Tipovi naloga

Da bi ste ažurirali tabelu Tipovi naloga pozovite iz modula Financijsko knjigovodstvo --> Registri --> izbornu liniju Tipovi naloga.

S programom dolazi definirano nekoliko tipova naloga. Definiranje istih je bitno radi samog vođenja knjigovodstva, jer ako znate kojem tipu naloga pripadaju dokumenti koje želite knjižiti, lakše ćete ih sortirati i pripremiti za ručno ili automatsko knjiženje.

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ove tabele. Pritiskom na tipku Unos program otvara formu za unos novog tipa naloga. Forma se sastoji od sljedećih polja, koja trebate popuniti:

Tip naloga: U ovo polje upisujete šifru tipa naloga. Ona može biti definirana brojevima i/ili slovima.

Opis: U ovo polje upisujete opis, odnosno naziv tipa naloga.

Kada je forma popunjena uneseni podaci se prihvaćaju pritiskom na tipku OK i prenosi se u tabelu tipova naloga.

S desne strane tabele nalaze se kartice Po šifri i Po nazivu čime se mijenja redoslijed prikaza Tabele naloga. Prilikom pretraživanja odaberite uvijete istog. Za brzo pronalaženje sloga u registru koristite lokator.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.