Radni nalozi servisa vozila i strojeva

 Tipka za poziv radnog naloga servisa vozila i strojeva

Da bi ste otvorili ovaj radni nalog morate startati modul Servis ili Servis vozila sa glavnog menija programa. Zatim u padajućem meniju Radni nalozi birate opciju Radni nalozi servisa vozila i strojeva.
Radni nalog servisa vozila i strojeva može se pozvati pritiskom na tipku sa ikonom koja se nalazi na statusnoj liniji ovog modula.
Program otvara tabelu dokumenta radnih naloga servisa za vozila i usluge.

Tabela dokumenata

Prije početka rada pročitejte opće informacije o tabelama dokumenata.
Za svaki radni nalog na tabeli se prikazuje: broj, datum i tip naloga, poslovni partner, broj i datum IRE, vozilo i njegova registracijska oznaka.
U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad trenutno osvijetljenim dokumentom:

Dnevnik vozila s osvijetljenog dokumenta

Fakturiranje radnog naloga u knjigu izdanih dobara i usluga

Fakturiranje radnog naloga u knjigu za slobodni unos

Fakturiranje radnog naloga u knjigu primljenih predujmova

Fakturiranje radnog naloga u knjigu za vlastitu potrošnju

Rezerviranje fakture za radni nalog u knjizi izdanih dobara i usluga

Višestruko fakturiranje radnih naloga u knjigu izdanih dobara i usluga

Kreiranje povrata od kupca

Kreiranje razduženja skladišta po radnom nalogu

Kopiranje radnog naloga i stavki

Brisanje radnog naloga i stavki

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati za osvijetljeni radni nalog:

Radni nalog

Radni nalog 1

Radni nalog sa stavkama

Račun servisa vozila

Lista radnih naloga servisa vozila

Spisak radnih naloga servisa vozila

Realizacija radnog naloga

Proširena rekapitulacija realizacije rada po radnim nalozima

Rekapitulacija realizacije rada po radnim nalozima

Promet artikala po radnim nalozima - garancije

Promet artikala po svim radnim nalozima

Promet usluga po svim radnim nalozima

Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje tabele radnih naloga nalaze se u donjem lijevom kutu iste. Pritiskom na tipku Unos program otvara novu formu za definiranje zaglavlja radnog naloga.

Forma dokumenata

Forma se sastoji od slijedećih polja koja treba popuniti:

