Statistike

!!! U rekonstrukciji

Statistički izvještaji nam daju relevantne podatke iz prodaje kako bi iz njihovih sadržaja mogli kreirati poslovnu i prodajnu politiku tvrtku. Statistički izvještaji se nalaze u modulu Uredsko poslovanje. U Padajućem meniu Statistike koje se nalaze na glavnom meniju modula nalaze se slijdeći statistički izvještaji koje možete pozvati.

Prodaja robe po kupcima

Revers po kupcime

Nabava robe po dobavljačima

Ponuda robe po kupcima

Analiza prodaje robe

Analiza prodaje robe po robnim grupama

Analiza nabave robe

Analiza ponude robe

Analiza prodaje usluga

Stastistika prodaje robe sa zalihama

IOS po periodima
 

Zajedničko za sve statističke izvještaje (osim IOS po periodima) je upitna forma koja generira podatke koji će se ispisati na izvještaje. Razlika je samo na što se taj izvještaj točno odnosi, odnosno koji će podaci biti obrađeni da bi se došlo do tih podataka.

Prodaja po kupcima i po robama

Upitna forma:

Ona je tzv. složena upitna forma i glavna veza je i . Ukoliko neki od parametra nije odabran, biti će ignoriran i neće utjecati na izvještaj.

Za komitenta: Za kojeg komitenta nas dotični izvještaj interesira. Ukoliko ostavimo to polje neodabrano izvještaj će se nuditi za sve komitente.
 Sortiranje po: Kako želimo da izvještaj bude sortiran.
Od datuma do datuma: Program nam inicijalno nudi razdoblje od 01.01. do današnjeg dana tekuće godine. Ukoliko želimo da izvještaj bude za određeno vremensko razdoblje promjenimo period.
 Skladište: Za koje skladište da napravi analizu. Ukoliko ovo polje ostavite prazno nudit će vam se izvještaj za sva skladišta.
 U valuti: Za koju valutu želite da bude izvještaj.
 Za artikal: Ukoliko vas zanima izvještaj bude rađen samo za jedan artikal onda ovjde odaberete artikal.
 Za proizvođača: Ako odaberete proizvođača dobit ćete artikle samo od tog proizvođača koji je definiran u artiklima.
Za period: Koji je period sumiranja ili gledanja na podatke. Neki izvještaji će biti strogo ograničeni tim periodom jer se vežu na period od-do datuma.
 Sumiranje: Što želite da vam program sumira. Ovu opciju morate pažljivo odabrati jer ako se upiše nepostojeća vrijednost u onoj vrsti izvještaja koji želite ispisati, nećete dobiti izvještaj.

Tipka Ispis ispisuje izvještaj.

Tipka Prekid prekida upis upitne forme i vraća vas na glavni meni modula.

IOS po periodima

IOS u periodu je vrlo složen informativni podatak ali kada se jednom njime počnete služiti on će postati jedan od najispisivanijih izvještaja. Ovaj nam izvještaj pokazuje koliko nam koji komitent duguje, koliko dana....
Važno je napomenuti da program čita podatke iz financijskog knjigovodstva gdje je jedino moguće vremenski pratiti transakcije. Ukoliko vam u financisjkom knjigovodstvu relevantni nalozi nisu odobreni, program neće ispravno prikazati podatke.

Forma upita IOS u periodu:

Za komitenta: Odabir komitenta. Ukoliko želite za sve komitente ovo polje ostavljate prazno.
 Sortiranje: Kako će komitenti biti sortirani na izvještaju.
 Za koji konto: Za koji konto partnera će se izvještaj odnositi (recimo 1200- za konto kupaca u tuzemstvu).
Na dan: Ovaj podatak vam daje mogućnost da postavite gornju granicu valute dokumenta. Unosi se samo u slučajevima kada je potrebno recimo u ponedjeljak dobiti statistiku sa podacima od petka, ili kada želite isključiti nekoliko posljednjih dana iz obračuna (zbog sporosti ZAP-a i slično).
U valuti: U kojoj valuti želite da izvještaj bude napisan.
 Periodi: 8 perioda za koje želite ispis. To su periodi u koje će biti smješteni iznosi da bi se moglo znati u koji period kašnjenja komitent ulazi tj. koji je to iznos. Zadnji period je dan od kojeg će se za sva ostala kašnjenja zbarajati.

Tipka Ispis ispisuje izvještaj.

Tipka Prekid prekida upis upitne forme i vraća vas na glavni meni modula.

Napomene

Statistike - poslovanje po danima za mjesec (4.0.31) (4D Wand Info 093)


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.