišta koji bi slijedio ili na kraju godine dostigao neki planirani broj.

10. Trenutna zaliha : Prikazuje količinsku zalihu na skladištu na zadnji dana analiziranog perioda.

Napomene

Izlazni radni nalozi isključeni iz pregleda prodaje(4.0.31) (4D Wand Info 092)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.