Redni broj radnog naloga: U ovo polje upisujete broj radnog naloga. Ovaj broj dodjeljuje sam program i uvijek je prvi slijedeći u rastućem nizu. Broj nije fiksan i može se mijenjati.
Datum: U ovo polje upisujete datum otvaranja radnog naloga. Program nudi uvijek današnji datum. On nije fiksan i može se mijenjati.
Tip naloga: U ovo polje upisujete tip radnog naloga. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Tipovi naloga. U ovoj tabeli odabirete onaj tip naloga koji vam treba i pritiskom na tipku Izbor isti se prenosi u za njega predviđeno polje na formi.
Simptom: U ovo polje upisujete simptom kvara vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Simptoma kvara iz koje odabirete onaj koji odgovara simptomu koji opisuje vlasnik vozila. Pritiskom na tipku Izbor isti se prenosi u polja na formi. Ispod ovog polja nalazi se polje predviđeno za dodatno pojašnjenje simptoma.
Razlog: U ovo polje upisujete razlog kvara vozila. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Razloga kvara. Iz ove tabele odabirete onaj koji odgovara navedenim razlozima i pritiskom na tipku Izbor isti se prenosi u polje na formi. Ispod ovog polja nalazi se polje predviđeno za dodatno pojašnjenje razloga.
Skladište: U ovo polje upisujete skladište sa kojega ćete skidati robu. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu sa svim definiranim skladištima. Iz tabele odabirete ono sa kojeg ćete skidati robu. Pritiskom na tipku Izbor isto se prenosi u polje na formi.
Valuta: U ovo polje upisujete valutu u kojoj će faktura biti plaćena. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu Valuta iz koje odabirete onu koju želite. Pritiskom na tipku Izbor odabrana valuta se prenosi u za nju predviđeno polje na formi.
Obračun po tečaju: U ovo polje se upisuje koji je odnos tečaja između odabrane valute i referentne valute. Polje će biti automatski popunjeno odabirom valute. Uvijet je da ažurirate tabelu Tečajna lista.
Vozilo zaprimio: U ovo polje se upisuje tko je zaprimio vozilo na servis ili upisujete odgovornu osobu servisa. Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, otvara se tabela Radnika. Iz nje odabirete odgovornu osobu i pritiskom na tipku Izbor ista se prenosi u polje na formi.
Predviđen završetak: U ovo polje upisujete predviđeni završetak radova. Upisujete datum i vrijeme kada će stranka doći po vozilo.
Stanje kilometar sata: U ovo polje upisujete stanje kilometar sata u momentu zaprimanja vozila na servis.
Napomena: U ovo polje upisujete napomenu vezanu za radni nalog koji otvarate.
Obračun PDV: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara malu tabelu iz koje odabirete jednu od ponuđenih varijanti. Polje se odnosi na obračun poreza.
Sredstvo plaćanja: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, program otvara malu tabelu iz koje odabirete sredstvo plaćanja.
Poziv na broj: U ovo polje ćete upisati poziv na broj koji je potrebno upisati na uplatnicu prilikom plaćanja..
Vozilo: Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje, koja se nalazi pored ovog polja, program otvara tabelu vozila iz koje odabirete ono za koje otvarate radni nalog. Ako vozilo nemate u tabeli, onda ga prvo morate definirati, a zatim odabrati.
Kupac: Ovo polje će biti popunjeno odabirom vozila.
Rabat kupcu: U ovo polje upisujete rabat u postotku. ako ga dajete kupcu.
Radovi: U ovo polje upisujete radove koji se trebaju obaviti na vozilu.
Zatečena oštećenja na vozilu: U ovo polje upuisujete zatečena oštećenja na vozilu.
Neodobreni radovi: U ovo polje upisujete radove koje ne trebate obaviti, jer stranka njihovu izvedbu nije odobrila.
Izvršitelji: U ovo polje upisujete imena osoba (djelatnika) koji će raditi na vozilu prema upravo unušenom radnom nalogu.

Kada je forma popunjena, pritiskom na tipku OK unešeni podaci se prihvaćaju i na ovaj nečin je kreirano zaglavlje dokumenta.

Procesi (Obrade)

Fakturiranje radnog naloga

Za izvršeni i odobreni radni nalog potrebno je izdati fakturu. Prije toga, radni nalog koji želite fakturirati trebate označiti. Zatim otvarate padajući meni Obrade i u njemu birate proces Fakturiranje radnog naloga. Program nudi fakturiranje radnih naloga u knjige: izdanih dobara i usluga, za slobodan unos, primljenih predujmova, i za vlastitu potrošnju.
Za fakturiranje radnih naloga birate knjigu izdanih dobara i usluga.
Pritiskom na ovaj proces program otvara mali upit u kojem je upisan broj fakture koju će imati radni nalog, datum fakturiranja kao i datum valute.
Sva polja nisu fiksna i možete ih mijenjati.
Prtiskom na tipku OK prihvaćate unešene podatke u upit i radni nalog je fakturiran u knjigu IRA.
Pritiskom na tipku Izlazne fakture, koja se nalazu u donjem dijelu tabele dokumenata, program otvara tabelu dokumenata izlaznih računa u kojoj možete vidjeti fakturu radnog naloga.

