KN --> EUR

Datum izmjene: 04.04.2022.

Na ovim stranicama pronaći ćete sve bitne informacije kao i najnovije obavijesti o primjeni i rokovima provođenja, bilo o dvojnom iskazivanju cijena bilo o konkretnom tempiranju prijelaza s kn na EUR. I ono bitno: !!!Obavezno biti na posljednjoj inačici 4D Wanda!!!

Logičan nastavak eurointegracijskih procesa je uvođenje EUR-a u platni promet Republike Hrvatske. Sama zamjena Kune u EUR-e osim globalnih posljedica ima i značajan utjecaj na poslovno informacijski sustav 4D Wand, što je samo po sebi i logično. Zakonodavac je predvidio i zakonski utemeljio niz situacija u skladu s strategijom uvođenja EUR te ih dodatno razradio kroz zakone i pravilnike.
Vođeni zakonskom podlogom u 4D Wandu pripremili smo sve potrebno, nastojeći da proces bude što jednostavniji. Prvenstveni cilj nam je bio osigurati kontinuitet podataka i izbjegavanje lakog i sigurnog puta da imate dvije tvrtke u 4D Wandu.
 Naime, da smo krenuli tim putem, na Izbor tvrtke imali bi mogućnost odabira da li radite u npr 4th Dimension(KN) ili 4th Dimension(EUR). Posljedično, korisnici bi dobili diskontinuitet podataka, naročito onih koji se pamte globalno i ne ovise o godini u kojoj se korisnik nalazi (npr. Plaće, Osnovna sredstva, Adresar...itd). Naravno, tako bi prošli i svi statistički izvještaji koje korisnik gleda komparirajući vremenske periode.
Zato smo odabrali duži i kompliciraniji put za programiranje a jednostavniji i operativno učinkovitiji za korisnika. Naravno, morali smo dodati neka pravila i ograničenja koja nastupaju tijekom samog prijelaza ili kod izvođenja naknadnih radnji s ciljem konzistentnosti iskazanih podataka u EUR-ima.

!!! ISTAKNUTO: Bitno je naglasiti da se radi o jednokratnoj akciji koja je zahtijevala dugotrajnu pripremu i programiranje s naše strane... a od korisnika 4D Wanda traži značajnu pažnju, prvenstveno u početnoj fazi. Ističemo da posebnu pozornost stavite na plaćanja tj. naloge za plaćanja prema bankama kako se ne bi doveli u situaciju neopravdano visokih isplata jer iz nekog razloga kunski iznos nije preračunat u EUR.

Osnovne napomene

Program svuda koristi oznake "€" i "c"

Oznaka osnovne valuta ostaje "001", samo će se zvati "Euro".

Program će prilikom otvaranja 2023. godine na organizacijsku jedinicu i sva kunska skladišta upisati oznake "€" i "c", kreirat će novu tečajnu listu i upisati tečaj 1:1 za eure.

Prijelomni trenutak će biti otvaranje nove poslovne godine (2023.)

Financijsko knjigovodstvo

Konverzija podataka se vrši "u letu": prilikom prijenosa početnog stanja program automatski konvertira kunska knjiženja u eure. Knjiženja u drugim valutama će umjesto kunskog imati iznos u eurima te odgovarajući (novi) tečaj.

Izvještaji iz financijskih analiza (FAP) će automatski biti konvertirani u eure, a sve obrade će prethodnu godinu (2022.) "u letu" pretvarati u eure. Iznosi ručno upisani u formule u FAP-u će se morati ručno provjeriti i promijeniti.

Obavezno provjerite sve naloge za plaćanje prije slanja bankama!

Robno/materijalno knjigovodstvo

Prilikom otvaranja nove godine, program će automatski konvertirati plansku kalkulaciju, fiksne cijene rabatne politike i stanja offline POS skladišta u eure.

Konverzija stanja skladišta i iznosa dokumenata se vrši "u letu": prilikom prijenosa početnog stanja program automatski konvertira kunske iznose u eure.

Iznosi koji su manji od 8 lipa će se konvertirati u iznos 0 centi. Upozoravamo da će npr. reversi koje ste zaprimali po 1 lipu imati sve iznose u nulama, pa vam predlažemo da iste riješite u 2022. godini - razdužite iznose koji su 1 lipa i zadužite neki iznos veći od 7 lipa. Time ćete si ubrzati prelazak u 2023. godinu. U suprotnom ćete morati "stajati" dok stotinama stavki u 2023. ne upišete 1 cent da bi mogli odobriti dokumente i nastaviti s radom.

Komitenti: Limit i osnovne devize na komitentima se konvertiraju na zahtjev korisnika. Na tablici komitenata u 2023. godini nalazi se meni "Konverzija 2023." koji je potrebno pozvati prije izdavanja dokumenata u 2023. godini. Važno: komitenti i njima pripadajuće tablice osoba, telefona, emaila itd. su zajedničke za sve godine.

IntraStat: Prije početka rada sa IntraStatom u 2023. godini potrebno je u "Parametri programa" - "Podešavanje dokumenata" - "IntraStat" promijeniti referentnu valutu iz "191 - Hrvatska kuna (carina)" u "978 - Euro (Carina)".

