Evidencija radnog vremena

Namjena modula Evidencija radnog vremena je praćenje radnih sati svih zaposlenika u tvrtki, čime prestaje potreba za vođenjem evidencije na tradicionalan način npr. u proračunskim tablicama. Na kraju mjeseca se svi radni sati importiraju u obračun plaća te se tako štedi vrijeme na dvije strane (vođenje radnih sati zaposlenika i popunjavanje obračuna za plaće), a i preglednost je puno veća.

Što je sve moguće u modulu Evidencija radnog vremena?

Modul Evidencija radnog vremena je modul kojeg je moguće koristiti samostalno, bez drugih modula (+ modul Adresar bez kojeg ni jedan drugi modul ne može funkcionirati). Ipak, puni efekt uporabe modula Evidencija radnog vremena postiže se korištenjem u sinergiji s modulom Plaće. Naime, svi radni sati koji su kroz mjesec vođeni za radnike, lako se mogu importirati u obračun plaća i time olakšati obračun plaća na kraju mjeseca.
U modulu Evidencija radnog vremena moguće je voditi sve kolone koje po zakonu i postoje, ali je moguće stvarati i dodatne ukoliko je Vaše poslovanje po nečemu specifično. Moguće je stvarati grupe radnog vremena i te iste grupe dodijeliti radnicima da bi se njihovo radno vrijeme automatski povuklo u evidenciju i vaš posao bi bio uvelike smanjen. Moguće je višestruko označavanje radnika i automatsko popunjavanje željene kolone s odabranim brojem radnih sati (npr. ako je došlo do određenog zastoja u radu, odaberu se svi radnici i svima se na kolonu Zastoj upiše željeni broj sati).
Da bi se svi podaci na kraju mjeseca mogli automatski jednim klikom miša iz modula Evidencija radnog vremena prenijeti u obračun plaća i samim time se kreirao obračun plaće, potrebno je provjeriti točnost istih te zaključati željene dane u mjesecu.

Također, u ovom modulu postoji mogućnost eksporta podataka prema drugim (vanjskim) sustavima, kao i mogućnost importa podataka u 4D Wand. Isto je pojašnjeno pod sekcijom Export/import evidencije radnog vremena za/iz vanjske sustave i uređaje.

Gdje je što u modulu Evidencija radnog vremena?

Za sve akcije na formi potrebno je koristiti dostupne tipke, ikone ili padajuće izbornike. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom. Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji, dokumentu ili željenoj operaciji.

 Odabirom ikone otvara se tabela sa svim radnicima s mogućnošću unosa novog ili izmjene na starim. Više o ovome na Radnici.

 Odabirom ikone otvara se početna tabela evidencije radnog vremena koja sadrži pregled dana u godini.

 Odabirom ikone otvaraju se parametri programa. Moguće je unijeti dopušteno odstupanje od početka i završetka radnog dana, uključiti/isključiti upozorenja i radno vrijeme koje će vrijediti za one radnike bez povezane grupe.

 Odabirom ikone otvara se tabela s grupama radnog vremena. Moguća je izmjena postojećih ili dodavanje novih.

 Odabirom ikone otvara se tabela s radnicima kojima je moguće povezati ili obrisati neku od postojećih grupa radnog vremena i vrsta zarada.

Padajući izbornici

Osim ikona, mnoge dokumente ili registre moguće je pozvati i pomoću padajućih izbornika. Pročitajte malo više o tabelama i padajućim izbornicima. Podsjetite se bitnih elemenata unosa podatka, kretanja u programu, korištenju tastature tj. općenitih generalnih napomena.
Startanjem modula Evidencija radnog vremena dostupni su sljedeći padajući izbornici:

Registri

oGradovi, oblasti, zemlje

oGrupe radnog vremena

oPostavke radnika za evidenciju radnog vremena

oPovezivanje kolona ERV-a s vrstama plaćanja

oParametri programa

Matični podaci

oRadnici

oPeriodi zaposlenja

oVrste plaćanja

oMjesta troška

oDimenzija 1

oDimenzija 2

oDimenzija 3

Evidencija radnog vremena

oAžuriranje evidencije

oPregled evidencije za tekući mjesec

oPregled evidencije za tekući tjedan

oPregled evidencije (Slobodan izbor)

Upute

Izlaz

Grupe radnog vremena

 Ikona za poziv grupa radnog vremena s alatne trake.