Tabela stavki

Kada je forma dokumenta popunjena, radni nalog je otvoren i može se pristupiti izvođenju radova na vozilu.
U tabelu stavki otvorenog radnog naloga unose se radovi koji su obavljeni kao i materijali i dijelovi potrebni za izvođenje radova.
Na ovom mjestu, tj. u samoj tabeli stavki mogu se pored usluga unositi i dijelovi direktno.
Dijelovi se u tabelu stavki radnih naloga mogu ažurirati i popunjavanjem te odobravanjem izdatnica.

Na jedan radni nalog se može vezati više izdatnica. Ulaskom u tabelu stavki sve stavke izdatnica se mogu vidjeti.

U padajućem meniju Obrade nalaze se slijedeći procesi koji se mogu obaviti nad stavkama:

Premještanje označenih stavki

Kopiranje označenih stavki

Brisanje označenih stavki

Upisivanje grupe u označene stavke

Obrada rabata

Odobravanje rabata po svim stavkama

Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument

Odobravanje dodatnog rabata u postotku po svim stavkama

Odobravanje dodatnog rabata u iznosu na cijeli dokument

Povećanje/smanjenje cijena u postotku za označene stavke

Resetiranje marže i rabata označenih stavki

Sinkronizacija označenih stavki s planskim cjenikom

Realizacija osvijetljene usluge

U padajućem meniju Ispis nalaze se slijedeći izvještaji koji se mogu štampati:

Radni nalog

Račun servisa vozila

Realizacija radnog naloga

Procesi (Obrade)

Odobravanje rabata

Otvaranjem padajućeg menija Obrade u tabeli stavki radnih naloga birajte proces Odobravanje rabata. Pritiskom na njega program otvara mali upit Odobravanje rabata po svim stavkama u kojoj pita za postotak rabata. Njegovim upisivanjem i pritiskom na OK odobren je rabat po svim stavkama.
U koliko želite samo jednom od artikala dati rabat, potrebno je isti označiti i postupak ponoviti.
U koloni rabat u tabeli stavki može se vidjet da je dan rabat samo označenoj stavki.
U koliko želite različitim artiklima dati različit rabat, potrebno ih je jedan po jedan označavati i prethodni postupak ponavljati za svaki artikal posbno.
Ako cijene želite resetirati na početne u polje rabat na upitu upišite 0%.

Odobravanje rabata u iznosu

Otvaranjem padajućeg menija Obrade birate proces Odobravanje rabata u iznosu na cijeli dokument. Pritiskom na njega otvara se upit Odobravanje rabata u iznosu. Potrebno je upisati iznos rabata koji želite dati kupcu. Pritiskom na tipku OK unešeni rabat se raspoređuje po artiklima.
U koloni rabati u tabeli stavki može se vidjeti ta raspodjela rabata po stavkama.
Pojedinim artiklima možete dati rabat u iznosu, ali prije pozivanja procesa označite artikl kojem želite odobriti rabat u iznosu.

Promjena cijena

Otvaranjem padajućeg menija Obrade birajte proces Povećanje/smanjenje cijena u postotku za označene stavke. Pritiskom na njega otvara se upit Povećanje cijena. U polje postotak povećanja upišite postotak koji može biti i pozitivan i negativan u zavisnosti od toga da li se cijene žele povećati ili smanjiti. Pritiskom na tipku OK unešeni postotak promjene cijena se prihvaća, a samim tim se mjenjaju i cijene. Ta promjena vidljiva je u kolonama tabele stavki.
Ovakva promjena cijena ima direktan utjecaj na maržu.

