Statistike

Funkcionalnost modula Statistike temelji se na prikupljanju i obradi podataka koji već postoje u 4D Wand-u. Na taj način osiguran je njihov brz tablični i grafički prikaz u cilju komparacije podataka i praćenja trendova u poslovanju. Jednom prikupljeni i obrađeni podaci prikazuju se trenutno.

Setovi izvještaja koji su dostupni putem modula Statistike su:

Važno!

Kod prvog pokretanja bitno je upozoriti da se Statistike kreiraju na temelju prethodno pripremljenih podataka što znači da se moraju pripremiti za prikaz. Zbog toga se kod prvog pokretanja prikazuju demo podaci pripremljeni od strane 4D koji su samo slika mogućnosti modula Statistike. Kako bi statistike popunili vlastitim podacima pripremiti podatke možete:

preko Task Schedulera kojeg ujedno i toplo preporučujemo. Najbolje je pozvati program punjenja na serveru. Lokaciju potražite pozivom ikone 4th Dimension s glavnog izbornika 4D Wand-a.
  

Program standardno možete pronaći na:
C:\4d\Wand\sys\w_exe.exe

Zatim ga postaviti na sljedeći način:
 C:\4d\Wand\sys\w_exe.exe ANA=68 ili
 C:\4d\Wand\sys\w_exe.exe ANA=68 AUTOUSER=<ID Korisnika>

ANA=68 predstavlja proces punjenja statistika
AUTOUSER=ID KORISNIKA predstavlja korisnika pod kojim se poziva punjenje statistika. Ovaj parametar je opcionalan. Ako se isti ne pošalje, postavi se scheduler sa slijedećom putanjom C:\4d\Wand\sys\w_exe.exe ANA=68. a 4D Wand poziva proces punjenja pod korisnikom ID 1 kojeg smatra glavnim korisnikom za automatske obrade.

Proces punjenja statistika pozovite kroz Scheduler u neka doba noći. Budite oprezni da se ovaj proces ne odvija paralelno s nekim drugim bitnim procesom (kreiranje rezervnih kopija ili backupa, na primjer). Na ovaj način zaobilazite čekanje dok se proces pripreme podataka ne završi ukoliko se isti postavi na paljenje 4D Wand-a ili pozove ručno;
 

možete pozvati "ručnu" pripremu podataka preko padajućih izbornika:

Ali, nikako nemojte puštati ovaj proces punjenja tijekom radnog vremena i preko lokalne mreže jer će trajati 10 - 15 puta sporije nego da ste isti pustili direktno na serveru.

Ako se držite našeg savjeta program će pripremiti tijekom noći podatke za statistiku. Zato napominjemo da nakon takve pripreme u statistiku ne ulaze podaci od trenutnog dana, tj. podaci koji su nastali nakon zadnje pripreme podataka.
Obratite pažnju i na parametre punjenja statistika kako bi se temeljem prethodnih radnji ispravno popunili podaci po vašim uvjetima.

Procesi

Kao i svi procesi i sumiranje podataka iz 4D Wand-a traži neka prethodna setiranja. Stoga smo na početku odredili dokumente i konta koja su u najčešćoj upotrebi. Ako je poslovanje korisnika temeljeno na drugim dokumentima i drugom kontnom planu, potrebno je pozvati Ažuriranje parametara za punjenje statistika sumiranim vrijednostima dokumenata i knjiženja. Na prikazanoj formi možete izmijeniti klase dokumenata i konta kao i broj godina za prikupljanje podataka.

Punjenje statistike se vrši u "pozadini". To točno znači da možete raditi u 4D Wandu dok se pune statistike.

U radu možete promijeniti neke uvijete statistika pa to zahtjeva proces ponovne obrade. Isti se poziva iz padajućeg izbornika Obrade ili klikom na ikonu

Naprednim korisnicima od velike pomoći će biti mogućnost prebacivanja prethodno obrađenih pa prikazanih podataka u Excel .

Ako želite gledati samo brojčane pokazatelje grafikone možete isključiti i ponovo uključiti pozivom ikone


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.