Pozivom ikone ili pozivom padajućeg izbornika Registri --> Grupe radnog vremena, program otvara tabelu Grupe radnog vremena s alatnom trakom, pripadajućim ikonama i padajućim izbornicima. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Tipke za ažuriranje: Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu. Odabirom tipke Unos, otvara se forma koju je potrebno pravilno popuniti da bi se uspješno pohranila nova grupa.

Forma za unos nove grupe

Naziv:  U ovo polje upisujete proizvoljan naziv grupe, npr. Redovan rad – maloprodaja, Redovan rad – uprava itd.
Ponedjeljak – Nedjelja:  Označite koji dani u tjednu su radni dani za dotičnu grupu i definirate radno vrijeme od kada do kada se radi. Ako je radno vrijeme podijeljeno u dvije ili više smjena (smjenski rad) možete definirati više grupa radnog vremena (npr. Redovan rad – maloprodaja 1. smjena --> od 08:00 do 15:00, Redovan rad – maloprodaja 2. smjena --> od 15:00 do 22:00 i sl.).
Preuzmi faktor zaposlenja s radnika:  U ovo polje se stavlja oznaka ako je neki radnik zaposlen na pola radnog vremena i na sebi ima zakačen faktor zaposlenja, npr. „0.5“. U tom slučaju za tog radnika nije potrebno raditi novu grupu, već će mu se radno vrijeme automatski prepoloviti.
Pritiskom na tipku OK grupa će biti spremljena.

Postavke radnog vremena

Pozivom padajućeg izbornika Registri --> Postavke radnog vremena, program otvara jednostavnu tabelu istoimenog naziva Postavke radnog vremena i automatski se prikazuje sljedeća poruka.

Ako uz modul Evidencija radnog vremena imate i modul Plaće prikazuje se poruka sljedećeg sadržaja:

Ako imate samo modul Evidencija radnog vremena, bez modula Plaće, tada se prikazuje poruka sljedećeg sadržaja:

U oba slučaja poruku je potrebno pažljivo pročitati, a zatim, nakon pritiska tipke OK pozicionirati se na kolonu koju želite da se prikazuje u evidenciji radnog vremena i pritisnuti tipku Izmjena. Na ovoj tabeli nalaze se sve kolone koje su propisane zakonskim odredbama (Naziv kolone). Tipke za ažuriranje: Unos, Izmjena, Brisanje, nalaze se u donjem lijevom kutu.

Prilikom prvog ulaska na ovu tabelu, tipke Unos i Brisanje su onemogućene jer je OBAVEZNO prvo povezati Redovan rad (1). Više o povezivanju u nastavku.

Ako uz modul Evidencija radnog vremena imate uključen i modul Plaće potrebno je kolone iz evidencije radnog vremena povezati s vrstama plaćanja iz modula Plaća. Povezivanje je potrebno jer će se te vrste plaćanja i pripadajuće formule iz vrste plaćanja koristiti kasnije kod importa u obračun plaća.

Da bi se povezala kolona Redovan rad s vrstom plaćanja (nakon toga na isti se način povezuje i svaka druga kolona) potrebno je proučiti korake opisane u nastavku.

Korak 1  – odabir željene kolone
Korak 2  – aktivirati tipku Izmjena
Nakon aktiviranja tipke Izmjena, otvara se sljedeća forma:

Korak 3  – Kad je označeno polje Vrsta plaćanja pritiskom na tipku „strelica dolje“ na tipkovnici ili na tipku koja je označena na slici iznad se otvara izborna tabela Vrste plaćanja na kojoj je potrebno odabrati željenu vrstu plaćanja i dvostrukim klikom miša ili pritiskom na tipku Izbor potvrditi izbor.
Korak 4  – Nakon prethodna 3 koraka se nalazite opet na formi koja je prikazana na slici iznad, pritisnite OK i kolona je uspješno spojena s vrstom plaćanja.
Nakon povezane kolone Redovan rad na isti način je moguće povezati i sve ostale koje su potrebne.

Unos nove kolone

Ako potrebe vođenja svih mogućih radnih sati nisu zadovoljene kolonama prikazanim na tabeli (koje su definirane Pravilnikom), moguće je otvoriti novu kolonu pritiskom na tipku Unos. Otvara se forma kao na slici ispod (Jednaka formi iznad, ali su omogućena sva polja).

