Export podataka prema Poreznoj upravi

Export podataka prema zahtjevu Porezne uprave

Deklaracija datoteka koje se exportiraju prema poreznoj upravi.

Datum kreiranja: 29.10.2014.

Datum zadnje izmjene: 13.11.2018. - Dodan opis eksporta dnevnika knjiženja za poreznu upravu.

Datoteke i format

Kolone su odvojene točka-zarezom (;), završetak reda je kombinacija CR+LF. Treba paziti da se znaci (;) u originalnim podacima prije exporta zamijene nekim drugim znakom (npr.:,) zbog parsiranja i interpretacije *.csv formata jer takav sadržaj polja može značiti još jedan delimiter i uzrokovati neispravno importiranje podataka u drugi sustav. Šalju se sve kolone, a u kolone koje su nepoznate ili nisu potrebne upisuje se 0 ili ništa u ovisnosti od tipa podatka.

Opis tipova podataka

NUMERIC(-mm.nn) - Numerički podatak maksimalne duljine mm znamenki (uključujući decimalni separator i predznak), od kojih je nn znamenki odvojeno za decimalna mjesta. Decimalni separator je , (zarez), a separator za tisućice se ne upisuje: npr.: -1234567890,12. Prethodni primjer predstavlja numerički podatak u formatu -14.2: predznak (-), 10 mjesta za cjelobrojni dio, decimalni zarez i 2 mjesta za decimalni dio (ukupno 14 znakova).

STRING(nn) - Tekstualni podataka s maksimalnom duljinom nn znakova u kom ne smije biti znak ; (točka-zarez)

DD.MM.GGGG - Datumski podatak formatiran u formatu dan.mjesec.godina gdje su dan i mjesec popunjeni vodećim nulama ako je isti manji od 10, npr.: 03.04.2006.

HH.MM.SS - Vremenski podatak formatiran u formatu sati:minute:sekunde gdje su sati, minute i sekunde popunjeni vodećim nulama ako su manji od 10, npr.: 03:04:09.

Dnevnik knjiženja (OIB_PočetniDatum_KrajnjiDatum_DnevnikAnalitike.xls)

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1

Datum knjiženja

DD.MM.GGGG

Datum knjiženja stavke

2

Redni broj

NUMERIC(8)

Redni broj knjiženja stavke

3

Datum knjig. prom.

DD.MM.GGGG

Datum knjigovodstvene promjene

4

Nalog

NUMERIC(6)

Broj naloga u financijskom knjigovodstvu

5

Stavka

NUMERIC(6)

Broj stavke naloga u financijskom knjigovodstvu

6

Mjesto troška

STRING(<=6)

Mjesto troška stavke naloga u financijskom knjigovodstvu

7

Naziv mjesta troška

STRING(<=80)

Naziv mjesta troška  naloga u financijskom knjigovodstvu

8

Oznaka prip. knjig. isprave

STRING(<=5)

Oznaka pripadajuće knjigovodstvene isprave

9

Broj prip. knjig. isprave

STRING(<=30)

Broj pripadajuće knjigovodstvene isprave

10

Vezni broj

STRING(<=30)

Vezni broj knjigovodstvene isprave

11

Opis sadržaja promjene

STRING(<=50)

Opis sadržaja promjene

12

Datum dokumenta

DD.MM.GGGG

Datum proknjiženog dokumenta

13

Datum valute

DD.MM.GGGG

Datum valute

14

Šifra konta

STRING(<=10)

Šifra konta

15

Naziv konta

STRING(<=200)

Naziv konta

16

Šifra komitenta

NUMERIC(6)

Šifra komitenta

17

Naziv komitenta

STRING(<=80)

Naziv komitenta

18

Duguje

NUMERIC(16,2)

Iznos knjižen na dugovnoj strani

19

Potražuje

NUMERIC(16,2)

Iznos knjižen na potražnoj strani

20

Saldo

NUMERIC(16,2)

Iznos salda

21

Dimenzija 1

STRING(<=6)

Šifra dimenzije 1

22

Naziv dimenzije 1

STRING(<=80)

Naziv/Opis dimenzije 1

23

Dimenzija 2

STRING(<=6)

