Registar vozila - Tabela vozila

!!! U rekostrukciji

 Tipka za poziv tabele registara vozila.

Da bi ste ažurirali tabelu registara vozila trebate startati modul 'Servis vozila' sa glavnog menija programa. U padajućem meniju 'Vozila' birate opciju 'Registar svih vozila'. Pritiskom na njega program otvara tabelu svih vozila, vozila koja se trenutno nalaze na skladištu, u servisu, kao i vozila koja su prošla kroz servis ili prodaju.

Ista tabela se otvara pritiskom na tipku koja se nalazi na statusnoj liniji.

U padajućem meniju 'Vozila' nalaze se slijedeće opcije, odnosno, filteri koji selektiraju vozila, i u tabeli vozila prikazuju samo ona koja vi želite:

Registar svih vozila

Registar vozila na skladištu

Registar vozila na servisu

Registar ocarinjenih vozila

Registar naručenih vozila

Registar vozila u dolasku

Registar isporučenih vozila

Lista vozila

Biranjem bilo kojeg od ovih registara program otvara istu tabelu, samo se u njoj nalaze vozila iz registra koji ste odabrali.

Na tabeli vozila možete vidjeti slijedeće podatke o vozilu: tip vozila, klijent, status, broj šasije, broj motora, reg.oznaka, boja vozila, boja unutarnja, ulazne dokumente, izlazne dokumente.

Tipke za ažuriranje tabele vozila 'Unos', 'Izmjena', 'Brisanje' nalaze se u donjem lijevom kutu iste. Pritiskom na tipku 'Unos' program otvara formu za unos novog vozila.

Forma vozila

Forma se sastoji od pet katica od kojih svaka ima svoja polja koja trebaju biti popunjena:

Prva kartica - Opći podaci - sastoji se od slijedećih polja:
Indetifikacija vozila: U prvo polje program automatski generira identifikacijski broj koji upućuje na datum unosa vozila. Polje nije fiksno i može se mijenjati. U drugo polje upisujete broj po potrebi.
Tip vozila: U ovo polje upisujete tip vozila kome pripada vozilo koje trenutno upisujete u računalo. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara 'Tabelu roba' u kojoj ste definirali tipove vozila. Iz ove tabele odabirete tip kome pripada vozilo koje trenutno unosite i pritiskom na tipku 'Izbor' tip vozila se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Vrsta vozila: U ovo polje unosite vrstu vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Vrste vozila' iz koje odabirete istu. Vrste vozila npr. mogu biti: terensko vozilo, osobno vozilo, gospodarsko vozilo itd.
Kupac: U ovo polje unosite kupca vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Liste partnera' iz koje odabirete kupca. Ako kupac nije unešen trebate ga prvo unijeti u tabelu 'Lista partnera' i potom odabrati. Pritiskom na tipku 'Izbor' isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Proizvođač: U ovo polje unosite proizvođača vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Liste partnera' selektiranu po proizvođačima, iz koje odabirete proizvođača vozila. Ako on nije unesen trebate ga ažurirati i potom odabrati. Pritiskom na tipku 'Izbor' isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Vlasnik: U ovo polje unosite vlasnika vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Liste partnera' iz koje odabirete vlasnika vozila. Ako on nije unešen trebate ga prvo unijeti u tabelu 'Lista partnera' i potom odabrati. Pritiskom na tipku 'Izbor' isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Boja vozila: U ovo polje upisujete boju vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara 'Tabelu boja' iz koje odabirete boju vozila. Pritiskom na tipku 'Izbor' boja se prenosi u za nju predviđeno polje na formi.
Boja unutrašnjosti: U ovo polje upisujete boju unutrašnjosti. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara 'Tabelu boja' iz koje odabirete boju unutrašnjosti vozila. Pritiskom na tipku 'Izbor' boja se prenosi u za nju predviđeno polje na formi.
Boja tkanine: U ovo polje upisujete boju tkanine. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara 'Tabelu boja' iz koje odabirete boju tkanine vozila. Pritiskom na tipku 'Izbor' boja se prenosi u za nju predviđeno polje na formi.
Broj šasije: U ovo polje upisujete broj šasije vozila.
Vrsta/broj motora: U prvo polje upisujete vrstu motora. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored prvog polja, program otvara tabelu 'Tipovi motora u vozilima' iz koje birate vrstu ili tip motora. Pritiskom na tipku 'Izbor' vrsta motora se prenosi u ovo polje. Vrste motora npr. mogu biti: benzinski i diesel. U drugo polje upisujete broj motora vozila.
Obujam/snaga motora: U prvo polje upisujete obujam motora, a u drugo polje snagu motora..
Vrsta/broj mjenjača: U prvo polje upisujete vrstu mjenjača. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored prvog polja, program otvara tabelu 'Tipovi mjenjača u vozilima' iz koje birate vrstu ili tip mjenjača. Pritiskom na tipku 'Izbor' vrsta mjenjača se prenosi u ovo polje. Vrste mjenjača npr. mogu biti: manualni (ručni) i automatski. U drugo polje upisujete broj mjenjača vozila.
Masa/dopušt./ukup.: U ova polja upisujte težinu vozila.
Nosivost/sjedala/vrata: U prvo polje upisujete ukupnu nosivost vozila. U drugo polje upisujte broj sjedala u vozilu. U treće polje broj vrata na vozilu.
Godina proizvodnje: U ovo polje upisujte godinu proizvodnje vozila.
Dat. / br. reg. oznake: U ovo polje upisujete datum registracije i registarske oznake vozila, ako ne znate registarski broj u polje će se automatski upisati broj šasije.
Ovu karticu popunjavate za sva vozile, bez obzira da li se ona prodaju u auto kući ili su došla na servis.