Carinske tarife: Prije početka rada u 2023. godini potrebno je u registru "Carinske tarife" upisati eventualne iznose svote carine.

Povratna naknada: Prije početka rada u 2023. godini potrebno je u registru "Povratna naknada za ambalažu" upisati i provjeriti iznose povratne naknade.

Vrste ambalažnog materijala: Prije početka rada u 2023. godini potrebno je u registru "Vrste ambalažnog materijala" upisati i provjeriti iznose.

Napomene na dokumentima: Nakon otvaranja 2023. godine provjerite napomene na dokumentima u koje ste eventualno ručno upisali tekst kn, kuna, kunama i slično te ih izmijenite.

Važno: Prilikom kopiranja dokumenata u slijedeću godinu konverzija se vrši "u letu" pa Vas naročito molimo da obratite pažnju na ručno kopirane dokumente.

Ukoliko koristite rabate, predlažemo da obrišete sve neaktivne stavke u 2022. godini radi ubrzanja konverzije.

Ukoliko koristite registar ambalažnog otpada, isti je potrebno prilagoditi u 2023. godini.

Kako ste nam se javili na vrijeme tijekom 2022. godine, naljepnice u eurima ispišite i polijepite na potrebna mjesta.

POS

Na ekranu za naplatu je dodana tipka za preračun kunskih iznosa u eure tijekom prelaznog perioda od prvih 15 dana siječnja 2023.

Carinsko skladište

Oznaka "978" se sada zove "Euro (carina)".

Plaće, autorski honorari, radnici, putni nalozi, JOPPD

Konverzija podataka plaća, autorskih honorara i putnih naloga se vrši na zahtjev korisnika. Možete nastaviti raditi u 2022. godini koliko god smatrate potrebnim i završiti sve obrade koje utječu na završno stanje. Tek prilikom prvog ulaska modul u 2023. godini program će Vas pitati da konvertira podatke. Ukoliko potvrdite konverziju, tek tada će se konvertirati kune u eure. Od tog trenutka, ukoliko se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ukoliko se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. Važno: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obratno.

Potrebno je prilagoditi vrijednosti faktora obračuna ukoliko se isti koristi kao kunska vrijednost.

U meniju "Akcije" se nalaze procesi za konverziju broja bodova, iznosa 1 i iznosa2 koje možete pozvati ukoliko imate potrebe za istim. Procesi se vide samo u 2023. godini.

Osnovna sredstva

Konverzija podataka osnovnih sredstava se vrši na zahtjev korisnika. Možete nastaviti raditi u 2022. godini koliko god smatrate potrebnim, završiti sve obrade koje utječu na završno stanje. Tek prilikom prvog ulaska modul u 2023. godini program će Vas pitati da konvertira podatke. Ukoliko potvrdite konverziju, tek tada će program konvertirati podatke u eure. Od tog trenutka, ukoliko se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ukoliko se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. Važno: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obratno.

Ispisi

Program će automatski od 05.09.2022. pored iznosa u kunama dodatno ispisivati iznose u eurima. Od 01.01.2023. isti izvještaji će se automatski prebaciti na dodatni ispis u kunama. Ukoliko imate verziju 4D Wand-a 22.05.01 ili noviju, lako možete isto testirati tako što ćete na dokument staviti datum 05.09.2022. na dalje.

Vozila

Vozila će se konvertirati u eure prilikom otvaranje nove godine. Od tog trenutka, ukoliko se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ukoliko se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. Važno: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obratno.

Ukoliko prodajte vozila, potrebno je provjeriti podatke na njima prije obrade istih.

Objekti

Objekti će se konvertirati u eure prilikom otvaranje nove godine. Od tog trenutka, ukoliko se nalazite u 2022. i ranijima godinama, vidjet ćete sve podatke u kunama, a ukoliko se nalazite u 2023. godini ili kasnije, vidjet ćete sve podatke u eurima. Važno: od tog trenutka program se ponaša kao da radite u dvije odvojene firme. Izmjena u 2022. godini se neće reflektirati u podacima 2023. godine i obratno.

Ukoliko radite s objektima, potrebno je provjeriti podatke na njima prije obrade istih.

Blagajna

U 2023. je potrebno otvoriti nove vrste blagajni.

IMC

U parametrima programa, na detaljima artikla i napomeni dostave treba umjesto "kn" upisati "€".

Na načinima otpreme upisati nove iznose dostave.

Ostale napomene

Podnožje dokumenata (footer) izmijenite da se osnivački kapital prikazuje u eurima.

Tehničke napomene

Tablice plaća, autorskih honorara, osnovnih sredstava, perioda osobnih odbitaka, perioda poreznih stopa itd. će biti kopirane u datoteke s nastavkom "_kn" (npr. radnici će pored sadašnje PL_Rad.tps dobiti i PL_Rad_kn.tps) koje će se koristiti u 2022. i ranijim godinama. Potrebno je osigurati da se i te tablice snimaju u backup.


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.