Šifra dimenzije 2

24

Naziv dimenzije 2

STRING(<=80)

Naziv/Opis dimenzije 2

25

Dimenzija 3

STRING(<=6)

Šifra dimenzije 3

26

Naziv dimenzije 3

STRING(<=80)

Naziv/Opis dimenzije 3

27

Deviza

STRING(<=3)

Šifra novčane valute

28

Tečaj valute

NUMERIC(15,8)

Tečaj na dan knjiženja

29

Duguje devizno

NUMERIC(16,2)

Devizni iznos knjižen na dugovnoj strani

30

Potražuje devizno

NUMERIC(16,2)

Devizni iznos knjižen na potražnoj strani

31

Osoba knjižila

NUMERIC(4)

ID logirane osobe prilikom procesa knjiženja

32

Naziv osobe

STRING(<=30)

Naziv logirane osobe prilikom procesa knjiženja

33

Osoba kontrolirala

NUMERIC(4)

ID logirane osobe prilikom procesa kontroliranja

34

Naziv osobe

STRING(<=30)

Naziv logirane osobe prilikom procesa kontroliranja

Konta.xls

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1.

Konto

STRING(10)

Šifra konta

2.

Naziv konta

STRING(200)

Naziv konta

3.

Konto 2

STRING(20)

Strana šifra konta

4.

Strani naziv konta

STRING(200)

Strani naziv konta

5.

PPS.D

NUMERIC(-15.2)

Ukupna suma početnog stanja duguje

6.

PPS.P

NUMERIC(-15.2)

Ukupna suma početnog stanja potražuje

7.

PPS

NUMERIC(-15.2)

Saldo početnog stanja

8.

Dug

NUMERIC(-15.2)

Ukupno duguje

9.

Pot

NUMERIC(-15.2)

Ukupno potražuje

10

Saldo

NUMERIC(-15.2)

Saldo

11.

Vrsta

STRING(1)

D - Konto dobavljača
K - Konto kupca

12.

Dev

NUMERIC(1)

Devizni konto (0 - Nije, 1 - Je)

Komitenti.xls

Postoji više načina exporta komitenata koji su pojašnjeni u u uputama: Export/import komitenata za/iz vanjske sustave i uređaje, a ako bi se export komitenata pozivao s tabele Pretraživanja iz Financijskog knjigovodstva ovdje se nalaze pojašnjenja polja:

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1.

Komitent šifra

NUMERIC(6)

Šifra komitenta u 4D Wand-u

2.

Komitent naziv

STRING (80)

Naziv komitenta

3.

Komitent adresa1

STRING (120)

Prvi red adrese komitenta

4.

Komitent adresa2

STRING (120)

Drugi red adrese komitenta

5.

Komitent država

STRING (80)

Naziv države komitenta

6.

Komitent grad

STRING (80)

Naziv grada komitenta

7.

Komitent postbroj

STRING (10)

Poštanski broj komitenta

8.

Komitent telefon

STRING (30)

Telefonski broj komitenta

9.

Komitent fax

STRING (30)

Broj faxa komitenta

10.

Komitent porezni broj

STRING (20)

Matični broj/OIB komitenta

11.

Komitent opis1

STRING (80)

Prvi red opisa komitenta

12.

Komitent opis2

STRING (80)

Drugi red opisa komitenta

13.

Komitent e-mail

STRING (60)

E-mail adresa komitenta

14.

Komitent WWW

STRING (60)

Adresa internet stranice komitenta

15.

Komitent ziroRacun1

STRING (50)

Broj prvog žiro računa komitenta

16.

Komitent ziroRacun2

STRING (50)

Broj drugog žiro računa komitenta

17.

Komitent ziroRacun3

STRING (50)

Broj trećeg žiro računa komitenta

18.

Komitent ZAP

STRING (50)

Sjedište Finine poslovnice koja se nalazi na području djelovanja komitenta

19.

Komitent banka

STRING (50)

Poslovna banka komitenta

20.

Osoba šifra

NUMERIC(12)

Šifra osobe

21.

Osoba titula

STRING(7)

Titula osobe (g-din, g-đica...)

22.