Naziv  – Unosi se naziv nove kolone koji će biti vidljiv evidenciji radnog vremena.
Vrsta plaćanja  – Kolona se povezuje s vrstom plaćanja na potpuno jednak način kao što je to opisano u trećem koraku ovog poglavlja.
Opis  – Unosi se proizvoljan opis kolone, ovo polje je samo za dodatno objašnjenje, nigdje se ne ispisuje.
Povećava završetak  – oznaka se stavlja samo ako je kolona određena vrsta prekovremenog rada.
Nenazočnost  – oznaka se postavlja ako je novodefinirana kolona pripada u sate nenazočnosti na poslu (npr. Izolacija(Covid-19), Bolovanje i sl.)

Pritiskom na tipku OK nova kolona se sprema.

Ako imate samo modul Evidencija radnog vremena bez modula Plaće, tada nije potrebno povezivati vrste plaćanja nego je dovoljno da nakon pritiska tipke Izmjena na formi uključite da li želite da se dotična kolona prikazuje u vašoj evidenciji radnog vremena ili ne:

Razlog zbog kojeg možete proizvoljno dodjeljivati koje kolone želite da vam se prikazuju u evidenciji leži u činjenici da zakonske odredbe daju mogućnost da se vode samo one kolone koje se u vašem poduzeću doista i događaju i za koje vodite evidenciju te da nije obavezno voditi sve propisane kolone. Npr. ako unutar vaše tvrtke nemate terenskog rada nema potrebe niti da vam se dotična kolona prikazuje. Ako se u bilo kojem trenutku pojavi potreba vrlo jednostavno je dodate kao što je i opisano u prethodnim uputama. Isto vrijedi i za bilo koju drugu kolonu koju možete nadodati prema vašim željama i potrebama, a iste primjerice nisu definirane prema defaultnim postavkama tj. zakonski odredbama.

Postavke radnika za evidenciju radnog vremena

 Ikona za poziv postavki radnika za evidenciju radnog vremena s alatne trake.

Pozivom ikone ili pozivom padajućeg izbornika Registri --> Postavke radnike za evidenciju radnog vremena, program otvara jednostavnu tabelu Postavke radnika za evidenciju radnog vremena s alatnom trakom, pripadajućim ikonama i padajućim izbornicima. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji a ovdje bi, osim standardnih ikona za označavanje i prikaz, posebno istaknuli lokator za brzo i učinkovito pretraživanje svih radnika. Tipke za ažuriranje: Unos, Izmjena i Brisanje nalaze se u donjem lijevom kutu ekrana
Pritiskom na tipku Izmjena otvara se forma prikazana na slici ispod.

Pritiskom na lookup tipku koja se nalazi u ravnini s grupom otvara se tabela koja prikazuje sve definirane grupe radnog vremena, nakon biranja željene grupe potrebno je pritiskom na tipku Izbor ili dvostrukim klikom istu i potvrditi.
Pritiskom na lookup tipku koja se nalazi u ravnini s kolonom radnog vremena iz evidencije otvara se tabela  Postavke radnog vremena . Odabirete željenu kolonu iz evidencije koju je potrebno pritiskom na tipku Izbor ili dvostrukim klikom potvrditi. Na taj način ste za dotičnog radnika definirali da se za njegovu skupinu radnog vremena (npr. Redovan rad MP – Zagreb 1. smjena koja traje od ponedjeljka do petka 08:00 do 15:00 sati i subotom od 08:00 do 13:00 sati da se u evidenciji radnog vremena upisuje u kolonu redovan rad).
Nakon što su odabrane željena grupa i vrsta zarade potrebno je pritisnuti tipku OK.

Padajući izbornici

Postavke radnika za evidenciju radnog vremena

oo Unos – navedena tipka je zabranjena (zasivljena) jer na ovoj formi nije moguće dodavati radnike. Isto se uređuje preko registra Radnici u modulu Plaće ili Evidencija radnog vremena.

oIzmjena – pritiskom ove stavke izbornika se događa isto kao i na pritisak tipke Izmjena u donjem lijevom kutu ekrana (Opisano iznad)

oBrisanje – navedena tipka je zabranjena (zasivljena) jer na ovoj formi nije moguće brisati radnike. Isto se uređuje preko registra Radnici u modulu Plaće ili Evidencija radnog vremena.