Druga kartica - Dodatni podaci - sastoji se od slijedećih polja:
Pređeno kilometara: U ovo polje upisujete broj pređenih kilometara ukoliko je vozilo došlo kod vas na servis.
Ugrađena oprema: U ova polja stavljate oznake kod opreme koju vozilo koje unosite ima.
Oblik karoseriije: U ovo polje unosite oblik karoserije. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Oblika karoserije vozila' iz koje odabirete istu. Oblici karoserije vozila npr. mogu biti: jednovolumensko vozilo, pick-up itd.
Namjena vozila: U ovo polje unosite namjenu vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Namjena vozila' iz koje odabirete istu.
Vrsta goriva: U ovo polje unosite vrstu goriva. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Vrste goriva' iz koje odabirete istu.
Homologacija: U ovo polje upisujete broj homologacije.
Šifra kodnog ključa: U ovo polje upisujete šifru kodnog ključa ukoliko je to potrebno.
Šifra daljnoskog: U ovo polje upisujete šifru daljinskog ukoliko je to potrebno.
Šifra audio-uređaja: U ovo polje upisujete šifru audio-uređaja ukoliko je to potrebno.
 

Treća kartica - Komercijalni podaci - sastoji se od slijedećih polja:
Iznos trošarine: U ovo polje upisujete iznos trošarine koja se plaća za vozilo.
Postotak por. olakšice: U ovo polje upisujete postotak porezne olakšice, ako je kupac ima.
Dat. / dok. narudžbe: U ovo polje upisujete datum kada je vozilo naručeno, kao i dokument ili njegov broj po kome se može vidjeti da je vozilo naručeno.
Potvrda narudžbe: U ovo polje upisujete broj nekog dokumenta iz kojeg se vidi da je narudžba potvrđena.
Dat. / dok. proizvod.: U ovo polje upisujete datum kada je vozilo proizvedeno, kao i broj dokumenta koji potvrđuje kada je vozilo proizvedeno.
Transport prema D.C.: U ovo polje upisujete datum kada je vozilo krenulo prema carini, kao i broj dokumenta koji potvrđuje da je krenulo na carinu.
Dat. / dok. ulaska: U ovo polje upisujete datum kada je vozilo došlo na carinu, kao i broj dokumenta koji potvrđuje da je vozilo na carinjenju.
Dat. / dok. carinjenja: U ovo polje upisujete datum kada je vozilo ocarinjeno, kao i broj dokumenta po kome se može vidjeti da je vozilo prošlo carinsku proceduru.
Ulazni račun: U ovo polje upisujete broj ulaznog računa za kupljeno vozilo.
Dat. / dok. isporuke: U ovo polje upisujete datum isporuke, kao i broj računa koji je pratio isporuku vozila.
Najavljen kontakt za: U ovo polje upisujete datum za kada je najavljen slijedeći kontakt sa vlasnikom vozila.
Datum početka jamstva: U ovo polje upisujete datum početka jamstva radi praćenja reklamacija.
Zamjenska tvar-klima: U ovo polje upisujete zamjensku tvar za klimu.
Dokument ponude: U ovo polje upisujete dokument ponude.
Status vozila: U ovo polje upisujete status vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Status vozila' iz koje odabirete istu. Statusi vozila npr. mogu biti: vozilo u dolasku, vozilo na popravku, vozilo na skladištu i sl.
Ovu karticu popunavate kod prodaje vozila.