Osoba prezime

STRING(30)

Prezime osobe

23.

Osoba ime

STRING(30)

Ime osobe

24.

Osoba nadimak

STRING(30)

Nadimak osobe

25.

Osoba zanimanje

STRING(30)

Zanimanje osobe

26.

Osoba adresa1

STRING(30)

Adresa osobe

27.

Osoba adresa2

STRING(30)

Druga adresa osobe

28.

Osoba država

STRING(80)

Država u kojoj osoba prebiva

29.

Osoba grad

STRING(80)

Grad u kojoj osoba prebiva

30.

Osoba postbroj

STRING(10)

Poštanski broj grada

31.

Osoba e-mail

STRING(60)

E-mail osobe

32.

Osoba telefon 1

STRING(50)

Telefonski broj osobe

33.

Osoba telefon 2

STRING(50)

Drugi telefonski broj osobe

Klase dokumenata u 4D Wand-u

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1.

Klasa

STRING(3)

Šifra klase dokumenata

2.

Opis

STRING (<=50)

Opis klase dokumenata

3.

Tip

NUMERIC(3)

Tip klase dokumenta

4.

Pr.

NUMERIC(1)

Predznak klase dokumenata

5.

U/I

NUMERIC(1)

Vrsta dokumenta (Ulaz, izlaz,...)

Tarifne grupe u 4D Wand-u

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1.

Šifra

STRING(3)

Šifra tarifne grupe

2.

Naziv tarifne grupe

STRING (80)

Naziv tarifne grupe

3.

PDV (%)

NUMERIC(4,2)

Postotak PDV po tarifnoj grupi

Mjesto troška, Dimenzija 1, Dimenzija 2, Dimenzija 3 u 4D Wand-u

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1.

Šifra

STRING(6)

Šifra registra

2.

Naziv

STRING (80)

Naziv registra

3.

Faktor 1

NUMERIC(10,2)

Faktor 1 za lokalizirane izvještaje

4.

Faktor 2

NUMERIC(10,2)

Faktor 2 za lokalizirane izvještaje

5.

Opis 1

STRING (80)

Opis 1 registra

6.

Opis 2

STRING (80)

Opis 2 registra

Dokumenti IRA i URA

Specifikacija exporta dokumenata se nalazi u uputama: Import/export financijskih dokumenata iz/za vanjske sustave

Opis postupka exporta

Shodno zahtjevu Porezne uprave za dostavu podataka koju su dobili neki naši korisnici, napisana je ova uputa koja se sastoji od točaka koje su se nalazile u samom zahtjevu Porezne uprave.

I.1. Glavna knjiga

Da bi Porezna uprava dobila podatke o glavnoj knjizi (dnevniku knjiženja) potrebno je pozvati izvještaj Dnevnik analitike po ZOR-u. Pokrene se Financijsko knjigovodstvo, te se s glavnog menija pozove Izvještaji -> Dnevnik analitike po ZOR-u.... Potom na formi upita označiti Ispis u Excel.

I.2. Popis poslovnih partnera, I.3. Kontni plan

Da bi Porezna uprava dobila podatke o glavnoj knjizi, popisu poslovnih partnera (komitenata) i kontnom planu kojima može manipulirati nekim svojim rješenjem potrebno je pozvati Pretraživač. Pokrene se Financijsko knjigovodstvo, te se s glavnog menija pozove Financije -> Pretraživanje:

Pozove se Postavljanje uvjeta:

Postave se uvjeti kao na slici (dakle bez uvjeta):

Odabirom tipke OK tabela se popuni podacima koje je potrebno exportirati. U skladu sa zahtjevima Porezne uprave potrebno je napraviti dva exporta tj kreirati dvije datoteke:

Export kontnog plana za Excel (Konta.xls)- Da bi se exportirao kontni plan s tabele Pretraživanja podataka financijskih knjiženja potrebno je pozvati Export kontnog plana za Excel (prikazano na slici ispod).

Export komitenata za Excel (Komitenti.xls)- Da bi se exportirali komitenti s tabele Pretraživanja podataka financijskih knjiženja potrebno je pozvati Export komitenata za Excel (prikazano na slici ispod). No, ako se želi može se dostaviti i drugačiji način exporta koji su pojašnjeni u uputama Export/import komitenata za/iz vanjske sustave i uređaje.