Povezivanje kolona evidencije i vrsta zarada – navedeni padajući izbornik se pojavljuje samo za korisnike koji imaju (koriste) modul Plaće

oUnos – s obzirom na to da jedan radnik tijekom svog radnog vijeka u poduzeću, osim redovnog rada kojeg odrađuje na poslu, koristi i sate godišnjeg odmora, sate bolovanja, sate nenazočnosti uslijed državnih praznika i blagdana, možete za dotičnog radnika definirati njegove kolone u evidenciji koje će se popunjavati, a svakoj pojedinoj koloni možete dodijeliti pripadajuću vrstu zarade iz plaća za koju je pak vezana specifična formula za izračun plaće (npr. radnica Anica Anić koja radi u maloprodajnom dućanu u Zagrebu u 1. smjeni od 08:00 do 15:00 sati od ponedjeljka do petka, a subotom od 08:00-13:00 sati ima definirane kolone za popunjavanje evidencije koristi sate godišnjeg odmora, sate blagdana, redovne sate rada, sate spriječenosti itd… Svakoj od spomenutih kolona dodijeljena je vrsta zarade ili naknade prema kojoj će joj se obračunati plaće, a za dotičnu vrstu zarade vezana je i formula za obračun plaće za radnike u maloprodajnim dućanima a npr. Broj bodova / SatiMjeseca * Sati * Faktor. S druge strane radnik Darko Darkić koji radi u upravi i administraciji, i čije je radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati ima uz svoje vrste zarada vezanu drugačiju formulu za obračun plaće (Broj bodova / RadnihSati * Sati * Faktor) s obzirom na to se ukupni fond radnih sati u mjesecu razlikuje za radnike koji rade u administraciji od radnika koji rade u maloprodaji).

oIzmjena – na tipku izmjena možete izmijeniti kolonu ili vrstu zarade iz plaća.

oBrisanje – na tipku Brisanje možete obrisati definiranu kolonu i vrstu zarade koje ste međusobno povezali

Označavanje radnika

oOznači radnika

oOznači sve radnike

oBriši oznake sa svih radnika

oInvertiraj oznake

oPrikaži sve radnike

oPrikaži označene radnike

oPrikaži neoznačene radnike

Obrade

oUpisivanje grupe označenim radnicima – svim radnicima koji su označeni će se dodati/upisati odabrana grupa

oUpisivanje kolone označenim radnicima – svim radnicima koji su označeni će se dodati/upisati odabrana kolona

oUpisivanje veze kolone i zarade označenim radnicima – svim radnicima koji su označeni će se dodati/upisati veza između odabrane kolone i vrste zarade

oBrisanje grupe označenim radnicima - svim radnicima koji su označeni će se obrisati označena grupa

oBrisanje označenim radnicima - svim radnicima koji su označeni će se obrisati označena vrsta zarada

Na samoj tabeli Postavke radnika za evidenciju radnog vremena postoji šest (6) vrsti filtera koji će korisniku olakšati upisivanje pretraživanje i vođenje same evidencije radnog vremena:

1. Filter po Grupi radnog vremena

2. Filter po koloni evidencije radnog vremena

3. Filter po mjestu troška ili dimenziji 1, 2 ili 3:

Istovremeno možete filtrirati radnike po svim dostupnim filterima odjednom:

Parametri programa

 Ikona za poziv parametara s alatne trake.

Pozivom ikone ili pozivom padajućeg izbornika Registri --> Parametri programa program otvara formu Parametri programa podijeljenu na dvije sekcije prikazanu na slici ispod.

Opći parametri programa

Dopušteno odstupanje  - Ovdje se upisuje dopušteno odstupanje tj. delta. Ako se ovdje upiše vrijeme od 10 minuta to znači da radnik smije doći u 7:50 na posao, otići u 16:10 (Radno vrijeme od 08:00 do 16:00) , broj radnih sati će i dalje biti 8, a ne 8 sati i 20 minuta.
Početak  - Ovdje se upisuje vrijeme početka za radnike koji nemaju dodijeljenu grupu.
Završetak  - Ovdje se upisuje vrijeme završetka za radnike koji nemaju dodijeljenu grupu.
Upozorenje nakon mijenjanja radnika  - kvačicu u ovo polje se stavlja samo ako se želi uključiti upozorenje kada broj radnih sati ne odgovara unesenim tipovima rada prilikom vođenja evidencije radnog vremena. Upozorenje će se pojaviti nakon svake promjene retka na radniku u evidenciji radnog vremena.
Upozorenje nakon unosa vrste zarada  - kvačicu u ovo polje se stavlja samo ako se želi uključiti upozorenje ako broj radnih sati ne odgovara unesenim tipovima rada prilikom vođenja evidencije radnog vremena. Upozorenje će se pojaviti nakon svake promjene kolone u evidenciji radnog vremena.