Realizacija osvijetljene usluge

Prije nego pozovete ovaj proces trebate osvijetliti uslugu čiju realizaciju želite unijeti. Zatim pozivate padajući meni Obrade i u njemu birate proces Realizacija osvijetljene usluge. Pritiskom na nju otvara se tabela u koju unosite radnike i sate koje su oni potrošili na realizaciju usluge radnog naloga.
Isti proces možete pozvati i pritiskom na kombinaciju Ctrl+Shift+R sa tipkovnice.
Da bi ste unijeli radnike i njhove sate morate ažurirati tabelu koja se pojavila na ekranu. Tipke za ažuriranje Unos, Izmjena, Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu tabele. Pritiskom na tipku Unos program otvara tabelu iz koje morate odabrati radnika. Isti se označi i pritiskom na tipku Izbor se odabire. Program, ponovo, otvara formu koja se sastoji od dva polja:
Radnik: U ovo polje je već upisan radnik, kojega ste odabrali iz prethodne tabele.
Broj sati: U ovo polje upisujete broj sati koje je radnik utrošio na realizaciju osvijetljene usluge.
Datum: U ovo polje upisujete datum izvršene usluge.
Opis: U ovo polje možete dodatno opisati pojašnjenje zbog čega je utrošeno više sati na uslugu nego je to predviđeno i naplaćeno.
Pritiskom na tipku OK unešeni podaci se prihvaćaju i u prvoj tabeli možete vidjeti radnika i sate koje je utrošio na obavljanje osvijetljene usluge.

Za jednu osvijetljenu uslugu možete unijeti i više radnika. Može se unijeti i više sati nego što će se fakturirati. Ovdije se unose stvarni sati koje radnik potroši za obavljanje nekog posla.

Ako na radnom nalogu imate više usluga, potrebno je jednu po jednu označavati i unositi realizacije.

Forma stavki

U tabeli stavki radnih naloga možete unositi: robu, usluge ili proizvode. Forma stavki je ista kao i forma stavki ponuda.

Prilikom unošenja usluga koristite se tipkom za Unos usluga. Program otvara tabelu Pregled i ažuriranje usluga.
Pogledajte Registar usluga. U tabeli registar usluga odabirete templeit usluge koji ste ranije napravili i pritisnete tipku Izbor. Program otvara formu u kojoj definirate koliko je sati utrošeno na odabranu uslugu. Forma se sastoji od slijedećih polja koje treba popuniti.
Opis usluge: U ovo polje upisujete opis usluge koji će se ispisivati na izvještajima.
Grupa stavki: U ovo polje upisujete grupu stavki kojoj usluga pripada.
Datum usluge: U ovo polje upisujete datum kada je usluga izvršena.
Količina: U ovo polje upisujete količinu usluge koja je izvršena. Količina može biti: sati, komadi, minute itd.
Cijena prije rabata: U ovo polje upisujete cijenu usluge prije rabata.
Rabat: U ovo polje upisujete rabat, ako ga ima.
Cijena bez poreza: U polje se automatsko upisuje cijena bez poreza, tj. program izračunava kolika će biti cijena kada se odbije rabat.
Porez: U ovo polje se automatsko upisuje koliko je porez.
Cijena sa porezom: U ovo polje se automatski upisuje cijena sa porezom.

Kada je forma popunjena pritiskom na tipku OK unešeni podaci se prihvaćaju i prenose u tabelu stavki radnog naloga.

Na jedan radni nalog možete unijeti više usluga. Proces ponavljate onoliko puta koliko usluga imate.

Kada je izvršen upis realizacije radnog naloga isti se odobrava i kao takav spreman je za fakturiranje.

Na glavnom meniju modula Servis u padajućem meniju Ispis realizacije nalaze se slijedeći izvještaji koji se odnose na realizacije radnih naloga:

Ispis realizacije radova u periodu

Ispis realizaije radova za jednog radnika

Ispis realizacije radova za klasu usluga

Ispos realizacije radova za vrstu usluga

Ispis realizacije radova za klasu radnog naloga

Ispis realizacije radnih naloga

Ispis artikala...


*** Napomena - upute se mogu razlikovati u slikama i tekstu od sadržaja koji se nalazi na vašem računalu, ovisno o inačici 4D Wanda koju trenutno koristite. Posljedica je to stalnog razvoja i nadogradnje 4D Wanda, a koji iz objektivnih razloga dinamikom ne prati i nadogradnja modula Upute. Posebno se to odnosi na zamjenu službene valute RH kuna (kn) u euro (€) i njen prikaz u uputama.