I.4. Vrste dokumenata i knjiženja

Iz tablice Pregled klasa dokumenata, koja se poziva s bilo koje tabele dokumenata pozivom padajućeg izbornika Pregled -> Pregled klasa dokumenata s tabela dokumenata, potrebno je ispisati klase dokumenata, prebaciti ih u Excel i snimiti ih u Excelu.

Nakon što se dobije ispis u MS Wordu, označe se sve kolone s Ctrl+A, Ctrl+C i u Excel se napravi "Paste Special" kao obični tekst (ne kao formatirani):

Ako je potrebno, osnovnim vještinama u Excelu se preformatiraju kolone kako bi se dobio ljepši/pregledniji izgled Excel dokumenta:

I.4. Porezne šifre (vrste i stope poreza)

Iz registra Tarifne grupe potrebno je ispisati registar, prebaciti ga u Excel i snimiti ga u Excelu. Registar tarifnih grupa se poziva iz padajućeg izbornika Registri --> Tarifne grupe, a koji je dostupan u modulima Financijsko knjigovodstvo, Veleprodaja NC, Veleprodaja VC, Maloprodaja, Servis, Carinsko poslovanje, Servis vozila.

Potom se s otvorene tabele pozove ispis Tarifnih grupa. Dobiveni dokument potrebno je prebaciti iz Word-a u Excel istim postupkom kao pod I.4 Vrste dokumenata i knjiženja.

I.6. - Popis mjesta troška ili organizacijskih jedinica

Odmah treba napomenuti da naše rješenje ima više mjesta troška:

Mjesto troška;

Dimenzija 1;

Dimenzija 2;

Dimenzija 3;

Treba ući u svaku tablicu i snimiti u Excel što traži Porezna uprava, te ponoviti za svaku tablicu postupak pod I.4. (kopiranje podataka iz Worda u Excel). Također, u Parametri programa --> Globalni parametri --> Opis1 --> Upišite opise dimenzija koje želite koristiti u programu, Dimenzije se mogu preimenovati, pa ako je potrebno, treba svakako naznačiti Poreznoj upravi što je koja Dimenzija.

Dakle, navedeni primjer sa slike može biti npr:

Mjesto troška;

Distributer;

Vozila;

Dimenzija 3;

Tako izmijenjene nazive dimenzija u parametrima programa, svakako treba naznačiti Poreznoj upravi.

I.7. - Knjige IRA i URA

Dokumentacija za izvještaje iz Knjiga URA i IRA u excel.

Izvještaji se kreiraju s tabele dokumenata Obračun poreza na dodanu vrijednost.

Pozivom padajućeg izbornika Porezne knjige --> odabire se neka od evidencija..., Knjiga ulaznih (primljenih) računa ili Knjiga izlaznih računa... Potom na formi upita označiti Ispis u Excel

Tipovi podataka

NUMERIC(-mm.nn) - Numerički podatak maksimalne duljine mm znamenki (uključujući decimalni separator i predznak), od kojih je nn znamenki odvojeno za decimalna mjesta. Decimalni separator je , (zarez), a separator za tisućice se ne upisuje: npr.: -1234567890,12. Prethodni primjer predstavlja numerički podatak u formatu -14.2: predznak (-), 10 mjesta za cjelobrojni dio, decimalni zarez i 2 mjesta za decimalni dio (ukupno 14 znakova).

STRING(nn) - Tekstualni podataka s maksimalnom duljinom nn znakova u kom ne smije biti znak ; (točka-zarez)

DD.MM.GGGG - Datumski podatak formatiran u formatu dan.mjesec.godina gdje su dan i mjesec popunjeni vodećim nulama ako je isti manji od 10, npr.: 03.04.2006.