Radni dani u tjednu

U ovoj sekciji se nalazi popis svih sedam dana u tjednu. Potrebno je označiti samo  dane kojima se radi. Dani koji nisu označeni, prilikom popunjavanja novog dana u evidenciji radnog vremena, isti će biti popunjen sa svim radnicima, ali će broj radnih sati biti jednak nuli.

Ažuriranje evidencije

 Ikona za poziv ažuriranja evidencije radnog vremena s alatne trake.

Pozivom ikone ili pozivom padajućeg izbornika Evidencija radnog vremena--> Ažuriranje evidencije, program otvara jednostavnu tabelu Evidencija radnog vremena s alatnom trakom, pripadajućim ikonama i padajućim izbornicima. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji a ovdje bi, osim standardnih ikona za označavanje i prikaz, posebno istaknuli lokator za brzo i učinkovito pretraživanje po datumu.

 Ako je vidljiva ova ikonica znači da je dan otključan, ažuriranje istog je dopušteno. Aktiviranjem ikone dan će se zaključati (dani moraju biti zaključani da bi se uspješno importirali u obračun).

 Ako je vidljiva ova ikonica znači dan je dan zaključan i spreman za import u obračun, ažuriranje istog nije omogućeno. Aktiviranjem ikone dan će se otključati i ažuriranje istog će biti omogućeno.

 Pritiskom na ovu tipku vrši se pozicioniranje na današnji dan (na tabeli je taj redak označen žutom bojom)

 Pritiskom na ovu tipku vrši se filtriranje po danima za mjesec na kojem ste pozicionirani prilikom pozivanja. Time se ne prikazuju ostali mjeseci tijekom godine nego samo aktualni na kojem radim.

Izgled i opis tabele

Nakon prvog otvaranja tabele ista izgleda kao na slici ispod. Na njoj je popis svih dana u godini, ti dani su poput praznih dokumenata koje je potrebno popuniti stavkama da bi isti bili potpuni, o ovome slučaju su to radnici i broj njihovih radnih sati u određenome danu po unaprijed definiranim kolonama u ERV-u (Evidenciji radnog vremena).

Popis kolona:

Datum  – datum na određeni dan.

Dan  – slovna kratica dana u tjednu.

Popunjen  – ako je dan popunjen s radnicima ovdje se nalazi X.

Mijenjan  – ako je napravljena barem jedna izmjena nad bilo kojim podatkom koji popunjen prema općim postavkama unutar tog dana ovdje se nalazi X.

Usklađen  – ako svi podaci iz evidencije odgovaraju općim postavkama po kojima je popunjen dotični dan ovdje se nalazi X. Ako su u evidenciji učinjene izmjene koje neće odgovarati općim postavkama (npr. broj radnih sati i sl.) tada taj dan neće biti usklađen s općim postavkama.

Zaključan  – ako je dan zaključan ovdje se nalazi X.

Eksportiran  – ako je dan eksportiran u obračun plaće ovdje se nalazi X.

Obračun  – opis obračuna plaće u koji se eksportirao ovaj dan.

Padajući izbornici

Ažuriranje evidencije radnog vremena

oIzbor

oIzlaz (Esc)

Označavanje

oOznači dan

oOznači sve dane

oBriši oznake sa svih dana

oInvertiraj dane

oPrikaži sve dane

oPrikaži označene dane

oPrikaži neoznačene dane

Obrade

oAutomatsko popunjavanje označenih dana – Označeni dani će se popuniti općim postavkama o radnom vremenu koje su definirane u Registrima ovog modula (Grupe RV, Postavke RV i Postavke radnika za ERV).

oAutomatsko pražnjenje označenih dana – Označeni dani će se isprazniti kao da ih nikada niste popunili. Ova akcija je suprotna od prethodno pojašnjene. Moguće je isprazniti samo otključane dane.

oZaključavanje označenih dana – Označeni dani će se zaključati i tako pripremiti za import u plaće, ažuriranje istih će biti onemogućeno.

oOtključavanje označenih dana – Označeni dani će se otključati i ažuriranje istih će biti omogućeno.