Četrvta kartica - Napomena za vozilo
U ovu karticu možete upisati napomenu koja se odnosi na vozilo. Napomena može biti proizvoljno velika.

Peta kartica - Slika za vozilo
Na ovoj kartici možete vezati sliku vozila. U polje 'Slika vezana za vozilo' možete vezati sliku vozila koja se nalazi negdje na disku. Slika treba biti snimljena u jednom od slikovnih formata.

Kada je forma punjena, podaci koji su u nju unešeni se prihvaćaju i vozilo sa njegovim osnovnim karakteristikama se prenosi u tabelu vozila.

Iznad same tabele vozila nalaze se slijedeće kartice:

Identifikacija vozila

Brojevi šasija

Registarske oznake

Poslovni partneri

Proizvođači vozila

Tip

Status

Pritiskom na jednu od ovih kartica, podaci u tabeli se sortiraju po istim i na taj način ih možete pretraživati.

U donjem dijelu tabele nalazi se tipka 'Dnevnik vozila'.
Pritiskom na nju program otvara tabelu 'Dnevnika vozila'.
U gornjem dijeli tabele 'Dnevnika vozila' nalaze se svi podaci koji se odnose na vozilo: tip vozila, registarska oznaka, identifikacijski broj, vlasnik vozila, broj šasije, kao i broj motora.
U donjem dijelu tabele nalaze se podaci o dokumentima na kojima se dotično vozilo pojavljuje; datum dokumenta, opis dokumenta, broj dokumenta, opis stavke, količina i jedinica mjere.
Sama tabela se automatski puni podacima koji su vezani za vozilo. Svi dokumenti koji se odnose na neko konkretno vozilo biće upisani u tabelu dnavnika vozila.

Iznad tabele se nalazi polje 'Lokator' koje služi za brzo pretraživanje sloga u bazi podataka.
Pored polja lokatora nalaze se dvije tipke za poziv. Obije se odnose na poziv izvještaja:

 Tipka za poziv ispisa liste vozila (Ctrl +P)
Pritiskom na ovu tipku program otvara upit iz kojeg odabirete uvijete izvještaja. Upit se sastoji od slijedećih polja koje trebate popuniti i na taj način odabrati uvjete.
Tip vozila: U ovo polje upisujete po kojem od tipova vozila želite izvještaj. Pritiskon na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara 'Tabelu roba' iz koje odabirete tip vozila. Pritiskom na tipku 'Izbor' odabrani tip vozila se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Sortiranje po: U ovo polje upisujete kakvo sortiranje vozile želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje odaberete jedan od ponuđenih tipova sortiranja.
Za vozila: U ovo polje upisujete za koja vozila želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje odabirete jedan od ponuđenih načina sortiranja.
Kupac: U ovo polje upisujete za kojeg od kupaca želite izvještaj. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Liste partnera' iz koje odabirete onog čija vozila želite ispisati.
Proizvođač: U ovo polje upisujete proizvođača čija vozila želite ispisati. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu 'Liste partnera' selektiranu po proizvođačima i iz nje odabirete onog čija vozila želite vidjeti na izvještajima.
Tip ispisa: U ovo polje upisujete kakav tip izvještaja želite. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dole koja se nalazi pored ovog polja program otvara malu tabelu iz koje odabirete tip ispisa.
Pritiskom na tipku 'Ok' program će generirati izvještaj po uvijeima koje ste vi odredili.

Tipka za poziv ispisa dnevnika osvijetljenog vozila

Tipka za poziv resetiranja formata tabele

 


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.