OIB_Godina_UF.xls (Knjiga ulaznih računa)

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1

Red. broj

NUMERIC(6)

Redni broj iz knjige URA

2

Broj računa

STRING (<=80)

Broj računa dobavljača

3

Datum računa

DD.MM.GGGG

Datum računa dobavljača

4

Dobavljač (isporučitelj dobara ili usluga) Naziv - ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište

STRING (<=80)

Naziv dobavljača dobara ili usluga

5

PDV ID BR./OIB

STRING (<=20)

PDV ID br/OIB dobavljača dobara ili usluga

6

Porezna osnovica 5%

NUMERIC(15,2)

Osnovica poreza za 5%

7

Porezna osnovica 13%

NUMERIC(15,2)

Osnovica poreza za 13%

8

Porezna osnovica 25%

NUMERIC(15,2)

Osnovica poreza za 25%

9

Ukupni iznos računa s PDV-om

NUMERIC(15,2)

Ukupni iznos računa s uračunatim PDV-om

10

UKUPNO PRETPOREZ 10 (11+12+13+14+15+16)

NUMERIC(15,2)

Ukupni iznos svih vrsta pretporeza

11

Pretporez 5% može se odbiti

NUMERIC(15,2)

Pretporez 5% koji se odbija

12

Pretporez 5% ne može se odbiti

NUMERIC(15,2)

Pretporez 5% koji se ne odbija

13

Pretporez 13% može se odbiti

NUMERIC(15,2)

Pretporez 13% koji se odbija

14

Pretporez 13% ne može se odbiti

NUMERIC(15,2)

Pretporez 13% koji se ne odbija

15

Pretporez 25% može se odbiti

NUMERIC(15,2)

Pretporez 25% koji se odbija

16

Pretporez 25% ne može se odbiti

NUMERIC(15,2)

Pretporez 25% koji se ne odbija

17

Ostalo

NUMERIC(15,2)

Ostali pretporezi po starim tarifama (10%,23%,...) ukoliko se pojave

18

Interna klasa dokumenta

STRING(3)

Interna klasa dokumenta u 4D Wand-u

19

Interni broj

NUMERIC(6)

Interni broj dokumenta u 4D Wand-u

20

Broj poreznog obračuna

STRING(<=20)

Broj poreznog obračuna / poslovna godina u 4D Wand-u u kojoj je dokument uključen u obračun PDV

OIB_Godina_IF.xls (Knjiga izlaznih računa)

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1

Red. broj

NUMERIC(6)

Redni broj iz knjige IRA

2

Broj računa

STRING (<=80)

Fiskalni broj računa

3

Datum računa

DD.MM.GGGG

Datum izdavanja računa

4

Kupac (primatelj dobara ili usluga) Naziv - ime i prezime i sjedište/ prebivalište ili uobičajeno boravište

STRING(<=80)

Naziv kupca

5

PDV ID BR./OIB

STRING(<=20)

PDV ID/OIB kupca

6

Iznos (s PDV-om)

NUMERIC(15,2)

Ukupan iznos računa

7

Tuzemni prijenos porezne obveze

NUMERIC(15,2)

Iznos isporučenih dobara ili izvršenih usluga kod tuzemnog prijenosa porezne obveze

8

Isporuke dobara u drugim državama članicama

NUMERIC(15,2)

Iznos isporučenih dobara u drugim državama članicama

9

Isporuke dobara unutar EU

NUMERIC(15,2)

Iznos isporučenih dobara u EU

10

Obavljene usluge unutar EU

NUMERIC(15,2)

Iznos izvršenih usluga u EU

11

Obavljene isporuke osobama bez sjedišta u RH

NUMERIC(15,2)

Iznos isporučenih dobara i usluga osobama bez sjedišta u RH

12

Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici

NUMERIC(15,2)

Iznos sastavljanja i postavljanja dobara u drugoj državi članici

13

Isporuke NPS u EU

NUMERIC(15,2)

Iznos isporuka novih prijevoznih sredstava u EU

14

U tuzemstvu (oslobođene PDV-a)

NUMERIC(15,2)

Iznos oslobođenja u tuzemstvu

15

Izvozne isporuke

NUMERIC(15,2)

Iznos izvoznih isporuka

16

Ostala oslobođenja

NUMERIC(15,2)

Ostala oslobođenja u skladu s propisima

17

Osnovica 5%

NUMERIC(15,2)

Osnovica poreza od 5%

18

Porez 5%

NUMERIC(15,2)