Ispisi

oRekapitulacije evidencije na osvijetljeni dan

oRekapitulacije evidencije u razdoblju

oRekapitulacije evidencije po radnicima u razdoblju

oRekapitulacije evidencije po radnicima i kolonama – navedeni izvještaj dostupan je samo korisnicima koji imaju uključen modul Plaće

oRekapitulacije evidencije po kolonama i radnicima – navedeni izvještaj dostupan je samo korisnicima koji imaju uključen modul Plaće

Export/Import

oImport evidencije radnog vremena

oExport datoteke za pripremu import datoteke

Sami postupak exporta i importa kao i priprema datoteke pogodne za import u 4D Wand opisan je u dijelu uputa oko export i importa koje možete pročitati na sljedećem linku: Export/import evidencije radnog vremena za/iz vanjske sustave i uređaje.

Popunjavanje dana

Određeni dan je vrlo jednostavno popuniti. Nakon uspješno definiranih grupa radnog vremena, povezanih kolona s vrstama plaćanja , podešenih postavki na radniku  i  postavljenih parametara  potrebno je dvostrukim klikom, tipkom Enter na tipkovnici ili odabirom tipke Izbor popuniti dan s pretpostavljenim podacima (ako dan koji se želi popuniti nije današnji, pojaviti će se prigodna poruka koju je potrebno potvrditi pritiskom na tipku Da ili Ne).

Nakon što je sve odrađeno po uputama prikazuje se ekran opisan u nastavku.

Vođenje evidencije

Otvorio se glavni ekran modula Evidencija radnog vremena s alatnom trakom, pripadajućim ikonama i padajućim izbornicima. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.

Na alatnoj traci nalaze se ikone koje se najčešće koriste i time osiguravaju brz pristup traženoj informaciji a ovdje bi, osim  standardnih ikona za označavanje i prikaz , posebno istaknuli  lokator za brzo i učinkovito pretraživanje svih radnika, na ovom ekranu, lokator je fiksiran da pretražuje po prezimenu radnika.

 Odabirom ikone otvara se forma na kojoj je moguće odabrati vrstu zarade i broj sati koji će se upisati svim označenim radnicima.

 Odabirom ikone će se sve trenutno vidljivo na tabeli exportirati u Excel.

 Odabirom ikone će se sav sadržaj na tabeli resetirati na početne vrijednosti.

Padajući izbornici

Evidencija radnog vremena

oIzlaz

Označavanje radnika

oOznači radnika

oOznači sve radnike

oBriši oznake sa svih radnika

oInvertiraj oznake

oPrikaži sve radnike

oPrikaži označene radnike

oPrikaži neoznačene radnike

oVišestruko označavanje radnika - Pritiskom na ovu stavku meni-a otvara se forma na kojoj je potrebno odabrati željene vrijednosti pomoću "lookup tabela", pritiskom na tipku OK će se označiti radnici koji zadovoljavaju odabrane uvjete.

Obrade

oUpisivanje vrste zarade označenim radnicima – Nakon što ste označili željene radnike, pritiskom na ovu stavku meni-a se dešava sve isto kao i na pritisak tipke

oUpisivanje početka i završetka radnicima - Nakon što ste označili željene radnike, pritiskom na ovu stavku meni-a otvara se jednostavna forma u koju je potrebno upisati željene vrijednosti i pritisnuti tipku OK

Postupak upisivanja sati u kolone

Ako postoji potreba za mijenjanjem određenih kolona nekih radnika, isto je moguće principom Edit in place i to samo žutih kolona. Po tabeli se krećete strelicama na tipkovnici ili klikom miša. Za ulazak i editiranje (otvaranje) odabranog polja koristite se tipkom Enter na tastaturi, upišite željeno vrijeme i potvrdite ga opet s tipkom Enter.
U Evidenciji radnog vremena prikazuju se samo kolone koje vi želite da se prikazuju i kako ste ih definirali u općim registrima i postavkama programa.
Kada je određeni dan popunjen potrebno je zaključati taj dan kako bi se isti našao na izvještajima i kako bi se kasnije mogao eksportirati u modul Plaće. Na ovoj tabeli također možete koristiti filtere po grupi radnog vremena, po koloni za evidenciju radnog vremena i po mjestima troška i dimenzijama (ovo je posebno bitno onim tvrtkama koje imaju više lokacija ili poslovnica pa im je smo filtriranje po poslovnicama znatno olakšano).

