Uredsko poslovanje

!!! U rekonstrukciji

Uredsko poslovanje je modul koji zapravo i nije posebno programsko rješenje jer je njegova najjača strana statistički izvještaji koji proizlaze iz materijalnog i financijskog knjigovodstva.

Osnovno u ovom modulu (ono što ne možete naći u ostalim modulima) su urudžbeni zapisnici i statistike.

U padajućem meniju Registri možete naći sve registre.

U padajućem meniju dokumenti se nalaze:

Jamstva plaćanja 1

Jamstva plaćanja 2
 

U padajućem meniju Ur. zapisnici nalaze se Urudžbeni zapisnici. Inicijalno je otvoreno 9 urudžbenih zapisnika koje možete definirati u skladu sa svojim potrebama pozivom s glavnog izbornika 4D Wand-a --> Parametri programa --> Globalni parametri --> Opis2.

U padajućem meniju Financije se nalaze:

Ulazne fakture

Izlazne fakture

Uvozni zaknjučci

Izvozni zaključci

Obračun poreza
 

U padajućem meniju Komercijalno se nalazi:

Planiranje zaliha

Narudžbe

Predponude

Ponude
 

U padajućem meniju Statistike se nalazi:

Prodaja robe po kupcima

Reversi po kupcima

Nabava robe po dobavljačima

Ponuda robe po kupcima

Analiza prodaje robe

Analiza prodaje robe po robnim grupama

Analiza nabave robe

Analiza ponude robe

Analiza prodaje usluga

Statistika prodaje robe sa zalihama

IOS po periodima
 

U padajućem meniju Fin.izvještaji se nalazi:

Pregled izlaznih faktura

Knjiga ulaznih faktura

Knjiga izlaznih faktura

Pregled knjiženja po komitentu

Pregled poreza

Ispis viramana

Pregled virmana

Ispis naljepnica

Ispis sastavnica


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.