Iznos poreza od 5% 

19

Osnovica 13%

NUMERIC(15,2)

Osnovica poreza od 13%

20

Porez 13%

NUMERIC(15,2)

Iznos poreza od 13% 

21

Osnovica 25%

NUMERIC(15,2)

Osnovica poreza od 25%

22

Porez 25%

NUMERIC(15,2)

Iznos poreza od 25% 

23

Prolazne stavke

NUMERIC(15,2)

Iznos prolaznih stavki sukladno propisima

24

Interna klasa dokumenta

STRING(3)

Interna klasa dokumenta u 4D Wand-u

25

Interni broj

NUMERIC(6)

Interni broj dokumenta u 4D Wand-u

26

Broj poreznog obračuna

STRING(<=20)

Broj poreznog obračuna / poslovna godina u 4D Wand-u u kojoj je dokument uključen u obračun PDV

I.8. - Eksport robnog dnevnika za jednu poslovnu godinu

Izvještaj se kreira s tabela Veleprodaja (NC), Veleprodaja (VC) i Maloprodaja pozivom padajućeg izbornika Export/Import, a zatim odabirom opcije Export robnog dnevnika za poreznu upravu.

Odabirom prethodne opcije potrebno je odabrati lokaciju na koju se datoteka želi spremiti i odabrati Save (Spremi).

Nakon što ste odradili sve prethodne korake potrebno je pripremljene datoteke pohraniti na CD medij i predati isti Poreznoj upravi.

Tipovi podataka

NUMERIC(-mm.nn) - Numerički podatak maksimalne duljine mm znamenki (uključujući decimalni separator i predznak), od kojih je nn znamenki odvojeno za decimalna mjesta. Decimalni separator je , (zarez), a separator za tisućice se ne upisuje: npr.: -1234567890,12. Prethodni primjer predstavlja numerički podatak u formatu -14.2: predznak (-), 10 mjesta za cjelobrojni dio, decimalni zarez i 2 mjesta za decimalni dio (ukupno 14 znakova).

STRING(nn) - Tekstualni podataka s maksimalnom duljinom nn znakova u kom ne smije biti znak ; (točka-zarez)

DD.MM.GGGG - Datumski podatak formatiran u formatu dan.mjesec.godina gdje su dan i mjesec popunjeni vodećim nulama ako je isti manji od 10, npr.: 03.04.2006.

OIB_Godina_RobniDnevnik.csv (Robni dnevnik)

Br.

Podatak

Tip podataka

Opis podataka

1

ID Artikla

NUMERIC(9)

ID (interna šifra) artikla

2

Šifra artikla

STRING(<=20)

Šifra artikla

3

Kataloški broj

STRING(<=30)

Kataloški broj artikla

4

Naziv artikla

STRING(<=80)

Naziv artikla

5

Vrsta dokumenta

STRING(<=255)

Opis vrste dokumenta

6

Šifra skladišta

STRING(7)

Šifra skladišta iz 4D Wand na koje ulazi / s kog je prodana / s kog se prenosi roba.

7

Naziv skladišta

STRING(<=80)

Naziv skladišta iz 4D Wand na koje ulazi / s kog je prodana / s kog se prenosi roba.

8

Broj dokumenta

NUMERIC(6)

Broj dokumenta - interni redni broj

9

Datum dokumenta

DD.MM.GGGG

Datum dokumenta

10

Obavljene usluge unutar EU

NUMERIC(15,2)

Iznos izvršenih usluga u EU

11

Kupac / Dobavljač / Opis

STRING(<=80)

Naziv kupca / dobavljača odabranog na dokumentu, te opis dokumenata koji na sebi ne nose komitenta.

12

Količina ulaz

NUMERIC(9,3)

Količina po ulaznim dokumentima na skladište.

13

Količina izlaz

NUMERIC(9,3)

Količina po izlaznim dokumentima sa skladišta.

14

Nabavna vrijednost ulaza

NUMERIC(15,2)

Nabavna vrijednost po ulaznom dokumentu.

15

Nabavna vrijednost izlaza

NUMERIC(15,2)

Nabavna vrijednost po izlaznom dokumentu.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.