Pregledi evidencije

Pozivom ikone ili pozivom padajućeg izbornika Evidencija radnog vremena -->  Pregled evidencije za tekući mjesec Pregled evidencije za tekući tjedan  ili  Pregled evidencije (Slobodan izbor)  program otvara tabelu s alatnom trakom, pripadajućim ikonama i padajućim izbornicima. Ikone su prečaci do padajućih izbornika i ubrzavaju operativan rad. Za odabir određenog padajućeg izbornika moguće je koristiti i slovne prečace u kombinaciji s tipkom Alt na tastaturi, a koji su naznačeni podvučenim slovom.
Ova tabela je slična onoj na Ažuriranje evidencije uz manjak nekih ikonica i nemogućnost ažuriranja sadržaja na istoj, odnosno na služi samo za pregledavanje evidencije radnog vremena u željenom razdoblju ili u željenom periodu.
Sve tri vrste pregleda su jednake osim razlike u razdoblju koje obuhvaćaju.
Pregled evidencije za tekući mjesec i Pregled evidencije za tekući tjedan imaju fiksirana datumska polja da bi tabela prikazala informacije za određeno razdoblje.
Pregled evidencije (Slobodan izbor) ima omogućena datumska polja (Gore desno) i moguće je upisati datum u prvo polje, zatim u drugi i pritisnuti tipku Tab na tipkovnici da bi se informacije na tabeli ažurirale.
Svrha ovog pregleda je u novoj koloni na tabeli koja se pojavila naziva  U  (slovna kratica za Usklađeno). Ako zbroj svih kolona (Vrsta zarada) odgovara zbroju radnih sati onda se u tom polju nalazi slovo  X . Ako se ne nalazi znači da u određenom danu postoji greška. Po potrebi je potrebno provjeriti taj dan i ispraviti upisano prije zaključivanja i prijenosa sati u obračun plaća.

Prijenos sati iz evidencije u obračun plaća

Nakon ispunjenih svih potrebnih dana koji ulaze u obračun, iste je potrebno označiti i zaključati.

Napomena: Potrebno je zaključati i dane kojima se nije radilo, a nalaze se u razdoblju za obračun.

U nastavku će isto biti opisano na primjeru plaće za 11. mjesec 2020. godine. Nakon zaključavanja svih dana, tablica bi trebala izgledati kao na slici ispod.

U modulu Evidencije radnog vremena je posao završen, isti se nastavlja u modulu Plaće.
Potrebno je otvoriti novi obračun, bitno je napomenuti da će se prilikom prijenosa iz evidencije automatski uzeti interval između datuma koji je stavljen na samom obračunu plaće.
Nakon stvaranja novog obračuna, potrebno je ući u taj obračun.

Da bi se importirali sati iz evidencije potrebno je odabrati  Akcije-->Import stavki obračuna iz evidencije radnog vremena (brutto) ili Import stavki obračuna iz evidencije radnog vremena (netto) ovisno o tome kako obračunavate plaću (iz bruto ili iz neto iznosa). Postupak je prikazan na slici iznad.
Sad će se otvoriti poruka odnosno poruke koje je potrebno pažljivo pročitati i nastaviti pritiskom na tipku OK.
Program će isključivo za one radnike koji su obračunu povući njihove radne sate. Naime, u evidenciji se možda nalazi i više radnika zbog nekih grešaka ili potrebe da se možda evidentiraju sati studenta koji radi u tvrtki, a ne obračunava mu se plaća kroz 4D Wand.
Nakon što su radni sati iz modula Evidencija radnog vremena uspješno prenijeti u modul Plaće, tablica unutar modula Evidencija radnog vremena na kojoj su vidljivi svi dani sada izgleda kao na slici ispod.

Svi dani su exportirani pa je popunjena kolona Eksportiran, popunjena je opisna kolona Obračun.
Sad je onemogućeno otključavanje i mijenjanje dana. Isto je moguće ponovno omogućiti ako se obriše cijeli obračun plaće ili ako se sve vrste zarada sa svih radnika obrišu u obračunu i nakon toga se u evidenciji radnog vremena.